Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ROMANOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 8Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/8

Tytuł oryginału: Maska stomatologiczna choroby refluksowej przełyku.
Tytuł angielski: Dental mask of gastroesophageal reflux disease.
Autorzy: Romanowski Marek, Wierzbicka-Ferszt Anita, Grzegorczyk Krzysztof, Chojnacki Jan
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.81-83, bibliogr. 29 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie pozaprzełykowymi objawami choroby reflukowej przełyku. Ze względu na ich częste występowanie zwracają na nie uwagę nie tylko gastroenterolodzy, ale także lekarze innych specjalności, w tym stomatolodzy. Ci ostatni uważają, że patologiczny, wsteczny odpływ przełykowy w wielu przypadkach może być odpowiedzialny za choroby narządu stomatognatycznego. Obserwacje kliniczne potwierdzają, że częste zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej do przełyku, a następnie do jamy ustnej, może prowadzić do powstawania ubytków w zębach pod postacią nadżerek i przyspieszać powstawanie zmian próchniczych. U podłoża zmian zapalnych dziąseł, języka, kącików ust często leży choroba refluksowa przełyku. Znajomość tych faktów przez ogół stomatologów może ułatwić właściwe postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne u chorych z patologicznym odpływem przełykowym.

  Streszczenie angielskie: In the last few years the interest of extraesophageal symptoms of gastroesophageal reflux disease is getting greater and greater. Because of it is often appearance, this disease is notices not only by gastroenterologists, but also other doctors and dentists. They think that patological, backward reflux of esophagus in many cases can be responsible for dental organ disease. Clinical research proofs that often pouring the sour mixture from the stomach into the esophagus and then to mouth can cause a diminution in the teeth such as: erosion and decay. The background agum and tounque can be gastroesophageal reflux disease. Accquantance with this facts among the dentists can help to make a diagnosis and treat well patietns with a patological reflux of esophagus.


  2/8

  Tytuł oryginału: Wpływ wieku chorych i czasu trwania neuropatii na odległe wyniki operacyjnego leczenia zespołu rowka nerwu łokciowego.
  Tytuł angielski: The influence of patient age and duration time of symptoms on the long-term outcome of surgical treatment of cubital tunnel syndrome.
  Autorzy: Nawrot Przemysław, Romanowski Leszek, Sewehli Nasr, Rogala Piotr
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.409-415, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • chirurgia
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia badania dotyczące wpływu wieku i czasu trwania neuropatii na odległe wyniki leczenia operacyjnego zespołu rowka łokciowego. Materiał obejmuje 57 chorych z zespołem rowka nerwu łokciowego leczonych w latach 1971-1997 w Klinice Chirurgii Ręki. Przeprowadzona analiza upoważnia autorów do stwierdzenia, że w leczeniu operacyjnym zespołu rowka nerwu łokciowego wiek chorego nie ma decydującego wpływu na wynik leczenia operacyjnego. Zdecydowanie lepsze wyniki w ocenie pooperacyjnej uzyskuje się u chorych z krótszym czasem trwania neuropatii. Osoby po 40. roku życia powinno się wcześniej operować. Ocena subiektywna wyników leczenia jest lepsza niż obiektywna.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the influence of patient age and duration time of symptoms on the long-term outcome of surgical treatment of cubital tunnel syndrome. The material consisted of 57 patients treated at the Department of Hand Surgery between 1971 and 1997. Evaluation of the material revealed that there is no significant correlation between the age of onset of the symptoms and the result of treatment. Significantly better results were observed in post operative assessment in patients who have had the neuropathy for a shorter time. Patients over 40 years of age should be operated earlier. Results were better when assessed in a subjective score system, compared to an objective one.


  3/8

  Tytuł oryginału: Rola cytokin w patogenezie choroby niedokrwiennej serca.
  Tytuł angielski: The role of cytokines in pathogenesis of ischaemic heart dissease.
  Autorzy: Cecha Józef, Drabek Grzegorz, Muc-Wierzgoń Małgorzata, Romanowski Wojciech, Danikiewicz Aleksander, Błażelonis Adam, Zubelewicz-Szkodzińska Barbara
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (2) s.797-800, bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  4/8

  Tytuł oryginału: Uwagi na temat diagnostyki i leczenia zespołu rowka nerwu łokciowego.
  Tytuł angielski: Remarks on diagnosis and treatment of cubital tunnel syndrome.
  Autorzy: Romanowski Leszek, Nawrot Przemysław, Nowakowski Andrzej
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.287-290, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia podstawy diagnostyki i leczenia w zespole rowka nerwu łokciowego (zrnł). W pracy przedstawione są też wskazania do leczenia operacyjnego.

  Streszczenie angielskie: This review article presents the principles of diagnostics and treatment of cubital tunnel syndrome. Indications for treatment of this neuropathy are also presented.


  5/8

  Tytuł oryginału: Zespół rowka nerwu łokciowego - ocena podskórnej przedniej transpozycji nerwu łokciowego.
  Tytuł angielski: Cubital tunnel syndrome: results of anterior subcutaneous transposition.
  Autorzy: Nawrot Przemysław, Romanowski Leszek, Nowakowski Andrzej
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.291-294, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia materiał złożony z 57 chorych leczonych przednią podskórną transpozycją nerwu łokciowego w zespole rowka nerwu łokciowego. Oceniano sprawność nerwu łokciowego po leczeniu operacyjnym, badając jego funkcję czuciową i ruchową. Stwierdzono, że przednia podskórna transpozycja nerwu łokciowego jest skuteczną techniką operacyjną.

  Streszczenie angielskie: 57 cases of cubital tunnel syndrome were treated by anterior subcutaneous transposition of the ulnar nerve. Physical examination showed that ulnar nerve function - motor and sensory improved after surgery treatment. Subcutaneous transposition is a reliable and effective surgical option.


  6/8

  Tytuł oryginału: Astma oskrzelowa a choroba refluksowa przełyku.
  Tytuł angielski: Bronchial asthma and esophageal reflux disease.
  Autorzy: Romanowski M., Grzegorczyk K., Chojnacki J.
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (3) s.166-171, bibliogr. 40 poz., sum. - Konferencja nt. wybranych zagadnień dotyczących chorób nerek oraz nadciśnienia tętniczego Warszawa 11. 2002
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pulmonologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroba refluksowa przełyku jest schorzeniem, u podłoża którego leżą zaburzenia czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego. Charakteryzuje się szerokim wachlarzem objawów klinicznych pochodzenia przełykowego i pozaprzełykowego. Z tych ostatnich często wymienia się objawy pochodzące z dróg oddechowych, w tym objawy podobne do występujących w astmie oskrzelowej tj. narastająca duszność, świszczący oddech, kaszel. Z licznych obserwacji klinicznych i badań doświadczlnych wynika, że patologiczny odpływ żołądkowo-przełykowy z jednej strony na drodze pośredniej poprzez nerw błędny i/lub na drodze bezpośredniego drażnienia wywołuje zwężenie światła oskrzeli, ale może być także przyczyną wzyzwolenia lub nasilenia objawów klinicznych w przebiegu astmy oskrzelowej. Z kolei leki najczęściej stosowane w astmie mogą być przyczyną nasilenia procesu zarzucania treści żołądkowej do przełyku.


  7/8

  Tytuł oryginału: Depression is a causative factor of cancer-review of literature.
  Autorzy: Błażelonis Adam, Braczkowski Ryszard, Muc-Wierzgoń Małgorzata, Romanowski Wojciech, Cecha Józef, Drabek Grzegorz, Zubelewicz-Szkodzińska Barbara
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 50/51 s.93-100, bibliogr. 54 poz.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/8

  Tytuł oryginału: Zabiegi fizykalne a stres oksydacyjny.
  Tytuł angielski: The oxidative stress and physiotherapeutic procedures.
  Autorzy: Straburzyńska-Lupa Anna, Straburzyńska-Migaj Ewa, Romanowska Agnieszka, Romanowski Wojciech
  Źródło: Balneol. Pol. 2002: 44 (1/4) s.14-21, bibliogr. 56 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,284

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono piśmiennictwo dotyczące wpływu zabiegów fizykalnych na stres oksydacyjny. Z przeglądu literatury wynika, że nasza wiedza na ten temat jest niepełna i raczej wyrywkowa. Niemniej jednak, jak się wydaje, różne zabiegi fizykoterapeutyczne wpływają zarówno na powstanie, jak i zwalczanie stresu oksydacyjnego.

  Streszczenie angielskie: Our knowledge of the effects of physiotherapeutic procedures on the arise of free radicals is very limited. Nevertheless there are some data in the literature that some of the physical agents can promote the arise of free radicals and another can be acting even as free radicals scavengers.

  stosując format: