Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RUKA
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Cytokine serum levels in soft tissue sarcoma patients: correlations with clinico-pathological features and prognosis.
Autorzy: Rutkowski Piotr, Kamińska Janina, Kowalska Maria, Ruka Włodzimierz, Steffen Jan
Źródło: Int. J. Cancer 2002: 100 (4) s.463-471, il., tab., bibliogr. 85 poz.
Sygnatura GBL: 305,029

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: We investigated the correlations between serum levels of selected proinflammatory, hematopoietic and angiogenic cytokines and soluble cytokine receptors with the clnicopathological features and prognosis in soft tissue sarcom patients. Serum levels of 9 cytokines (TNFŕ, IL-Ira, IL-6, IL-8, IL-10, M-CSF, G-CSF, VEGF, bFGF) and 4 free cytokine receptors (sIL-2Rŕ, sIL-6R, TNFRI TNFRII) were measured by means of an enzyme-linked immunoadsorbent assay kit in 156 soft tissue sarcoma patients before the treatment and in 50 healthy controls. Serum levels of 10 cytokines and cytokine receptors were also assayed during patients' follow-up after the treatment. Significantly elevated pretreatment serum levels of 11/13 cytokines and cytokine receptors were found in sarcoma patients, as compared to healthy controls. In 40.4 p.c. of patients 6 or more cytokines and cytokine receptors (most frequently: TNF RI, IL-6, IL-8) were elevated in parallel. Serum levels of IL-6, sIL-2R, VEGF, M-CSF and TNF RI correlated significantly with tumor size and serum levels of IL-8 and IL-6 were significantly higher in patients with Grade 2/3 vs. Grade I tumors. We did not observe any significant differences in cytokine serum levels between patients with primary and recurrent tumors and patients with and without distant metastases. Using univariate analysis, overall survival (OS) in all patients was affected by tumor size ( 5 cm vs. 5-10 cm vs. 10 cm), tumor grade (GI vs. G2/3), presence of metastases, pretreatment serum levels of 8 cytokines...


  2/4

  Tytuł oryginału: Tłuszczakomięsak - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Liposarcoma - case report.
  Autorzy: Pyda Przemysław, Paszkowski Jacek, Perz Hanna
  Opracowanie edytorskie: Ruka Włodzimierz (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (7) s.649-654, il., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Tłuszczakomięsak (liposarcoma) należy do rzadko występujących nowotworów. Szczyt zachorowań przypada pomiędzy 40 a 60 r.ż. Bardzo często długo rośnie nie dając żadnych dolegliwości, osiągając przy tym olbrzymie rozmiary. Histopatologicznie tłuszczakomięsaki zostały podzielone na pięć grup. Leczeniem z wyboru jest chirurgiczne usunięcie guza. W pracy opisano przypadek olbrzymiego tłuszczkomięsaka przestrzeni wewnątrzotrzewnowej i zaotrzewnowej rozpoznango u 37-letniego mężczyzyny, leczonego chirurgicznie w naszej klinice. Podczas laparotomii usunięto guz ważący 19,5 kg. Ostateczne rozpoznanie histopatologiczne to liposarcoma bene differentiatum.

  Streszczenie angielskie: Liposarcoma is a rare tumor that may occur wherever fat is present, especially in the extremities and the retroperitoneum. This type of tumor occurs during adult life, with its peak incidence between 40 and 60 years of age. Very often liposaracomas do not produce symptoms until they obtain large dimensions. Surgical resection is the treatment of choice. We presented a case of a 37 year old man with a giant retroperitoneal liposarcoma treated at the Department of General, Gastroenterological and Endocrynological Surgery, Karol Marcinkowski Medical University in Poznań. The tumor, weighing 19.5 kg was excised during laparotomy. Definitive histological diagnosis demonstrated a well- differentiated liposarcoma.


  3/4

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Wytyczne brytyjskie dotyczące postępowania z czerniakiem skóry].
  Autorzy: Ruka Włodzimierz
  Źródło: Dermatologica 2002 (3) s.33, il. - Tł. artyk. z czas. British Journal of Dermatology 2002; 146 : 7-17
  Sygnatura GBL: 313,614

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • standard
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/4

  Tytuł oryginału: Imatinib mesilate - inhibitor kinazy tyrozynowej w leczeniu nowotworów zrębu przewodu pokarmowego - gastrointestinal stromal tumors (GIST).
  Tytuł angielski: Imatinib mesylate - tyrosine kinase inhibitor in the treatment of gastrointestinal stromal tumors (GIST).
  Autorzy: Ruka Włodzimierz, Rutkowski Piotr, Nowecki Zbigniew, Grzesiakowska Urszula, Nasierowska-Guttmejer Anna
  Źródło: Współcz. Onkol. 2002: 6 (9) s.562, 564-569, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,382

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • gastroenterologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Gastrointestinal stromal tumours (GIST) są nowotworami tkanki mezenchymalnej zrębu przewodu pokarmowego, charakteryzującym się dużą złośliwością i opornością na standardową chemioterapię. Obecność błonowego receptora CD 117 (protoonkogen c-KIT) w komórkach nowotworowych wskazuje, że guzy te wywodzą się z komórek Cajala. Diagnostyka tego wyodrębnionego w ostatnich latach mięsaka jest trudna, a wyniki leczenia niezadawalające. Zachęcające wyniki płynące z III i IV fazy badań klinicznych nad zastosowaniem przedstawiciela nowej klasy leków celowanych molekularnie - imatinibu - inhibitora kinaz tyrozynowych dają nadzieję na możliwość uzyskania skutecznego leku dla pacjentów, u których zaawansowanie miejscowe guza wyklucza możliwość wykonania radykalnego zabiegu chirurgicznego. W pracy przedstawiono dotychczasowe doświadczenia kliniczne z badań nad leczeniem imitanibem chorych na GIST. Wprowadzenie imitanibu do terapii znacząco zmieniło sposób leczenia GIST. Większość chorych (77-93 proc.) we wszystkich protokołach badań klinicznych żyje i jest nadal leczona imatinabem co świadczy o zahamowaniu u nich progresji choroby. Wraz ze wzrostem czasu leczenia wzrasta jednak oporność na imatinib. Toksyczność leczenia w dawce 400-800 mg jest niewielka i dotyczy głównie pojawiających się obrzęków i niedokrwistości. W pracy omówiono także nierozwiązane jeszcze problemy kliniczne u chorych na GIST leczonych imitabinibem , m.in. kryteria diagnostyczne GIST, kryteria oceny odpowiedzi na ...

  Streszczenie angielskie: Gastrointestinal stromal tumors (GIST) comprise a group of sarcomas of the gastroinestinal tract at high risk of recurrence and resistance to chemotherapy. The presence of membrane receptor CD-117 (c-KIT protooncogene) in the GIST cells indicates their origin from cells of Cajal. The diagnosis of these tumours is difficult and treatment results unsatisfactory. Results of phase III and IV of clinical trials on the usefulness of the new molecular targeting drug - imatinib - tyrosine kinases inhibitor in treatment of inoperative GISTs show its effectiveness. The paper describes current clinical experience in the treatment of GIST patients with imatinib. The introduction of imatinib to the therapy has markedly altered the clinical approach to GIST. High percentage of patients (77-93 p.c.) in all cinical trials is still alive and its treated with imatinib, which implies at least the stop of the progression of the disease. However, with longer follow-up time, the resistance to imatinib is increasing. Imatinib in doses of 400-800 mg demonstrates low toxicity, including mainly edema and anemia. The unsolved clinical problems in GIST patients treated with imatinib are presented: diagnostic criteria of GIST, assessment of the response to imatinib, the period of time of treatment wiht imatinib, the combination of surgical resection with imatinib. The authors suggest organizing nation-wide health program, in cooperation with interested parties, to ensure access to this expensive ...

  stosując format: