Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ROSTKOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Flora bakteryjna jako potencjalny czynnik etiopatogenetyczny polipów nosa.
Tytuł angielski: Bacterial flora as a potential etiopathogenetic factor of nasal polyps.
Autorzy: Rostkowska-Nadolska Beata, Fleischer Małgorzata
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (11/12) s.699-705, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Patogeneza polipów nosowych nie została jeszcze w pełni wyjaśniona. Bernstein i Stoop sugerują, że istotną rolę odgrywają zakażenia wirusowe i bakteryjne. Wiele bakterii produkuje czynniki, które uszkadzają komórki rzęskowe, powodując dyskinezę rzęsek oraz niszcząc nabłonek oddechowy. Upośledzone oczyszczanie śluzowo-rzęskowe pozwala bakteriom przeniknąć przez warstwę śluzu, ułatwiając adhezję i kolonizację na powierzchni komórek nabłonka oddechowego. Adhezja i następująca po niej kolonizacja z namnażaniem się bakterii może prowadzić do rozwoju reakcji zapalnej. Celem pracy było określenie flory bakteryjnej u chorych z polipami nosa i po polipektomiach oraz porównanie jej z florą bakteryjną normalnej, zdrowej śluzówki nosa grupy kontrolnej, a także analiza jakościowa wyodrębnionych szczepów bakteryjnych. Wymazy z nosa wykonano u 51 pacjentów z polipami nosa. Grupę badaną podzielono na chorych z polipami eozynofilowymi oraz z polipami neutrofilowymi. Podziału dokonano na podstawie wywiadu, badania laryngologicznego i badania cytologicznego. Badania wykonano przed polipektomią, a u 15 pacjentów wymazy pobrano również po polipektomii. Grupę kontrolną stanowiło 25 zdrowych studentów AM. Wyniki wymazów bakteriologicznych w badanych grupach oraz w grupie kontrolnej były różne. Uzyskane wyniki wyodrębnionych szczepów bakteryjnych wykazały przewagę flory chorobotwórczej w grupie pacjentów z polipami, szczególnie w grupie z polipami neutrofilowymi w porównaniu z grupą ...

  Streszczenie angielskie: Nasal polyps develop in patients with disturbed local homeostasis of nasal mucosa. Research of Bernstein and Stop showed the influence of inflammation of nasal mucosa on growth of nasal polyps. Bacterial and viral infections play significant role in development and intensification of inflammatory and immunological process. Many bacteria produce factors which damage cilia cells, cause dyskinesis of cilia and destroy respiratory epithelium. Distuberd muco-ciliar cleaning permits bacteria to penetrate throuhg mucous layer and facilitate their adhesion and colonization on the cells of respiratory epithelium. Adhesion and successive colonization with bacteroa multiplication can lead to inflammatory process. Nose swabs results were different in each examined group. The aim of this work was to define bacterial flora in patients with nasal polyps and in patients after polypectomia and to compare it to bacterial flora in healthy patients. Nose swabs were performed in 51 patients with nasal polyps before polypectomia and additional in 15 patients after polypectomia. 25 healthy medical students were a control group. The patients were divided into two groups: I. patients with nasal eosinophilic polyps, II. patients with nasal neutrophilic polyps. In the group of patients with both neutrophilic and eosinophilic polyps dominating bacterial flora included bacteria which usually are the cause of inflammation. In the group of patients after polypectomia bacterial flora was not ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Dosimetry of X-ray beams in stereotactic radiosurgery.
  Autorzy: Rostkowska J., Kania M., Bulski W., Wysocka A.
  Źródło: Pol. J. Med. Phys. Engin. 2002: 8 (3) s.143-156, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 306,499

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Streszczenie angielskie: The accuracy of the dosimetry of narrow phaton beams is very important for precise stereotactic radiosurgery. At the Centre of Oncology in Warsw the stereotactic radiosurgery treatments are performed with the moving beam multi-arc technique using narrow circular collimators of various sizes. In this study, the results of measurements of depth doses, beam profiles and beam outputs with small ionization chambers, diamond detectors and films are presented along with the evaluation of the adequacy of dosimetric systems most suited for such measurements.

  stosując format: