Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ROMANKIEWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Leczenie przyszyjkowych ubytków niepróchnicowego pochodzenia materiałem Dyract AP.
Tytuł angielski: The treatment of cervical non-carious lesions with Dyract AP.
Autorzy: Góra Barbara, Kusiak Aida, Żółtowska Agata, Jaworowska Grażyna, Romankiewicz-Woźniczko Gabriela, Borowska-Afeltowicz Ewa, Bogusławska-Kapała Agnieszka
Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (1) s.30-35, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,924

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono ocenę cech użytkowych materiału Dyract AP oraz wyniki klinicznej obserwacji wypełnień przyszyjkowych ubytków niepróchnicowego pochodzenia. W ocenie wypełnień po 10, 20 i 30 miesiącach zastosowano skalę Ryge'a. Zarówno cechy użytkowe materiału Dyract AP, jak i stan wypełnień w kontrolnych badaniach klinicznych uzyskały wysoką ocenę. Stwierdzono bardzo dobrą trwałość i stabilność kształtu anatomicznego, efekt estetyczny oraz przyleganie brzeżne. Nie stwierdzono próchnicy wtórnej. W okresie kontrolnym odnotowano 5,1 proc. utraconych wypełnień.

  Streszczenie angielskie: In this paper, an evaluation of the hadnling properties of Dyract AP and clinical observations of restorations of cervical non-carious lesins have been presented. Ryge's scale was used in the evaluation of restorations carried out after 10, 20 and 30 months. Both the handling properties of Dyract AP and the condition of the restorations at the control clinical examinations received high grading. results showed very good stability of the anatomical shape of the restorations, an aesthetic effect and marginal adherence of restorations. No secondary caries was observed. During the follow-up 5.2 p.c. of all restorations were found to have been lost.


  2/3

  Tytuł oryginału: Zabiegi chirurgiczne stosowane w zespołowym leczeniu pacjentów z zatrzymanymi kłami.
  Tytuł angielski: Surgical procedures used in the complex treatment of patients with impacted canines.
  Autorzy: Romankiewicz Piotr, Majewski Piotr, Stós Wojciech
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (4) s.237-241, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono zespołowe postępowanie chirurgiczno-ortodontyczne w leczeniu zatrzymanych kłów ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych zabiegów chirurgicznych. Przedstawiono opis przypadków klinicznych dla zilustrowania różnych sposobów wykonywania chirurgicznej części leczenia, w zależności od położenia zatrzymanego kła. Na podstawie doświadczenia własnego i danych z piśmiennictwa podkreślono konieczność ścisłej współpracy pomiędzy ortodontą i chirurgiem zarówno na etapie planowania sposobu leczenia, jak i podczas wykonywania zabiegów chirurgicznych.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the complex surgical and orthodontic treatment of impacted canines, with particular emphasis being given to surgical procedures. A description of several clinical cases has been presented to illustrate different methods of surgical treatment, depending on the position of the impacted canine. In the light of their own experience and data from the literature, the authors emphasise the necessity for close co-operation between the orthodontist and the surgeon, both at the treatment planning stage and during the surgical procedures.


  3/3

  Tytuł oryginału: Kriochirurgia w leczeniu wybranych schorzeń błony śluzowej jamy ustnej i skóry twarzy.
  Autorzy: Romankiewicz Piotr
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (8) s.13-16, il., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Tematem pracy jest wykorzystanie kriochirurgii w leczeniu wybranych schorzeń błony śluzowej jamy ustnej, wargi, i skóry twarzy. Omówiono istotę krioterapii, przedstawiono zjawiska zachodzące w zamrażanej tkance, wskazania do jej zastosowania, a także technikę stosowania zabiegów kriochirurgicznych w jamie ustnej i na skórze twarzy, w oparciu o piśmiennictwo oraz własne kilkuletnie doświadczenia kliniczne. Wymieniono najczęstsze powikłania, oraz dokonano próby oceny tej metody leczenia.

  stosując format: