Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ROMAN
Liczba odnalezionych rekordów: 67Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/67

Tytuł oryginału: Decortication in chronic pleural empyema - effect on lung function.
Autorzy: Rzyman Witold, Skokowski Jan, Romanowicz Grzegorz, Lass Piotr, Dziadziuszko Rafał
Źródło: Eur. J. Cardiothorac. Surg. 2002: 21 (3) s.502-507, il., bibliogr. 24 poz.
Sygnatura GBL: 312,899

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Objective: The aim of the present study is to evaluate the lung function before and after the lung decortication in patients with chronic pleural empyema (CPE).Methods: Twenty-six patients with diagnosis of CPE were evaluated in a prospective manner by lung perfusion scintigraphy, blood gas analysis and spirometry before and 35 weeks (ń 17) after the lung decortication. Results: Preoperative scintigraphy showed reduction of lung perfusion on the affected side to 24.5 p.c. (ń 12.6 p.c.) in 11 right side empyemas (predicted value 55 p.c.) and to 18 p.c. (ń 8 p.c.) in 15 left side empyemas (predicted value 45 p.c.). The postoperative measurements showed improvement in perfusion to 45.2 p.c. (ń 7.7 p.c.) in patients with right side empyema and 34.1 p.c. (ń 8.5 p.c.) with the left side affection. The preoperative vital capacity (VC) was reduced to 62.3 p.c. (ń 13.8 p.c.) of the predicted value and forced expiratory volume in 1 s (FEV1) to 50 p.c. (ń 15.5 p.c.) of the predicted value. Postoperatively, slight improvement was achieved to 79.8 p.c. (ń 12.9 p.c.) for VC and 69.2 p.c. (ń 12.7 p.c.) for FEV1. Blood gas analysis showed decreased value in majority of the patients before operation and significant improvement in postoperative evaluation: Conclusion: Perfusion and spirometry improves significantly in patients with CPE after the lung decortication but function of the affected lung remains impaired. There was no influence of the age, gender, side of the disease, bacteriology or duration of the empyema before operation on lung function.


  2/67

  Tytuł oryginału: Leczenie przyszyjkowych ubytków niepróchnicowego pochodzenia materiałem Dyract AP.
  Tytuł angielski: The treatment of cervical non-carious lesions with Dyract AP.
  Autorzy: Góra Barbara, Kusiak Aida, Żółtowska Agata, Jaworowska Grażyna, Romankiewicz-Woźniczko Gabriela, Borowska-Afeltowicz Ewa, Bogusławska-Kapała Agnieszka
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (1) s.30-35, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono ocenę cech użytkowych materiału Dyract AP oraz wyniki klinicznej obserwacji wypełnień przyszyjkowych ubytków niepróchnicowego pochodzenia. W ocenie wypełnień po 10, 20 i 30 miesiącach zastosowano skalę Ryge'a. Zarówno cechy użytkowe materiału Dyract AP, jak i stan wypełnień w kontrolnych badaniach klinicznych uzyskały wysoką ocenę. Stwierdzono bardzo dobrą trwałość i stabilność kształtu anatomicznego, efekt estetyczny oraz przyleganie brzeżne. Nie stwierdzono próchnicy wtórnej. W okresie kontrolnym odnotowano 5,1 proc. utraconych wypełnień.

  Streszczenie angielskie: In this paper, an evaluation of the hadnling properties of Dyract AP and clinical observations of restorations of cervical non-carious lesins have been presented. Ryge's scale was used in the evaluation of restorations carried out after 10, 20 and 30 months. Both the handling properties of Dyract AP and the condition of the restorations at the control clinical examinations received high grading. results showed very good stability of the anatomical shape of the restorations, an aesthetic effect and marginal adherence of restorations. No secondary caries was observed. During the follow-up 5.2 p.c. of all restorations were found to have been lost.


  3/67

  Tytuł oryginału: Antigen levels of the urokinase-type plasminogen activator and its gene polymorphisms in colorectal cancer.
  Autorzy: Przybyłowska K., Smolarczyk K., Kulig A., Romanowicz-Makowska H., Dziki A., Ulańska J., Pander B., Błasiak J.
  Źródło: Cancer Lett. 2002: 181 (1) s.23-30, il., tab., bibliogr. 18 poz.
  Sygnatura GBL: 306,023

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • onkologia
 • genetyka
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: We analysed the distribution of genotypes of two polymorphisms in the urokinas-type plasminogen activator (uPA) gene: C - T substitution in exon 6 and T - C substitution in intron 7 in 52 subjects with colorectal cancer. Genotypes were determined in tumour tissue and distant mucosa samples by allele-specific polymerase chain reaction. The antigen levels of uPA in cancer tissue were higher than in distant mucosa as measrued by enzyme-linked immunosorbent assay. The level of uPA antigens in cancer samples with the C/C genotype of C - T polymorphism in exon 6 was higher than in samples with C/T and T/T genotypes. No differences in the level of uPA antigens between the alleles of the intron 7 T - C polymorphism were found. As uPA can be involved in cancer invasion and metastasis, C/C genotype in exon 6 of uPA gene can be further considered as being related to colorectal cancer progression.


  4/67

  Tytuł oryginału: Guzy jajników u kobiet w okresie rozrodczym.
  Tytuł angielski: Ovarian tumors in the reproductive age group.
  Autorzy: Nowak Marek, Szpakowski Marian, Malinowski Andrzej, Romanowicz Hanna, Wieczorek Artur, Szpakowski Artur, Wilczyński Jacek Radosław, Maciołek-Blewniewska Grażyna, Kolasa Dorota
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (4) : Ogólnopolskie sympozjum "Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych" s.354-358, tab., bibliogr. 11 poz., sum. - Ogólnopolskie sympozjum pt. Nowotwory narządów płciowych u kobiet ciężarnych Łódź 24-25.11. 2000
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza rodzaju i lokalizacji guzów jajnika u kobiet w wieku rozrodczym. Analizą objęto pacjentki operowane z powodu guzów jajnika w Klinice Chirurgii Ginekologicznej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w latach 1996 - 1999. Za wiek rozrodczy przyjęto przedział 18 - 39 rok życia, kiedy to odbywa się większość porodów. Stwierdzono, że guzy jajników u kobiet w wieku rozrodczym w większości przypadków mają postać łagodnej torbieli jednostronnej. Częstość występowania nowotworów złośliwych w wieku rozrodczym nie przekracza kilku procent wszystkich guzów jajnika i są to głównie nowotwory nabłonkowe lub germinalne w niskich stadiach zaawansowania klinicznego.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Analysis of the type and localization of the ovarian tumors in the reproductive age group of women. Material and methods: The study group consisted of all women operated on Gynecologic Surgery Department of Polish Mother's Memorial Hospital - Research Institute due to ovarian tumors in 1996 - 99. As the reproductive age we defined 18 - 39 year, when the majority of deliveries occurs. Results: We analyzed 326 patients operated on the ovarian tumors. In 60 cases (18.4 p.c.) we noticed ovarian malignant tumors, in 7 (2.1 p.c.) borderline tumors and in 259 (79.5 p.c.) benign cysts. In the reproductive age (130 women) the incidence of ovarian malignancies was significantly lower (4.6 p.c.), higher for benign tumors (93.1 p.c.) and constant for borderline malignancy (2.3 p.c.), p 0.005. The most common malignancy among all patients was epithelial cancer - 83.4 p.c. (germ cell and metastatic - 8.3 p.c., both), but in the reproductive age group (6 cases) germ cell tumors wre the majority - 66.8 p.c. (epithelial and metastatic - 16.6 p.c., both), p 0.005. In women aged 18 - 39 yr. with ovarian malignancies 4 of them had I stage of the disease and 2 were in the stage III. 121 women in the reproductive age were operated on the benign ovarian tumors; 107 (88.4 p.c.) had unilateral cysts and 14 (11.6 p.c.) had tumors in both ovaries. On histology we revealed 31.1 p.c. of endometrioid cysts, 28.9 p.c. - teratomas, 19.3 p.c. - serous, 3.7 p.c. - mucinous and others (hemorrhagic, functional, sex cord, inflammatory) in the remaining 17 p.c. Conclusion: In the reproductive age ovarian tumors are mainly unilateral benign cysts. Only a few of ovarian tumors were malignant but the majority of them were in the early stage of the disease.


  5/67

  Tytuł oryginału: Problemy związane z zastosowaniem zębów sztucznych w protezach ruchomych.
  Tytuł angielski: Problems connected with the use of artificial teeth in removable dentures.
  Autorzy: Romanowicz Maciej, Juncewicz Michał
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (2) s.38-41, bibliogr. s. 41, sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zastosowanie zębów akrylowych w protetyce stomatologicznej stanowi rewolucję technologiczną w wykonawstwie protez ruchomych, wiąże się z nim jednak wiele problemów. Odnotowano bowiem liczne przypadki niekorzystnego wpływu tych zębów na środowisko jamy ustnej oraz stwierdzano słabe umocowanie zębów w płytach podstawnych protez, nadmierną ścieralność, niedostateczną estetykę, odkładanie się płytki bakteryjnej. Jedną z najbardziej istotnych właściwości fizycznych zębów sztucznych stosowanych w leczeniu protetycznym jest odporność na ścieranie i zdolność do zachowania stabilnej relacji zwarciowej mimo upływu czasu. W związku z problemami wynikającymi ze stosowania w protezach ruchomych zębów tradycyjnych opracowano nowe materiały o lepszych właściwościach. Zęby z nich wykonane charakteruzyją się akceptowaną ścieralnością i twardością, przy zachowaniu możliwości dostosowywania powierzchni żujących. W pracy tej, wykorzystując doświadczenia własne oraz piśmiennictwo, przedstawiliśmy problemy techniczne związane ze stosowaniem zębów akrylowych w protetyce.

  Streszczenie angielskie: The use of acrilic resin teeth in prosthodontics has become a technical revolution in manufacturing removable dentures, however it's widely discussed. There are many cases recorded of their harmful influence on the oral environment, as well as many problems such as low bond strength of artificial teeth to the denture base, excessive wear, insufficient aesthetics and the deposition of bacterial plaque. One of the most important physical properties of artificial teeth used in prosthetic treatment is wear resistance and the ability to maintain a stable occlusal relationship over time. Due to the problems connected with the use of traditional teeth in removable denturs, new improved materials have been developed. Teeth made of them are wear resistant, hard, and there is a possibility of adjusting occlusal surfaces. In this study we would like to present the technical problems connected with the use of acrylic resin teeth in prosthodontics, based on literature and the autors' own experiences.


  6/67

  Tytuł oryginału: Maska stomatologiczna choroby refluksowej przełyku.
  Tytuł angielski: Dental mask of gastroesophageal reflux disease.
  Autorzy: Romanowski Marek, Wierzbicka-Ferszt Anita, Grzegorczyk Krzysztof, Chojnacki Jan
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.81-83, bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • gastroenterologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie pozaprzełykowymi objawami choroby reflukowej przełyku. Ze względu na ich częste występowanie zwracają na nie uwagę nie tylko gastroenterolodzy, ale także lekarze innych specjalności, w tym stomatolodzy. Ci ostatni uważają, że patologiczny, wsteczny odpływ przełykowy w wielu przypadkach może być odpowiedzialny za choroby narządu stomatognatycznego. Obserwacje kliniczne potwierdzają, że częste zarzucanie kwaśnej treści żołądkowej do przełyku, a następnie do jamy ustnej, może prowadzić do powstawania ubytków w zębach pod postacią nadżerek i przyspieszać powstawanie zmian próchniczych. U podłoża zmian zapalnych dziąseł, języka, kącików ust często leży choroba refluksowa przełyku. Znajomość tych faktów przez ogół stomatologów może ułatwić właściwe postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne u chorych z patologicznym odpływem przełykowym.

  Streszczenie angielskie: In the last few years the interest of extraesophageal symptoms of gastroesophageal reflux disease is getting greater and greater. Because of it is often appearance, this disease is notices not only by gastroenterologists, but also other doctors and dentists. They think that patological, backward reflux of esophagus in many cases can be responsible for dental organ disease. Clinical research proofs that often pouring the sour mixture from the stomach into the esophagus and then to mouth can cause a diminution in the teeth such as: erosion and decay. The background agum and tounque can be gastroesophageal reflux disease. Accquantance with this facts among the dentists can help to make a diagnosis and treat well patietns with a patological reflux of esophagus.


  7/67

  Tytuł oryginału: Częstość występowania wybranych bakteryjnych patogenów dróg oddechowych u chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Occurrence of infectious factors in the respiratory tract in patients with bronchial asthma.
  Autorzy: Ekiel Alicja, Friedek Daniela, Szulakowski Patryk, Romanik Małgorzata, Rogala-Zawada Danuta, Wilk Iwona
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.11-18, il., bibliogr. 26 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przewlekłe, bakteryjne zakażenia nasilają reaktywność oskrzeli, pogarszając przebieg i kontrolę astmy. Są przyczyną zaburzeń funkcji i struktury nabłonka oddechowego. Elementy strukturalne bakterii oraz ich toksyny nasilają uwalnianie madiatorów reakcji zapalnej (leukotrienów, histaminy, IL1, IL4, IL6, IL8, TNFŕ). Podjęte przez nas badania mają na celu określenie częstości występowania w drogach oddechowych osób z astmą oskrzelową drobnoustrojów, ktore mogą mieć wpływ na jej przebieg. Najczęściej izolowano szczepy Moraxella catarrhalis (23,7 proc.). Uzyskano pojedyncze izolacje szczepów Streptococcus pneumoniae oraz Haemophilus influenzae. Flora bakteryjna górnych dróg oddechowych chorych na astmę oskrzelową była bardziej różnorodna niż mikroflora dróg oddechowych osób zdrowych. Wysoki odsetek izolacji grzybów Candida u chorych na astmę oskrzelową (30 proc. w wydzielinie z drzewa oskrzelowego) stanowi wysokie ryzyko wystąpienia grzybiczych powikłań sterydoterapii wziewnej. U chorych na astmę oskrzelową wydzielina z drzewa oskrzelowego ma większą wartość diagnostyczną niż wymaz z tylnej ściany gardła.

  Streszczenie angielskie: Chronic bacterial infection intensity the reactivity of bronchi and aggravate the course and the control of asthma. They cause the disorders of both function and the structure of respiratory epithelium. Not only structural elements of bacteria but also their toxins intensify the release of mediators of the inflammatory reaction (leucotriens, histamin, IL1, IL4, IL6, IL8, TNFŕ). The aim of our research is to determine the prevalence of microorganisms, which can have an influence on the course of asthma. Moraxella catarrhalis has been the most frequent isolated pathogen (23,7 p.c.) in patients with bronchial asthma. We have received only individual isolations of Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae strains. Bacterial flora of the upper respiratory tract in patients with bronchial asthma has been more diverse in comparison with microflora of airways in healthy subjects. The significant percentage of Candida isolation in asthmatics (over 30 p.c. in bronchial tree secretion) poses the high risk of incidence of mycotic complications of inhaled steroids. In patients with asthma bronchial tree secretion is more valuable diagnostic material than pharynheal swab.


  8/67

  Tytuł oryginału: Przydatność oceny ultrasonograficznej torbieli jajnika u kobiet po menopauzie przed zabiegami laparoskopowymi.
  Tytuł angielski: Usefulness ultrasound estimation of adnexal masses in the postmenopausal women before operative laparoscopy.
  Autorzy: Szyłło Krzysztof, Lewy Jarosław, Bartodziej Urszula, Kamer-Bartosinska Anna, Romanowicz-Makowska Hanna, Szaflik Krzysztof, Kozarzewski Marek, Woźniak Piotr
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (2) s.26-28, 30, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie polskie: W grupie pacjentek pomenopauzalnych w wieku 47-78 lat przeprowadzono diagnostykę ultrasonograficzną. Do oceny zmian stosowano kryteria pozwalające rozdzielić zmiany łagodne od podejrzanych - prawdopodobnie złośliwych, podane przez Sassone. Na podstawie tego badania 43 pacjentki z guzami jajników, ocenianymi jako łagodne, zakwalifikowano do usunięcia zmian drogą laparoskopii. U 42 pacjentek wykonano jednostronne usunięcie przydatków wraz ze zmianą, jedynie u jednej obustronną adnexectomię. Uzyskany materiał był zawsze poddany śródoperacyjnemu badaniu histopatologicznemu. Wykazano zgodność USG z oceną histopatologiczną śród- i pooperacyjną, co pozwala wnioskować o dużej przydatności tej metody w diagnostyce zmian w obrębie przydatków.

  Streszczenie angielskie: The aim of this study was to assess the ability to predict bening adnexal masses in postmenopausal women by vaginal ultrasound and to evaluate the effectiveness of laparoscopic management in selected patients. Using the sonomorfologic score for tumor differentation was analysed prospectively in group of the postmenopausal women which were admitted consecutively to our department for surgical exploration of an adnexal mass. Fourty five patients with unilateral benign ovarian cysts were selected for laparoscopic approach. Unilateral salpingo-oophoreclomy was performed in fourty four patients and bilateral adenoxectomy was necessary in one case. All the masses, except two cases were benign ones. The ultrasound scoring system allowed us for correct characterization as a benign versus the malignant ovarian tumors. As well as the clinical examination, the ultrasound appearance are real in correct prediction of benign ovarian masses in postmenopausal women. Operative laparoscopy is acceptable for these patients and provides for a short period of hospitalization and a rapid recovery.


  9/67

  Tytuł oryginału: Przegląd wybranych metod korekcji płaskostopia.
  Autorzy: Romanowska Alicja
  Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (5) s.8-15, il.
  Sygnatura GBL: 303,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  10/67

  Tytuł oryginału: Zakażenia grzybami drożdżopodobnymi u chorych na nowotwory.
  Tytuł angielski: The yeast-like fungi infections in cancer patients.
  Autorzy: Łukaszuk Cecylia, Krajewska-Kułak Elżbieta, Wojtukiewicz Marek, Sawicki Zbigniew, Krawczuk-Rybak Maryna, Sobolewski Krzysztof, Romanowicz Lech
  Źródło: Onkol. Pol. 2002: 5 (1) s.25-34, il., tab., bibliogr. 34 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,469

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • stomatologia
 • pediatria
 • toksykologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Problem zakażeń grzybiczych u pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi stale narasta i dotyczy nawet 85 proc. tej populacji. Cel pracy: Celem pracy była ocena częstości występowania zakażeń grzybami drożdżopodobnymi w populacji pacjentów ze schorzeniami nowotworowymi w odniesieniu do grupy osób zdrowych oraz analiza porównawcza wybranych parametrów odporności u osób bez objawów i z objawami kandydozy. Materiał i metodyka: Badaniem objęto 48 osób leczonych cytostatykami z powodu nowotworów. Grupę porównawczą stanowiło 48 osób zdrowych, niestosujących od przynajmniej 2 miesięcy żadnych leków (miejscowo i ogólnie). Materiał pobierano drogą wymazu z ontocenozy jamy ustnej. W ocenie przeciwciał przeciwko Candida albicans użyto zestawu Platelia Candida Ap, w ocenie krążących antygenów - Platelia Candida Ag. Wyniki: W grupie leczonej cytostatykami z pobranego materiału dodatnie posiewy w kierunku grzybów drożdżopodobnych uzyskano w 58,3 proc., a w grupie porównawczej w 27,1 proc. W obu grupach w hodowli uzyskiwano w większości wzrost szczepów Candida albicans. Szczepy Candida albicans izolowane z materiału pobranego od dorosłych chorych wykazywały ogółem w 44,1 proc. oporność na badane antymikotyki, a szczepy non-Candida albicans w 25 proc. Izolaty Candida albicans wyhodowane od chorych dorosłych nie ywkazywały aktywności 2 enzymów, od dzieci chorych - 8 enzymów, od dorosłych osób zdrowych - 9 enzymów, a od zdrowych dzieci - 15 enzymów. Szczepy non-Candida ...

  Streszczenie angielskie: Introduction: Problem of fungal infections in patients with cancer constantly grows and refers to even 85 p.c. of this population. Aim: Estimation of occurrence frequency of fungal ifnections with yeast-like fungi strains in patietns with cancer illness with reference to comparative groups of healthy persons and the analysis of particular immunological parameters in patients with or without candidasis. Material and methods: 48 patients under chemotherapy due to cancer disorders were studied. Comparative group consisted of 48 healthy persons, using no medicines for at least 2 months (topically and generally). material was received with swab from oral cave (back vaults). Comercial kits Platelia Candida Ap - in the detection antibodies and Platelia Candida Ag., in teh assessment of antigens were used. Results: In group under chemotherapy positive cultures to the yeast-like fungi strains were received from material in 58.3 p.c. and in comparative group in 27.1 p.c. In both groups the highest growth was of Candida albicans. Candida albicans isolated from adult patients were resistant in 44.1 p.c. to antimycotics and non-Candida albicans in 25 p.c. isolates of Candida albicans from adult patients had no enzymatic activity of 2 enzymes, from children patietns 8 enzymes, from healthy adults 9 enzymes, from healthy children 15 enzymes. Isolates of non-Candida strains from healthy adults had no enzymatic activity of 6 enzymes, from children patietns 11 enzymes, from healthy ...


  11/67

  Tytuł oryginału: Porencefalia jako powikłanie neuroinfekcji u noworodka.
  Tytuł angielski: Porencephaly as a complication in the course of neuroinfection in newborn.
  Autorzy: Walczak Mieczysław, Hnatyszyn Grażyna, Romanowska Hanna, Giżewska Maria, Remigolska Magdalena, Sagan Leszek
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.251-254, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiliśmy przypadek neuroinfekcji u nowroodka o łagodnych i krótkotrwałych objawach klinicznych współistniejących z ciężkim procesem chorobowym prowadzącym do trwałęgo uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego pod postacią porencefalii. Na uwagę zasługuje brak korelacji pomiędzy prawidłowym stanem neurologicznym noworodka a pojawieniem się obciążających rokowniczo zmian torbielowatych w mózgu. Wskazuje to na istotne znaczenie obrazowania mózgowia u noworodków z neuroinfekcją.

  Streszczenie angielskie: We present a case of newborn's neuroinfection with mild and shortlasting clincal symptoms, complicated with persistent CNS defect in a form of porencephaly. Attention was paid to the lack of correlation between the correct neurological state and the appearance of prognostic burdening cyctic changes inthe brain. This indicates the importance of neuroimaging of the brain in enwborns with neuroinfeciton.


  12/67

  Tytuł oryginału: Częstość występowania przeciwciał dla antygenów Mycoplasma pneumoniae u chorych na astmę oskrzelową.
  Tytuł angielski: Antibodies seroprevalance for Mycoplasma pneumoniae antigens in patients with bronchial asthma.
  Autorzy: Friedek Daniela, Ekiel Alicja, Szulakowski Patryk, Romanik Małgorzata
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (3/4) s.158-163, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • mikrobiologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wirusy oraz bakterie - w tym atypowe, jak Chlamydophila pneumoniae, które powodują zakażenia układu oddechowego - odgrywają rolą w etiopatogenezie astmy oskrzelowej. Sugerowany jest także udział Mycoplasma pneumoniae w inicjacji i zaostrzeniach astmy oskrzelowej. Celem pracy było określenie częstości występowania przeciwciał w surowicy chorych na astmę oskrzelową skierowanych przeciw antygenom Mycoplasma pneumoniae, w porównaniu z grupą kontrolną osób zdrowych. Obecność przeciwciał klasy IgM i IgA skierowanych przeciw antygenom Mycoplasma pneumoniae oznaczono odczynem immunoenzymatycznym ELISA. Serologiczne markery zakażenia Mycoplasma pneumoniae częściej obserwowano u chorych na astmę oskrzelową (15 proc.) niż w grupie kontrolnej (5,13 proc.). Rozpoznanie zakażenia Mycoplasma pneumoniae jest szczególnie istotne u chorych na astmę oskrzelową. Właściwa antybiotykoterapia eliminuje patogen powodujący nadreaktywność oskrzeli, co pozwala na zmniejszenie dawki kortykosterydów wziewnych. Odczyn immunoenzymatyczny (określający poziom i klasę swoistych przeciwciał) pozwala na szybkie i precyzyjne wykrycie zakażenia mykoplazmowego.

  Streszczenie angielskie: Microorganisms causing respiratory system infections, mainly viruses but also bacteria, among which there are atypical such as Chlamydophila pneumoniae, play a role in etiopathogenesis of bronchial asthma. Mycoplasma pneumoniae is suggested to take part in the initation and the bronchial asthma exacerbation. The aim of the paper was to determine the frequency of occurrence of anti-Mycoplasma pneumoniae antibodies in serum of patients suffering from bronchial asthma in comparison with the control group of healthy persons. The presence of IgG, IgM and IgA class anti-Mycoplasma pneumoniae antibodies was assessed by immunoenzymatic assay ELISA. Serologic markers of Mycoplasma pneumoniae infection were more frequently observed in patients with bronchial asthma (15 p.c.) than in the control group (5,13 p.c.). The diagnosis of Mycoplasma pneumoniae infection is especially important in patients with bronchial asthma. The pathogen causing bronchial hyperreactivity is eliminated by the appropriate antibiotic therapy, which allows reducing the dose of inhaled corticosteroids. The immunoenzymatic assay determining the level and class of specific antibodies to find mycoplasmatic infection quickly and precisely.


  13/67

  Tytuł oryginału: Wpływ wieku chorych i czasu trwania neuropatii na odległe wyniki operacyjnego leczenia zespołu rowka nerwu łokciowego.
  Tytuł angielski: The influence of patient age and duration time of symptoms on the long-term outcome of surgical treatment of cubital tunnel syndrome.
  Autorzy: Nawrot Przemysław, Romanowski Leszek, Sewehli Nasr, Rogala Piotr
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (4) s.409-415, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • chirurgia
 • neurologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia badania dotyczące wpływu wieku i czasu trwania neuropatii na odległe wyniki leczenia operacyjnego zespołu rowka łokciowego. Materiał obejmuje 57 chorych z zespołem rowka nerwu łokciowego leczonych w latach 1971-1997 w Klinice Chirurgii Ręki. Przeprowadzona analiza upoważnia autorów do stwierdzenia, że w leczeniu operacyjnym zespołu rowka nerwu łokciowego wiek chorego nie ma decydującego wpływu na wynik leczenia operacyjnego. Zdecydowanie lepsze wyniki w ocenie pooperacyjnej uzyskuje się u chorych z krótszym czasem trwania neuropatii. Osoby po 40. roku życia powinno się wcześniej operować. Ocena subiektywna wyników leczenia jest lepsza niż obiektywna.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the influence of patient age and duration time of symptoms on the long-term outcome of surgical treatment of cubital tunnel syndrome. The material consisted of 57 patients treated at the Department of Hand Surgery between 1971 and 1997. Evaluation of the material revealed that there is no significant correlation between the age of onset of the symptoms and the result of treatment. Significantly better results were observed in post operative assessment in patients who have had the neuropathy for a shorter time. Patients over 40 years of age should be operated earlier. Results were better when assessed in a subjective score system, compared to an objective one.


  14/67

  Tytuł oryginału: Rola cytokin w patogenezie choroby niedokrwiennej serca.
  Tytuł angielski: The role of cytokines in pathogenesis of ischaemic heart dissease.
  Autorzy: Cecha Józef, Drabek Grzegorz, Muc-Wierzgoń Małgorzata, Romanowski Wojciech, Danikiewicz Aleksander, Błażelonis Adam, Zubelewicz-Szkodzińska Barbara
  Źródło: Pol. Arch. Med. Wewn. 2002: 108 (2) s.797-800, bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,501

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  15/67

  Tytuł oryginału: Uwarunkowania efektywności postępowania korekcyjnego.
  Autorzy: Romanowska Alicja
  Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (6/7) s.10-16, il., bibliogr. 16 poz.
  Sygnatura GBL: 303,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • medycyna sportowa
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  16/67

  Tytuł oryginału: Parametry mierzalne układu stomatognatycznego.
  Tytuł angielski: Measurable parameters of the stomatognathic system. P. 1: Basic information. System Logic I and Logic II as a model of stomatognathic system.
  Autorzy: Romanowicz Maciej, Juncewic Michał, Morawski Dominik
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (3) s.134-138, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono podstawowe parametry mierzalne układu stomatognatycznego taki, jak: kąt nachylenia drogi stawowej, prowadzenie sieczne, kąt Bennetta, bezpośrednie przesunięcie boczne (immediate side shift), następcze przesunięcie boczne (progressive side shift) i ruch Bennetta. Wykorzystano System Logic I i Logic II do graficznej prezentacji tych zagadnień.

  Streszczenie angielskie: This article presents the basic measurable parameters of stomatognathic system such as condylar inclination, incisial guidance, Bennett angle, Immediate Side Shift, Progressive Side Shift and Bennet movement. The System Logic I and Logic II have been used as a graphical presentation of these factors.


  17/67

  Tytuł oryginału: Fear behavior and regional brain monoamines distribution after R(+)-8-OHDPAT and R(+)-UH-301 injections into the dorsal raphe nucleus in rats.
  Autorzy: Koprowska Milena, Krotewicz Maria, Romaniuk Andrzej, Strzelczuk Magdalena, Wieczorek Marek
  Źródło: Acta Neurobiol. Exp. 2002: 62 (2) s.63-74, il., tab., bibliogr. s. 73-74
  Sygnatura GBL: 302,090

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The effects of 8-OHDPAT and UH-301 injection into the dorsal raphe nucleus (DRN) on fear behavior of the light-dark transitions test and regional brain monoamines (NA, DA, 5-HT) and their metabolites (MHPG, DOPAC, 5-HIAA) in the hypothalamus (HPT), midbrain central gray matter (MID), amygdala (AMY), hippocampus (HIP) and pons (PO) were examined. An injection of 8-OHDPAT (300 ng) as well UH-301 (300 ng) into the DRN evoked an increase in the number of head dipping from dark to the iluminated compartment of chamber, an increase of time of motionless in the dark compartment and decrease of time of locomotion activity in the illuminated compartment. HPLC analysis showed reduction of 5-HIAA/5-HT ratio in the HPT, HIP and PO, increase of MHPG/NA ratio in the HIP and PO, and increase of DA content in the HPT, AMY and HIP after 8-OHDPAT injection. But injection of UH-301 reduced 5-HT in the MID and increased in the AMY, reduced 5-HIAA content in the HIP and increased in the MID and decreased MHPG/NA ratio in the PO. These results indicate that both 5-HT1A receptor agonists, acting on the 5HT1A autoreceptors caused the anxiolytic effects, reduced fear behavior on the rat connected with infringement of dynamic balance between the serotonergic and catecholaminergics systems.


  18/67

  Tytuł oryginału: Uwagi na temat diagnostyki i leczenia zespołu rowka nerwu łokciowego.
  Tytuł angielski: Remarks on diagnosis and treatment of cubital tunnel syndrome.
  Autorzy: Romanowski Leszek, Nawrot Przemysław, Nowakowski Andrzej
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.287-290, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia podstawy diagnostyki i leczenia w zespole rowka nerwu łokciowego (zrnł). W pracy przedstawione są też wskazania do leczenia operacyjnego.

  Streszczenie angielskie: This review article presents the principles of diagnostics and treatment of cubital tunnel syndrome. Indications for treatment of this neuropathy are also presented.


  19/67

  Tytuł oryginału: Zespół rowka nerwu łokciowego - ocena podskórnej przedniej transpozycji nerwu łokciowego.
  Tytuł angielski: Cubital tunnel syndrome: results of anterior subcutaneous transposition.
  Autorzy: Nawrot Przemysław, Romanowski Leszek, Nowakowski Andrzej
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (3) s.291-294, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Praca przedstawia materiał złożony z 57 chorych leczonych przednią podskórną transpozycją nerwu łokciowego w zespole rowka nerwu łokciowego. Oceniano sprawność nerwu łokciowego po leczeniu operacyjnym, badając jego funkcję czuciową i ruchową. Stwierdzono, że przednia podskórna transpozycja nerwu łokciowego jest skuteczną techniką operacyjną.

  Streszczenie angielskie: 57 cases of cubital tunnel syndrome were treated by anterior subcutaneous transposition of the ulnar nerve. Physical examination showed that ulnar nerve function - motor and sensory improved after surgery treatment. Subcutaneous transposition is a reliable and effective surgical option.


  20/67

  Tytuł oryginału: Wpływ biostymulacyjnego promieniowania laserowego na poziom á-endorfin w surowicy krwi w przebiegu leczenia nadwrażliwości zębiny.
  Tytuł angielski: Effect of low level laser radiation on the level of blood serum á-endorphin in the treatment of dentine hypersensitivity.
  Autorzy: Urbaniak Barbara, Wolf-Smentek Anna, Romanowicz Maciej
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (3) s.20-22, tab., bibliogr. [16] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest ocena poziomu á-endorfin w osoczu krwi pacjentów leczonych z powodu nadwrażliwości zębiny. Leczenie nadwrażliwości zębiny polegało na naświetlaniu wyrostków zębodołowych laserem półprzewodnikowym małej mocy o długości fali 904 nm. Wykazano znamienny wzrost stężenia á-endorfin w surowicy krwi badanych w porównaniu ze stanem przed leczeniem i z grupą porównawczą.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to determin the á-endorphin level in the blood serum of patients with dentine hypersensitivity. Treatment of dentine hypersensitivity consisted of radiation of the alveolar process with a low-level semi-conductor lase of wavelenght 904 nm. The results of the study indicated a significant increase in serum á-endorphins in patients with dentine hypersensitivity as compared to the state before treatment and to the control group.


  21/67

  Tytuł oryginału: Zabiegi chirurgiczne stosowane w zespołowym leczeniu pacjentów z zatrzymanymi kłami.
  Tytuł angielski: Surgical procedures used in the complex treatment of patients with impacted canines.
  Autorzy: Romankiewicz Piotr, Majewski Piotr, Stós Wojciech
  Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (4) s.237-241, il., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,924

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono zespołowe postępowanie chirurgiczno-ortodontyczne w leczeniu zatrzymanych kłów ze szczególnym uwzględnieniem stosowanych zabiegów chirurgicznych. Przedstawiono opis przypadków klinicznych dla zilustrowania różnych sposobów wykonywania chirurgicznej części leczenia, w zależności od położenia zatrzymanego kła. Na podstawie doświadczenia własnego i danych z piśmiennictwa podkreślono konieczność ścisłej współpracy pomiędzy ortodontą i chirurgiem zarówno na etapie planowania sposobu leczenia, jak i podczas wykonywania zabiegów chirurgicznych.

  Streszczenie angielskie: The paper presents the complex surgical and orthodontic treatment of impacted canines, with particular emphasis being given to surgical procedures. A description of several clinical cases has been presented to illustrate different methods of surgical treatment, depending on the position of the impacted canine. In the light of their own experience and data from the literature, the authors emphasise the necessity for close co-operation between the orthodontist and the surgeon, both at the treatment planning stage and during the surgical procedures.


  22/67

  Tytuł oryginału: Wyniki fakoemulsyfikacji zaćmy u chorych na cukrzycę typu 2.
  Tytuł angielski: Phacoemulsification results in diabetic patients.
  Autorzy: Romaniuk Wanda, Dorecka Mariola, Fronczek Mariusz, Nita Ewa
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (3) s.197-204, il., tab., bibliogr. 37 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wstęp. U chorych na cukrzycę istnieje większe ryzyko rozwoju zaćmy. Powoduje ona ogranicenie ostrości wzroku, utrudnia ocenę zmian na dnie oczu oraz uniemożliwia wykonanie fotokoagulacji siatkówki u tych chorych. Dlatego tak ważne jest usunięcie zmętniałej soczewki w celu przywrócenia jak najlepszej ostrości wzroku oraz umożliwienia oceny dna oka. Po zabiegach usunięcia zaćmy u chorych na cukrzycę wykazano występowanie wielu powikłań, a zwłaszcza progresję retinopatii cukrzycowej i niższe wartości ostrości wzroku. Celem pracy była retrospektywna analiza uzyskanych wyników, a zwłaszcza ostrości wzroku, powikłań śród i pooperacyjnych u chorych na cukrzycę typu 2, u których wykonano fakoemulsyfikację zmętniałej soczewki z implantacją PC IOL. Materiał i metoda. Badania retrospektywne przeprowadzono w grupie 94 chorych (94 oczy) na cukrzycę typu 2 z zaćmą. W badanej grupie analizowano czas trwania cukrzycy, rodzaj stosowanej terapii, przed- i pooperacyjne wartości ostrości wzroku, stopień zaawansowania zmian cukrzycowych na dni oczu oraz progresję retinopatii po zabiegu. U wszystkich chorych wykonano zabieg fakoemulsyfikacji zaćmy z implantacją PC IOL. Okres obserwacji wynosił rok. Wyniki. Ostrość wzroku ň 0,5 uzyskano w przypadku 79 oczu (84 proc.). Progresję retinopatii podczas rocznej obserwacji stwierdzono w przypadku 22 oczu (23,4 proc.) Obserwowano mały odsetek powikłań śród- i pooperacyjnych. Wnioski. Fakoemulsyfikacja zmętniałej soczewki z implantacją PC IOL wydaje się bezpieczną i użyteczną metodą leczenia zaćmy u chorych na cukrzycę. Zabieg operacyjny wykonany...

  Streszczenie angielskie: Beckground: Patients with diabetes have a higher prevalence of cataract. Cataract in this patients decreases visual acuity, makes adequate fundus examination and photocoagulation of diabetic retinopathy difficult. Therefore it is important to perform cataract surgery for visual rehabilitation and fundus examination. Increased retinopathy progression after cataract surgery in diabetic patients has been reported. The purpose of the study was retrospective analysis of BCVA, intra- and postoperative complications and progresion of diabetic retinopathy in patients with type 2 of diabetes undergoing phacoemulsification with PC IOL implantation. Material and methods: A retrospective study was performed on 94 patients with diabetes type 2 (94 eyes). Patients with diabetes type 2 who underwent cataract surgery were categorized according to diabetes duration and treatment, preoperative visual acuity and degree of retinopathy. In all cases phacoemulsification with PC IOL implantation was performed. Follow-up was 1 year. Results: Visual acuity ň 0.5 was achieved in 79 eyes (84 p.c.). Progression of retinopathy was observed in 22 (23.4 p.c.) cases. There was low rate of intra- and postoperative complications. Conclusions: Phacoemulsification with PC IOL implantation is useful a surgery technique in diabetics. Timely surgical intervention and appropriate postoperative care can result in satisfactory visual outcomes and relatively low rate of complications.


  23/67

  Tytuł oryginału: 4.5-letnia obserwacja dziecka z zespołem TAR (wrodzonej małopłytkowości i braku kości promieniowych).
  Tytuł angielski: 4.5-year follow up of a child with TAR syndrome (thrombocytopenia absent radius).
  Autorzy: Giżewska Maria, Zajączek Stanisław, Urasiński Tomasz, Romanowska Hanna, Krzywińska-Zdeb Elżbieta, Kołban Maciej, Walczak Mieczysław
  Źródło: Prz. Pediatr. 2002: 32 (3) s.227-232, il., tab., bibliogr. 29 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,393

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono przebieg 4,5-letniej obserwacji dziewczynki z zespołem TAR (wrodzonej małopłytkowości z brakiem kości promieniowych), zwracając szczególną uwagę na burzliwy przebieg okresu noworodkowego i niemowlęcego, ze stopniową normalizacją liczby płytek krwi w kolejnych latach życia. Podkreślono konieczność wielokierunkowych działań ortopedyczno-rehabilitacyjnych, zmierzających do korekcji deformacji w układzie kostnym i usprawniania ruchowego dziecka. Opisano podstawy różnicowania zespołu TAR z innymi schorzeniami o typie fokomelii, w tym również przebiegającymi z manifestacją hemologiczną.


  24/67

  Tytuł oryginału: Możliwości diagnostyczne trójwymiarowej aksjografii elektronicznej na podstawie urządzenia Condylocomp LR3.
  Tytuł angielski: Diagnostic potenital of three-dimensional electronic axiography on the basis of the Condylocomp LR3 device.
  Autorzy: Doliwa-Młynowska Aneta, Romanowicz Maciej
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: 9 (4) s.34-37, il., bibliogr. [16] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Streszczenie polskie: Condylocomp LR3 to elektorniczny łuk twarzowy z możliwością graficznego przedstawiania i analizy wykresów ruchów żuchwy na ekranie komputera. Aparat pozwala na ustalenie indywidualnej osi zawiasowej. Artykuł przedstawia możliwości diagnostyczne tego urządzenia w zakresie programowania artykulatora według indywidualnych parametrów ruchów żuchwy pacjenta oraz wykorzystania go do diagnostyki i leczenia zaburzeń stawu skroniowo-żuchwowego.

  Streszczenie angielskie: The Condylocomp is an electronic face-bow enabling presentation and grpahic analysis of mandibular movements on the computer screen. An individual hinge axis of the mandible can be determined using this device. The paper presents the diagnostic potential of the Condylocomp in relation to programming an articulator according to individual parameters of mandibular movements of the patient and its application in the diagnosis of temporo-mandibular joints.


  25/67

  Tytuł oryginału: Genetic analysis of matrix metalloproteinase 3 (MMP-3) 5A/6A promoter polymorphism in women with ovarian cancer.
  Autorzy: Szyłło K., Romanowicz-Makowska H., Niewiadomski M., Kozłowska E., Kulig A., Smolarz B[eata]
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 4 (4) s.193-197, il., tab., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: Matrix metalloproteinase 3 (MMP-3) overexpression is observed in cancer tissue. In the present work the relationship between genotypes of 5A/6A polymorphism in the promoter region of MMP-3 gene and the appearance of ovarian cancer was investigated. Patient and methods: Blood and tumour tissue were obtained from 20 women with ovarian cancer. Blood samples form age matched healthy women served as control. The genotypes of 5A/6A polymorphism were determined by PCR amplification using the allele specific primers. Results: There were significant differences in distributions of genotypes of 5A/6A polymorphism between patients and controls (p 0.05). No differences between genotypes of the 5A/6A polymorphism in blood and cancer tissue of each patient wre found. Conclusion: The results obtained indicated that the 5A/6A polymorphism of MMP-3 gene may be linked with appearance of ovarian cancer.


  26/67

  Tytuł oryginału: The effect of pre-eclamptic umbilical cord serum on fibroblast division in culture.
  Autorzy: Pawlicka Elżbieta, Romanowicz Lech, Bańkowski Edward, Chyczewski Lech, Jaworski Stefan
  Źródło: Folia Histochem. Cytobiol. 2002: 40 (4) s.381-384, il., tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 304,846

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Edema, proteinuria, hypertension (EPH-gestosis), most commonly termed as pre-eclampsia, is the most common pregnancy-associated pathological syndrome. It is accompanied by a through remodelling of extracellular matrix in the umbilical cord tissues. It is commonly known that the presence of serum in culture medium storngly stimulates many functions of cells cultured in vitro. It was decided to check how the pre-eclamptic serum affects the fibroblast division in culture. Ki-67 is a protein present in proliferating cells and can be detected during all phases of the cell cycle (G1, S, G2/M) but not in resting (GO) cells. PCNA (proliferating cell nuclear antigen) is an intranuclear polypeptide whose synthesis rate is at its maximum during the S-phase of the cell cycle. The expression of Ki-67 and PCNA was measured by immunocytochemical methods and biosynthesis of DNA was evaluated by [14C]-thymidine incorporation. The activity of pre-eclamptic umbilical cord serum (UC-serum) was found to be distincly lower in comparison to control one. The expression of Ki and PCNA in fibroblast cultures treated wtih pre-eclaptic serum was also distinctly lower. Also the incorporation of [14C]-thymidine to DNA was lower than in the cultures treated with control UC-serum. It may by concluded that pre-eclampsia reduces the mitogenic activity of the umbilical cord serum.


  27/67

  Tytuł oryginału: Jak być i stać się Człowiekiem holistycznym - przekraczanie granic człowieczeństwa.
  Tytuł angielski: How to become and be a holistic man - crossing the limits of humanity.
  Autorzy: Romanowska-Łakomy Halina
  Źródło: Szt. Leczenia 2002: 8 (1) s.105-115, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,477

  Streszczenie polskie: Przedstawiona wiedza o stawianiu się i byciu Człowiekiem określana tu jest jako wiedza współczująca i żywa, gdyż koncentruje się na tym, co zawarte jest "w" człowieku, a nie tym, co jest informacją "o" człowieku, skonstruowaną przez zewnętrzny ogląd. Wiedza "w" człowieku opisuje aksjologiczne treści, które zapisane są w każdej istocie ludzkiej, wyjaśnia czym jest zakodowany w człowieku archetyp wartości najwyższych i najwyższych praw etycznych (aksjologii). Człowiek holistyczny przedstawiony jest to jako osoba stale świadoma konieczności dokonywania zmiany siebie oraz zmiany "w sobie" zgodnie z wewnętrznym zapisem aksjologicznym jaki odczytuje w sobie. Człowiek taki bardzo wyraźnie widzi swoją misję przechodzenia od bycia ludzkim do stawania się prawdziwie człowieczym, misję podnoszenia wartości gatunku ludzkiego. Jasno widzi swój ludzki obowiązek przeobrażania siebie jako istoty zmierzającej ku wyższemu Człowieczeństwu. Dokonuje się tu rozróżnienia pomiędzy człowieczeństwem, czyli tym, co jest ludzkie, a wielkim Człowieczeństwem. Człowieczeństwo opisuje się jako ekstrakt tego, czym jest prawdziwy Człowiek - wysokoetyczny i zorientowany na bytowanie przekraczające swoją ksobną egzystencję. Jednostka holistyczna jest tu definiowana nie w sposób modelowy, przekracza ona bowiem wszelkie modele i wzorce osobowościowe i osobowe. Jest skierowana na istnienie pozapartykularne i pozapersonalne, istnienie rozumiejące i przeżywające wartości uniwersalne. Troszczy się nie tylko o glob ziemski i człowieka, ale o cały Wszechświat i inne istnienia...


  28/67

  Tytuł oryginału: Gabapentyna - nowe możliwości terapeutyczne.
  Tytuł angielski: GABA pentin - new therapeutic possibilities.
  Autorzy: Jagustyn Piotr, Romaniak Agnieszka
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (5) s.971-980, bibliogr. 32 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • neurologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono dotychczasowe doświadczenia w stosowaniu gabapentyny - nowego leku przeciwpadaczkowego - w chorobach neurologicznych innych, niż padaczka. Mechanizm działania leku nie jest dotychczas w pełni poznany. Lek okazał się skuteczny, szczególnie w leczeniu bólu przewlekłego, zwłaszcza w neuralgiach, bólach krzyża, odruchowej dystrofii współczulnej i erytromelalgii. Gabapentyna jest także skuteczna w leczeniu bólu i spastyczności w przebiegu stwardnienia rozsianego. W pracy omówiono dotychczas prowadzone badania i kliniczne zastosowania preparatu w chorobach zwyrodnieniowych przebiegających z zajęciem układu ruchu, takich jak: choroba Parkinsona, drżenie samoistne i SLA. Można zatem stwierdzić, że gabapentyna jest cennym lekiem, którego zastosowanie w neurologii nie ogranicza się do padaczki.


  29/67

  Tytuł oryginału: Subtrakcja cyfrowa - metoda stosowana w diagnostyce zmian podłoża protetycznego.
  Tytuł angielski: Digital subtraction - a new method used in the diagnostic of changes in the conditions for prosthetic restoration.
  Autorzy: Orłowska-Szuflet Olga, Kozakiewicz Marcin, Romanowicz Maciej
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: [9] supl. 1 s.30-34, il., bibliogr. [20] poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • radiologia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest przedstawienie subtrakcji cyfrowej z wykorzystaniem modeli gipsowych jako nowej metody w diagnostyce stomatologicznej.


  30/67

  Tytuł oryginału: Indocyanine green angiography in the diagnosis of small choroidal tumours.
  Autorzy: Kubicka-Trząska Agnieszka, Starzycka Maria, Romanowska-Dixon Bożena
  Źródło: Ophthalmologica 2002: 216 (5) s.316-319, il., tab., bibliogr. 10 poz.
  Sygnatura GBL: 300,913

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: To evaluate indocyanine green (ICG) angiography in the diagnosis of small choroidal tumours. Methods: We studied 40 patients with small chorodial tumours, 22 males and 18 females. The tumour thickness on ultrasonography ranged from 2.2 to 4.3 mm. Results: Nineteen pigmented tumours showed early and late diffuse hypofluorescence, consistent with naevi. Eight non-pigmented tumours showed normal choroidal vessels in calibre, configuraiton, and branching, typical of non-pigmented naevi. The early frame of ICG angiography showed in 13 cases pathological, intrinsic vascularization, suggestive of melanomas. Conclusion: This preliminary study suggests that ICG angiography may be helpful in differentiating choroidal naevi from small melanomas.


  31/67

  Tytuł oryginału: List do redakcji [dot. artyk. dr Ludwika Mazura w Wiad. Psychiat. 2002 (3)].
  Autorzy: Roman Eugeniusz
  Źródło: Wiad. Psychiatr. 2002: 5 (4) s.317-318
  Sygnatura GBL: 313,515

  Typ dokumentu:
 • list i notatka


  32/67

  Tytuł oryginału: Wpływ protez osiadająych na podłoże kostne pola protetycznego w przebiegu osteoporozy pomenopauzalnej : praca doktorska
  Autorzy: Orłowska-Szuflet Olga, Romanowicz Maciej (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Stomatologii, Zakład Protetyki w Łodzi
  Źródło: 2002, 115 k. : il., tab., bibliogr. 130 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20057

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska


  33/67

  Tytuł oryginału: Analiza perymetrycznego progu postrzegania kontrastu u chorych na cukrzycę typu 1.
  Tytuł angielski: Analysis of perimetric contrast sensitivity threshold in type 1 diabetics.
  Autorzy: Kozioł Henryk, Romaniuk Wanda, Dorecka Mariola, Muskalski Krzysztof, Nita Ewa, Sadłoń Aleksandra
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (5) s.349-353, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Pomiar progu postrzegania kontrastu ma istotne znaczenie kliniczne u chorych na cukrzycę, a jego wartość wiąże się ze stanem funkcjonalnym siatkówki. Materiał i metody. Celem niniejszej pracy była ocena perymetrycznego progu postrzegania kontrastu u chorych na cukrzycę typu 1 i określenie korelacji wartości progu postrzegania kontrastu z wiekiem chorych, czasem trwania cukrzycy oraz ostrością wzroku. Badniami objęto 38 oczu u 20 chorych na cukrzycę typu 1 oraz 34 oczu u 20 chorych niechorujących na cukrzycę - grupa kontrolna. Badanych pacjentów oceniano pod względem wieku, czasu trwania choroby oraz ostrości wzroku. Badania przeprowadzono przy użyciu statystycznej perymetrii komputerowej, za pomocą perymetru COMPUTER 750 AUTOMATIC PERIMETER (AB Elektronik) z użyciem programu MACULA THRESHOLD. Do obliczeń i porownań posłużono się parametrami performance (p), który jest ilorazem sumy badanych progów postrzegania kontrastu i liczby badanych lokalizacji. Wyniki. Określono średnią wartość progu postrzegania kontrastu w grupie badanej w zależności od wieku, czasu trwania cukrzycy i ostrości wzroku. Uzyskano znamiennie statystycznie silną ujemną korelację między wartościami progu postrzegania kontrastu a wiekiem pacjentów (r = -0,75). Stwierdzono silną ujemną korelację między wartościami progu postrzegania kontrastu a czasem trwania cukrzycy (r = -0,78). U chorych na cukrzycę typu 1 wykazano istnienie dodatniej korelacji między wartosciami progu postrzegania kontrastu a ostrością wzroku. (r = 0,55). Wnioski. Pomiar progu postrzegania kontrastu ...


  34/67

  Tytuł oryginału: Ocena zaburzeń filmu łzowego u chorych na cukrzycę typu 2.
  Tytuł angielski: Evaluation of tear film abnormalities in patients with type 2 diabetes.
  Autorzy: Romaniuk Wanda, Nita Ewa, Dorecka Mariola, Muskalski Krzysztof, Rodzoń Małgorzata, Maniszowska-Jedynak Małgorzata
  Źródło: Diabetol. Dośw. Klin. 2002: 2 (5) s.355-359, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,582

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Cukrzyca wywołuje zmiany chorobowe we wszystkich tkankach gałki ocznej i aparatu ochronnego. Zaburzenia produkcji łez i stabilności filmu łzowego towrzyszą wielu schorzeniom ogólnoustrojowym, między innymi cukrzycy typu 2. Patologie te charakteryzują się klinicznymi objawami zespołu suchego oka i mogą być wczesnym objawem cukrzycy. Istnieje korelacja między stężeniem HbA1c a zespołem suchego oka. Materiał i metody. Badania zaburzeń filmu łzowego przeprowadzono u 32 chorych na cukrzycę typu 2 oraz u 32 zdrowych osób stanowiacych grupę kontrolną. Wykonywano badanie czasu rozpadu filmu łzowego (BUT) oraz przeprowadzono test Schirmera 1, co pozwoliło na stwierdzenie zaburzeń filmu łzowego. Wyniki. U 17 (53 proc.) chorych na cukrzycę stwierdzono nieprawidłowy czas rozpadu filmu łzowego (BUT), natomiast badania w grupie kontronej wykazały jedynie u 1 (3 proc.) osoby podobne zaburzenia. Nieprawidłowy test Schirmera 1 świadczący o zaburzeniu czynności wydzielniczej gruczołów łzowych stwierdzono u 11 (37 proc.) osób chorych na cukrzycę typu 2 i u 1 (3 proc.) osoby z grupy kontrolnej. Wnioski. Uzyskane wyniki uzasadniają potrzebę oceny zaburzeń filmu łzowego, a w szczególnosci badania BUT przy diagnozowaniu i określaniuu czasu trwania cukrzycy typu 2.


  35/67

  Tytuł oryginału: Astma oskrzelowa a choroba refluksowa przełyku.
  Tytuł angielski: Bronchial asthma and esophageal reflux disease.
  Autorzy: Romanowski M., Grzegorczyk K., Chojnacki J.
  Źródło: Probl. Lek. 2002: 41 (3) s.166-171, bibliogr. 40 poz., sum. - Konferencja nt. wybranych zagadnień dotyczących chorób nerek oraz nadciśnienia tętniczego Warszawa 11. 2002
  Sygnatura GBL: 303,195

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • pulmonologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Choroba refluksowa przełyku jest schorzeniem, u podłoża którego leżą zaburzenia czynnościowe górnego odcinka przewodu pokarmowego. Charakteryzuje się szerokim wachlarzem objawów klinicznych pochodzenia przełykowego i pozaprzełykowego. Z tych ostatnich często wymienia się objawy pochodzące z dróg oddechowych, w tym objawy podobne do występujących w astmie oskrzelowej tj. narastająca duszność, świszczący oddech, kaszel. Z licznych obserwacji klinicznych i badań doświadczlnych wynika, że patologiczny odpływ żołądkowo-przełykowy z jednej strony na drodze pośredniej poprzez nerw błędny i/lub na drodze bezpośredniego drażnienia wywołuje zwężenie światła oskrzeli, ale może być także przyczyną wzyzwolenia lub nasilenia objawów klinicznych w przebiegu astmy oskrzelowej. Z kolei leki najczęściej stosowane w astmie mogą być przyczyną nasilenia procesu zarzucania treści żołądkowej do przełyku.


  36/67

  Tytuł oryginału: Czerniak naczyniówki u ciężarnych - obserwacje 8 przypadków.
  Tytuł angielski: Melanoma of choroid during pregnancy - case report.
  Autorzy: Romanowska-Dixon Bożena
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.395-397, tab., bibliogr. 7 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Purpose: To estimate the influence of pregnancy on the development and treatment of choroidal melanoma. Material and methods: 8 pregnant women in the age of 20 to 35 years were observed. Various methods of treatment were applied: enucleation of the eye, photocoagulation and brachytherapy. 6 women delivered healthy babies, in 1 case an abortion happened and the child died, in 1 case therapeutic abortion was performed. The time of observation was 4 to 11 years, (average 6,8 year). Results: The majority of patients visited the ophthalmologist for the first time during pregnancy or just after delivery, because they noticed impairment of vision in the eye with tumor. One can suppose, that during pregnancy the tumors growth is fast. Regression of the tumor after treatment was observed in 4 cases. In 4 women the eye was enucleated. 7 women are still alive. Only in one case metastases to the liver and the lungs occurred and the patient died. Considering the lack of estrogen and progesterone receptors in melanoma, this can be explained by the decreased immunity of the pregnant women organisms. Our observations do not reveal any negative influence upon pregnancy as the results of the treatment. Photocoagulation of the tumor can be performed safety during the first months of pregnancy. It seems, that brachytherapy is safer towards the end of pregnancy or after delivery.


  37/67

  Tytuł oryginału: Dr n. med. Magdalena Bratek (1970-2002).
  Autorzy: Romaniuk Wanda
  Źródło: Klin. Oczna 2002: 104 (5/6) s.430, il.
  Sygnatura GBL: 301,280

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Bratek
 • Magdalena 1970-2002


  38/67

  Tytuł oryginału: Expression of p16 in sporadic primary uveal melanoma.
  Autorzy: Lamperska Katarzyna, Mackiewicz Krystyna, Kaczmarek Aldona, Kwiatkowska Eliza, Starzycka Maria, Romanowska Bożena, Heizman Janina, Stachura Jerzy, Mackiewicz Andrzej
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.377-385, il., tab., bibliogr. s. 383-385 - 37 Spotkanie Polskiego Towarzystwa Biochemicznego Toruń 10-14.09. 2001
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • onkologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Expression of p16 protein, intragenic mutations of CDKN1A and hypermethylation of CDKN2A promoter region in 41 sporadic primary uveal melanomas were studied. There were 2 cases of spindle cell B histological type, 11 of A + B and 28 of mixed type. All melanomas infiltrated sclera but in 28 cases infiltration was superficial while in 13 profound. In 7 cases the tumor infiltrated the optic nerve. Expression of p16 was studied by immunohistochemistry and recorded by assessment of the proportion of positive tumor cells and staining intensity. Results were expressed as staining index (RS). Intragenic mutations were studied by PCR-SSCP followed by sequencing, while hypermethylation of the promoter region by CpG methylation assay. In 15 p.c. of cases less than 10 p.c. of melanoma cells were p16 positive, in 70 p.c. of cases less than 50 p.c. of cells, while in 7 p.c. more than 80 p.c. of cells stained for p16 (mean IRS for all cases was 4.87 ń 2.43). In B type the IRS was 8.5 ń 0.7, in A + B type 6.0 ń 2.1 and in the mixed type 4.17 ń 2.43). In B type the IRS was 8.5 ń 0.7, in A + B type 6.0 ń 2.1 and in the mixed type 4.17 ń 2.43 (differences statistically significant). In melanomas profoundly infiltrating sclera mean (IRS was 4.16, while in those infiltrating optic nerve 3.71 (statistically not significant). Analysis of the intragenic mutations revealed in two patients a GAC/GAT substitution in codon 84 - a silent mutation. No hypermethylation of the CpG island of the p16 promoter region was found. In conclusion, we found that the degree of p16 expression is related to the histological type of tumor but not to the histological indicators of tumor invasiveness and that intragenic mutations and promoter hypermethylation are not major mechanisms of p16 inactivation in sporadic uveal melanoma.


  39/67

  Tytuł oryginału: Indocyanine green as a prospective sensitizer for photodynamic therapy of melanomas.
  Autorzy: Urbańska Krystyna, Romanowska-Dixon Bożena, Matuszak Zenon, Oszajca Janusz, Nowak-Śliwińska Patrycja, Stochel Grażyna
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.387-391, il., bibliogr. [9] poz. - 5 Sympozjum nt. wolnych rodników w biologii i medycynie Łódź 07-10.06. 2000
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • myszy
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Spectroscopic, photochemical and biological properties of indocyanine green (ICG) are presented. Light over 800 nm is effectively absorbed by ICG. This property as well as photochemical behaviour of ICG make it a very suitable dye for photodynamic treatment of melanoma cells. Cytotoxicity of ICG itself and the effect of photodynamic therapy (PDT) were evaluated by following the growth of human (SKMEL 188) and mouse (S91) melanoma cells. The surviving fraction of the cells irradiated (lambda ex = 830nm) vs non-irradiated, treated with the same dose of ICG, is significantly decreased (5- to 10-fold). These results show that ICG is a very promising dye for photodynamic therapy of melanomas.


  40/67

  Tytuł oryginału: Collagen of umbilical cord vein and its alterations in pre-eclampsia.
  Autorzy: Romanowicz Lech, Jaworski Stefan
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (2) s.451-458, il., bibliogr. s. 456-458
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The state of the vascular system of the mother and of placenta is known to exert a great influence on intrauterinal development of the fetus. Pre-eclampsia is the most common pathological syndrome connected with pregnancy. Since collagen is one of the main constituents of the vessel wall a comparison was made with collagen content and its molecular polymorphism in umbilical cord veins of newborns from healthy and pre-eclamptic mothers. It was found that umbilical cord veins of newborns from mothers with pre-eclampsia contained 18 p.c. less collagen than those of the newborns from normal pregnancies. This decrease was accompanied by a sligh decrease of collagen solubility, but all its types (I, III, IV, V and VI) were present. However, the umbilical vein wall of newborns from mothers with pre-eclampsia contained relatively less of type I and more of type III collagen than the normal umbilical cord. These differences may be connected with a disturbance of blood flow in fetus of a woman with pre-eclampsia.


  41/67

  Tytuł oryginału: Parametry mierzalne układu stomatognatycznego.
  Tytuł angielski: Measurable parameters of the stomatognathic system. P. 2: Practical importance of measurable parameters of the stomatognathic system in prosthetic dentistry.
  Autorzy: Romanowicz Maciej, Juncewicz Michał, Morawski Dominik
  Źródło: Protet. Stomatol. 2002: 52 (4) s.202-206, il., bibliogr. 24 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,334

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W artykule przedstawiono zależności pomiędzy parametrami mierzalnymi układu stomatognatycznego oraz wpływ tych parametrów na ukształtowanie powierzchni zębów. Omówiono także możliwe przyczyny błędów w rejestracji parametrów mierzalnych i ich wpływ na leczenie protetyczne.


  42/67

  Tytuł oryginału: Ocena wzrostu temperatury podczas polimeryzacji materiałów kompozycyjnych przy użyciu światła : praca doktorska
  Autorzy: Grodecki Przemysław, Romanowicz Maciej (promot.).; Akademia Medyczna Instytut Stomatolgii, Zakład Protetyki w Łodzi
  Źródło: 2002, [4], 135 k. : il., tab., bibliogr. 141 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20171

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  43/67

  Tytuł oryginału: Depression is a causative factor of cancer-review of literature.
  Autorzy: Błażelonis Adam, Braczkowski Ryszard, Muc-Wierzgoń Małgorzata, Romanowski Wojciech, Cecha Józef, Drabek Grzegorz, Zubelewicz-Szkodzińska Barbara
  Źródło: Ann. Acad. Med. Siles. 2002: 50/51 s.93-100, bibliogr. 54 poz.
  Sygnatura GBL: 313,709

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  44/67

  Tytuł oryginału: Lekarskie spółki partnerskie.
  Autorzy: Romanow Henryka
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (2) s.111
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • prawo

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: Organizacja i sposób działania spółki partnerskiej jest podobny jak w spółce jawnej, w kilku kwestiach (prawo wykonywania wolnego zawodu, regulowanie zobowiązań, ograniczenia spadkobierców) rozwiązania stosowane w obu rodzajach spółek wykazują istotne różnice.


  45/67

  Tytuł oryginału: Kliniczne następstwa interpretacji badania obrazowego.
  Tytuł angielski: Clinical effects of image interpretation.
  Autorzy: Kopyś-Wiszniewska Izabela, Wermeński Kamil, Romaniuk-Doroszewska Anna
  Źródło: Ortop. Traumatol. Rehabil. 2002: 4 (5) s.582-589, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,531

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na interpretację wyniku badania ludzkiego ciała metodami obrazowymi mają wpływ różne subiektywne i obiektywne czynniki. W doniesieniu przedstawione są najczęściej występujące i najważniejsze błędy diagnostyczne u pacjentów podejrzanych lub chorujących na nowotwór układu mięśniowo-szkieletowego. Demnostrowane przypadki podzielono na dwie grupy: chorzy z uszkodzeniami pourazowymi, ze zmianami zapalnymi, guzami łagodnymi lub zaburzeniami rozwojowymi, u których opóźnienie właściwego rozpoznania nie miało negatywnego wpływu na ostateczny wynik leczenia; chorzy z guzami złośliwymi, u których zła interpretacja obrazu miała dramatyczny wpływ na leczenie i ostateczny los pacjenta. Autorzy uważają, że wśród różnych przyczyn błędnej interpretacji istotne są: zła jakość badania obrazowego, niedostateczna wiedza, niedopatrzenie lub, być może, nawet zarozumiałość.


  46/67

  Tytuł oryginału: Genetic analysis of HER-2/neu gene amplification in paraffin embedded tumour tissue in women with breast cancer.
  Autorzy: Zadrożny Marek, Smolarz Beata, Romanowicz-Makowska Hanna, Kozłowska Elżbieta, Kulig Andrzej
  Źródło: Pol. J. Pathol. 2002: 53 (4) s.189-193, il., tab., bibliogr. 32 poz.
  Sygnatura GBL: 301,852

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: In recent years several novel prognostic determinants of breast cancer have been identified, including HER-2/neu. The oncogene called HER-2/neu or c-erbB-2 located at 17q21 encods a 185-kD transmembrane glycoprotein, p185. THe HER-/neu gene is frequently overexpressed in human breast cancers as a result of gene amplification and/or elevated transcription. In this study we investigated the association between the presnce of HER-1/neu gene amplification and appearance and/or progression of breast cancer. Paraffin embedded tumour tissue was obtained from 82 women with breast cancer. Blood samples from age mateched healthy women served as control (n = 50). The amplification of HER-2/neu gene was determined by PCR amplification of HER-2/neu gene was determined by PCR amplification using appropriate primers. The amplification of HER/2/neu gene was significantly higher in women with breast cancer as compared with conrol (P 0.05). Additionally, there were differences in the amplification status betwen node-positive and node-negative breast cancer patients. The results suggest that the presence fo amplification of HER-2/neu gene may be linked with the appearance and/or progression of breast cancer.


  47/67

  Tytuł oryginału: Obowiązki ubezpieczonych i płatników składek.
  Autorzy: Romanow Henryka
  Źródło: Prz. Urol. 2002 (4) s.87-89, tab.
  Sygnatura GBL: 313,626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa


  48/67

  Tytuł oryginału: Rzadkie zaopatrzenie powikłania protezoplastyki stawu biodrowego.
  Tytuł angielski: Rare management of hip joint prosthetoplasty complication.
  Autorzy: Lachowicz Jerzy, Romaniuk Wiesław, Grzyl Jarosław, Romaniuk Piotr, Sosnowski Stanisław
  Źródło: Kwart. Ortop. 2002 (1) s.75-79, il., bibliogr. 20 poz., sum., Zsfg, rez.
  Sygnatura GBL: 313,547

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Całkowita alloplastyka stawu biodrowego na przestrzeni ostatnich lat stała się niemal powszechnie stosowaną metodą operacyjnego leczenia zmian zwyrodnieniowych biodra. Liczba wykonywanych tego typu zabiegów wzrasta z roku na rok, ale zwiększa się rownież liczba powikłań. Dlatego też uzyskanie trwałych efektów po endoprotezoplastykach stawów biodrowych staje się wyzwaniem dla współczesnej ortopedii. Autorzy pragną przedstawić niekonwencjonalny sposób leczenia operacyjnego złamania trzonów kości udowych po alloplastyce całkowitej stawu biodrowego. Do rozwiązania problemu zastosowano system BMP cable (system surgical technique).


  49/67

  Tytuł oryginału: " Zdrowo i bezpiecznie" - program edukacji prozdrowotnej klas I-III.
  Autorzy: Romaniuk Elżbieta, Gancewska Maria
  Źródło: Wychow. Fiz. Zdr. 2002: 49 (12) s.8-9, tab.
  Sygnatura GBL: 303,693

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.


  50/67

  Tytuł oryginału: Genetic polymorphism of plasminogen activator inhibitor 1 (PAI-1) 1334G/A in patients with colorectal cancer.
  Tytuł polski: Polimorfizm 1334G/A genu inhibitora aktywatorów plazminogenu typu 1 (PAI-1) u chorych na raka jelita grubego.
  Autorzy: Romanowicz-Makowska Hanna, Smolarz Beata, Kozłowska Elżbieta, Przybyłowska Karolina, Kulig Andrzej
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (5) s.394-398, il., tab., bibliogr. 36 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Wysoki poziom inhibitora aktywatorów plazminogenu typu 1 (PAI-1) w raku jelita grubego jest związany ze złymi prognozami dla pacjentów. Gen kodujący PAI-1 jest wysoce polimorficzny i przypuszcza się, że zmienność sekwencji genu może wpływać na poziom biosyntezy PAI-1. Mateirały i metody. W obecnej pracy określono rozkład genotypów i częstości alleli polimorfizmu 1334G/A w guzie, prawidłowej błonie śluzowej jelita oraz krwi u 100 chorych na raka jelita grubego. Polimorfizm 1334G/A był analizowany przy zastosowaniu reakcji PCR, z wkorzystaniem starterów allelospecyficznych. Wyniki. Rozkład genotypów polimorfizmu 1334G/A u pacjentów nie różnił się znacząco (p 0.05) od rozkładu przewidywanego przez prawo Hardy'ego-Weinberga. Nie było znaczących różnic w rozkładzie genotypów pomiędzy krwią, tkanką prawidłową, a guzem. Poza tym nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w częstości alleli pomiędzy chorymi na raka jelita grubego, a grupą kontrolną (p 0,05). Wniosek. Uzyskane wyniki sugerują, że polimorfizm 1334G/A genu PAI-1 może nie być związany z występowaniem raka jelita grubego.

  Streszczenie angielskie: Introduction. High concentrations of plasminogen activator inhibitor 1 (PAI-1) are a poor predictive factor for colorectal cancer patients. The PAI-1 gene is highly polymorphic and it is supposed that its variability could contribute to the level of the PAI-1 biosynthesis. Material and methods. We investigated the distribution of genotypes and frequency of alleles of the 1334G/A polymorphism in samples of cancer tissue, distant mucosa and in the blood of 100 patients with colorectal cancer. 1334G/A polymorphism was determined by PCR amplification using allele-specific primers. Results. The distribution of the genotypes of 1334G/A polymorphism did not differ significantly (p 0.05) from that predicted by the Hardy-Weinberg equilibrium. There were no differences in genotype distribution between blood, normal mucosa samples and cancer tissue. Additionally, we found no significant differences in frequencies alleles between colorectal cancer subjects and controls (p 0.05). Conclusion. Our results suggest that 1334G/A polymorphism of PAI-1 gene does not correlate with the development of colorectal cancer.


  51/67

  Tytuł oryginału: Zabiegi fizykalne a stres oksydacyjny.
  Tytuł angielski: The oxidative stress and physiotherapeutic procedures.
  Autorzy: Straburzyńska-Lupa Anna, Straburzyńska-Migaj Ewa, Romanowska Agnieszka, Romanowski Wojciech
  Źródło: Balneol. Pol. 2002: 44 (1/4) s.14-21, bibliogr. 56 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,284

  Streszczenie polskie: W artykule omówiono piśmiennictwo dotyczące wpływu zabiegów fizykalnych na stres oksydacyjny. Z przeglądu literatury wynika, że nasza wiedza na ten temat jest niepełna i raczej wyrywkowa. Niemniej jednak, jak się wydaje, różne zabiegi fizykoterapeutyczne wpływają zarówno na powstanie, jak i zwalczanie stresu oksydacyjnego.

  Streszczenie angielskie: Our knowledge of the effects of physiotherapeutic procedures on the arise of free radicals is very limited. Nevertheless there are some data in the literature that some of the physical agents can promote the arise of free radicals and another can be acting even as free radicals scavengers.


  52/67

  Tytuł oryginału: Telomerase activity in endometrial cancer - RT-PCR and TRAP studies.
  Autorzy: Romanowicz-Makowska Hanna, Smolarz B., Pertyński T.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (1) s.223-230, il., tab., bibliogr 33 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Telomerase, a ribonucleoprotien complex that includes the telomerase RNA component (hTR) and the telomerase catalytic subunit gene (hTERT) product, has been shown to be activated in the majority of cancer tissues. Approach: Results from studies that assayed telomerase activity in endometrial cancer samples are reviewed. Materials and methods: The expression of hTR and hTERT RNAs in tissues of various stages of endometrial cancer was analysed The levels of the RNAs in endometrial cancer and normal tissues by reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) were investigated Telomerase activity in cancer and control samples was measured by the TRAP assay (telomeric repeat amplification protocol assay). Conclusion: Several data suggest that the quantitative analysis of hTERT and telomerase activity may have potential roles as prognostic adjuncts for both premenopausal and postmenopausal patients with endometrial cancer


  53/67

  Tytuł oryginału: Cytochrome P450c17ŕ gene (CYP17) polymorphism and endometrial cancer risk.
  Autorzy: Romanowicz-Makowska Hanna, Smolarz B., Stetkiewicz T., Pertyński T.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 5 (1) s.261-264, tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Objective: The established risk factors for endometrial cancer show that exposure to estrogens unopposed to progestins can predict the risk of endometrial cancer. CYP17 encodes the enzyme cytochrome P45c17, which catalyses steroid 17ŕ-hydroxylase and 17 - 20 lyase activities at key points in estrogen (estradiol) biosynthesis. We investigated the association between an A1/A2 polymorphism in the promoter regions of CYP176 gene and the occurrence of endometrial cancer among women who had never used hormone replacement therapy. Patients and methods: Tumour tissues were obtained from 44 postmenopausal women with endometrial cancer. Blood samples from 100 age matched healthy women served as control. The A1/A2 polymorphism was determined by PCR-based MvaA1 restriction fragment length polymorphism. Results: The distribution of the genotypes in cancer patients and control did not differ significantly (p 005) from those predicted by Hardy-Weinberg distribution. Additionally, there were no differences in the frequencies of the A1 and A2 alleles between patients and controls. Conclusion: Our results suggest that the A1/A2 polymorphism may not be associated with endometrial cancer but further research performed on larger population is needed to clarify this point.


  54/67

  Tytuł oryginału: Zasady postępowania w guzach wewnątrzgałkowych
  Autorzy: Starzycka Maria, Romanowska-Dixon Bożena
  Źródło: W: Okulistyka polska początku XXI wieku - Warszawa, 2002 s.29-36, il., tab., bibliogr. 13 poz. - 40 Jubileuszowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Okulistycznego Warszawa 10-13.10. 2001
  Sygnatura GBL: 802,257

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • okulistyka
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  55/67

  Tytuł oryginału: Ocena czynności płuca u chorych leczonych z powodu przewlekłego ropniaka opłucnej
  Autorzy: Rzyman Witold, Skokowski Jan, Romanowicz Grzegorz, Dziadziuszko Rafał, Lass Piotr, Wilimski Radosław
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 2 - Warszawa, 2002 s.368-380, il., tab., bibliogr. 24 poz., sum. - 60 Jublileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  56/67

  Tytuł oryginału: The role of sentinel node detection techniques in vulvar and cervical cancer.
  Autorzy: Wydra Dariusz, Sawicki Sambor, Emerich Janusz, Romanowicz Grzegorz
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (2) s.171-174, bibliogr. 24 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The sentinel node is the first lymph node that receives the lymph drainage from the primary tumour. The pathological ststus of the sentinel node should reflect the histopathology of the entire regional lymph drainage area - both vulvar and cervical cancer spread through the lymphatic system. In gynaecological oncology recent studies have confirmed the utility of the sentinel node concept in vulvar and cervical cancer. Three techniques for sentinel node localisation are available. The preoperative lymphoscintigraphy and intraoperative handheld gamma probe detection require the administration of the technetium-99m-labelled colloid around the tumour. The other method is based on the injection of the patent blue dye - during the surgery of the sentinel node because of the dye uptake becomes visible. Following detection, the sentinel lymph node can be removed separately and assessed with ultrastaging and immunohistochemical staining. In the early stages of vulvar and cervical cancer the lymph nodes metastases rate is relatively low - in most cases lymphadenectomy is not necessary. The determination of the regional lymph nodes pathological status may limit the extent of the surgical treatment. The sentinel node detection rate is relatively high and depends on the applied technique. This technique may paly an important role in the treatment of vulvar and cervical cancer. This paper describes the details of sentinel node identification and reviews the literature.


  57/67

  Tytuł oryginału: Effect of combined treatment with paroxetine and transcranial magnetic stimulation (TMS) on the mitogen-induced proliferative response of rat lymphocytes.
  Autorzy: Roman Adam, Vetulani Jerzy, Nalepa Irena
  Źródło: Pol. J. Pharmacol. 2002: 54 (6) s.633-639, il., bibliogr. 35 poz.
  Sygnatura GBL: 313,156

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • immunologia
 • farmacja
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: Depression is associated with abnormal functions of the immune system. In this study, we investigated how two modern antidepressant therapies, chronic treatment with transcranial magnetic stimulation (TMS) and administration of an antidepressant belonging to selective serotonin reuptake inhibitors (SSRI), paroxetine, affect the proliferative response of thymocytes and splenocytes stimulated in vitro with various mitogens. Paroxetine (10 mg/kg) and TMS (B=1.2 T, f= 30 Hz, t=330 s) were applied once daily for 12 consecutive days, while, if given jointly paroxetine was injected 30 min before TMS. The mitogens used were: concanavalin A (Con A), pokeweed mitogen (PWM) or lipopolysaccharide (LPS). While either treatment applied alone had no effect on proliferative response, the joint application of paroxetine and TMS significantly depressed it. The literature data suggest that pulsed magnetic field may directly inhibit mitogen-activated lymphocyte proliferation, which is also inhibited by the presence of high level of serotonin. The present results suggest that both effects are additive, and because of that application of both treatments, whose effects alone are insufficient to prompt the reaction, possibly because adaptative changes during chronic treatment, results in a significant inhibition of lymphocyte proliferation.


  58/67

  Tytuł oryginału: Poczucie własnej wartości u dzieci z zaburzeniami psychosomatycznymi.
  Tytuł angielski: Self-esteem in children with psychosomatic disorders.
  Autorzy: Romaniuk Agnieszka, Szewczyk Leszek
  Źródło: Szt. Leczenia 2002: 8 (3) s.49-54, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 306,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wśród różnorodnych zmian emocjonalnych obserwowanych u dzieci z zaburzeniami psychosomatycznymi mało uwagi poświęcono poczuciu włąsnej wartości. Celem badań była próba oceny nasilenia poczucia własnej wartości u 34 dzieci w wieku 11 - 15 lat, hospitalizowanych z powodu występowania psychogennych bólów głowy, bólów brzucha oraz dolegliwości sercowych, takich jak kłucie i kołatanie serca. W badaniach posłużono się Inwentarzem Własnej Wartości Coopersmitha-CSEI - w polskim tłumaczeniu Z. Juczyńskiego. Wyniki uzyskane w inwentarzu pozwalają określić poczucie własnej wartości w 4 wymiarach: 1. rodzinnym (R); 2. towarzyskim (T); 3. szkolnym (Sz), 4. osobistym (O) oraz ogólny wskaźnik poczucia własnej wartości. Wyniki badań dzieci z zaburzeniami psychosomatycznymi porównano z wynikami dzieci zdrowych. Zarówno dziewczęta, jak i chłopcy z zaburzeniami psychosomatycznymi mają istotnie niższe poczucie własnej wartości w porównaniu do zdrowych równieśników; istotnie niższe poczucie własnej wartości występuje w aspekcie towarzyskim, szkolnym i osobistym.

  Streszczenie angielskie: Among various emotional changes in children with psychosomatic disorders, little attention has so far been devoted to the feeling of self-esteem. This research is an attempt to estimate intensity of self-esteem in a group of 34 children, age 11 - 15, who were hospitalised due to occurrence of psychogenic headaches, abdominal pains as well as heart problems such as shooting pains and heart palpitation. This research has been conducted with the use of the Polish version of Coopersmith Self-Esteem Inventory-CSEI, translated by Z. Juczyński. The results obtained thanks to the above inventory allow the determination of self-esteem in four dimensions: 1. home-parents (R); 2. social self-peers (T); 3. school-academic (Sz); 4. personal (O), as well as a general indicator of self-esteem. The results of the research conducted on children with psychosomatic disorders have been compared with the results obtained for healthy chidlren. Girls as well as boys with psychosomatic disorders a show substantially lower self-esteem in comparison to their healthy peers with regard to the following aspects: social self-peers, school-academic and personal.


  59/67

  Tytuł oryginału: Lung perfusion scintigraphy in the diagnosis of peripheral pulmonary stenosis in patients after repair of Fallot tetralogy.
  Autorzy: Sabiniewicz Robert, Romanowicz Grzegorz, Bandurski Tomasz, Chojnicki Maciej, Aleszewicz-Baranowska Janina, Ereciński Jan, Lass Piotr
  Źródło: Nucl. Med. Rev. 2002: 5 (1) s.11-13, tab., bibliogr. 15 poz.
  Sygnatura GBL: 313,603

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie angielskie: Background: The frequency of peripheral pulmonary artery stenosis in patients after surgical repair of tetralogy of Fallot (TOF) ranges from 20 to 40 p.c. This can be either primary or secondary to the surgical intervention. The influence of resulting lung perfusion alterations on the life quality of patients is dificult to predict. The aim of this study was to compare the utility of the diagnostic procedures in this group of patients, with particular focus on lung perfusion scintigraphy. Material and methods: This study comprised 104 patients who underwent repair of TOF at ages from 5 months to 25 years. The patients have been followed up for from 4.2 to 25 years. On the basis of chest x-ray peripheral pulmonary artery stenosis was suspected in 11 patients, in 12 on the basis of echocardiography examination. Results: Lung perfusion scintigraphy has been performed on 87 patients. The disturbances in lung perfusion (mostly in the left lung) were sow by means of lung perfusion scintigraphy in 43 (49 p.c.) of patients. In 27 of them heart catheterisation has performed. Angiotraphy revealed stenosis of the lung artery branch in 15/43 (34.9 p.c.) patients with abnormal perfusion lung scan and in 4/44 (9 p.c.) in patients with normal perfusion lung scan. Intervention proceudres were carrierd out on 10 patients. Conclusions: Lung perfusion scintigraphy may prove a valuable, non-invasive screening tool in the assessment of patients after TOF repair, although both false-negative and false-postive results may happen. Therefore, it should play an auxillary role together with other diagnostic modalities.


  60/67

  Tytuł oryginału: Refrakcja przedsionków u chorych z napadowym migotaniem przedsionków.
  Tytuł angielski: Atrial refraction in patients with paroxysmal atrial fibrillation.
  Autorzy: Roman Teresa
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.711-712, tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  61/67

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z XIII Konferencji Naukowej Studentów Stomatologii im. Michała Kłopotowskiego Łódź, 27-28 kwietnia 2002.
  Autorzy: Romanowicz M., Doliwa-Młynowska A.
  Źródło: Stomatol. Współcz. 2002: [9] supl. 3 s.51-53, il. - 13 Konferencja Naukowa Studentów Stomatologii im. M. Kłopotowskiego Łódź 27-28.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,097

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie


  62/67

  Tytuł oryginału: Does ACE inhibitor modify the morphofunctional state of the nephron?
  Tytuł polski: Czy inhibitor ACE modyfikuje stan morfofunkcjonalny nefronu?
  Autorzy: Kifer-Wysocka Ewa, Romanowska-Sarlej Jadwiga, Matysiak Włodzimierz, Milewska Jolanta, Zakrzewski Paweł, Czerny Krystyna
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.10-14, il., bibliogr. 14 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: Captopril, inhibitor konwertazy angiotensynowej (ACE), podawano szczurom białym w dwóch dawkach: 0,23 mg/dobę/szczura oraz 0,71 mg/dobę/szczura. Preparat aplikowano przez okres 3 tygodni. Obserwacje prowadzono w mikroskopie elektornowym. W nerkach zwierząt doświadczalnych obserwowano w komórkach kanalików proksymalnych rozrzedzenie cytoplazmy, liczne wakuole w apikalnej i przypodstawnej części komórki, poszerzenie przestrzeni miedzykomórkowych oraz liczniejsze lizosomy. Zmiany wyraźniej zaznaczone były u zwierząt otrzymujacych wyższą dawkę leku. Badania w mikroskopie elektronowym wykazały zmiany morfofunkcjonalne nefronu, związane z aplikacją preparatu Captopril. Stosowanie Captoprilu może przejściowo modulować stan morfofunkcjonalny niektórych struktur nefronu, co wykazano w niniejszym eksperymencie.

  Streszczenie angielskie: Captopril, the inhibitor of the angiotensin convertase (ACE) was administered to white rats in two doses: 0.23 mg/day/rat and 0.71 mg/day/rat. The preparation was being applied for the period of 3 weeks. Observations were carried out in a transmission electron microscope. In the kidneys of the animals subjected to the experiment, in the cells of the proximal canaliculi dilution of the cytoplasm, numerous vacuoles in the apical and basal part of the cell, dilation of the intercellular space as well as more numerous lysosomes were observed. The above-described changes were more distinctly marked in animals which were given a higher dose of the drug. The studies in the electron microscope revealed morphofuncitonal changes of the nephron related to the application of the Captopril. Application of the Captopril may temporarily modulate the morphofuncitonal status of certain structures of the nephron, which was demonstrated in the foregoing experiment.


  63/67

  Tytuł oryginału: The level of total sialic acid, alfa-antitrypsin, ceruloplasmin in the serum of patients with choroidal melanoma.
  Tytuł polski: Poziom całkowitego kwasu sialowego, alfa-antytrypsyny i ceruloplazminy w surowicy krwi chorych na czerniaka błony naczyniowej gałki ocznej.
  Autorzy: Matysik Anna, Toczołowski Jerzy, Starzycka Maria, Jakubowska-Solarska Beata, Solski Janusz, Romanowska-Dixon Bożena, Lewandowska-Furmanik Maria
  Źródło: Ann. UMCS, Sect. D 2002: 57 (1) s.237-244, tab., bibliogr. 17 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,688

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Czerniak błony naczyniowej oka jest chorobą o złym rokowaniu z powodu występowania przerzutów. Trwają poszukiwania odpowiednich markerów nowotworowych surowicy krwi, które mogłyby być pomocne w ocenie klinicznej choroby z czerniakiem błony naczyniowej. Celem pracy było zbadanie poziomu całkowitego kwasu sialowego (TSA), stosunku całkowitego kwasu sialowego do białka całkowitego (TSA/TP) oraz poziomu alfa-antytrypsyny (AAT) i ceruloplazminy (CER) u chorych na czerniaka błony naczyniowej gałki ocznej. Metoda: stężenia TSA, TP, AAT i CER były badane u 61 chorych na czerniaka bony naczyniowej. Grupę kontrolną stanowiły 84 zdrowe osoby. U 36 chorych stweirdzano obecność dużych guzów wewnątrzgałkowych, a u 25 mniejszych guzów. 36 chorych było leczonych brachyterapią. Wyniki: Średnie stężenie TSA u wszystkich chorych wynosiło 84,86 ń 19,37 mg/dl i było wyższe w sposób istotny statystycznie niż w grupie kontrolnej grup 53,63 ń 8,47 mg/dl (p 0,001). Poziom TSA był wyższy u chorych z większymi czerniakami wewnątrzgałkowymi niż u chorych z mniejszymi guzami. Nie wykazano różnicy poziomów badanej substancji między grupą leczonych brachyterapią oraz nieleczonych w ten sposób. Średnie stężenie AAT wynosiło w grupie chorych 236,56 ń 141,53 mg/dl, a w grupie kontrolnej 226,42 ń 46,74 mg/dl, ale róznice nie były istotne statystycznie. Poziom CER w grupie chorych wynosił 28,25 ń 11,01 mg/dl, a w grupie kontrolnej 29,56 ń 6,33 mg/dl, ale róznice nie były istotne statystycznie. ...

  Streszczenie angielskie: Malenoma of the choroid is a fatal disease because of its metastases. The quest is ongoing for more reliable serum markers for detecting and staging ocular melanoma. Total serum sialic acid and acute phase proteins are valuable adjuncts in the management of malignancies, including melanoma. The aim of the paper was to assess the level of total sialic acid (TSA), total sialic acid to total protein (TP) ratio (TSA/TP) and the level of alfa-antitrypsin (AAT) and ceruloplasmin (CER) in patients with choroidal melanoma. The concentrations of TSA, TP, AAT and CER were evaluated in 61 patients with choroidal melanoma and 84 healthy controls. 36 patients had larger tumors and 2 patients had smaller melanomas. 36 patients were treated with brachytherapy. The mean concentration of TSA in all intraocular melanoma patients was 84.86 ń 19.37 mg/dl and was significantly higher than in control group 53.63 ń 8.47 mg/dl (p 0,001). TSA level was signficantly higher in patients with large tumors than in those with smaller choroidal melanomas. There were not differences between group sof patients treated with brachytherapy and those not treated. TSA/TP in melanoma patients was 11.88 ń 2.97 and it was higher than in control group 7.32 ń 1.21 (p 0.001). AAT level was 236.56 ń 141.53 mg/dl in the group of melanoma patients and in the contorl group was 226.42 ń 46.74 mg/dl but the differences were not statistically significant. The concentration of CER in the study group was 28.25 ń ...


  64/67

  Tytuł oryginału: Kriochirurgia w leczeniu wybranych schorzeń błony śluzowej jamy ustnej i skóry twarzy.
  Autorzy: Romankiewicz Piotr
  Źródło: Porad. Stomatol. 2002: 2 (8) s.13-16, il., bibliogr. 8 poz.
  Sygnatura GBL: 313,636

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Tematem pracy jest wykorzystanie kriochirurgii w leczeniu wybranych schorzeń błony śluzowej jamy ustnej, wargi, i skóry twarzy. Omówiono istotę krioterapii, przedstawiono zjawiska zachodzące w zamrażanej tkance, wskazania do jej zastosowania, a także technikę stosowania zabiegów kriochirurgicznych w jamie ustnej i na skórze twarzy, w oparciu o piśmiennictwo oraz własne kilkuletnie doświadczenia kliniczne. Wymieniono najczęstsze powikłania, oraz dokonano próby oceny tej metody leczenia.


  65/67

  Tytuł oryginału: Prevalence of Human papillomavirus infection in women with low grade squamous intraepithelial lesions (LSIL).
  Autorzy: Friedek Daniela, Chełmicki Zbigniew, Romanik Małgorzata, Ekiel Alicja
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.9-14, il., tab., bibliogr. 24 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • pediatria
 • mikrobiologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to determine frequent occurrence of low and high oncogenic HPV types infections in women population with cytological diagnosed LSIL and without abnormalities in cytology. The material of the study were swabs applied to the vaginal part of uterine cervix and cervical canal, taken from 221 women (age 17-53 years). The presence of HPV DNA was determined by hybrid capture method; for low oncogenic risk HPV types (6/11/42/43/44) and for high oncogenic risk HPV types (18/31/33/35/45/51/52/56) separately. In women wioth normal cytological smears, the frequency of delitescent infections with high oncogenic HPV types in age range below 30 years was 6.1 p.c. and above 30 years was 4.5 p.c. The infection rate with high oncogenic HPV types in aged below 30 years with LSIL was 40.4 p.c. and above 30 years was 22.9 p.c. The genetic methods of detecting HPV are diagnostically useful for the completion of cytological diagnosis.


  66/67

  Tytuł oryginału: Coinfection of low and high oncogenic human papillomavirus types in women with condylomata acuminata. Preliminary raport.
  Autorzy: Friedek Daniela, Ekiel Alicja, Romanik Małgorzata, Chełmicki Zbigniew
  Źródło: Bull. Vet. Inst. 2002: [46] suppl. s.15-18, tab., bibliogr. 16 poz. - 2 Międzynarodowe Sympozjum nt. herpes- i retrowirusów - wirusy onkogenne i onkogeneza Puławy 26-27.09. 2002
  Sygnatura GBL: 304,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Condylomata acumminata are begin pathological alterations caused mainly by low oncogenic HPV types. The purpose of the study was to determine the occurrence of infection with low and high oncogenic HPV types in women with condylomata acuminata. The swabs taken from pathological alternations clinically described as conndylomata acuminata, from vaginal part of the uterine cervix and cervical canal were investigated. Samples were taken from 17 women, age 20-36 years. The presence of the HPV DNA was determined by the hybrid capture method for low and high oncogenic HPV types, separately. In 12 (70 p.c.) out of 17 women a connection was confirmed between the vaginal and cervical canal warts and human papilloma virus infections. In 7 cases coexisting infection with both low and high oncogenic HPV types were ascertained.


  67/67

  Tytuł oryginału: Rola tlenku azotu w układzie odpornościowym
  Autorzy: Roman Adam; Polska Akademia Nauk Instytut Farmakologii w Krakowie
  Źródło: - Kraków, IF PAN 2002, 12 s. : il., bibliogr. 27 poz., 24 cm.
  Seria: Wykłady Monograficzne 61
  Sygnatura GBL: 660,912

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • farmacja

  stosując format: