Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RUDNICKA
Liczba odnalezionych rekordów: 19Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/19

Tytuł oryginału: Wybrane aspekty zakażenia HIV i AIDS u kobiet i dzieci
Autorzy: Barańska Marta, Ciastoń-Przecławska Elżbieta, Dajek Zygmunt, Daniluk-Kula Barbara, Kmita Grażyna, Majewski Sławomir, Marczyńska Magdalena, Niemiec Tomasz, Rogowska-Szadkowska Dorota, Rudnicka Iwona, Stańczak Janusz J.
Opracowanie edytorskie: Niemiec Tomasz (red.), Majewski Sławomir (red.).
Źródło: - Warszwa, Instytut Matki i Dziecka 2002, 131 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Sygnatura GBL: 739,007

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • aIDS

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/19

  Tytuł oryginału: C. glabrata - zagrażający patogen w oddziałach intensywnej terapii medycznej.
  Tytuł angielski: C. glabrata - emerging pathogen in the intensive care units.
  Autorzy: Swoboda-Kopeć Ewa, Wróblewska Marta, Łuczak Mirosław, Rudnicka Jolanta, Stelmach Ewa
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 supl. 1: Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce s.124-125, bibliogr. 7 poz. - 9 Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych pt. Zakażenia szpitalne: postępy w diagnostyce, terapii i profilaktyce Poznań 25-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/19

  Tytuł oryginału: Ocena morfologiczna elementów cytologicznych w treści oskrzelowej u noworodków z zapaleniem płuc w przebiegu mechanicznej wentylacji.
  Tytuł angielski: The morphologic evaluation of cytologic elements in tracheobronchial aspirate in mechanically ventilated neonates with pneumonia.
  Autorzy: Rudnicka Aleksandra, Grzybek Henryk, Gumprecht Kamila, Godula-Stuglik Urszula
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.137-142, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było poznanie rodzaju i dynamiki zmian cytomorfologicznych treści tchawiczo-oskrzelowej u noworodków z zapaleniem płuc mechanicznie wentylowanych oraz ocena przydatności tej metody jako rutynowego badania dodatkowego. Badaniami objęto 27 noworodków (19 chłopców i 8 dziewczynek), w tym z zapaleniem płuc i 19 z zespołem zaburzeń oddychania i zapaleniem płuc. Ich średnia urodzeniowa masa ciała wynosiła 1872 ń 781 g, a wiek płodowy 33,6 ń 4,1 tygodnia. Wydzielinę tchawiczo-oskrzelową pobierano kilkakrotnie w odstępach trzydniowych, odpowiednio utrwalano i oceniano w mikrskopie świetlnym i elektronowym. Już w pierwszych preparatach z wydzieliny u noworodków tylko z zapaleniem płuc widoczne były granulocyty obojętnochłonne, a po 6 dniach mechanicznej wentylacji makrofagi z piankowatą cytoplazmą i kariolizą. W mikroskopie elektronowym obserwowano daleko posuniętą destrukcję organelli komórkowych. U noworodków ze współistniejącym zespołem zaburzeń oddychania granulocyty obojętnochłonne i pojedyncze makrofagi pojawiały się dopiero po kilku dniach mechanicznej wentylacji, a po 6-9 dniach ich miejsce zajęły makrofagi i monocyty oraz elementy morfotyczne oraz elementy morfotyczne z nekrozą cytoplazmatyczną i kariolizą. Metoda jest nieobiążająca dla zaintubowanego noworodka, jednak długotrwały proces laboratoryjny jest niesatysfakcjonujący dla diagnostyki chorób płuc i podjęcia odpowiedniego leczenia. Badania te mogą być zastosowane w wybranych przypadkach badawczo-poznawczych.

  Streszczenie angielskie: The aim of this paper was to assess a type and dynamics of cytomorphologic changes in tracehobronchial aspirates in mechanicaly ventilated neonates with pneumonia and an evaluation of this method as a routine examination. The study population comprised 27 neonates (19 boys and 8 girls), among them 8 with pneumonia and 19 with RDS and pneumonia. The mean birth weight was 1872 ń 781 g and mean gestational age 33.6 ń 4.1 week. Tracheobronchial aspirates were sampled few times in three days intervals, properly preparated, fixed and examined in light and electron microscopes. Neutrophils were present already in first samples of penumonic neonates. After 6 days of mechanical ventilation appeared macrophages with spumy cytoplasm and karyolysis. In electron microscope destruction of cellular organelle was found. In neonates with RDS and pneumonia neutrophils and single macrophages were present after a few days of mechanical vantilation and after 6-9 days macrophages and monocytes took the place of neutrophils and morphologic destruction with cytoplasmic necrosis and karyolysis were appeared. The method of morphologic evaluation of cytologic elements in tracheobronchial aspirates is not harmful for intubated neonates, however a long-lasting laboratory process is unsatisfying for evaluation of prognosis and treatment of neonatal pneumonia. These examinations can be applied only in specified cases.


  4/19

  Tytuł oryginału: Fibroblast-like synoviocytes from rheumatoid arthritis patients express functional IL-15 receptor complex: endogenous IL-15 in autocrine faschion enhances cell proliferation and expression of Bcl-xL and Bcl-2.
  Autorzy: Kurowska Mariola, Rudnicka Weronika, Kontny Ewa, Janicka Iwona, Chorazy Magdalena, Kowalczewski Jacek, Ziółkowska Maria, Ferrari-Lacraz Sylvie, Strom Terry B., Maśliński Włodzimierz
  Źródło: J. Immunol. 2002: 169 (4) s.1760-1767, il., bibliogr. 49 poz.
  Sygnatura GBL: 300,982

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The hallmarks of rheumatoid arthritis (RA) are leukocytic infiltratin of the synovium and expansiveness of fibroblast-like synovicytes (FLS). The abnormal proliferation of FLS and their resistance to apoptosis is mediated, at least in part, bay present in RA joints proinflammatory cytokines and growth factors. Because IL-15 exerts properties of antiapoptotic and growth facators, and is produced by RA FLS, we hypothesized that IL-15 participates in RA FLA activation. To test this hypothesis, we first examined whether RA FLS express chains required for high affinity functional IL-15R. Indeed, RA FLS express IL-15Rŕ at mRNA and protein levels. Moreover, we confirmed the presence of IL-2Rá and common ç-chains. Interstingly, TNF-ŕ or IL-1á triggered significant elevation of IL-15Rŕ chanin at mRNA and protein levels. Next, we investigated the effects of exogenous or endogenous IL-15 on Bcl-2 andBcl-XL expression, FLS proliferation, and apoptosis. Exogenous IL-15 enhanced RA FLS proliferation and increased the level of mRNA-encoding Bcl-XL. To test the role of endogenous IL-15 in the activation of RA FLS, an IL-15 mutant/Fcç2a protein exerting properties of specific antagonist to the IL-15Rŕ chain was used. We found that blocking IL-15 biological activities using this protein substantially reduced endogenous expression of Bcl-2 and Bcl-XL, and RA FLA proliferation that was reflected by increased apoptosis. Thus, we havae demonstrated that a distinctive phenotype of RA FLS, i.e., persistent activation, proliferation, and resistance to apoptosis, is related to the autocrine activation of IL-15Rs by FLS-derived IL-15.


  5/19

  Tytuł oryginału: Prognostic significance of selected immunohistochemical parameters in patients with invasive breast carcinoma concomitant with ductal carcinoma in situ.
  Autorzy: Patla Anna, Rudnicka-Sosin Lucyna, Pawlęga Janusz, Stachura Jerzy
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (1) s.25-27, tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The purpose of the present study was to carry out multivariate analysis of the effect of the expression of estrogen and progesterone receptors, p53, proliferative antigen (ki67) and c-erbB-2 on 5-year survival in patients with invasive breast carcinoma concomitant with duxtal carcinoma in situ. Material study consisted of tissue specimens obtained from 48 patients undergoing modified Patey's mastectomy between 1991 and 1998. Univariate analysis rervealed that the variables significantly affecting survival were tumour size on gross examination and the level of estrogen and progesterone receptors in the cells of invasive ductal carcinoma of the breast (for the level of significance p = 0.05). The Cox regression a significant effect on survival was the level of estrogen receptors in invasive cancer cells.


  6/19

  Tytuł oryginału: The lack of relationship between serum content of MBL, sCD14, Anti-PPD and Anti-Hsp65 IgG and ingestion of Mycobacterium bovis BCG bacilli by phagocytes.
  Autorzy: Paziak-Domańska Beata, Bonar Agnieszka, Kowalewicz-Kulbat Magdalena, Klink Magdalena, Kowalski Michał, Karhukorpi Jari, Karittunen Ritta, Jurkiewicz Magdalena, Różalska Barbara, Rudnicka Wiesława
  Źródło: Arch. Immunol. Ther. Exp. 2002: 50 (5) s.337-344, il., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 304,223

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Prophylactic vaccination against tuberculosis (TB) with a live attenuated strain of Mycobacterium bovis bacille Calmette-Gu‚rin (BCG) has been used worldwide. However, TB remains one of the most significant diseases of humans and animals. Better understanding of the mechanisms of human immunity to mycobacteria is essential for the development of new vaccines and the estimation of their efficacy. In this study we determined the levels of known humoral mediators of mycobacterial phagocytosis, i.e. mannose-binding lectin (MBL), soluble CD14 (sCD14), antibodies of the immunoglobulin G (IgG) class against mycobacterial purified protein derviative (PPD), and mycobacterial Hsp65 antigen, in the sera from healthy young volunteers vaccinated with BCG and presenting positive and negative Mantoux responses to PPD. Then we asked the question as to whether macrophages and polymorphonuclear leukocytes (PMNs) from the individuals with postiive tuberculin test (TT(+)) and negative tuberculin test (TT(-)) differed in their ability to ingest mycobacteria. We also looked for a relationship between the intensity of mycobacterial ingestion by phagocytes in a medium of autologous sera containing different concentrations of MBL, sCD14 and anti-mycobacterial IgG. We found no significant differences between the investigated paraemters for TT(+) and TT(-) volunteers. Our result suggest that the ability of macrophages and PMNs to ingest mycobacteria depends on an individual, intrinsic capacity of the phagocytes.


  7/19

  Tytuł oryginału: Choroba Raynauda i objaw Raynauda w przebiegu kolagenoz.
  Tytuł angielski: Raynaud's disease and Raynaud's phenomenon in connective tissue diseases.
  Autorzy: Sicińska Justyna, Rudnicka Lidia
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (4) s.1011-1022, il., tab., bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/19

  Tytuł oryginału: Weryfikacja skupisk mikrozwapnień gruczołu piersiowego w stereotaktycznej biopsji mammotomicznej pod kontrolą mammografiii cyfrowej.
  Tytuł angielski: Verification of breast microcalcifications clusters in stereotactic mammotome biopsy under the guidance of digital mammography.
  Autorzy: Chrzan Robert, Popiela jr Tadeusz, Podsiadło-Kleinrok Beata, Rudnicka Lucyna, Tabor Jacek, Nowak Wojciech, Urbanik Andrzej
  Źródło: Pol. J. Radiol. 2002: 67 (4) s.59-65, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,279

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: The aim of study is to determine the usefulness of stereotactic mammotome biopsy (SMB) under the guidance of digital mammography in the verification of clusters of breast microcalcifications BI-RADS 3-5 categories without accompanying masses. Material/Methods: Material included 97 patients with 108 clustsers of microcalcifications BI-RADS 3/5 categories without accompanying masses. In all cases verification in SMB was ordered. Procedure was performed in 98 clustsers. In 10 clustsers using of SMB was not possible and then surgical biopsy was performed. Results: In 98 from among clustsers with SMB performed, pathological examiantion proved presence of only benign lesions in 86 cases, an atypical lesion in 2 cases, malignant lesions in 10 cases (including 8 preinvasive lesions). Most (97.2 p.c.) clussters of microcalcifications, classified as BI-RADS 3 corresonded to benign lesions. In BI-RADS 4 group lesions were benign in 72.7 p.c., atypical in 4.5 p.c., malginant in 22.7 p.c. In BI-RADS 5 group most (80 p.c.) lesions were malignant. Conclusions: It was found, that SM can be used as a safe and reliable method of verification of the nature of clusters of breast microcalcifiactions witout accompanying masses in all casess of BI-RADS 4 adn 5 categories and in selected cases of BI-RADS 3 category. SMB enables avoiding surgery in a considerable number of patients with microcalcifications of BI-RADS 4 category.


  9/19

  Tytuł oryginału: Oznaczanie antygenów Helicobacter pylori w kale z zastosowaniem testu Premier Platinum HpSA.
  Tytuł angielski: The detection of Helicobacter pylori antigens in stool with Premier Platinum HpSA test.
  Autorzy: Wiśniewska Monika, Bąk-Romaniszyn Leokadia, Płaneta-Małecka Izabela, Rechciński Tomasz, Płonka Małgorzata, Bielański Władysław, Konturek Stanisław J., Rudnicka Wiesława, Chmiela Magdalena
  Źródło: Pediatr. Współcz. 2002: 4 (3) s.373-376, tab., bibliogr. 5 poz., sum. - 2 Kongres Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci Bydgoszcz 06. 2002
  Sygnatura GBL: 313,561

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Podczas przebiegu zakażeń wywoływanych przez zlokalizowane w nabłonku żołądka pałęczki H. pylori może dochodzić do znaczne koncentracji antygenów tego drobnoustroju w kale. Taka hipoteza opiera się na przypuszczeniu o fekalno-oralnym modelu transmisji zakażenia. Sugeruje się, iż obecność antygenów H. pylori w kale może być wskaźnikiem aktualnego zakażenia tymi bakteriami natomiast ich zanik może świadczyć o skutecznej eradykacji drobnoustrojów. Cel pracy: Celem przeprowadzonych badań było porównanie skuteczności testu PP HpSA ze sktuecznością metod inwazyjnych: RUT, HLO lub nieinwazyjengo testu UBT i badania serologicznego (ELISA, IgG anty-EG), w diagnozowaniu zakażeń wywołwyanych przez H. pylori. Materiałi meotdy: W obecnie przeprowadzonych badaniach do wykrywania zakażeń wywoływanych przez H. pylori zastosowano nieinwazyjny, immunoenzymatyczny test Premier Platinum HpSA-PP HpSA (Meridian Diagnostics, Cincinnati, Ohio USA), przeznaczony do wykrywania antygenów tego drobnoustroju w kale. Test ten opiera się na aktywności poliklonalnych przeciwciał rozpoznających antygeny H. pylori. Wyniki testu PP HpSA odnoszono do wyników testów inwazyjnych: szybkiego testu ureazowego - RUT oraz badania histopatologicznego - HLO lub nieinwazyjengo testu oddechowego z użyciem mocznika znakowanego węglem 13C-UBT i badania serologicznego (ELISA), mającego na celu określenie występowania w surowicach osób badanych przeciwciał klasy IgG przeciwko antygenom ekstraktu glicynowego (EG) wzorcowego szczepu H. pylori CCUG 17874...


  10/19

  Tytuł oryginału: Patients with unstable angina pectoris present increased humoral response against Helicobacter pylori in compariosn with patients with aggravated dyspepsia.
  Autorzy: Rechciński Tomasz, Kasprzak Jarosław D., Chmiela Magdalena, Krzemińska-Pakuła Maria, Rudnicka Wiesława
  Źródło: Acta Microbiol. Pol. 2002: 51 (4) s.339-344, tab., bibliogr. s. 343-344
  Sygnatura GBL: 302,697

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • gastroenterologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: A role of autoimmune process and its link with bacterial infections in initiation or aggravation of atherosclerosis symptoms has been suggested. Antigenic mimicry and cross-reactivity of circulating antibodies have been indicated as some major factors in this process. In this study, the prevalence and titers of IgG and IgA antibodies reacting with glycine extract of H. pylori surface antigens were determined immunoenzymatically (ELISA) in the group of patients with unstable ischaemic heart disease and in patients with aggravated dyspepsia. Our results reveal that elevated titers of IgG anti-H. pylori are more typical for cardiac patients and lower prevalence of IgA anti-H. pylori - for those with aggravated dyspepsia. This supports the hypothesis that intensed humoral response in immunoglobulins class G against some bacterial antigens may play a role in the aggravation of symptoms of coronary atherosclerosis.


  11/19

  Tytuł oryginału: Clinical symptoms and prognostic factors in breast cancer - related carcinomatous meningitis.
  Tytuł polski: Analiza objawów klinicznych i czynników prognostycznych w nowotworowym zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych u chorych na raka piersi.
  Autorzy: Jagiełło-Gruszfeld Agnieszka, Rudnicka Halina, Niwińska Anna, Mioduszewska Olga, Pieńkowski Tadeusz
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (5) s.399-402, tab., bibliogr. 11 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. W ostatnim czasie obserwuje się wyraźny wzrost ilości występowania nowotworowego zajęcia opon mózgowo-rdzeniowych wśród chorych na raka piersi. Rokowanie u pacjentek z tą lokalizacją zmian przerzutowych jest bardzo złe. Materiał i metody. W naszej pracy przeanalizowaliśmy 25 przypadków pacjentek z nowotworowym zajęciem opon mózgowo-rdzeniowych. Średnia wieku wynosiła 45 lat (od 29 do 70). Objawy kliniczne, które występowały w momencie rozpoznania, to: bóle głowy, nudności i wymioty, splątanie, zespół móżdżkowy, niedowłady, bóle w okolicy piersiowo-lędźwiowej. W 100 proc. przypadków potwierdzono rozpoznanie poprzez stwierdzenie obecności komórek nowotworowych w badaniu cytologicznym płynu mózgowo-rdzeniowego. U 72 proc. pacjentek obserwowano także podwyższony poziom białka. Leczenie składało się z dokonałowo podawanego raz w tygodniu metotreksatu - 10 mg i Dx - 4 mg. Wyniki. Kliniczną odpowiedź na leczenie oraz poprawę parametrów laboratoryjnych stwierdziliśmy u około 72 proc. pacjentek. Podsumowanie. Nasze obserwacje wskazują, że najważniejszymi korzystnymi czynnikami rokowniczymi w przerzutach do opon móżgowo-rdzeniowych u chorych z rakiem piersi są: jednoczasowe leczenie systemowe, dobry stan ogólny chorych w momencie rozpoznania, dobra odpowiedź klincizna na leczenie metotreksatem, stwierdzona po 2 cyklach leczenia.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Carcinomatous meningitis is an uncommon but serious complication of advanced breast cancer, the incidence of which has been, recently, increasing. Material and methods. We have reveiwed 25 cases of carcinomatous meningitis in breast cancer patietns treated inour clinic. The mean age at the time of diagnosis was 45 years (range: 29-70 years). The clinical symptoms at the time of diagnosis were headache, nausea/vomiting, confusion, cerebellar signs, paresis and pain in the thoraco-lumbal region. Cancer cells in cerebrospinal fluid were detected in all the cases. Cerebrospinal fluid protein level was elevated in 72 p.c. of cases. The treatment consisted of intrathecal injection of 10 mg of methotrexate plus dexamethasone 4 mg, adminsitered weekly. Results. The response defined as clinical and laboratory improvement was achieved in 72 p.c. of patients. Conclusion. Our observations suggest that the important prognostic factors in carcinomatous meningitis are: systemic chemotherapy, Karnofsky status at the time leptomeningeal metastases of diagnsois and the clinical response after the first 2 cycles of inthratecal ifnusion of methotrexate.


  12/19

  Tytuł oryginału: Nowotworowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u chorych na raka piersi - nowy problem kliniczny.
  Tytuł angielski: Breast cancer - related carcinomatous meningits - a new clinical issue.
  Autorzy: Niwińska Anna, Rudnicka Halina, Gruszfeld Agnieszka, Pieńkowski Tadeusz
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (5) s.422-427, il., tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia
 • toksykologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przerzuty odległe z guzów litych do opon mózgowo-rdzeniowych mogą przebiegać pod postacią rakowatości opon lub zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Każda z tych postaci ma inny przebieg kliniczny i rokowanie. Nowotworowe zapalenie opon jest obecnie coraz częściej rozpoznawane u chorych na raka piersi. Wynika to z postępu w diagnostyce obrazowej oraz długiego przeżycia chorych na raka piersi. Nowotworowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych stanowi duży poroblem dla klinicysty z uwagi na małą skuteczność i znaczną toksyczność dostępnych metod leczenia. Stan ogólny chorej i wynik badania neurologicznego w chwili rozpoznania stanowią kryterium przeżycia. Dokonano przeglądu piśmiennictwa dotyczącego nowotworowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, z uwzględnieniem: patofizjologii, objawów klinicznych, czynników rokowniczych, metod rozpoznawania, dostępnych metod leczenia, toksyczności leczenia i rokowania.

  Streszczenie angielskie: Two different clinical types of leptomeningeal metastases from solid tumours exist: (i) local infilatration and (ii) dissemination of tumour cells throughout the neuraxis by the flow of the CSF (neoplastic meningitis, carcinomatous meningitis). Every type has different clinical manifestation and prognosis. At present carcinomatous meningitis is more frequently diagnosed - probably as a consequence of the progress in imaging techniques and the survival of breast cancer patients. Carcinomatous meningitis is developing as a clinical problem for oncologists and neurologist due to the poor efficacy and high toxicity of the treatment. The most important prognostic factors are overall performance and the neurological status. In this article we review the issue of breast cancer-related carcinomatous meningitis - its pathophysiology, clinical symptoms, prognostic facotrs, methods of diagnosis and treatment, toxicity of the treatment and patient prognosis.


  13/19

  Tytuł oryginału: Styles of coping with stress among patients with allergic disease.
  Tytuł polski: Style radzenia sobie ze stresem wśród pacjentów ze schorzeniami alergicznymi.
  Autorzy: Latalski Maciej, Makara-Studzińska Marta, Gajewska Marzena, Rudnicka-Drożak Ewa
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.86-91, bibliogr. 4 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  14/19

  Tytuł oryginału: The analysis of the structure of suicidal behaviours in the region of the Lublin voivodship in the years 1997-1999.
  Tytuł polski: Analiza struktury zachowań samobójczych w rejonie województwa lubelskiego w latach 1997-1999.
  Autorzy: Rudnicka-Drożak Ewa, Skórzyńska Hanna, Makara-Studzińska Marta
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.92-96, bibliogr. 4 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  15/19

  Tytuł oryginału: Social support for patients with allergic diseases.
  Tytuł polski: Wsparcie społeczne dla pacjentów ze schorzeniami alergicznymi.
  Autorzy: Latalski Maciej, Makara-Studzińska Marta, Gajewska Marzena, Rudnicka-Drożak Ewa
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (2) s.97-103, bibliogr. 6 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  16/19

  Tytuł oryginału: Krzywdzenie dzieci przez dorosłych. Ocena skali zjawiska i umiejętności rozpoznawania go przez nauczycieli.
  Tytuł angielski: Child abuse - evaluation of the scale of the phenomenon and teachers' skills in recognising it.
  Autorzy: Skórzyńska Hanna, Rudnicka-Drożak Ewa
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (3) s.351-355, il., bibliogr. 4 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • seksuologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena skali stosowania przez dorosłych przemocy względem dzieci i umiejętności dostrzegania jej przejawów przez nauczycieli. Nauczyciele, z racji codziennych wielogodzinnych kontaktów z dziećmi, mają szansę wczesnego itnerweniowania, dlatego na tej grupie zawodowej skupiła się uwaga autorek. Postanowiono sprawdzić, czy nauczyciele są przygotowani do rozpoznawania tzw. zespołu dziecka maltretowanego, czy podejmują działania profilaktyczne, czy są przygotowani do udzielania pomocy poszkodowanym dzieciom. Badaniami ankietowymi objęto 141 nauczycieli szkół podstawowych z Lublina i okolic. Najczęściej dostrzegali oni u dzieci zaniedbania bytowe i emocjonalne. Około 50 proc. respondentów zetknęło się z uczniami maltertowanymi psychicznie i fizycznie przez rodziców, 12 proc. zna dzieci wykorzystywane seksualnie. Najczęściej podłożem przemocy są patologie społeczne (alkoholizm, konflikty rodzinne, rodzina niepełna), rzadziej - choroba psychiczna, czy wygórowane ambicje rodziców. Nauczyciele zazwyczaj zgłaszali potrzebę dokształcania w zakresie umiejętności rozpoznawania zespołu dziecka maltertowanego, interweniowania oraz podejmowania działań profilaktycznych.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to evaluate the scale of various forms of child abuse and teachers' skills to recognise them. Teachers, thanks to many-hour, everyday contacts with children, have an opportunity of early intervention, and that is why the authors focused on this occupational group. They decided to evaluate whether teachers were prepared to recognise the Battered Child Syndrome, Undertook prophylactic activities, and were prepared to help abused children. The study covered 141 primary school teachers from Lublin and its surroundings. The symptosm of neglect of a child's existenitla and emotional needs were most frequently observed. About 50 p.c. of teachers had contact with pupils who were psychologically and physically abused by their parents, and 12 p.c of respondents had contact with children who were sexually abused. The most frequently observed basis of child abuse are social pathologies (alcoholism, family conflicts, incomplete family), less frequently - mental disorders or excessive parents' ambitions. The teachers generally declared the need of speical training to be able to recognise the Battered Child Syndrome, to intervene and to undertake prophylactic activities.


  17/19

  Tytuł oryginału: Korelacja nasilenia stwardnień skóry ze zmianami w mózgowiu u pacjentów z twardziną układową. Implikacje terapeutyczne : praca doktorska
  Autorzy: Walecka-Herniczek Irena, Rudnicka Lidia (promot.).; Centralny Szpital Kliniczny MSWiA Klinika Dermatologii w Warszawie
  Źródło: 2002, [1], 133 k. : il., tab., bibliogr. 215 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 45/21049

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  18/19

  Tytuł oryginału: Psychospołeczne i medyczne uwarunkowania zachowań samobójczych wśród dzieci i młodzieży na terenie województwa lubelskiego.
  Tytuł angielski: Psychosocial and medical conditions for suicidal behaviours among children and young people in Lublin province.
  Autorzy: Rudnicka-Drożak Ewa, Makara-Studzińska Marta, Skórzyńska Hanna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.428-434, il., bibliogr. 5 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Ludzie młodzi należą do grupy szczególnie zagrożonej samobójstwami. Okres dojrzewania i wchodzenia w dorosłość związany jest często z silnymi emocjami. Nienadążanie dojrzałości umysłowej i emocjonalnej za biologiczną powoduje niestabilność psychiki i skrajne nastroje. W tym okresie zaburzone reakcji w rodzinie lub utrata nadziei na udaną przyszłość wywołują często nieadekwatne do rzeczywistości poczucie beznadziejności. Samobójstwo kojarzy się młodym ludziom z wyborem wolności, stanowiąc najczęściej wyraz demonstracji lub prowokacji, a także próbę zwrócenia uwagi na swoje potrzeby. Celem pracy było poznanie przyczyn podjęcia najtragiczniejszej decyzji, jaką jest przerwanie własnego życia. Metodą badawczą była dotycząca samobójstw analiza danych statystycznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz karty zgonów w województwie lubelskim. Badaniem objęto zamachy samobójcze w okresie od 1.01.1997 do 30.12.2000. Najbardziej niepokojące są przypadki samobójstw dzieci, stanowiące aż 40,6 proc. przyczyn zgonów wśród osób między 10 a 14 rokiem życia. Najczęstszymi przyczynami są w tej grupie brak poczucia bezpieczeństwa, zrozumienia i miłości ze strony rodziców. Pomiędzy 15 a 24 rokiem życia możemy wyróżnić dwie podstawowe grupy przyczyn: głębokie przeżycia związane z rozstaniem z ukochaną osobą, czyli zawód miłosny, oraz choroby (postępujący rozwój i brak perspektyw na wyleczenie) bądź kalectwo. Z przeprowadzonych badań wynika, że udział dzieci i młodzieży w zgonach ...

  Streszczenie angielskie: Young people belong to the group especially exposed to suicidal behaviours. The period of puberty and early adolescence is full of strong emotions and feelings. Mental and emotional maturity do not follow biological one, which results in extreme moods and unstable psyche. Disturbed relations within the family or loss of hope for successful future very often evoke feeling of hopelessness inadequate to everyday life problems. That is why suicide seems to be the best solution to get rid of all problems. It is also one of the ways to demonstrate the needs of young people. The aim of the study is to recognize a number of conditions affecting the decision on committing a suicide. The method was based on statistical analysis of data stored in the District Police Headquarters in Lublin as well as death certificates in Lublin Province. Analysis included suicides among inhabitants of Lublin Province. The study comprised suicides committed between 1 January 1997 - 30 December 2000. Results: Cases of suicides among children are the ost worrying ones. They constitute 40.6 p.c. death causes among people between 10-14 years. The most frequent causes include: lack of security, understanding and lover from parents. Two main groups of causes may be distinguished in people between 15-24 years. The first one includes deep experiences related to breaking up with a loving person. The second group is associated with biological side of our life that is somatic diseases, their progression ...


  19/19

  Tytuł oryginału: Wpływ doświadczalnej tyreotoksykozy na zawartość wybranych makropierwiastków w osoczu królików.
  Tytuł angielski: Effect of experimental thyrotoxicosis on serum macroelement selected concentration in rabbits.
  Autorzy: Kopff Maria, Kowalczyk Edward, Rudnicka Magdalena, Kopff Anna, Fijałkowski Paweł
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (6) s.314-317, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki

  Streszczenie polskie: Gruczoły wydzielania wewnętrznego i układ nerwowy odgrywają ważną rolę w metabolizmie pierwiastków. Hormony między innymi regulują transport i wydalanie pierwiastków. Cel. celem pracy było zbadanie wpływu tereotoksykozy, wywołanej doświadczalnie podawaniem królikom L-tyroksyny, na zawartość makropierwiastków w osoczu królików. Metodyka. Badania przeprowadzono na 40 królikach, którym codziennie przez 21 dni sondą dożołądkową podawano 100 ćg/kg masy ciała/dzień Eltroxinu firmy GlaxoSmithKline. Przed podaniem i po 21 dnaich podawania Eltroxinu pobierano krew z żyły brzeżnej ucha i oznaczano stężenie tyreortopiny (TSH), trijodotyroniny (T3), tyroksyny (T4), cholesterolu całkowitego oraz określano stężenie pierwiastków: wapnia, magnezu, potasu i sodu. (Oznaczanie hormonów i cholesterolu miało na celu ocenę czy uzyskano stan tyreotoksykozy). Wyniki. Po 21 dniach dożołądkowego podawania 100 ćg/kg masy ciała/dzień Eltroxinu uzyskano stan tyreotoksykozy oraz znamienne statystycznie obniżenie stężenia magnezu w osoczu krwi królików bez istotnych zmian w stężeniu pozostałych badanych pierwiastków. Wniosek. Wyrównanie poziomu magnezu winno być brane pod uwagę w leczeniu tyreotoksykozy.

  Streszczenie angielskie: Introduction. Endocrine glands and the nervous system play important roles in macroelement metabolism. Hormones and other factors regulate macroelement transport and elimination. Aim. The aim of the study was to assess the effect on the macroelement content of the serum of rabbits with of thyrotoxicosis caused experimentally by L-thyroxine administration. Methods. The study was carried out on a group of 40 rabbits each of which was given Eltroxine (GlaxoSmithKline) 100 ćg/kg of body massdaily by gastric tube for 21 days. Before and after these 21 days of Eltroxine administration blood taken from the ear marginal vein was collected for the assessment of thyrothrophin (TSH), triiodothyronine (T3), thyroxine (T4), total cholesterol and the concentration of the following macroelements: calcium, magnesium, potassium and sodium. (Hormones and cholesterol levels were used for the thyrotoxicosis evaluation). Results. 21 days of Eltroxine administration caused thyrotoxicosis and a statistically significant decrease in serum magnesium concentration, without significant changes in the other macroelements evaluated. Conclusion.magnesium supplementation should be considered for patients with thyrotoxicosis (and perhaps in the treatment of hyperthyroidism).

  stosując format: