Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ROMAŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Autologiczny test skórny w diagnostyce przewlekłej pokrzywki idiopatycznej o podłożu autoimmunologicznym - doświadczenia własne.
Tytuł angielski: The autologous serum skin test in the diagnosis of autoimmune chronic idiopathic urticaria - own experience.
Autorzy: Romańska-Gocka Krystyna, Skrzeczko-Kwela Ewa
Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (1) s.35-40, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,248

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: U 25-50 proc. chorych na przewlekłą pokrzywkę idiopatyczną wykrywa się autoprzeciwciała IgG przeciwko receptorowi o wysokim powinowactwie dla IgE FcîR1/lub IgG anty-IgE. Ich obecność można wykryć in vivo, wykonując autologiczny test skórny polegający na śródskórnym wstrzyknięciu własnej surowicy chorego. W badaniach własnych test wykonano u 28 chorych z przewlekłą pokrzywką samoistną oraz u 16 osób z grupy kontrolnej. Wynik testu był całkowicie odmienny w obu badanych grupach. U chorych na przewlekłą pokrzywkę w 18 przypadkach (64,2 proc.) po 30 minutach od iniekcji pojawił się bąbel i/lub rumień wielkości spełniający kryteria obecności autoprzeciwciał zaproponowane przez Gravesa i wsp. Odczyn ten utrzymywał się u 15 chorych (53,5 proc.) również po 60 minutach. W grupie kontrolnej u 10 osób (62,5 proc.) niewielki odczyn rumieniowo-obrzękowy wystąpił po 30 minutach od iniekcji, u żadnego badanego nie stwierdzono go natomiast po 60 minutach. Przeprowadzone badania wskazują na przydatność kliniczną autologicznego testu skórnego w rozpoznawaniu autoimmunologicznego podłożaa samoistnej pokrzywki przewlekłej.

  Streszczenie angielskie: There is a strong evidence that about 25-50 p.c. of patients with chronic idiopathic urticaria (CIU) have circulating IgG autoantibodies against the high affinity IgE receptor FcîR1 and/or against IgE. The presence of these autoantibodies could be detected in vivo in autologous serum skin test in which the patients own serum is injected intradermally. The test was performed in 28 patients with CIU and in 16 control subjects. There was a significant difference between the results of the test in two groups examined. In CIU, the weal and/or the flare developing after 30 minutes (the criterion of positive test suggested by Graves et all.) was nited in 18 cases (64.2 p.c.) and it persisted after 60 minutes in 15 acses (53.5 p.c.). In the control group the result of the test was completely different. After 30 min. in 10 persons (62.5 p.c.) there was a small redserum-induced flare or wheal but after 60 minutes nobody showed positive reaction. Our study indicates that the autologous serum skin test may be useful in the diagnosis of autoimmune CIU.


  2/2

  Tytuł oryginału: Pneumocystozowe zapalenie płuc w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodków.
  Tytuł angielski: Pneumocystis carinii pneumonia in Neonatal Intensive Care Unit.
  Autorzy: Łoniewska Beata, Kordek Agnieszka, Pawlus Beata, Kołodziejczyk Lidia, Rudnicki Jacek, Romańska Anna, Czajka Ryszard, Kuźna-Grygiel Wanda
  Źródło: Post. Neonatol. 2002 supl. 2: Zakażenia okresu noworodkowego s.60-63, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,617

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była analiza klinicznego przebiegu zakażeń Pneumocystis carinii u 23 ciężko chorych noworodków hospitalizowanych w Oddziale Intensywnej Terapii. W badanej grupie było 21 noworodków przedwcześnie urodzonych i dwoje donoszonych obciążonych wadami. Wszystkie wymagały mechanicznej wentylacji. Do ujawnienia zakażenia dochodziło około 20 doby życia. Najczęściej występującymi objawami były: bezdechy, szarość lub bladość powłok, nadmierna ilość wydzieliny w drogach oddechowych, drgawki oraz gorsza tolerancja pokarmu. Rozpoznanie kliniczne potwierdzono w większości przypadków wykryciem cyst Pneumocystis carinii w badaniach metodą barwienia Giemsy popłuczyn z drzewa oskrzelowego. Stosowano leczenie skojarzone Biseptolem i Pentamidyną przez 14 dni. U 4 noworodków nie uzyskano poprawy klinicznej, 3 zmarło w trakcie leczenia. Wniosek. Pneumocystozowe zapalenie płuc jest zakażeniem oportunistycznym stanowiącym poważne powikłanie u ciężko chorych, wentylowanych mechanicznie noworodków.

  Streszczenie angielskie: In this report we analysed 23 newborn infants with Pneumocystis carinii pneumonia diagnosed and treated in NICU of The Obstetric and Perinataology Clinic Pomeranian Academy of Medicine since 1997 to 2001. In examination group were 21 premature and 2 full-term newborn infants with cognenital abnormalities. All of them needed mechanical ventilation. Infection usually was present on the 20th day of life. The most frequent signs of infection were: apnoea, grey or pale skin, excessive secretion in respiratory track, seizures and decreased milk toleration. In most cases diagnosis was confirmed by presence of Pneumocystis carinii cysts in microscopic examination liquid aspirated from bronchi. The treatment was performed using cotrimocsazol and penthamidyne for 14 days. In 4 newborn infants treatment does not have any clinical effect, 3 of them died. The Pneumocystis cariniii pneumonia is opportunistic infection, which is serious, threat for newborn infant during mechanical ventilation.

  stosując format: