Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ROMER
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Genetyka chorób układu krążenia
Autorzy: Adamek Łukasz, Bilińska Zofia Teresa, Chojnowska Lidia, Chudek Jerzy, Ciechanowicz Andrzej, Cybulski Cezary, Czekalski Stanisław, Członkowska Anna, Filipiak Krzysztof J., Grace Andrew A., Grodzicki Tomasz, Gruchała Marcin, Grzeszczak Władysław, Januszewicz Andrzej, Januszewicz Włodzimierz, Kawecka-Jaszcz Kalina, Korniszewski Lech, Krajewska-Walasek Małgorzata, Krzystolik Karol, Leszek Przemysław, Lubiński Jan, Luft Friedrich C., Moczulski Dariusz, Narkiewicz Krzysztof, Naruszewicz Marek, Neumann Hartmut P. H., Niżankowska-Mogilnicka Ewa, Olszanecka Agnieszka, Opolski Grzegorz, Pasierski Tomasz, Pupek-Musialik Danuta, Romer Tomasz, Rużyłło Witold, Rynkiewicz Andrzej, Sanak Marek, Sarzyńska-Długosz Iwona, Staessen Jan A., Szczeklik Andrzej, Szczepańska-Sadowska Ewa, Szczęch Radosław, Szperl Małgorzata, Torbicki Adam, Więcek Andrzej, Włodarska Elżbieta Katarzyna
Opracowanie edytorskie: Ciechanowicz Andrzej (red.), Januszewicz Andrzej (red.), Januszewicz Włodzimierz (red.), Rużyłło Witold (red.).
Źródło: - Kraków, Wydaw. Medycyna Praktyczna 2002, 327 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 30 cm.
Sygnatura GBL: 820,230

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/12

  Tytuł oryginału: Pediatria polska. T. 1 - 2
  Autorzy: Baszczyński Jan, Bocian Ewa, Bożek Józef, Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Chmielewska-Szewczyk Danuta, Dębiec Barbara, Drzewoski Józef, Ginalska-Malinowska Maria, Górnicki Bolesław, Hałuszka Janusz, Jankowska Jadwiga, Jeske Jerzy, Judkiewicz Luba, Karpiński Eugeniusz, Kawalec Wanda, Koehler Brygida, Kostrzewska Ewa, Krawczyński Marian, Kurnatowska Alicja, Laskowska-Klita Teresa, Lorenc Józefa, Łodziński Kazimierz, Łozińska Danuta, Marciński Andrzej, Mazurczak Tadeusz, Metera Małgorzata, Filipiak-Miastkowska Irmina, Moll Jadwiga, Nawarycz Tadeusz, Pawlak Zofia, Piotrowski Andrzej, Popczyńska-Markowa Maria, Prokopczyk Jadwiga, Pronicka Ewa, Radomska Izabella, Romer Tomasz E., Rondio Zdzisław, Rudkowski Zbigniew, Rudziński Andrzej, Rybakowa Maria, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara, Ryżko Józef, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Socha Jerzy, Sońta-Jakimczyk Danuta, Stańczyk Jerzy, Symonides-Ławecka Alicja, Sysa Andrzej, Szarras-Czapnik Maria, Szotowa Wanda, Szreter Tadeusz, Szydłowski Lesław, Szymańska Katarzyna, Szymkiewicz Czesław, Teisseyre Mikołaj, Trzcińska-Dąbrowska Zofia, Tylki-Szymańska Anna, Wochna-Sobańska Magdalena, Woynarowska Barbara, Wyszyńska Teresa, Zarzycki Janusz, Zdańska-Brincken Maria, Bogusławska-Jaworska Janina, Celińska-Cedro Danuta, Chrościcki Antoni, Czochańska Jagna, Grenda Ryszard, Gryczyńska Danuta, Hanicka Magdalena, Januszewicz Paweł, Kaliciński Piotr, Kaczmarski Maciej, Kołecki Paweł, Komender Jadwiga, Korniszewski Lech, Książyk Janusz, Kubicka Krystyna, Kurzawa Ryszard, Majewska-Zalewska Hanna, Michałowicz Roman, Moll Jacek, Olszewska Zofia, Omulecki Anastazy, Pellar Jan, Radwańska Urszula, Religa Zbigniew, Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Wachowiak Jacek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Zalewski Tadeusz, Żebrak Jan
  Opracowanie edytorskie: Górnicki Bolesław (red.), Dębiec Barbara (red.), Baszczyński Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (XVII, [3], 730 s., [2] k. tabl. : il., tab. ; XXI, [3], 772 s. : il., tab.), 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,326

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/12

  Tytuł oryginału: Przebieg wzrastania u dziewczynek z zespołem Turnera - badania przekrojowe.
  Tytuł angielski: Growth in girls with Turner syndrome a cross-sectional study.
  Autorzy: Łysoń-Wojciechowska Grażyna, Romer Tomasz E., Skawiński Waldemar
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (3) s.233-240, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum. - Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego pt. Antropologia u schyłku wieku Warszawa-Rynia 14-19.09. 1999
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Scharakteryzowano wymiary i proporcje budowy ciała w okresie rozwojowym pacjentek z z.T. i porównano je z dziewczynkami zdrowymi w tym samym wieku kalendarzowym. Pomiary jednorazowe wykonano u 226 pacjentek z z.T. w wieku od 4,0 do 16,92 lat nie leczonych hormonem wzrostu (rhGH). Programem kompaterowym BODY [4] wystandaryzowano do norm warszawskich (1983) 15 cech somatycznych dla wieku kalendarzowego i wyniki przedstawiono w postaci odchyleń standardowych (SDS). Średnia wysokość ciała pacjentek w wieku 4,5 lat wynosiła 95,6 cm (-2,4 SDS), w wieku 16,5 lat pacjentki osiągały wysokość ciała 142,5 cm (-3,5 SDS). Średnia masa ciała wynosiła odpowiednio 14,1 g (1,54 SDS) i 44,5 kg (-1,50 SDS). Niski wzrost pacjentek jest spowodowany głównie wolniejszym wzrastaniem kończyn dolnych (od -2,7 SDS do -3,8 SDS) w stosunku do długości tułowia (od -1,3 SDS do 1,5 SDS). Skrócenie obserwuje się również w długości kończyn górnych. U pacjentek z z.T. stwierdzono mniejszy obwód głowy wskutek wolniejszego tempa rozwoju długości głowy aniżeli szerokości głowy w okresie szkolnym. Normalizacja (ń 1 SDS) proporcji szerokościowo-długościowych i obwodu głowy następuje w wieku 17,5 lat. Pacjentki z z.T. mają również zaburzone proporcje wzrastania wymiarów szerokościowych: szerokość barków relatywnie zwiększa się osiągając w wieku 16,5 lat (-1,8 SD), podczas gdy szerokość bioder osiąga (-2,2 SDS). Wymiary szerokości (-0,75 SDS), głębokości (-0,24 SDS) oraz obwodu klatki pirsiowej (+0,37 SDS), ...

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to characterise the body dimensions and proportions of girls with Turner syndrome during their development, and to compare them with healthy girls of the same chronological age. The measurements were performed on a group of 226 girls with Turner syndrome aged 4.0 to 16.92 not-treated with growth hormone (rhGH). The results of 15 somatic measurements were transformed to SDS using BODY [4] software, based on reference data of healthy children from Warsaw (1983) in the same chronological age groups. The mean height of girls aged 4.5 y was 95.6 cm (-2.4 SDS), and of girls aged 16.5 y 142.5 cm (-3.5 SDS). The mean body weight was 14.1 kg (-1.5 SDS), and 44.5 kg (-1.5 SDS), respectively. Short stature was mainly due to slower growth of the lower extremities (from -2.7 SDS to -3.8 SDS) in respect to trunk length (from -1.3 SDS to -1.5 SDS). Also the upper extremities were shorter in Turner girls: (from -2.3 SDS to -2.9 SDS). The diminished growth of the girls with Turner syndrome was accompanied by diminished head circumference caused by slower development of head length in respect to head width during school age. Normalisation of the head length-width proportions and head circumference ( 1 DS) takes place at the age 17.5. The growth of the breadth parameters was also disordered: the biacromial health was relatively increased and reached -1.8 SDS at the age of 16.5 years, while the bilicristale breadth reached (-2.2 SDS). Chest breadths (-0.75 SDS), ...


  4/12

  Tytuł oryginału: Zespół Turnera: spontaniczne dojrzewanie występuje u co 10 pacjentki.
  Tytuł angielski: Spontaneous puberty in Turner syndrome.
  Autorzy: Wiśniewski A., Romer T. E.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.59-60, bibliogr. 6 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U niektórych chorych na zespół Turnera (ZT) występuje spontaniczny rozwój dojrzewania płciowego, czasami spontaniczne miesiączkowanie. Awansowanie dojrzałości szkieletu u tych pacjentek prowadzi nierzadko do pogorszenia wyników terapii promującej wzrost i uzyskanie wyróżniająco niskiego wzrostu końcowego. W pracy ocenia się częstość występowania spontanicznego dojrzewania oraz przedstawia wzrost pacjentek spontanicznie pokwitających na podstawie obserwacji 492 chorych na zespół Turnera. Objawy spontanicznego dojrzewania - rozwój gruczołów piersiowych (thelarche) i miesiączkę - stwierdzono u ok. 11 proc. pacjentek. Objawem symptomatologicznym dla spontanicznego pokwitania chorych na ZT jest rozwój thelarche, wyprzedzając wystąpienie menarche o średnio 1,5 roku. Wzrost spontanicznie miesiączkujących dziewcząt, osiągnięty przed wystąpieniem menarche, jest niski i wynosi 142,4 (7,4) cm. Tylko niektóre z nich uzyskały wzrost końcowy 150,0 cm.

  Streszczenie angielskie: An acceleration of skeletal maturity in Turner sydnrome (TS) patients with breast development or menarche can shorten the period of growth hormone therapy and worsen the results of the treatment or make this therapy impossible. We analyze the incidence of the spontaneous puberty in TS and influence on growth, especially on final height of TS patients. Among 492 TS patients we recognizes 54 (aboaut 11 p.c.) case of spontaneous puberty. In TS girls, breast development is symptomatic for spontaneous puberty and precedes menarche for the average period of 1.5 years. The final height of TS patients, who reach spontaneous puberty, is often insufficient. The mean height before menarche was only 142.4 (7.4) cm and final height geined rarely abaove 150.0 cm.


  5/12

  Tytuł oryginału: Zastosowanie analogu GnRH u spontanicznie dojrzewających dziewcząt z zespołem Turnera.
  Tytuł angielski: GnRH analogue administration in Turner syndrome patients with spontaneous puberty.
  Autorzy: Wiśniewski A., Walewska-Wolf Małgorzata, Szufladowicz-Woźniak J., Romer T. E.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.62-64, bibliogr. 7 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U co 10 chorej na zespół Turnera (ZT) występuje spontaniczne dojrzewanie płciowe, często powodujące pogorszenie przebiegu wzrastania i uzyskanie wyróżniająco niskiego wzrostu końcowego, także u pacjentek leczonych hormonem wzrostu. W pracy przedstawiono ocenę skuteczności hamowania dojrzewania przez zastosowanie analogu GnRH (aGnRH) w czasie leczenia niedoboru wzrostu preparatem hormonu wzrostu u 10 spontanicznie dojrzewających pacjentek z zespołem Turnera. U większości pacjentek późno rozpoczynających leczenie aGnRH, poprawa wzrostu była niedostateczna, na skutek zbyt szybkiego zaawansowania dojrzałości szkieletu. Natomiast u pacjentek, u których wcześniej zastosowano hamowanie dojrzewania, uzyskano korzystną poprawę wzrostu. Zaleca się stosowanie analogów GnRH u spontanicznie dojrzewających chorych z zespołem Turnera, wskazując na potrzebę rozpoczynania leczenia w jak najkrótszym czasie po stwierdzeniu objawów pokwitania.

  Streszczenie angielskie: Spontaneous puberty occurs in one in ten patients with Turner syndrome (TS), which often worsens a growth course and causes a distinctively short final height, also in patients treated with growth hromone. An effeactiveness of the GnRH analgue (aGnRH) treatament in suppression of puberty during the growth hormone therapy of growth deficit in 10 Turner syndrome patients with the spontaneous puberty is estimated in the paper. In most of the patients with a late start of the aGnRH treatment the height improvement was not sufficient as an effect of too advanced skeletal maturity. However, the patients with an early start of the therapy gained the significant height improvement. We recommend the administration of GnRH analgue in Turner syndrome patients with the spontaneous puberty, indicating the need of the early start of the treatment, soon after a statement of clinical signs of puberty.


  6/12

  Tytuł oryginału: Pacjenci z obojnactwem rzekomym męskim, dysgenezją gonad i obojnactwem prawdziwym wychowywani jako dziewczynki.
  Tytuł angielski: Patients with male pseudohermaphroditism, gonadal dysgenesis and true hermaphroditism brought up as girls.
  Autorzy: Szarras-Czapnik M., Lew-Starowicz Z., Romer T. E.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.76-79, bibliogr. 9 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U płci męskiej proces różnicowania płciowego zależny jest od jądra płodowego wytwarzającego testosteron. Rozwój orientacji psychoseksualnej pozostaje pod wpływem testosteronu w krytycznym okresie różnicowania podwzgórza. Często uważano, że w przypadkach mieszanej i częściowej dysgenezji gonad bezpieczniej jest wychowywać i prowadzić pacjentów w kierunku żeńskim. Nasze badania oparto na 15-letniej obserwacji obejmują 117 pacjentów z nieprawidłowym rozwojem narządów płciowych, z których 42 (35,8 proc.) było wychowywanych jako dziewczynki, u 13 dokonano odległej oceny identyfikacji płciowej. U 2 na 7 pacjentek z rozpoznaną dysgenezją gonad stwierdzono zaburzoną identyfikację z płcią żeńską.

  Streszczenie angielskie: Sex diffrentiation in male is a hormone-dependent process following the determination of a testis and testosterone production. Gender and sexual orientation may develop under the influence of testosterone on the hypothalamus. It is often assumed that it is safest to choose a female sex of rearing for a child born with genital ambiguity due to gonadal dysgenesis (mixed or patial). Over a 15-year period, 117 prepubertal patients wer ediagnosed for male sex differentiation disorders, 42 (35,8 p.c.) were brought up as girls, and the long-term outcomes of gender identity were evaluated in 13 of them. Our results showed that 2 out of 7 girls with gonadal dysgnesis don't identity with the female gender.


  7/12

  Tytuł oryginału: Leczenie prenatalne wrodzonego przerostu nadnerczy - za i przeciw.
  Tytuł angielski: Prenatal treatment of congenital adrenal hyperplasia - all the pros and cons.
  Autorzy: Ginalska-Malinowska M., Romer T.
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (3) : X Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej s.91-93, bibliogr. 23 poz., sum. - 10 Ogólnopolskie Sympozjum Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej Międzyzdroje 24-25.05. 2002
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Wrodzony przerost nadnerczy (wpn) spowodowany niedoborem 21-hydroksylazy jest najczęstszą przyczyną obojnactwa rzekomego żeńskeigo. Zaburzenie to przebiega z nadmiarem andreogenów nadnerczowych w życiu płodowym, co powoduje naskulinizację zewnętrznych narządów płciowych u chorych dziewczynek już w okresie embriogenezy. W celu zmniejszenia androgenizacji narządów płciowych w 1984 r. zaproponowano leczenie prenatalne wpn przy użyciu deksametazonu. Do chwili obecnej leczenie to zastosowano w wielu kobiet w ciąży z rodzin o podwyższonym ryzyku wystąpienia choroby na całym świecie, a korzystne efekty leczenia opisano u kilkudziesięciu dziewczynek z niedoborem 21-hydroksylazy, leczonych prenatalnie. Autorzy pracy prezentują aktualne dane na temat schematu leczenia prenatalnego wpn oraz wpływu podawania deksametazony w czasie ciąży na matkę i na dziecko.

  Streszczenie angielskie: Congenital adrenal hyperplasia (CAH) due to 21-hydroxylase deficiency is the most common cause of female pseudohermaphroditism. This disorder results in excess adrenal secretion of androgen from early fetal life, androgen from early fetal life, thereby causing the virilization of the external genitalia of affected female fetuses from the time of sexual differentiation onward. In attempt to avoid sexual ambiguity, prenatal treatment of 21-hydroxylase deficiency with dexamethasone was first initiated in 1984. Until now several hundred at-risk pregnancies have been treated with dexamethasone in all over the world and several CAH-affected girls have benefited from this therapy. This review is designed to provide current information on prenatal CAH treatment protocol as well as effects of dexamthasoen administration during pregnancy on the mother and the fetus.


  8/12

  Tytuł oryginału: Zastosowanie hormonu wzrostu w leczeniu chorych z zespołem Pradera-Willego.
  Tytuł angielski: Human recombinant growth hormone treatment in patients with Prader-Willy Syndrome.
  Autorzy: Romer Tomasz E., Krajewska-Walasek Małgorzata, Rudzka-Kocjan Agnieszka
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (4) s.423-429, bibliogr. 49 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono zagadnienia związane z zespołem Pradera-Wilego (PWS). Omówiono aktualne dane dotyczące podłoża genetycznego, diagnostyki i poradnictwa genetycznego choroby. Przedstawiono objawy kliniczne zespołu w zależności od wieku chorego. Szczególną uwagę poświęcono zastosowaniu hormonu wzrostu w leczeniu chorych z PWS oraz korzyści wynikające (poprawa wzrostu ostatecznego, pozytywny wpływ metaboliczny) z takiej terapii. Omówiono wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie, monitorowanie, efekty uboczne leczenia hormonem wzrostu dzieci z PWS. Panuje zgodna opinia, że hormon wzrostu jest skutecznym lekiem w tej chorobie. W wielu krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych przyjęto, że PWS jest wskazaniem do takiej terapii. W Polsce planuje się również w przyszłości objęcie leczeniem hormonem wzrostu tych dzieci.


  9/12

  Tytuł oryginału: Rola izoenzymów dehydrogenazy 11á-hydroksysteroidowej w regulacji czynności glikokortykoidowej i mineralokortykoidowej ustroju.
  Autorzy: Romer Tomasz E., Małunowicz Ewa M.
  Źródło: Endokrynol. Pol. 2002: 53 (2) supl. 1: XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego s.37-38 - 17 Zjazd Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego Warszawa 26-29.05. 2002
  Sygnatura GBL: 304,167

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/12

  Tytuł oryginału: Gonadotropiny a przedinwazyjny rak jądra.
  Tytuł angielski: Gonadotropins and preinvasive testicular germ cell carcinoma.
  Autorzy: Słowikowska-Hilczer Jolanta, Szarras-Czapnik Maria, Walczak-Jędrzejowska Renata, Wolski Jan K., Woźniewicz Bogdan M., Romer Tomasz E., Kula Krzysztof
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (12) s.1051-1056, il., tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • onkologia
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Badano dzieci w wieku 1-7 lat, u których stwierdzono dysgenetyczne obojnactwo rzekome męskie (11 przypadków) i izolowane spodziectwo żołądziowe (18 przypadków). U wszystkich stwierdzono kariotyp 46,XY. U dzieci z obojnactwem stężenie FSH we krwi było znamiennie wyższe (8,4 ń 2,3 IU/l) niż u chłopców ze spodziectwem (1,5 ń 0,3 IU/l). W gonadach wszystkich dzieci z obojnactwem stwierdzono obecność komórek przedinwazyjnego raka jądra (carcinoma in situ - CIS), a w jednej czwartej przypadków nowotwór gonadoblastoma, także zawierający komórki CIS. Przy obojnactwie wykazano znamienne korelacje pomiędzy stężeniem FSH i LH we krwi a liczbą komórek CIS na przekroju kanalika jądra (odpowiednio: r = 0,87 i r = 0.79). Wyniki badań wskazują, że zaburzona organogeneza jądra oraz towarzyszące jej zwiększone stężenie gonadotropin mogą tworzyć już w okresie dziecięcym środowisko sprzyjające powstaniu lub/i utrzymaniu się stanu przedrakowego w dysgenetycznych jądrach.

  Streszczenie angielskie: Eleven children with dysgenetic male pseudohermaphroditism and 18 boys with isolated penile hypospadias, all with 46,XY karotype, were studied. Testicular dysgenesis was associated with significantly higher mean serum FSH levels than in hypospadias (8.4 ń 2.3 IU/l vs. 1.5 ń 0.3 IU/l). Gonadoblastoma, a tumor arising from sex cords, was found in 1/4 of cases, while testicular carcinoma in situ (CIS) was present in all patients with dysgenesis (100 p.c.). In dysgenesis the higher the serum FSH and LH levels, the higher the number of CIS cells per tubule cross-section (r = 0.87 and 0.79, respectively) was found. The results indicate that in children with testicular dysgenesis and 46,XY karyotype preneoplastic lesions of seminal tubule appear more frequently than previously thought. Impaired testicular organogenesis and elevation of serum gonadotropins may play a role in the formation/maintenance of the neoplastic potntial of the tests in childhood.


  11/12

  Tytuł oryginału: Endokrynologia wieku rozwojowego.
  Autorzy: Romer Tomasz
  Źródło: Med. Prakt. Pediatr. 2002 (2) s.111-119, 125-126, bibliogr. 52 poz.
  Sygnatura GBL: 313,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  12/12

  Tytuł oryginału: Czy hormon wzrostu jest potrzebnym i skutecznym lekiem?
  Autorzy: Romer Tomasz E.
  Źródło: Pediatr. Dypl. 2002: 6 (3) s.9-10, 12, 14-15, bibliogr. 37 poz.
  Sygnatura GBL: 313,423

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: