Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ROMICKA
Liczba odnalezionych rekordów: 10Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/10

Tytuł oryginału: Kryteria klasyfikacyjne i obraz kliniczny młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów.
Tytuł angielski: Classification and clinical picture of juvenile idiopathic arthritis.
Autorzy: Romicka Anna Maria
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (68) s.157-159, bibliogr. 12 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach przyjęto nową nomenklaturę i klasyfikację przewlekłego zapalenia stawów w wieku rozwojowym. Określenie młodzieńcze przewlekłe zapalenie stawów i młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów zostały zastąpione przez termin - młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów. Rozpoznanie to obejmuje zapalenie stawów rozpoczynające się przed 16 r.ż., utrzymujące się co najmniej 6 tygodni po wykluczeniu innych przyczyn choroby. W pracy przedstawiono obraz kliniczny, kryteria rozpoznawania i przebieg zapalenia stawów o początku uogólnionym, wielostawowym i z zajęciem nielicznych stawów. Podkreślono konieczność wielokierunkowego leczenia w tym farmakoterapii (leki przeciwzapalne, immunosupresyjne, immunomodulacyjne) i usprawnienia rehabilitacyjnego.

  Streszczenie angielskie: In recent years a new nomenclature and classification childhood chronic arthritis has been introduced. The terms juvenile chronic arthritis and juvenile rheumatoid arthritis - have been replaced by juvenile idiopathic arthritis (JIA). The term JIA was adapted to indicate a childhood onset (before the 16 th. birthday) characterized primarily by arthritis lasting for at least 6 weeks, and the cause haven't been found so far. In this paper the diagnosis and clinical course systemic arthritis, polyarthritis and oligoarthritis were characterized. The courrent therapeutic approach to JIA consists a complex menagement - as the administration of antiinflammatory, immunosupressive and immunomodulatory drugs - as well as rehabilitation.


  2/10

  Tytuł oryginału: Omówienie artykułu autorki: Maria Marczyńska-Robowska pt. "Wartość diagnostyczna testów stosowanych w chorobie Stilla i gośćcu przewlekłym u dzieci". Str. 137-142.
  Tytuł angielski: Comment to article of M. Marczyńska-Robowska "Diagnostic value of tests employed in Still's disease and in rheumatoid arthritis in children".
  Opracowanie edytorskie: Romicka Anna Maria (Koment.).
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (2) s.112-113 - Dot. artykułu I edycji Reumatologii z 1962 roku
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • reumatologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: U 40 dzieci - 29 z rozpoznaniem choroby Stilla i 11 z rozpoznaniem gośćca przewlekłego postępującego - dokonano oceny przydatności badań laboratoryjnych w ustaleniu rozpoznania. Ocena obejmowała hemogram, szybkość opadania krwinek czerwonych, poziom antystreptolizyn, proteinogram, białko C-reaktywne oraz badania serologiczne (odczyn Waalera-Rosego i lateksowy). Stwierdzono, że dodatnie wyniki odczynów serologicznych częściej występują u dzieci ze zwiększoną szybkością opadania krwinek, przy zaostrzeniu choroby, i częstość ich wzrasta z wiekiem. Jednak żadne z wykonywanych badań nie jest specyficzne dla ustalenia rozpoznania tych chorób, jakkolwiek mogą być pomocne w potwierdzeniu rozpoznania i ułatwić ocenę stosowanego leczenia.


  3/10

  Tytuł oryginału: Postępowanie lecznicze w młodzieńczym idiopatycznym zapaleniu stawów.
  Tytuł angielski: Management of juvenile idiopathic arthritis.
  Autorzy: Romicka Anna M.
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (2) s.18-21, bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Juvenile idiopathic arthritis (JIA) is the most frequent inflammatory arthropathy in childhood. There are three types of onset: systemic, polyarticular and oligoarticular. JIA current treatment has to be performed in a complex way and with the help of many specialists because of the variety of clinical pictures and course of the disease. This therapy consists of pharmacological general and intraarticular treatment, a complex rehabilitation and in particular cases - chirurgical treatment. The pharmacological therapy includes: symptom - modifying anti-rheumatic drugs (Nonsteroidal anti-inflammatory drugs), the disease modifying anti-rheumatic drugs (among others - sulphasalazine, anti - malarial drugs, cytostatics) and recently introduced disease - controlling anti - rheumatic drugs (anti-cytokine biological agents). The plan of therapeutical management depends on the form of the disease, its activity and it is individual in every patient. The main goal of it is: suppression of inflammation, controlling pain, maintaining joint mobility and preventing from joint destruction.


  4/10

  Tytuł oryginału: Postać młodzieńcza zapalenia skórno-mięśniowego - obraz kliniczny i postępowanie terapeutyczne.
  Autorzy: Romicka Anna M.
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (6) s.30-32, tab., bibliogr. 11 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • farmacja
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/10

  Tytuł oryginału: Indywidualizacja leczenia farmakologicznego młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów.
  Autorzy: Romicka Anna M.
  Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (1) s.29-32, il., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,633

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • pediatria
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Leczenie młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów (MIZS) ma na celu uśmierzenie bólu, opanowanie lub minimalizację procesu zapalnego poprzez wpływ na mechanizmy patogenetyczne oraz zapobieganie następstwom choroby. Plan postępowania terapeutycznego zależy od postaci choroby, jest indywidualny dla każdego chorego i uwzględnia zarówno leczenie farmakologiczne, jak i szeroko pojętą rehabilitację leczniczą i społeczno-zawodową. Leczenie dziecka chorego na MIZS jest wieloletnie, wielokietrunkowe, systematyczne i poza reumatologiem wymaga współpracy wielu specjalistów. Musi uwzględniać zmienność przebiegu choroby (okresy zaostrzeń i poprawy) oraz możliwość wystąpienia objawów niepożądanych stosowanej terapii.


  6/10

  Tytuł oryginału: Rekomendacje stosowania blokerów TNF-alfa u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów.
  Tytuł angielski: The recomendation of anti-TNF drugs in the treatment of patients with rheumatoid arthritis.
  Autorzy: Filipowicz-Sosnowska Anna, Kucharz Eugeniusz J., Maśliński Włodzimierz, Musiej-Nowakowska Elżbieta, Pazdur Jacek, Romicka Anna M., Szczepański Leszek, Szechiński Jacek, Wiland Piotr, Zimmermann-Górska Irena, Zubrzycka-Sienkiewicz Anna
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (4) s.216-221, bibliogr. 38 poz. - 5 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Lubelskie dni reumatologiczne Krasiczyn 16-18.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/10

  Tytuł oryginału: Dolegliwości ze strony układu ruchu wśród młodzieży ze szkół ponadpodstawowych.
  Tytuł angielski: Low-back pain in youth.
  Autorzy: Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Romicka Anna Maria, Moskalewicz Bożena
  Źródło: Reumatologia 2002: 40 (4) s.246-249, tab., bibliogr. 10 poz., sum. - 5 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. Lubelskie dni reumatologiczne Krasiczyn 16-18.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,900

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badania zostały przeprowadzone wśród losowo wybranej grupy 2498 uczniów szkół ponadpodstawowych w Warszawie. Ocena bólów w zakresie układu ruchu uwzględnia przede wszystkim bóle spondylogenne. Spośród 50 uczniów zakwalifikowanych do badań 25 zgłaszało bóle dolnego odcinka kręgosłupa. U większości ból był skojarzony z bólami innych odcinków kręgosłupa lub stawów kończyn dolnych. Wyniki badań wykazały, że bóle kręgosłupa występujące u młodzieży najczęściej są zwiążane ze zmianami niezapalnymi, ale nie można wykluczyć początku chorób reumatycznych.

  Streszczenie angielskie: The study was performed among 2498 high-school students. The main interest of this report concerned the spinal pain. Among 50 students with spondylodynia 25 of them reported the low-back. In most of them this pain was associated with the complians of other vertertebral parts and/or of the joints lower limbs. The results showed that the spinal pain occuring in youth was mainly connected with non-inflammatory vertebral abnormalities however inflammatory rheumatic diseases should be also taken into consideration.


  8/10

  Tytuł oryginału: Ból - wiodący objaw w reumatologii wieku rozwojowego.
  Autorzy: Romicka Anna M.
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (3) s.184-187, bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • neurologia
 • reumatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Bóle w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego występują u dzieci w przebiegu wielu chorób pochodzenia zapalnego, nowotworowego, urazów oraz jako tzw. bóle idiopatyczne. Przedstawiono patofizjologię, charakterystykę i mechanizm, bólu oraz zarys postępowania terapeutycznego.


  9/10

  Tytuł oryginału: Młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów - zasady rozpoznawania i leczenie.
  Autorzy: Romicka Anna M., Musiej-Nowakowska Elżbieta, Szymańska-Jagiełło Wanda
  Źródło: Stand. Med. Lek. Pediatr. 2002: 4 (11) s.646-652, tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,619

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy podano nową nomenklaturę i klasyfikację przewlekłego zapalenia stawów w wieku rozwojowym. Obecnie proponowane określenie młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów obejmuje zapalenie stawów zaczynające się przed 16 rokiem życia i utrzymujące się co najmniej 6 tygodni po wykluczeniu innych przyczyn choroby. Przedstawiono kryteria rozpoznania, obraz kliniczny, przebieg zapalenia stawów, podkreślając konieczność wielokierunkowego i wielospecjalistycznego leczenia.


  10/10

  Tytuł oryginału: [Komentarz do artykułu pt. Diagnostyka laboratoryjna chorób zapalnych tkanki łącznej u dzieci].
  Autorzy: Romicka Anna M.
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (6) s.45--46, bibliogr. 10 poz. - Na podst. artyk. z czas. Med. Prakt. Pediat. 2002; (5) : 77-86
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • reumatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • list i notatka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: