Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ROSZKOWSKA-PURSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Primary mediastinal large B-cell lymphoma. Lymphoma in many ways unlike other large B-cell lymphomas.
Tytuł polski: Pierwotny chłoniak śródpiersia z dużych komórek B. Chłoniak odmienny od innych chłoniaków z dużych komórek B.
Autorzy: Maryniak Renata K., Roszkowska-Purska Katarzyna
Źródło: Nowotwory 2002: 52 (1) s.16-23, tab., bibliogr. 48 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 313,490

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Pierwotny chłoniak śródpiersia z dużych komórek B jest rzadką jednostką, histopatologicznie trudną do rozpoznania bez badań immunohistochemicznych ze względu na znaczny pleomorfizm utkania. Materiał i metody. Analiza dotyczyła 51 chorych z PMBL. Dane kliniczne zebrano z historii chorób. Oceniono morfologicznie i immunohistochemicznie wycinki z 51 guzów śródpiersia oraz przeprowadzono analizę statystyczną wpływu wybranych parametrów klinicznych i histopatologicznych na przeżycie chorych. Wyniki. Ze względu na znaczny pleomorfizm komórek wyodrębniono 5 podtypów utkania. Ze względu na podobieństwo do innych nowotworów w tej lokalizacji niezbędne jest wykonanie barwienia immunohistochemicznego z CD 20. U 21 pacjentów uzyskano CR z czasami przeżycia całkowitego od 36 do 99 miesięcy. Żyje 24, wśród nich 3 z przetrwałą chorobą. Pozostałych 26 zmarło pomimo stosowanego leczenia, z utrzymującym się guzem i progresją. Wnioski. PMBL to chłoniak morfologicznie bardzo zróżnicowany. Dla prawidłowego rozpoznania konieczne jest immunohistochemiczne wykazanie ekspresji CD 20. Analiza statystyczna wykazała, że wielkość guza ma istotny wpływ na całkowite przeżycie. Inne badane parametry wykazały jedynie tendencję do krótszych przeżyć.

  Streszczenie angielskie: Inroduction. Mediastinal large B-cell lymphoma (PMBL) is a rare and not easily recognized entity. Histopathological diagnosis is difficult without immunohistochemical studies, due to high cells pleomorphism. Aim. Evaluation of sections from 51 lymphomas, selection of the panel of antibodies useful in differential diagnosis and attempt at determination of clinical and morphological prognostic factors. Material and methods. 51 cases of PMBL diagnosed and treated at the Institute of Oncology in Warsaw. Clinical symptoms and varied histopathological appearances with immunohistochemical studies were presented. Statistic analysis of selected prognostic parameters was performed. Results. Morphologically the lymphoma resembled several other tumours with mediastinal localization and CD20 staining was decisive for correct diagnosis. Tumours size had a statistically significant effect on overall survival. Among other analyzed parameters only a few showed a tendency for correlation with survival. Conclusions. PMBL is a subtype of DLBCL with distinct clinical presentation and histopathological features requiring differential diagnosis with other mediastinal tumours.


  2/2

  Tytuł oryginału: Primary mediastinal large B-cell lymphoma is an important differential among mediastinal tumours.
  Autorzy: Maryniak Renata K., Roszkowska-Purska Katarzyna
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (3) s.139-144, il., bibliogr. 29 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • onkologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The study involved 51 patietns with histopathologically verified diagnoses of primary mediastinal large B-cell lymphoma (PMBL). Clinically they presented as the anterior mediastinal tumours, frequently with the superior vena cava syndrome (21 patietns) and usually (in 42 out of 51) without involvement of other locations. Morphologically the tumours were very pleomorphic. Histopathologically they were composed of germinal center cells, clear cells or polymorphic cells of various size and shape. However, there were also PMBLs composed of cells resembling Reed-Sternberg and Hodgkin cells and small cells. Various types of stromal sclerosis were evident in most biopsies. Due to lymphoma patterns mimicking other tumours with primary or secondary mediastinal location it was necessary to use a panel of immunocytochemical stains. CD20 staining proved to be indispensable for distinguishing PMBL. The patients were treated with CHOP or MEVA (V - VIII courses) followed by radiotherapy of the mediastinum (3600 - 4200cGy/t). Complete remission was obtained in 21 patients with overall survival ranging from 36 to 99 months. A total of 24 patients are alive, 3 of them live with persisting disease. One patient was lost to follow up, 26 died despite the treatment due to persistnece of mediastinal tumour or dissemination to distant organs.

  stosując format: