Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RUBIN
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Zależność między wartościami parametrów spirometrycznych i gazometrii krwi tętniczej u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc.
Tytuł angielski: Correltion between the degree of airway obstruction and arterial blood gases evaluation in patients with COPD.
Autorzy: Bielicki Piotr, Rubinsztajn Renata, Chazan Ryszarda
Źródło: Probl. Ter. Monitor. 2002: 13 (1) s.3-7, tab., bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 312,913

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest jedną z najczęstszych chorób przewlekłych i jedną z głównych przyczyn umieralności na całym świecie. Charakteryzuje się ona postępującym niecałkowicie odwracalnym upośledzeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Spirometria i gazometria krwi tętniczej należą do podstawowych badań wykonywanych u chorych POChP. Do badania zakwalifikowano 196 chorych z POChP i analizie poddano wartości spirometryczne i gazometryczne, ich korelacje. Badania były wykonywane w tym samym dniu. Wykazaliśmy istotną statystycznie korelację pomiędzy pO2, pCO2, a wskaźnikiem Tiffneau.

  Streszczenie angielskie: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is ne of the most frequent chronic diseases with one of the highest mortality rates throughout the world. COPD is characterized by progressive airflow limitation in the bronchi. Spirometry and arterial blood gases evaluation are two essential investigations in this disease. We analized the spirometry and blood gases in 196 patients with COPD. The spirometry and blood gases tests were done in the same day. We proved that it exists a correlation between the degree of airway obstruction and arterial oxygen and carbon dioxide partial pressures.


  2/4

  Tytuł oryginału: Safety and efficacy of percutaneous coronary revascularization performed with the use of mobile angiograph.
  Tytuł polski: Ocena skuteczności i bezpieczeństwa przezskórnych zabiegów rewaskularyzacyjnych wykonanych przy wykorzystaniu przewoźnego angiografu.
  Autorzy: Reczuch Krzysztof, Rubin Wojciech, Szajn Grzegorz, Derkacz Arkadiusz, Porada Adam, Telichowski Artur, Ponikowski Piotr, Banasiak Waldemar
  Opracowanie edytorskie: Gil Robert (koment.).
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (3) s.307-315, il., tab., bibliogr. 11 poz. - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Bacground. Opinions on the usefulness of mobile angiographs for percutaneous coronary revascularization (PTCR) are divergent. This issue has not yet been addressed in literature. Aim. Retrospective analysis of the safety and efficacy of PTCR performed with the use of a mobile angiopraph. Methods. Between january 1990 and january 2001, 687 PTCR procedures were performed in our centre using a mobile angiopraph. The procedure was considered effective whein the post-PCR residual stenosis did not exceed 50 p.c. with the distal TIMI grade 3 flow. The safety of PTCR was assessed by the analysis of in-hospital complications such as death, urgent need for repeated revascularization, acute myocardial infarction (MI) with or withous ST elevation and as death, urgent need for repeated revascularization, acute myocardial infarction (MI) with or without ST elevation and stroke. Results. The efficacy rate was 88 p.c. and increased to 98 p.c. when recanalisation procedures where excluded from the analysis. The mortality rate was 0.4 p.c. (3 deaths), one (0.1 p.c.) patient developed cute MI without ST segment elevation, two (0.3 p.c.) patients underwent repeated PTCR, and another one (0.1 p.c.) patient suffered from stroke. Conclusions. Compared with data from literature, the efficacy and safety of PTCR performed with the use of a mobile angiograph are similar to those obtained with the use of a stationary equipment. Thus, PTCR procedures can be safety performed using a mobile angiograph providing very careful selection criteria are implemented and patients with type C coronary artery lesions are excluded.


  3/4

  Tytuł oryginału: Występowanie raka płuc u chorych z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc - analiza obrazu klinicznego.
  Tytuł angielski: Lung cancer in patients with COPD - a clinical analysis.
  Autorzy: Maskey-Warzęchowska Marta, Domagała-Kulawik Joanna, Rubinsztajn Renata, Chazan Ryszarda
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (2) s.769-775, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach obserwuje się zwiększoną zachorowalność na raka płuca u chorych na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP). Poszukiwane są czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia raka płuca u tych chorych. W naszym badaniu analizie poddano parametry czynnościowe układu oddechowego, liczbę wypalonych papierosów, ciśnienia parcjalne tlenu i dwutlenku węgla we krwi tętniczej oraz wybrane parametry krwi u 46 chorych na POChP i raka płuca (grupa I) oraz porównano je z parametrami uzyskanymi w grupie 46 losowo wybranych chorych na POChP bez współistniejącego raka (grupa II). Średnia liczba paczkolat oraz odsetek chorych z zaawansowaną postacią POChP były wyższe w grupie I (odpowiednio 55,5 vs 40,0 i 55,8 proc. vs 42,1 proc.). Stężenie fibrynogenu również było znamiennie wyższe w grupie I, poza tym nie znaleziono różnic w badaniach krwi (OB, morfologia krwi obwodowej, gazometria tętnicza). U 63,4 proc. chorych stopień zaawansowania raka określono jako stadium III lub IV. U 15,2 proc. chorych z grupy I odstąpiono od diagnostyki raka ze względu na ciężki stan ogólny i małą wartość natężonej objętości wydechowej pierwszosekundowej (FEV1). Wnioski: wspólistnienie POChP może stanowić znaczne ograniczenie w diagnostyce i leczeniu raka płuca. Chorzy na POChP wymagają oceny pod względem współistnienia raka płuca.

  Streszczenie angielskie: Recently, increased lung cancer morbidity among patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) has been observed. There have been efforts to determine the risk factors for lung cancer in these patients. In our study we analyzed smoking history, pulmonary function tests, arterial blood gases and selected laaboratory investigations in a group of 46 patients with COPD and primary lung cancer (group I) and compared them to results obtained from 46 randomly selected patients with COPD without lung cancer (group II). The mean number of pack years was higher in group I (55,5 vs 40,0, p 0.05) and so was the number of patients with severe COPD (55,8 p.c. vs 42,1 p.c.). We found no differences in ESR, blood count and arterial blood gases, the level of fibrinogen was significantly higher in group I. In 63.4 p.c. of the patients lung cancer at stage III and IV was diagnosed. In 15.2 p.c. of the patients pathological diagnosis was not estabilished due to severe general condition and low FEV1. We conclude that coexistence of COPD may be a serious obstacle in the diagnosis and treatment of primary lung cancer. Patients with COPD require evaluation for coexistence of lung cancer.


  4/4

  Tytuł oryginału: Zasady postępowania w infekcji Helicobacter pylori. Wytyczne Europejskiego Towarzystwa Gastroeneterologii w Opiece Podstawowej (ESPCG).
  Autorzy: Rubin Greg P., Meineche-Schmidta Villy, Wit Niek J. de, Roberts Anthony P., Childs Susan M.
  Opracowanie edytorskie: Palka Małgorzata (tł., oprac. i koment.).
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (10) s.26-30, 32-36, il., tab.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • standard

  stosując format: