Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RONIN-WALKNOWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Stężenie erytropoetyny w płynie owodniowym a dopplerowska ocena przepływu krwi w tętnicy pępowinowej w ciąży prawidłowej oraz w ciąży powikłanej.
Tytuł angielski: Erythropoietin amniotic fluid concentration and doppler flow velocimetry in umbilical artery during regular and complicated pregnancy.
Autorzy: Engel-Pietrzak Karina, Płonka Tomasz, Bilar Marek, Węgrzynowski Jerzy, Czajkowska Ewa, Ronin-Walknowska Elżbieta
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.99-104, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/11

  Tytuł oryginału: Workowatość ciężarnej macicy - opis przypadków.
  Tytuł angielski: Sacculation of the pregnat uterus - cases report.
  Autorzy: Engel-Pietrzak Karina, Świderski Sławomir, Ziętek Maciej, Ronin-Walknowska Elżbieta
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.105-108, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/11

  Tytuł oryginału: Wyniki badań dopplerowskich w naczyniach płodowo-macicznych a stężenie erytropoetyny w płynie owodniowym i we krwi pępowinowej.
  Tytuł angielski: Doppler flow velocimetry in feto-maternal circulation in relation to blood serum and amniotic fluid erythropoietin levels.
  Autorzy: Węgrzynowski Jerzy, Świderski Sławomir, Engel-Pietrzak Karina, Ronin-Walknowska Elżbieta
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.456-460, tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  4/11

  Tytuł oryginału: The effect of thymus ubiquitin complex on neuropathological changes within the brain of pregnant rabbits with experimental model of antiphospholipid syndrome.
  Autorzy: Nowacki Przemysław, Ossowicka-Stępińska Jadwiga, Ronin-Walknowska Elżbieta
  Źródło: Folia Neuropathol. 2002: 40 (1) s.7-11, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 304,961

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • króliki
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The present study was designed to assess the impact of thymus ubiquitin complex (TUC) on morphological changes within the central nervous system (CNS) in pregnant rabbits with experimental antiphospholipid syndrome (APS). We also compared the intensity of neuropathological appearance and serological markers of the APS treated with the TUC. Post-mortem neuropathological investigations were done in 47 female New Zealand rabbits. The material was divided into 4 groups: Group I - 23 pregnant animals with APS; Group II - 7 pregnant rabbits with APS, treated with TUC; Group III - 7 pregnant rabbits without APS, treated with TUC; Group IV (the control one) - 10 pregnant animals without APS, intreated with TUC. The APS was induced by subcutaneous injections of cardiolipin. There were two main abnormalities within the CNS of pregnant rabbits, which could be a result of the APS: the thrombo-necrotic foci of nervous tissue, and perivascular or meningeal inflammatory infiltrates. It turned out that TUC application reduced the morphological abnormalities, but it did not eliminate them entirely. The number of cases with thrombo-necrotic changes was reduced by approximately 18 p.c., while perivascular infiltrates by 36 p.c. respectively. The TUC application did not influence the meningeal infiltration. The platelet count significantly increase (p 0.001), the activated partial thromboplastin time shortened (p 0.001), and the number of immunised animals, demonstrating positive immunofluorescence test, significantly decreased after the TUC administration...


  5/11

  Tytuł oryginału: Prewencja rozwoju wad wrodzonych u noworodków matek z hiperfenyloalaninemią.
  Tytuł angielski: Prevention of the development of congenital malformations in newborns from mothers with hyperphenylalaninemia.
  Autorzy: Giżewska Maria, Ronin-Walknowska Elżbieta
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (1) s.17-24, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża
 • noworodki

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono istotę zagrożeń dla prawidłowego rozwoju płodu, wynikających z wysokich stężeń fenyloalaniny (Phe) we krwi matek z różnymi formami hiperfenyloalaninemii (HPA). Phe przechodząca wbrew gradientowi stężeń przez łożysko od matki do płodu, jest silnie działającym przez cały okres ciąży teratogenem. Szczególnie wrażliwym na toksyczne działanie Phe jest ośrodkowy układ nerwowy płodu, stąd małogłowie i upośledzenie umysłowe u dzieci matek z HPA, jako główne objawy zespołu fenyloketonurii matczynej. Dodatkowo występują: wady wrodzone serca, niska masa urodzeniowa ciała, cechy dysmorficzne w budowie twarzy oraz inne anomalie rozwojowe. Wiele spośród tych ciąż ulega samoistnemu poronieniu. Jedyną znaną profilaktyką stosowaną w tym zespole osiągnięcie niskich stężeń Phe na 2-3 miesiące przed planowaną ciążą oraz rygorystyczne przestrzeganie diety niskofenyloalaninowej w trakcie ciąży.

  Streszczenie angielskie: Various realities of threats lonked to the proper development of the fetus due to high phenylalanine (Phe) concentration in the blood of mothers with various forms of hyperphenylalaninemia (HPA) were presented. The Phe which passes through the placenta to the fetus, in spite of the concentration gradient, is a strong teratogen which acts through the whole pregnancy. The central nervous system is the most sensitive organ to the toxic effect of Phe, thus resulting in microcephaly and mental retardation in children for mothers with HPA, as the main symptoms of maternal PKU syndrome. Abnormalities that may additionally occur are: congenital heart disease, low birth weight, facial dysmorphism and other development anomalies. Many of these pregnancies result miscarriages. The only known applicable preventive method applied to this group of mothers is to reach low Phe concentration for 2-3 months before a conception and to abide by a very rigorous low Phe diet during pregnancy.


  6/11

  Tytuł oryginału: Ewolucja wskazań do cięcia cesarskiego w latach 1991-2000 w materiale Kliniki Patologii Ciąży i Porodu IPG PAM w Szczecinie : praca doktorska
  Autorzy: Bilar Marek, Ronin-Walknowska Elżbieta (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Klinika Patologii Ciąży i Porodu, Studium Doktoranckie w Szczecinie
  Źródło: 2002, [1], 106 k. : tab., bibliogr. 143 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20151

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  7/11

  Tytuł oryginału: Położnictwo : podręcznik dla położnych i pielęgniarek
  Autorzy: Bręborowicz Grzegorz H., Brzezińska Emilia, Chełkowska Elżbieta, Drews Krzysztof, Dubiel Mariusz, Gadzinowski Janusz, Kempiak Joanna, Kornacki Jakub, Markwitz Wiesław, Nowakowska Dorota, Opala Tomasz, Pięt Małgorzata, Ronin-Walknowska Elżbieta, Ropacka Mariola, Seremak-Mrozikiewicz Agnieszka, Skręt Andrzej, Skrzypczak Jana, Słomko Zbigniew, Słomko Iwona, Sobczak Małgorzata, Spaczyński Marek, Szymankiewicz Marta, Wilczyński Jan
  Opracowanie edytorskie: Bręborowicz Grzegorz H. (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 476 s. : il., tab., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,256

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pielęgniarstwo
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • standard


  8/11

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Wskazania do cięcia cesarskiego].
  Autorzy: Ronin-Walknowska Elżbieta
  Źródło: Med. Prakt. Ginekol. Położ. 2002 (2) s.17-18 - Tł. artyk. na podst. czas. Best Practice and Research Clinical Obstetric and Gynaecology 2001; 15 : 1-15
  Sygnatura GBL: 313,517

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża


  9/11

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Techniki wykonywania cięcia cesarskiego].
  Autorzy: Ronin-Walknowska Elżbieta
  Źródło: Med. Prakt. Ginekol. Położ. 2002 (3) s.38-39 - Tł. artyk. z czas. Best Practice and Research Clinical Obstetrics and Gynaecology 2001; 15 : 17-47
  Sygnatura GBL: 313,517

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  10/11

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Powikłania związane z cięciem cesarskim].
  Autorzy: Ronin-Walknowska Elżbieta
  Źródło: Med. Prakt. Ginekol. Położ. 2002 (3) s.49-50 - Tł. artyk. z czas. Best Practice and Research Clinical Obstetrics and Gynaecology 2001; 15 : 49-61
  Sygnatura GBL: 313,517

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • chirurgia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  11/11

  Tytuł oryginału: Influence of TUC (thymus ubiquitin complex) - Jelfa on the rabbit placentas' morphology in experimentally induced antiphospholipid syndrome.
  Autorzy: Parafiniuk Mirosław, Ossowicka-Stępińska Jadwiga, Ronin-Walknowska Elżbieta
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (2) s.10-15, il., tab., bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to analyse the influence of TUC (thymus ubiquitin complex) on rabbit's placenta morphology in experimentally induced antiphospholipid syndrome. The material consisted of 80 placentas, descended from 40 pregnant rabbits on White New Zeland breed, divided into 4 groups: Group C - control - 20 placentas, descended from 10 pregnant rabbits, treated by natrium chloratum in doses and terms analogical with the others rabbits. Group I - 20 placentas, descended from 10 pregnant rabbits. immunisated by aubcutaneous cardiolipin administration (Biomed-Kraków) mixed with adjuvant (2 p.c. solution of aluminium hydroxide) in proportion 1:1, receiving since the 10th day of pregnancy, twice weekly 2250-3000 g. Group TUC - 20 placentas, descended from 10 pregnant rabbits, treated by intramuscular Thymus Ubiquitin Complex administration (Zakłady Farmaceutyczne Jelfa) on 20th, 22nd and 26th day of pregnancy 10 mg daily. Group I/TUC - 20 placentas, descended from 10 pregnant rabbits, immunisated by subcutaneous cardiolipin administration mixed with adjuvant (2 p.c. solution of aluminium hydroxide), receiving since the 10th day of pregnancy twice weekly and treated by intramuscular Thymus Ubiquitin Complex administration on 20th, 21st, 22nd and 26th day of pregnancy 10 mg daily. Pregnancies were terminated on the 30th day by means of caesarean section under general anaesthesia with Vetbutal and the material for histological study was collected. The preparations were observed in the microscope in the hundredfold enlargement...

  stosując format: