Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ROZENFELD
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Rozwarstwienie wewnątrzczaszkowego odcinka tętnicy szyjnej wewnętrznej jako przyczyna udaru niedokrwiennego mózgu u 19-letniej pacjentki - przypadek kliniczny.
Tytuł angielski: Internal carotid artery wall dissection as a cause of stroke in patient aged 19 years. Case report.
Autorzy: Litwin Tomasz, Sarzyńska-Długosz Iwona, Barańska-Gieruszczak Maria, Dowżenko Anatol, Rozenfeld Anna
Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (4) s.809-813, il., bibliogr. 7 poz., sum.
Sygnatura GBL: 302,274

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają przypadek udaru niedokrwiennego mózgu u młodej dorosłej osoby spowodowany rozwarstwieniem wewnątrzczaszkowego odcinka tętnicy szyjnej wewnętrznej, które wystąpiło po gwałtownym pochyleniu głowy. U pacjentki wystąpił niedowład połowiczy lewostronny, który całkowicie wycofał się podczas rehabilitacji i w czasie 1,5 roku po incydencie nie stwierdza się odchyleń w badaniu neurologicznym.


  2/2

  Tytuł oryginału: Migotanie przedsionków i choroby tętnicy szyjnej wewnętrznej u pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu.
  Tytuł angielski: Atrial fibrillation and carotid artery disease in ischemic stroke patients.
  Autorzy: Milewska Danuta, Rozenfeld Anna, Łysiak Zofia, Mendel Tadeusz, Członkowska Anna
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (6) s.1063-1073, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Udar niedokrwienny mózgu występujący u pacjentów z niereumatycznym migotaniem przedsionków (AF - atrial fibrillation) może być spowodowany różnymi czynnikami niekoniecznie zatorem pochodzenia sercowego. Celem obecnej pracy jest ocena częstości występowania choroby tętnicy szyjnej wewnętrznej (ICA - internal carotid artery) u osób z AF i wpływu na rokowanie. Z komputerowej bazy danej gromadzonej prospektywnie wg protokułu Stroke Data Bank NIH, wyselekcjonowano 513 pacjentów z udarem niedokrwiennym mózgu. Rozpoznanie zostało ustalone na podstawie obrazu klinicznego, badania CT, EKG i USG-Dopplera. AF stwierdzono u 166 (32.4 p.c.) pacjentów. Zwężenia ICA 45 proc. obecnie były u 104 (20.3 proc.) chorych. Współistnienie obu patologii u pacjentów z udarami niedokrwiennymi mózgu występowało u 27 (5.3 proc.) chorych. W grupie chorych z AF pacjenci ze zwężeniami ICA 45 proc. stanowili 16.2 p.c. W całej grupie 513 chorych liczba zgonów w ciągu 30 dni od zachorowania wynisoła 87 (K-57, M-30) (17.0 proc.). Najwyższy odsetek zgonów był w grupie ze współistnieniem AF i zmian naczyniowych - 25.9 proc. niższy w grupie z AF - 21.6 proc., następnie w grupie bez żadnej z ocenianych przez nas patologii - 15.9 proc. i najniższy w grupie z wyłącznie zmianami naczyniowymi - 9.1 proc. Stwierdzono istotną statystycznie różnicę śmiertelności między grupą ze zwężeniem tętnic szyjnych a grupą ze współistnieniem AF i zmian naczyniowych i z grupą wyłącznie z AF (0.01 p 0.005).

  Streszczenie angielskie: Ischemic strokes occuring in patients with non-rheumatic atrial fibrillation (AF) are due to a variety mechanisms, and not necessarily to cardiogenic embolism. The aim of the study was to determine the role and prevalence of carotid artery disease in stroke patients with AF, as well as its influence on the stroke prognosis. 513 cponsecutive patients with ischemic stroke participated in the study. The diagnosis was based on the clinical examination, brain CT and Doppler ultrasonography. Risk factors and clinical data were collected prospectively according to the Stroke Data Bank NIH protocol. AF was diagnosed in 166 (32.4 p.c.) patients. Carotid artery stenosis 45 p.c. was present in 104 (20.3 p.c.). Af and co-existing cartoid stenosis was found in 27 (5.3 p.c.) cases. THere were 16.2 patients with carotid stenosis in the group with AF. In all groups 87 patients died (30-day mortality rate: 17 p.c.). The highest mortality rate was noted in the group with co-existing AF and cartoid artery stenosis (25.9 p.c.), followed by the groups with AF only (21.6 p.c.) and no changes (15.9 p.c.), with lowest mortality in the group with only vascular changes, i.e. stenosis or occlusion (9.1 p.c.). The cartoid stenosis group differed significantly both from patients with co-existing AF and cartoid stenosis (p 0.01) and from those with AF only (P 0.05).

  stosując format: