Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ROSZAK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Ocena stanu wiedzy chorych z przewlekłą niewydolnością żylną.
Tytuł angielski: Assessment of patients' knowledge about chronic venous insufficiency.
Autorzy: Szewczyk Maria T., Roszak Karolina, Jawień Arkadiusz
Źródło: Valetudinaria - Post. Med. Klin. Wojsk. 2002: 7 (3) s.37-43, il., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,435

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena stanu wiedzy pacjentów z przewleklą niewydolnością żylną (PŻN) w przebiegu występowania choroby, oraz profilaktyki żylaków kończyn dolnych. Materiał: 30 chorych leczonych w Klinice Chirurgii Ogólnej Szpitala Wojewódzkiego im. J. Biziela w Bydgoszczy, w okresie od 11.2001 - 03.2002. Metoda - badnia ankietowe. Wyniki: 1. Chorzy znają czynniki ryzyka PNŻ. 2. 45 proc. chorych wie jak minimalizować ryzyko powstania PNŻ. 3. Ćwiczenia gimnastyczne wykonuje 60 proc. chorych. 4. 40 proc. chorych uważa, że otyłość wpływa na powstawanie PNŻ. Wnioski: 1. Zakres wiedzy chorych jest niewystarcząjący. 2. Konieczne jest podjęcie dalszych działań edukacyjnych w zakresie terapii uciskowej.

  Streszczenie angielskie: Study purpose: The aim of present study was to asses the patients' state of knowledge about reasons of chronic venous insufficiency (CVI) and methods of its prevention. Material: A group of 30 patients treated in Dept. of General Surgery, Ludwik Rydygier Medical University School in Bydgoszcz between November 2001 and March 2002 was analysed. Method: Questonnaire; Results: 1. Patients recognise risk factors of CVI. 2. 45 p.c. of patients know how to minimise risk of CVI. 3. 60 p.c. of patients do gymnastic exercises. 4. 40 p.c. of patients think, that obesity influence acrising of CVI. Conclusions: 1. Patients' knowlegge about CVI isn't sufficient. 2. Further education about compression therapy for CVI is necessary.


  2/4

  Tytuł oryginału: Rak sromu u chorych leczonych w przeszłości na raka szyjki macicy.
  Tytuł angielski: Second vulvar cancer after treatment for cervical cancer.
  Autorzy: Skowronek Janusz, Roszak Andrzej
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (8) s.698-703, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Rozwój drugiego nowotworu jest coraz częściej przedmiotem badań ze względu na wzrastającą liczbę chorych wyleczonych z pierwotnego nowotworu. 10 chorych z grupy 180 chorych leczonych w latach 1965-1993 z powodu raka sromu było w przeszłości leczonych z powodu raka szyjki macicy. 5 lat od wykrycia raka przeżyło 6/10 chorych (60,0 proc.), w tym 5-ciu bezobjawowo (50,0 proc.). Omówiono dane kliniczne oraz wyniki leczenia chorych na raka sromu, u których w przeszłości stosowano radioterapię z powodu nieoperacyjnego raka szyjki macicy. Analizie poddano zagadnienie wpływu poprzednio stosowanego leczenia na rozwój i zaawansowanie raka sromu.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The purpose of this study was to evaluate the incidence of subsequent vulvar cancer in a group treated previously for cervical cancer. Material an dmethods: Between 1965 and 1993 180 patients with vulvar cancer were treated in Greatpoland Cancer Center. 10 of them were irradiated earlier for inoperable cervical cancer. Median age of patients with second cancer was 61,2 years old, ranging from 52 to 77 years. Period between occurenge of both tumors ranged from 4 months to 36 years (median - 14 years and 4 month). Results: 5 - year survival rate was 60,0 p.c. (6/10), 5 of the patients survived this period without symptoms, one was treated successfully surgically. Length of time passed between first and second cancer seems to have no influence one the survival rate, other correlations not being found. Conclusions: 1. Second vulvar cancer can develope at different times after recognizing of the first. Long-term careful clinical controling of groups of paatients treated for cervical cancer is necessary. 2. In 6 cases (60,0 p.c.) patients were treated successfully by surgery.


  3/4

  Tytuł oryginału: Analiza czynników epidemiologicznych u chorych z rakiem błony śluzowej trzonu macicy leczonych w Wielkopolskim Centrum Onkologii.
  Tytuł angielski: The analysis of the risk factors for the women with endometrial cancer.
  Autorzy: Bratos K., Roszak A., Cikowska-Woźniak E., Niecewicz P.
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.945-950, bibliogr. 30 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest analiza związku pomiędzy wybranymi czynnikami epidemiologicznymi a stopniem zaawansowania nowtoworu i rokowaniem. Badaniem objęto 160 kobiet leczonych z powodu raka błony śluzowej trzonu macicy w latach 1990-95. Ocenie poddano następujące czynniki: wiek chorych, miejsce zamieszkania, wykształcenie, ilość przebytych porodów i poronień, wiek pierwszej i ostatniej miesiączki, współistnienie cukrzycy, nadciśnienia i otyłości. Spośród analizowanych czynników istotny wpływ na rokowanie - odsetki 5-letnich przeżyć miały: wiek chorych, wykształcenie, ilość porodów, obecność cukrzycy lub nadciśnienia.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was an analyse of several risk factors for women with endometrial cancer and their influence on overal survival. Materials and methods: A retrospective analysis covered 160 women treated with the primary surgery and adjuvant radiotherpay because of endometrial cancer. Age, lifestyle, age of menarcha and menopause, parity, body size, hypertension and diabetes mellitus were determined. Results: The 5-year survival rates were: 87 p.c. for the women younger then 60 and 70 p.c for the older ones (p = 0,0026), 81 p.c. for th ecity women and 73 p.c. for the country women (p - 0,2034), 91 p.c. for the educated women and 70 p.c. for the women with elementary education (p = 0,0102), 85 p.c. for 1-2 x parous women and 65 p.c. for nulliparous (p = 0,433), 79 p.c. for women without miscarriage and 63 p.c. for women with 2 or more miscarriages (p = 0,3265), 82 p.c. for women with menarche above age of 15 and 66 p.c. with menarche under age of 13 (p = 0,1989), 82 p.c. for women without obesity, diabetes, hypertension and 72 p.c. for women with hypertension, 64 p.c. with obesity, 50 p.c. for women with all nalaysed diseases (p = 0,0104). Conclusion: An analyse show that age, lifesyle, parity, body size and hypertension modify the overall survival of women with endometrial cancer.


  4/4

  Tytuł oryginału: Metabolizm tkanki kostnej u chorych na raka jajnika leczonych ifosfamidem.
  Tytuł angielski: Bone tissue metabolism in patients with ovarian cancer treated with ifosfamide.
  Autorzy: Korczowska I., Olewicz-Gawlik A., Roszak A[ndrzej], Stryjska M., Łącki J[an] K.
  Źródło: Nowiny Lek. 2002: 71 (2/3) s.112-115, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,004

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Częstą przyczyną utraty masy kostnej jest leczenie immunosupresyjne. Jednym ze związków stosowanych w leczeniu raka jajnika jest ifosfamid. Cel. Celem pracy była ocena wpływu terapii ifosfamidem na metabolizm tkanki kostnej u chorych na raka jajnika. Metodyka. Badaniem objęto grupę 15 pacjentek. W celu określenia zmian w metabolizmie tkanki kostnej oznaczono w surowicy metodą ELISA stężenie markerów tworzenia: osteokalcyny i fosfatazy zasadowej, a w moczu wskaźnik degradacji tkanki kostnej (dezoksypirydynolinę). Również dwukrotnie (po 3 miesiącach) metodą immunoelektroforezy rakietkowej oznaczono stężenia białek ostrej fazy. Wyniki. W wyniku leczenia immunosupresyjnego, w badanej grupie chorych na raka jajnika, uzyskano znamienne statystycznie obniżenie stężenia białka C-reaktywnego, alfa-kwaśnej glikoproteiny oraz współczynnika reaktywności AGP. Jednocześnie odnotowano znamienne statystyczne podwyższenie zarówno stężenia osteokalcyny, jak i dezoksypirydynoliny.

  Streszczenie angielskie: Objective. It is well known, that immunosuppresive drugs carry a high risk of osteoporosis. The present study was undertaken to evaluate the influence of ifosfamide on bone turn-over in ovarian cancer patients. Method. Fifteen patients being treated with ifosfamide for ovarian cancer were assessed twice (initially and after 3 month). Biochemical markers of osteoporosis: osteocalcin, alkaline phosphatase and deoxypyridynoline were measured using ELISA and, in addition, some acute phase proteins were determined using immunoelectrophoresis. Results. Because of the immunosuppressive treatment given to thus group of ovarian cancer patients the following acute phase reactants were reduced: C-reactive protein, alpha-1 acid glycoprotein as was the Reactivity Coefficient. Statistically significant increases in the levels of osteocalcin and deoxypyridynoline were also noted. Conclusion. This investigation shows that bone turnover is considerably has tened in patients indergoing ifosfamid therapy.

  stosując format: