Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RUDZIŃSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Pediatria polska. T. 1 - 2
Autorzy: Baszczyński Jan, Bocian Ewa, Bożek Józef, Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Chmielewska-Szewczyk Danuta, Dębiec Barbara, Drzewoski Józef, Ginalska-Malinowska Maria, Górnicki Bolesław, Hałuszka Janusz, Jankowska Jadwiga, Jeske Jerzy, Judkiewicz Luba, Karpiński Eugeniusz, Kawalec Wanda, Koehler Brygida, Kostrzewska Ewa, Krawczyński Marian, Kurnatowska Alicja, Laskowska-Klita Teresa, Lorenc Józefa, Łodziński Kazimierz, Łozińska Danuta, Marciński Andrzej, Mazurczak Tadeusz, Metera Małgorzata, Filipiak-Miastkowska Irmina, Moll Jadwiga, Nawarycz Tadeusz, Pawlak Zofia, Piotrowski Andrzej, Popczyńska-Markowa Maria, Prokopczyk Jadwiga, Pronicka Ewa, Radomska Izabella, Romer Tomasz E., Rondio Zdzisław, Rudkowski Zbigniew, Rudziński Andrzej, Rybakowa Maria, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara, Ryżko Józef, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Socha Jerzy, Sońta-Jakimczyk Danuta, Stańczyk Jerzy, Symonides-Ławecka Alicja, Sysa Andrzej, Szarras-Czapnik Maria, Szotowa Wanda, Szreter Tadeusz, Szydłowski Lesław, Szymańska Katarzyna, Szymkiewicz Czesław, Teisseyre Mikołaj, Trzcińska-Dąbrowska Zofia, Tylki-Szymańska Anna, Wochna-Sobańska Magdalena, Woynarowska Barbara, Wyszyńska Teresa, Zarzycki Janusz, Zdańska-Brincken Maria, Bogusławska-Jaworska Janina, Celińska-Cedro Danuta, Chrościcki Antoni, Czochańska Jagna, Grenda Ryszard, Gryczyńska Danuta, Hanicka Magdalena, Januszewicz Paweł, Kaliciński Piotr, Kaczmarski Maciej, Kołecki Paweł, Komender Jadwiga, Korniszewski Lech, Książyk Janusz, Kubicka Krystyna, Kurzawa Ryszard, Majewska-Zalewska Hanna, Michałowicz Roman, Moll Jacek, Olszewska Zofia, Omulecki Anastazy, Pellar Jan, Radwańska Urszula, Religa Zbigniew, Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Wachowiak Jacek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Zalewski Tadeusz, Żebrak Jan
Opracowanie edytorskie: Górnicki Bolesław (red.), Dębiec Barbara (red.), Baszczyński Jan (red.).
Wydanie: - Wyd. 2
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (XVII, [3], 730 s., [2] k. tabl. : il., tab. ; XXI, [3], 772 s. : il., tab.), 24 cm.
Sygnatura GBL: 735,326

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/8

  Tytuł oryginału: Oddziaływanie estrogenów na mózg ze szczególnym uwzględnieniem działania neuroprotekcyjnego.
  Tytuł angielski: Biological effects of oestrogens on the brain and implications for neuroprotection.
  Autorzy: Rudziński Wojciech, Krejza Jarosław
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (1) s.143-156, il., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Liczne i różnorodne efekty biologiczne estrogenów przeczą tezie, że ich oddziaływanie ogranicza się do powiązań z układem rozrodczym. Już w latach siedemdziesiątych stwierdzono obecność receptorów estrogenowych w ośrodkowym układzie nerwowym, ale do niedawna niewiele było wiadomo na temat natury zmian molekularnych wywoływanych w mózgu przez te hormony. Lata dziewięćdziesiąte były dekadą wielkiego wysiłku, zmierzającego do poznania bardzo złożonych mechanizmów molekularnych, regulujących sprzężenia pomiędzy metabolizmem i krążeniem mózgowym, a także ich zaburzeń w warunkach niedokrwienia mózgu. Badania te zmierzały w kierunku wypracowania skutecznych metod zapobiegania katastrofie biochemicznej, inicjowanej w miejscu uszkodzenia tkanek mózgu, co określamy hasłową nazwą neuroprotekcji. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych poznano wiele mechanizmów biochemicznych, za pośrednictwem których estrogeny w warunkach fizjologicznych zwiększają metabolizm i przepływ krwi w określonych obszarach mózgu. Zwiększają zatem wydzielanie neuroprzekaźników, stymulują tworzenie nowych synaps, aktywują geny odpowiedzialne za produkcję białek hamujących apoptozę oraz geny produkcji czynników wzrostowych. Na naczynia mózgowe mogą działać rozszerzająco poprzez zwiększenie syntezy tlenku azotu, prostacykliny, a także silnie działającego kwasu epoksyeikozotrienowego. W ostatnich latach zebrano dowody, że w warunkach niedokrwienia mózgu estrogeny w mniejszym stopniu stumulują metabolizm ...

  Streszczenie angielskie: Numerous biological effects of oestrogens within the brain support the argument that their influence is not restricted to the reproductive system. Specific estrogen receptors were found in the central nervous system as early as in the 70's, but until recently little was known about the molecular background of oestogens activity in the brain. The last decade witness a great effort aimed at better understanding of the tangled molecular mechanisms underlying subtle liaisons between brain metabolism and cerebral blood flow and particularly their disturbances triggered by brain ischemia. These investigations had an ultimate goal - an effective method of preventing an expanding biochemical "caaatastrophe" within and around the ischaemic brain regions (the so-called "neuroprotection"). Molecular mechanisms by which oestrogens increase both metabolism and blood flow through certain regions of the brain became only recently better understood. No there is a consensus as to that thease hormones increase secretion of neuromediators, stimulate formation of new synapses and can activate certain genes, responsible for production of anti-apoptotic proteins and growth factors. Oestrogenes can also dilate cerebral vessels, heere acting through increased synthesis of nitric oxide and by stimulating such compounds as prostatycycline and a potent vasodilator - epoxyeikosotrienoic acid. There is a body of recent evidence which suggest that during brain ischemia the physiological estrogen ...


  3/8

  Tytuł oryginału: Ischemic preconditioning diminishes oxygen demand and increases coronary flow in the early phase of reperfusion in rat heart.
  Autorzy: Rudziński Tomasz, Mussur Michał, Wawrzycki Marcin, Gwiazda Zbigniew, Zasłonka Janusz, Mussur Mirosław
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (9) s.BR362-BR368, il., tab., bibliogr. 45 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: Ischemic preconditioning (IPC) can be defined as an adaptive mechanism induced by a brief period of reversible ischemia increasing the heart's resistance to a subsequent longer period of ischemia. The objective of our research was to describe the effects of IPC on the hemodynamic function and metabolism of the myocardium during postischemic reperfusion. Material/methods: 20 rat hearts were assigned to a preconditioning group (n = 10) or to a control group (n = 10). Preconditioning was achieved with 5 min. of global ischemia and 10 min. of reperfusion followed by 40 min. of ischemia. We investigated the postischemic recovery of aortic pressure, cardiac output, and coronary flow, as well as oxygen consumption, carbon dioxide release, and [H+] release. Results: No significant intergroup differences in aortic pressure and cardiac output were observed during reperfusion. In both groups, increased coronary flow (greater in the IPC group: 11.4 ń 0.6 ml/min. vs 9.1 ń 0.5 ml/min. in control group) was observed in the early phase of reperfusion. This was accompanied by a rise in CO2 and [H+] release, which was also greater in the IPC group. Oxygen consumption was significantly lower in the IPC group in the later phase of reperfusion (9.39 ń 0.53 vs 11.79 ń 0.54 ćmol/min/g dry weight), as were Co2 and [H+} release. Conclusions: IPC diminishes oxygen demand during reperfusion without changing the hemodynamic function considerably. IPC results in a transient increase of coronary flow accompanied by a rise in CO2 and [H+] release.


  4/8

  Tytuł oryginału: Specyficzne problemy psychologiczne dzieci z przeszczepionym sercem.
  Tytuł angielski: Specific psychological problems of heart transplant children.
  Autorzy: Gulla Bożena, Garlicki Mirosław, Wierzbicki Karol, Wysocka Teresa, Rudziński Paweł, Siwińska Jolanta, Dziatkowiak Antoni
  Źródło: Szt. Leczenia 2002: 8 (3) s.65-69, bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria
 • transplantologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono problematykę psychologiczną grupy 14 dzieci poddanych transplantacji serca w latach 1988-2000. Średnia wieku dzieci wyniosła 13 lat, wskazaniami do transplatnacji serca była kardiomiopatia lub wrodzona wada serca. Dzieci stanowią specyficzną grupę pacjentów z psychologicznego punktu widzenia, mają odmienne problemy i wymagają szczególnego postępowania. W pracy omówiono taki zagadnienia, jak: możliwość uzyskania ze strony dzieci współpracy w procesie leczenia, reakcje na hospitalizacje, trudności szkolne, obserwowane postawy rodziców. Ważnym problemem jest wpływ życia z przeszczepionym sercem na obraz siebie i samoocenę dzieci. Istnieje ponadto konieczność monitorowania rozwoju psychomotorycznego dzieci w trakcie leczenia.

  Streszczenie angielskie: In this study we discussed psychological problems of the group of 14 transplant children, who were operated between 1988-2000. The average age of children was 13 years. The indications for the heart transplantation were cardiomiopathy or congenital heart disease. Children are a specific group of patients from the psychological point of view. They have different problems and they need special managment. In this study the following problems have been discussed: the possibility of children co-operation in the therapeutic process, reaction to the staying in the hospital, difficulties at school, parents' attitudes in the therapeutic process, the important problem is the influence of life with a transplanted heart on self - image and self - evaluation of the children. There is also a necessity of monitoring the children's psychomotor development during the therapy.


  5/8

  Tytuł oryginału: Echokardiograficzna ocena wczesnych i średnio odległych wyników interwencyjnego zamykania drożnego przewodu tętniczego u dzieci.
  Tytuł angielski: Echocardiographic assessment of early and midterm results of interventional closure of patent ductus arteriosus in children.
  Autorzy: Rudziński Andrzej, Król-Jawień Wanda, Kordon Zbigniew, Weryński Piotr, Olczykowska-Siara Elżbieta
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.719-722, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono echokardiograficzną ocenę wczesnych i średnio odległych wyników przezcewnikowego zamykania wąskiego, drożnego przewodu tętniczego (PDA) przy użyciu sprężynek wewnątrznaczyniowych typu "Jackson" i "Gianturco" u dzieci. Wstępnym kryterium kwalifikacji do zabiegu była średnica światła PDA w jego najwęższym miejscu (ó 4 mm) przy ujściu do tętnicy płucnej, w ocenie echokardiograficznej. Kryterium to spełniało 22 z ogółu 116 dzieci z PDA leczonych w Klinice Kardiologii Dizecięcej CMUJ, w okresie 1.01.1996 do 31.12.2000 r. W kontroli angiograficznej, w 1 przypadku średnica zamykanego PDA była większa (6,5 mm), co wymagało użycia 2 sprężynek (Gianturco). Spośród 22 (8M i 14Ż) dzieci w wieku 2,7 - 16 lat, x = 6,5 ń 3,8, zabieg powiódł się u 21 (95,5 proc.). Jedno dziecko z PDA, w wyniku powikłań (przemieszczenie spężynki na obwód lewej gałęzi tętnicy płucnej, wymagające usunięcia urządzenia pętlą Amplatza) skierowano do leczenia operacyjnego. Analiza wyników badań echo wykonywanych w ciągu 24 godzin oraz w 1, 6, 12, 24 i 48 mies. po zabiegu wykazała natychmiastowe, całkowite zamknięcia światłą przewodu u 29 proc. dzieci, zaś u nastepnych 33 proc. w 24 meis. po zabiegu. Jedno dziecko nie zgłasza się do kontroli, a u pozostałych z bezobjawowym przebiegiem, w echo z kolorową oceną przepłwyu obserwuje się jesze śladowe przecieki. Ustalono, że występowanie i czas zanikania resztkowych przecieków zależały od wielkości lewoprawego przecieku przed zabiegiem.

  Streszczenie angielskie: THis paper presents the echocardiographic assessment of early and miterm results of transcatheter closure of a narrow patent ductus arteriosus (PDA) in children using Jackson and Gianturco coils. THe preliminary criterion for qualifying patients for the procedure was the PDA diameter (ó 4 mm) at the narrowest site, as assessed echocardiographically. The criterion was met by 22 of 116 children with PDA treated at the Department of Pediatric Cardiology, Faculty of Medicine, Jagiellonian University, between January 1, 1996 and December 31, 2000. ANgiography revealed, that in one case, the PDA diameter was larger (6.5 mm) and the patient required two Gianturco coils. Of 22 patients (8 males and 14 females) aged 2.7 - 16 years (x = 6.5 ń 3.8), the procedure was successful in 21 children (95.5 p.c.). One patient with PDA was referred to the surgical department due to complications (the coil was displaced to the periphery of the left pulmonary artery and required removal by an Amplatzer device). The analysis of the follow-up echocardiography performed within 48 hours after the procedure and 1, 6, 12, 24 and 48 months later, revealed immediate total PDA closure in 29 p.c. of children. In 33 p.c. of patients, the PDA closed within 24 months. One child did not report to follow-up, however, the others are asymptomatic and show residual negligible shunts. THe authors determined that the incidence and time of closure of residual shunts is dependent on the magnitude of the leftto-right shungt before the procedure.


  6/8

  Tytuł oryginału: Wpływ zwiększonego obciążenia wstępnego na funkcję skurczową lewej komory u niemowląt z wrodzonymi wadami serca - badania echokardiograficzne.
  Tytuł angielski: The influence of increased preload on left ventricular systolic function in infants with congenital heart disease - an echocardiographic study.
  Autorzy: Kordon Zbigniew, Rudziński Andrzej, Czubaj-Kowal Marta
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.728-731, tab., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena funkcji skurczowej lewej komory u niemowląt z przeciekowymi wadami wrodzonym serca powodującymi jej przeciażenie objętościowe. Materaiał stanowiło 75 kolejnych dzieci (36 M, 39 Ż), w tym 14 (18,7 proc.) noworodków, 24 (32 proc.) niemowląt do 3 miesiąca, 16 (21,3 proc.) - w wieku od 4 do 6 miesiąca i 21 (28 proc.) niemowląt powyżej 6 miesiąca życia, leczonych w okresie od 1.01. do 21.12.2000 roku. Ubytek międzykomorowy (VSD) rozpoznano u 60 (80 proc.), drożny przewód tętniczy (PDA) u 6 (8 proc.), dwuujściową komorę prawą bez utrudnienia napływu do krążenia płucnego u dalszych 7 (9,3 proc.) dzieci i pierwszy typ wspólnego pnia tętniczego (CT) rozpoznano u 2 (2,7 proc.) noworodków. Metody: W oparciu o badania echokardiograficzne (M-Mode, 2-DE) oceniano końcowo-rozkurczowa objętość (LVedv) i masę mieśniową (LVedm) lewej komory serca i wskaźniki jej funkcji skurczowej: frakcję skracania (FS), wrzutową (EF) i rozkurczowo-skurczową zmianę przekroju pola powierzchni (FAC) oraz częstość rytmu serca (HR). Parametry te analizowano zależnie od wieku badanych oraz od wielkości przepływu płucnego (Qp) odzwierciedlającego obciążenie wstępne komory lewej, przepłwyu systemowego (Qs), relacji Qp/Qs i wielkości lewo-prawego przecieku (Qp-Qs), ocenionych w echokardiograficznych badaniach 2-DE i 2-DD i standaryzowanych na jednostkę poweirzchni ciała (BSA). Wyniki badań opracowano statystycznie za pomocą programów Excel i Statistica. Wyniki: Wraz ze wzrostem ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to assess the systolic function of the volume overloaded left ventricle (LV) in infants with congenital heart disease. Material: Seventy five consecutive patients (36 males, 39 females) with following breakdown were examined: 14 (18.7 p.c.) newborns, 24 (32 p.c.) infants under 3 months, 16 (21.3 p.c.) between 4 and 6, and 21 (28 p.c.) infants above 6 months of age. VSD was recognized in 60 (80 p.c.), PDA - 6 (8 p.c.), DORV - 7 (9.3 p.c.), and CT (tpe I) in 2 (2.7 p.c.) fo the patients. Methods: Based on ECHO studies LV end diastolic volume (LVedv), end diastolic muscle mass (LVedm), LV shortening fraction (FS), ejection fraction (EF), LV fractional area changes (FAC), and heart rate (HR) versus pulmnary blood flow (Qp), which reflected the LV preload, systemic blood flow (Qs), Qp/Qs, Qp-Qs (left-to-right shunt) and indexed for body surface area (BSA) and age, were assessed by statistical analysis. Results: With a gradual increase of BSA with age (cc - 0.82, p 0.001), a significant decrease in Qp-Qs (cc - -0.27, p = 0.035) and Qp/Qs (cc = -0.31, p = 0.013) were noted. Qp for the whole group ranged from 3.3 to 21.7 I/min/mý (m = 8.9, x = 9.7, SD = 4.1), significantly increased with the rise of Qp-Qs (cc = 0.9, p 0.0001) and influenced the increment of Qp/Qs (cc = 0.59, p 0.001). Qs for the whole group ranged from 2.1 to 11.7 I/min/mý (m = 4.3, x = 4.6, SD = 1.7) correlationg with the rise of Qs (cc = 0.45, p 0.001), and being lower than ...


  7/8

  Tytuł oryginału: Ocena wyników operacyjnego leczenia zwężenia cieśni aorty u dzieci poniżej pierwszego roku życia.
  Tytuł angielski: Evaluation of results for the surgical treatment of coarctation of the aorta in children below one year of age.
  Autorzy: Paruch Krystyna, Weryński Piotr, Szydłowski Lesław, Rudziński Andrzej, Malec Edward
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.744-746, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono analizę wyników operacyjnego leczenia zwężenia cieśni aorty u dzieci w pierwszym roku życia. Materiał kliniczny stanowiło 103 niemowląt (62 M i 41 Ż) leczonych w okresie 01.01.85 - 31.12.99 r., w wieku od 0,33 do 10,5 mies. x = 3,3 ń 2,6 mies. U wszystkich wykonano szczegółowe badanie fizyczne, EKG, RTG klatki piersiowej, kompleksową diagnostykę echokardiograficzną, a u 12 dzieci także hemodynamiczną i angiokardiograficzną. Wśród badanych wyłoniono dwie grupy, zależnie od wieku operowanych: poniżej (grupa I - 65 dzieci) i powyżej (grupa II - 38 dzieci) 3 miesiąca życia. Wskazaniem do zabiegu operacyjnego u 69 niemowląt (w tym u 55 z grupy I i u 14 z grupy II) były objawy niedomogi krążenia, zaś u 34 (u 10 w grupie I i u 24 w grupie II) znaczne systemowe nadciśneinei tętnicze z brakiem tętna na tętnicach udowych. U 76 chorych wykonano zabieg metodą Waldhasena, u 24 plastykę cieśni aorty z użyciem łąty goretexowej, zaś u 3 operację sposobem "koniec do końca". Zmarło ogółem 6 dzieci, w tym 5 w grupie I i I w grupie II. Pozostałe 97 dzieci (60 z grupy I i 37 z II) pozostawały w systematycznej obserwacji rpzeciętnie przez 96,2 ń 48,2 mies. Pooperacyjny nawrót zwężenia operowanego odcinka aorty stwierdzono ogółem u 12 (12,4 proc.) dzieci, częściej (16,6 proc.) u pacjentów z grupy I w porównaniu do grupy II (5,4 proc.). Jednak bez znamienności statystycznej (chiý = 2,677, p - 0,102). Obecność systemowego nadciśneinia tętniczego pomimo operacji koarktacji aorty ...

  Streszczenie angielskie: The authors present the analysis of surgical results obtained for coarctation of the aorta (CoA) in children less than 1 year of age. The material consisted of 103 infants (62 Males and 41 Females) aged 0.33 - 10.5 months (x - 3.3 ń 2.6 months) treated between January 1, 1985 and December 31, 1999. All the patients were subjected to a detailed physical examination, ECG, chest X-ray and comprehensive echocardiography, while 12 children had additional hemodynamic studies and angiocardiography. Two groups were distinguished among the investigated children: Below 3 months of life (Group 1, N - 65) and above 3 months of life (Group 2, N = 65) and above 3 months of life (Group 2, N - 38). In 69 infants, (including 55 from Group 1 and 14 from Group 2), the recommendation for surgery was circulatory failure, while in 34 infants (10 from Group 1 and 24 from Group 2), the recommendation for surgery considerable systemic hypertension with absent femoral pulses. In 76 patients, the Waldhausen procedure was performed, while 24 were subjected to aortic isthmus angioplasty using a Gore-Tex patch and 3 were subjected to end-to-end anastomosis. Six patients died, including 5 from Group 1 and 1 from Group 2. The remaining 97 infants (60 from Group 1 and 37 from Group 2) were followedup for a mean period of 96.2 ń 48.2 months. Postoperative recoarctation was encountered in 12 patients (12.4 p.c.); the condition was more predominant in Group 1 (16.6 p.c.) than in Group 2 (5.4 p.c.), but ...


  8/8

  Tytuł oryginału: Diagnostics of latent magnesium deficiency in human organism using modified magnesium loading test.
  Tytuł polski: Rozpoznanie utajonego niedoboru magnezu z zastosowaniem zmodyfikowanych testów obciążenia magnezem.
  Autorzy: Rudziński Janusz, Walasek Lech, Jurga Małgorzata
  Źródło: J. Elem. 2002: 7 (1) s.35-47, tab., bibliogr. s. 45, streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,195

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Niedobór magnezu jest najczęstszym niezdiagnozowanym zaburzeniem elektrolitowym w ustroju i odgrywa istotną rolę w patogenezie wielu schorzeń. Trudności diagnostyczne są wynikiem braku prostych i wiarygodnych metod oceny. Uznaną metodą oceniającą gospodarkę magnezem jest tzw. dożylny test obciążenia magnezem polegający na podaniu 30 mmol MgSO4 w infuzji dożylnej trwającej nie mniej niż 8 godzin i oznaczaniu ilości wydalonego magnezu w moczu dobowym. Modyfikacje testu obciążenia magnezem polegały na zmniejszeniu dawki obciążenia magnezem i skróceniu czasu infuzji w stosunku do standardowego (referencyjengo) testu obciążenia. Badania wykonano u 134 chorych (74 mężczyzn i 60 kobiet) w wieku 20-71 lat, średnio 43,4 lat. Badano następujące modyfikacje testu obciążenia magnezem: 1. 30 mmol MgSO4 podawane w 500 ml 5 proc. glukozy przez 8 godzin 2. 15 mmol MgSO4 podawane w 500 ml 5 proc. glukozy przez 8 godzin 3. 30 mmol MgSO4 podawane w 500 ml 5 proc. glukozy przez 4 godziny 4. 15 mmol MgSO4 podawane w 500 ml 5 proc. glukozy przez 4 godziny. Dla oceny wyników uzyskanych w testach zmodyfikowanych, po dwóch dniach u każdego badanego wykonywano standardowy test obciążenia magnezem. Zmniejszenie dawki magnezu do 15 mmol podawanej w infuzji do 4 godzin dało wyniki porównywalne do standardowego testu obciążenia magnezem (30 mmol MgSO4 przez 8 godzin). Natomiast skrócenie czasu infuzji do 4 godzin przy zachowaniu dawki 30 mmol magnezu daje wyniki znacznie zaniżone i ...

  Streszczenie angielskie: The magnesium deficiency is the most often not diagnosed electrolytic disorder in the organism and significant in the pathogenesis of several ailments. Difficulties in diagnostics are due to lack of easy and reliable methods. The reliable method accessing Mg deficiency is intravenous magnesium loading test consisting in intravenous infusion of 30 mmol MgSO4 lasting not less than 8 hours and denotation of Mg elimination in daily urine. Modifications of the mg loading test have consisted in lessening of Mg dose and shortening time of infusion in comparison with the standard loading test. Investigations have been performed on 134 patients (74 men, 60 women) aged between 20 and 71 (on average, 43.4 years of age). The following types of modification of the Mg loading test have been investigated: 1. 30 mmol MgSO4 in 500 ml 5 p.c. glucose by 8 hours 2. 15 mmol MgSo4 in 500 ml 5 p.c. glucose by 8 hours 3. 30 mmol MgSo4 in 500 ml 5 p.c. glucose by 4 hours 4. 15 mmol MgSo4 in 500 ml 5 p.c. glucose by 8 hours. Two day later, each patient had the stadard Mg loading test (30 mmol MgSO4 by 8 hours) performed in order to compare and estimate results obtained in the modified test. By lowering the Mg dose to 15 mmol administered in intravenous infusion over 8 hours or by lowering it to 15 mmol and shortening infusion to 4 hours, it was possible to obtain the resutls comparable with the standard Mg loading test (30 mmol MgSO4 by 8 hours). In contrast, the results obtained when the ...

  stosując format: