Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ROSENTRIT
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Zastosowanie olejku drzewa herbacianego i jego preparatów w skojarzonym leczeniu grzybic powierzchownych.
Tytuł angielski: Application of tea tree oil and its preparations in combined treatment of dermatomycoses.
Autorzy: Klimmek Jan-Kristian W., Nowicki Roman, Szendzielorz Kornelia, Kunicka Mariola, Rosentrit Remigius, Honisz Grzegorz, Król Wojciech
Źródło: Mikol. Lek. 2002: 9 (2) s.93-96, tab., bibliogr. 22 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,181

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Leczenie skojarzone jest dobrze znanym sposobem pokonywania wad środków leczniczych z toksycznością włącznie, ponieważ połączenie z innym lekiem może umożliwić zmniejszenie dawki leczniczej i zwiększyć efekt terapeutyczny. Cel pracy: Celem podjętych badań była ocena skuteczności leczenia grzybic za pomocą olejku drzewa harbacianego i jego preparatow w skojarzeniu z obecnie stosowanymi lekami przeciwgrzybiczymi. Materiał i metody: Badaniami objęto 67 chorych z grzybicą powierzchowną. W diagnostyce wykorzystano stałe podłoża Sabourauda (Sabouraud Gentamician Chloramphenicol agar Sabouraud Chloramphenicol Actidione agar) Mycoline firmy bioM‚rieux (Marcy-I'Etoile, Francja). W leczeniu zastosowano dwie grupy środków: leki przeciwgrzybicze - Lamisil (Terbinafine) lub flukonazol oraz olejek drzewa herabcianego i jego preparaty firmy MELALEUCA Poland sp. z o.o., Gliwice Polska. Wśród badanych osób wyodrębniono dwie grupy: w grupie I byli chorzy otrzymujący doustnie 1 tabletkę na dzień leku przeciwgrzybiczego (24 chorych - flukonazol, 10 chorych - Lamisil), zaś w grupie II chorzy otrzymujący doustnie 1 tabletkę leku przeciwgrzybiczego (23 chorych - flukonazol, 10 chorych - Lamisil) i olejek drzewa herbacianego z jego preparatami. Preparaty te stosowano dwa razy dziennie - rano spray i zasypkę, wieczorem 100 proc. olejek i krem antyseptyczny. Wyniki i wnioski: Skuteczność leczenia skojarzonego zwiększyła się z 56 do 88 proc. Przeprowadzone badania wykazały, iż olejek drzewa herbacianego i jego preparaty istotnie zwiększają skuteczność leczenia grzybic powierzchniowych. Mogą stanowić one wartościowe uzupełnienie terapii ogólnej grzybic.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Combined therapy is known method used to overcome the shortcoming of chemotherapeutics including toxicity, because joint administration with another drug can make it possible to reduce the dose and increase the therapeutic effect. The aim of study: The aim of the study was to asses the effectiveness of treatment of mycoses using Tea Tree Oil and its preparations in combination with routinely used antimycotic drugs. Materials and methods: The studied group consisted of 67 patients with dermatomycoses. Diagnostics was out using solid Sabouraud medium (Sabouraud Gentamicin Chloramphenicol agar and Sabouraud Chloramphenicol Actidione agar). Two groups of preparations were used in the treatment: antifunal drugs - Lamisil (Terbinafine) or Fluconazole, and Tea Tree Oil and its preparations. The patients were divided into two groups treated according to the following schedules: Group I - 1 tablet of the antifungal drug daily (24 patients - fluconazole, 10 patiemts - Lamisil); Group II - 1 tablet of the antifungal drug daily (23 patients - fluconazole, 10 patients - Lamisil) plus Tea Tree Oil and its preparations. The preparations were used twice daily: spray and powder in the morning and 100 p.c. oil and antiseptic cream in the evening. Result and conclusions: The effectiveness of treatment was increased by adopting the combination therapy schedule from 56 to 88 p.c. Tea Tree Oil and its preparations markedly support the oral treatment of dermatomycoses.

  stosując format: