Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RUMIAN
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Możliwości zastosowania mięśni szkieletowych do biowspomagania.
Tytuł angielski: Application possibilities of skeletal muscles for cardiac accistance.
Autorzy: Kopacz Michał, Szkodny Paweł, Rumian Stanisław
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.40-42, il., bibliogr. 13 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • kardiologia

    Typ dokumentu:
  • praca związana ze zjazdem

    Streszczenie polskie: Idea użycia mięśnia szkieletowego do wspomagania serca została zaproponowana przez Leriche'a i Fontaine'a już w 1933 r. Jednakże, wszystkie wstępne badania eksperymentalne nad stymulacją mięśnia szkieletowego dla wspomagania serca zostały ograniczone do wyznaczania charakterystyki zmęczeniowej mięśnia szkieletowego w odniesieniu do mięśnia sercowego. Późniejsze eksperymenty pokazały, że stymulacja mięśnia szkieletowego impulsami elektrycznymi po niskiej częstotliwości powodowały transformację szybkokurczliwych włókien mięśniowych (typu II, o wysokiej wartości pracy anaerobowej i szybkim zmęczeniu) w typ I lub wolnokurczliwy (niska wartość pracy anaerobowej i opornych na zmęczenie), podobnych w charakterze pracy do włókien mięśnia sercowego. Obecnie dynamiczna kardiomioplastyka - stała się techniką operacyjną postrzeganą jako alternataywa dla przeszczepów serca, w przypadku znacznego stopnia uszkodzenia mięśnia sercowego.

    Streszczenie angielskie: The idea of using skeletal muscle for repair of the heart was reported by Leriche and Fontaine in 1933. However, all initial experimental studies of stimulated skeletal muscle flaps for cardiac assistance were limited by the fatigue characteristic of skeletal muscle in contrast with cardiac muscle. Later experiments showed that slow - rate electrical stimulation of skeletal muscle, specifically, iunduces the transformation of type II or fast - twitch muscle fibers (highly anerobic and fatigable) into type I or slow - twitch muscle fibers (highly anerobic and resistant to fatigue), myocardial fibers. In present dynamic cardiomyoplasty (CMP) is a surgical technique that conceived either to provide a substitute for myocardium or to assist ventricular function in dilated ischemic cardiomyopathies.

    stosując format: