Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RUDOWICZ-PIETRUSZEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Ocena wartości diagnostycznej cholangiopankreatografii rezonansu magnetycznego (MRCP) przy użyciu średniopolowego systemu 0,5 T w porównaniu z endoskopową cholangiopankreatografią wsteczną (ERCP) : praca doktorska
Autorzy: Rudowicz-Pietruszewska Barbara, Sąsiadek Marek (promot.).; [Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu], Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Zakład Diagnostyki Obrazowej w Częstochowie
Źródło: [2002], 124 k. : il., tab., bibliogr. 110 poz., streszcz., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/21950

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  2/2

  Tytuł oryginału: MRCP za pomocą aparatu średniopolowego versus ERCP - analiza porównawcza 88 przypadków.
  Tytuł angielski: MRCP with mid-field unit versus ERCP - comparison of 88 cases.
  Autorzy: Rudowicz-Pietruszewska Barbara, Sąsiadek Marek, Jamrozik-Kruk Zofia
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (1) s.51-58, il., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Cholangiopankreatografia rezonansu magnetycznego (MRCP) jest nową, nieinwazyjną metodą obrazowania dróg żółciowych i przewodu trzustkowego. W technice MRCP używa się sekwencji silnie T2-zależnych, w których żółć cechuje się bardzo wysoką intensywnością sygnału, natomiast niski jest sygnał z otaczających tkanek. Dodatkowo nie uwidacznia się szybko płynąca krew w naczyniach. Cel pracy: Celem pracy jest ocena wartości diagnostycznej cholangiopankreatografii rezonansu magnetycznego (MRCP) przy użyciu aparatu średniopolowego w diagnostyce schorzeń dróg żółciowych i trzustki oraz jej porównanie z endoskopową cholangiopankreatografią wsteczną (ERCP). Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 88 pacjentów (32 mężczyzn i 56 kobiet w wieku od 18 do 79 lat, średnio 52 lata). U wszystkich chorych wykonano MRCP przy użyciu aparatu MR o natężeniu pola magnetycznego 0,5 Tesli (T), z zastosowaniem ultraszybkich sekwencji echa spinowego SSFSE/RSSFSE, silnie T2-zależnych, TR/TE 11000/266 - 295 ms; pole widzenia 40 x 40 cm; matryca 256 x 160, z saturacją tkanki tłuszczowej, ze wstrzymanym oddechem, używając cewki body. Obrazy źródłowe otrzymane w płaszczyznach czołowych i skośnych poddawano rekonstrukcji w algorytmie MP (maximal intensity projection). Analizując obrazy MRCP, oceniano zarówno obrazy źródłowe, jak i otrzymane w algortymie MIP. Wyniki: MRCP pozwoliła na dobre uwidocznienie zarówno prawidłowych, jak i zmienionych chorobowo przewodów żółciowych i trzustkowych. ...

  Streszczenie angielskie: Background: Magnetic resonance cholangiopancreatography (MRCP) is a new method for noninvasive imaging of the biliary system and pancreatic duct. The MRCP is based on heavily T2-weighted images. As a consequence, the bile provides a very high signal, whereas the background has low signal intensity. In addition, there is no signal from flowing blood. The aim of the study was to assess the diagnostic value of magnetic resonance cholangiopancreatography with mid-field unit comparing to endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) in various pancreatobiliary diseases. Material and methods: The examined group consisted of 88 patients (32 males and 56 females; mean age 52; range 18 - 79 years) . All MRCP studies were performed with 0.5 T MR system at a body coll, using heavily T2-weighted, fat-suppressed, ultrafast spin echo SSFSE/IRSSFSE breath-hold sequences (TR/TE 11000/266-295 ms; field of view 40 x 40 cm; matrix 256 x 160). The source images obtained on the coronal and oblique planes were then reconstructed with the MIP (maximal intensity preojection) algorithm. Both MIP reconstructions and source images were analyzed. Results: In all patients MRCP allowed visualizing normal and pathological biliary and pancreateci ducts. In most cases results of MRCP and ERCP were compatible. The MRCP correctly demonstrated 27 of 28 normal cases, 11 of 12 neoplasm cases (1 false negative and 1 false positive), 37 of 38 cases of choledocholithiasis (1 false negative), 9 cases ...

  stosując format: