Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RUDKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Pediatria polska. T. 1 - 2
Autorzy: Baszczyński Jan, Bocian Ewa, Bożek Józef, Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Chmielewska-Szewczyk Danuta, Dębiec Barbara, Drzewoski Józef, Ginalska-Malinowska Maria, Górnicki Bolesław, Hałuszka Janusz, Jankowska Jadwiga, Jeske Jerzy, Judkiewicz Luba, Karpiński Eugeniusz, Kawalec Wanda, Koehler Brygida, Kostrzewska Ewa, Krawczyński Marian, Kurnatowska Alicja, Laskowska-Klita Teresa, Lorenc Józefa, Łodziński Kazimierz, Łozińska Danuta, Marciński Andrzej, Mazurczak Tadeusz, Metera Małgorzata, Filipiak-Miastkowska Irmina, Moll Jadwiga, Nawarycz Tadeusz, Pawlak Zofia, Piotrowski Andrzej, Popczyńska-Markowa Maria, Prokopczyk Jadwiga, Pronicka Ewa, Radomska Izabella, Romer Tomasz E., Rondio Zdzisław, Rudkowski Zbigniew, Rudziński Andrzej, Rybakowa Maria, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara, Ryżko Józef, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Socha Jerzy, Sońta-Jakimczyk Danuta, Stańczyk Jerzy, Symonides-Ławecka Alicja, Sysa Andrzej, Szarras-Czapnik Maria, Szotowa Wanda, Szreter Tadeusz, Szydłowski Lesław, Szymańska Katarzyna, Szymkiewicz Czesław, Teisseyre Mikołaj, Trzcińska-Dąbrowska Zofia, Tylki-Szymańska Anna, Wochna-Sobańska Magdalena, Woynarowska Barbara, Wyszyńska Teresa, Zarzycki Janusz, Zdańska-Brincken Maria, Bogusławska-Jaworska Janina, Celińska-Cedro Danuta, Chrościcki Antoni, Czochańska Jagna, Grenda Ryszard, Gryczyńska Danuta, Hanicka Magdalena, Januszewicz Paweł, Kaliciński Piotr, Kaczmarski Maciej, Kołecki Paweł, Komender Jadwiga, Korniszewski Lech, Książyk Janusz, Kubicka Krystyna, Kurzawa Ryszard, Majewska-Zalewska Hanna, Michałowicz Roman, Moll Jacek, Olszewska Zofia, Omulecki Anastazy, Pellar Jan, Radwańska Urszula, Religa Zbigniew, Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Wachowiak Jacek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Zalewski Tadeusz, Żebrak Jan
Opracowanie edytorskie: Górnicki Bolesław (red.), Dębiec Barbara (red.), Baszczyński Jan (red.).
Wydanie: - Wyd. 2
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (XVII, [3], 730 s., [2] k. tabl. : il., tab. ; XXI, [3], 772 s. : il., tab.), 24 cm.
Sygnatura GBL: 735,326

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/8

  Tytuł oryginału: Chemioprofilaktyka i immunoprofilaktyka bakteryjnych zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych.
  Tytuł angielski: Chemoprophylaxis and immunoprophylaxis for bacterial meningitis.
  Autorzy: Szenborn Leszek, Rudkowski Zbigniew
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (5) s.423-428, tab., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Współcześnie istnieją możliwości zapobiegania najczęstszym zakażeniom bakteryjnym, które mogą prowadzić do rozwoju zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych. Przeprowadzona zgodnie z zasadami chemioprofilaktyka zmniejsza ryzyko nosicielstwa Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae typ b (Hib) oraz innych bakterii, ograniczając w ten sposób dalszy rozsiew zakażeń. Wielkim przełomem w profilaktyce zapaleń opon mózgowo-rdzeniowch okazało się zastosowanie szczepionek skoniugowanych przeciw-Hib. W krajach, w których wprowadzono powszechne szczepienia p-Hib, zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych o tej etiologii prawie nie występują. Bardzo obiecujące wyniki uzyskano również przy stosowaniu nowych skoniugowanych szczepionek przeciw niektórym serotypm Sreptococcus pneumoniae i Neisseria meningitidis typu C.

  Streszczenie angielskie: At present, effective chemo- and immunoprophylactic methods against common bacterial meningitis have been developed enabling the reduction of bacterial carriage of Neisseria menngitis and H. influenzae type b (Hib). Consequently the spread of bacteria and incidence of invasive ifnections are reduced. As a result of the use of conjugated anti-Hib vaccine in many countries, infections due to H. influenzawe type b, particularly Hib-meningitis, have disappeared. The new conjugated vaccine against some stereotypes of Streptococcus pneumoniae and another vaccine against N. meningitidis type C are very promising in decreasing these invasive infections.


  3/8

  Tytuł oryginału: Zakażenie wirusem nabytego niedoboru odporności (HIV) i zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS) u dzieci.
  Autorzy: Rudkowski Zbigniew, Szenborn Leszek, Prandota-Schoepp Aleksandra
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (5) s.281-295, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • aIDS

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • niemowlęta

  Streszczenie polskie: Przedstawiono aktualne poglądy na etiologię, epidemiologię i patologię oraz leczenie zakażeń HIV u dzieci w oparciu o dane międzynarodowe, własne doświadczenie oraz zgodne z zaleceniami Krajowego centrum ds. AIDS (Warszawa 2001). Należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność wczesnego rozpoznania i leczenia zakażenia HIV u kobiety w ciąży, co pozwoli na bardzo znaczną redukcję ryzyka zkażenia, a tym samym prowadzi do znacznego polepszenia rokowania. Podstawowe leczenie przeciwretrowirusowe musi być uzupełnione leczeniem immunokorekcyjnym oraz profilaktycznym przeciw zakażeniom oportunistycznym. Całe postępewanie zapobiegawcze i diagnostyczne powinno być zgodne z obowiązującymi w kraju standardami.


  4/8

  Tytuł oryginału: Odra (Morbilli).
  Autorzy: Szenborn Leszek, Rudkowski Zbigniew
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) s.160, 162-168, il., tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Odra jest ogólnoustrojową chorobą wirusową o bardzo dużej zakaźności. Człowiek jest jedynym rezerwuarem wirusa odry. Jest to choroba przebiegająca często z powikłaniami, które najczęściej występują u najmłodszych dzieci i dorosłych. W Polsce od 25 lat prowadzi się szczepienia przeciw odrze, jednak co kilka lat dochodzi do epidemii wyrównawczych, w czasie których chorują przede wszystkim młodzież i młodzi dorośli. Zapobieganie p-odrze: wszystkie dzieci powinny być dwukronie szczepione żywą atenuowaną szczepionką p.-odrową, w 15. m. życia i powtórnie po ukończeniu 6. r. życia. Stosuje się szczepionkę monowalentną lub skojarzoną ze szczepionka p-śwince i p-różyczce (MMR). Chociaż obecnie w Polsce lekarz ma niewielką szansę na rozpoznanie odry jako choroby rzadko występującej, to jednak wobec dużej liczby różnych chorób wysypkowych umiejętność zróżnicowania diagnostycznego ma zasadnicze znaczenie epidemiologiczne. Do ważnych zadań lekarzy pierwszego kontaktu należy prowadzenie akcji szczepień, zgłaszanych zachorowań i potwierdzanie rozpoznania. Ze względu na niski wskaźnik zapadalności 1/100000 mieszkańców, wysoki odsetek zaszczepionych dzieci 3-letnich - 95 proc. i wydłużanie się okresów międzyepidemiologicznych Polska, ma wszelkie dane aby wyeliminować odrę.


  5/8

  Tytuł oryginału: Ważniejsze zdarzenia z historii szczepień przeciwko chorobom zakaźnym.
  Autorzy: Rudkowski Zbigniew
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (7/8) s.480-486, bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca historyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • historia XVIII wieku
 • historia XIX wieku
 • historia XX wieku


  6/8

  Tytuł oryginału: Choroby zakaźne.
  Autorzy: Rudkowski Zbigniew
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (2) s.32, 34-38, 46, bibliogr. 40 poz.
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • choroby zakaźne

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/8

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Szczepienie przeciwko ospie wietrznej - systematyczny przegląd aktualnej wiedzy].
  Autorzy: Rudkowski Zbigniew
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (3) s.24-25, bibliogr. 4 poz. - Tł. artyk. z czas. Archives of Disease in Childhood 2001; 85 : 83-90
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • immunologia
 • dermatologia i wenerologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/8

  Tytuł oryginału: Salmonellozy.
  Tytuł angielski: Salmonella infections.
  Autorzy: Rudkowski Zbigniew, Szenborn Leszek
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (11) s.636-644, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • gastroenterologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca stanowi przegląd zagadnień dotyczących salmonellozy szczególnie u niemowląt i dzieci. Uwzględniono nową taksonomię rodzaju Salmonelle (zmiany nazewnictwa), epidemiologię ogólną oraz dane z Polski. Wyróżniono kilka najważniejszych postaci salmonellozy jak biegunkę, zapalenie jelit (zatrucie pokarmowe), posocznicę, zakażenia narządowe w tym salmonellowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, bezobjawowe nosicielstwo. Zaleca się leczenie objawowe, a w cięższych postaciach antybiotykoterapię. Nosicielstwa nie leczy się. Podano czynniki narażenia na zakażenie i sposoby zapobiegania.

  Streszczenie angielskie: In a review some main clinical manifestations due to Salmonella infection are presented particularly in infants and children and also the new taxonomy of Salmonella genus, general epidemiological data and epidemiological situation in Poland. The clinical pattern of Salmonella infection are described like diarrhea, enteritis and food intoxication, bacteriemia and septicemia, extraintestinal focal infections due to salmonella including purulent meningitis in infacts, asymptomatic carrier state. In mild forms of infection only symptomatic treatment is recommended, but in severe bacteremic and focal infection an antibiotic therapy is needed. Salmonella carries should not be treated. Risk factors and prophylactic measures are mentionned.

  stosując format: