Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ROLLA-SZCZEPAŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Charakterystyka drobnoustrojów izolowanych z błon śluzowych jamy nosowo-gardłowej u chorych z mononukleozą zakaźną.
Tytuł angielski: Profile of microorganisms isolated in nasopharyngeal swabs from the patients with acute infectious mononucleosis.
Autorzy: Fota-Markowska Hanna, Rolla-Szczepańska Romana, Chudnicka Alina M., Modrzewska Roma
Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (3/4) s.150-157, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,774

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Mononukleozę zakaźną charakteryzuje samoograniczający się odczyn limfoproliferacyjny, który warunkuje różnorodność objawów klinicznych. Ropne zapalenie migdałków podniebiennych wywołane przez wirus Epsteina-Barr (EBV) stanowi 19 proc. wszystkich infekcji wirusowych i może limitować zakażenia bakteryjne. Celem pracy była identyfikacja i ocena antybiotykowrażliwości drobnoustrojów izolowanych z wymazów z jamy nosowo-gardłowej od pacjentów z anginą, których kierowano do leczenia szpitalnego po nieskutecznej antybiotykoterapii z podejrzeniem mononukleozy. Badaniom poddano 84 chorych, których podzielono na dwie grupy: I - chorych na mononukleozę zakaźną; II - pacjentów z ostrym ropnym zapaleniem migdałków podniebiennych, u których wykluczono mononukleozę zakaźną. Rozpoznanie ustalono na podstawie kryteriów klinicznych, hematologicznych, biochemicznych i serologicznych. W dniu przyjęcia u wszystkich chorych jednorazowo pobierano wymazy z błony śluzowej nosa i gardła. Uzyskany materiał posiewano zgodnie ze stosowaną rutynowo diagnostyką mikrobiologiczną. Identyfikację fenotypową izolowanych szczepów przeprowadzono z wykorzystaniem zestawów do identyfikacji, stosując - w zależności od gatunku - odpowiednio: API Strep, API Staph, API E, API Ne, APINH (bioMerieux). Wrażliwość na antybiotyki oznaczono metodą dyfuzyjno-krążkową według Kirby-Bauera. Stwierdzono, że mononukleozie zakaźnej towarzyszy różnorodna potencjalnie patogenna flora bakteryjna. Najczęściej izolowane są ...

  Streszczenie angielskie: Infectious mononucleosis is a self-limiting lymphoproliferative disorder, which contribute to the development of the various clinical symptoms. Exudative tonsillitis was found to be caused by Epstein-Barr virus in 19 p.c. of all viral infections and may imitate a bacterial etiology. The aim of this study was to identify the microbes from the nasopharyngeal swabs obtained from the patients with exudative tonsillitis and to assess their susceptibility to antibiotics. The patients were hospitalized as an infectious mononucleosis after unsuccessful antibiotic therapy. 84 patients were investigated: group I - patients with serological positive infectious mononucleosis tests and group II - patients with acute exudative tonsillitis and with serologically excluded infectious mononucleosis. The diagnosis was confirmed clinically, haematologically, biochemically and serologically. Nasopharyngeal specimens were taken, once, at the first day of hospitalization. Then, routine microbiological assays were performed. Isolated strains were identified biochemically: API Strep, API Staph, API E, API Ne, APINH (bioMerieux). The susceptibility to antibiotics with an agar diffusion assay was performed according to Kirbu-Bauer. We concluded that various, potentially pathogenic bacterial flora was found in throat during infectious mononucleosis. Haemophilus spp. and Staphylococcus aureus MSSA were isolated more frequently. Haemophilus influenze was susceptible to cefotaxime and azytromycin. ...


  2/3

  Tytuł oryginału: Flora bakteryjna w ostrych zapaleniach gardła u dorosłych.
  Tytuł angielski: Bacterial flora in acute pharyngitis in adults.
  Autorzy: Fota-Markowska Hanna, Rolla-Szczepańska Romana, Chudnicka Alina, Modrzewska Roma
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (4) s.306-312, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: W ostrym zapaleniu gardła u dorosłych niektóre objawy kliniczne, tzw. kryteria Centora: brak kaszlu, gorączka, wysięk na migdałkach, powiększenie i tkliwość szyjnych węzłów chłonnych mają pewną wartość różnicującą zakażenie wywołane przez paciorkowce á-hemolizujące grupy A (PBHGA) od innych przyczyn. Celem naszej pracy była identyfikacja flory bakteryjnej, w tym częstości izolacji PBHGA i ocena antybiotykowrażliwości szczepów patogennych w grupie pacjentów leczonych w Poradni i Klinice Chorób Zakaźnych AM w Lublinie.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to identify the bacterial agents and their antibiotic sensitivity in 75 patients, aged 18 - 45, with acute pharyngitis and tonsilitis treated in the Outpatient Department and Clinic for Contagious Diseases at the Medical University in Lublin during 1998 - 2000. In all patients the smears of mucous membranes of the nose and throat were taken twice: during the acute phase of the disease and 14 days after the regression of clinical symptoms. The material collected was cultured according to routine procedures and antibiotic sensitivity determined by NCCLS (National Committee for Clinical Laboratory Standards). Beta-haemolytic Streptococcus was present in 36 p.c. of patients; Streptococcus pyogenes confirmed in 24 p.c., Streptococcus agalactiae - in 8 p.c., Streptococcus equisimilis - in 4 p.c. of the samples. Staphylococcus aureus was idenitified in nasal swabs in 16 p.c. of patients, in throat and tonsilar swabs - in 12 p.c. of patients. Coagulase-negative Staphylococci were found as a physiologic flora in 96 p.c. of samples. Haemophilus including Haemophilus influenze and Haemophilus parainfluenze were cultured in 12 p.c. of cases. Candida was observed in throat swabs in 36 p.c. of patients, 32 p.c. of them were identified as Candida albicans, 4 p.c. - Candida krusei. In acute pharyngitis and tonsillitis in adults a numoerous and varied bacterial flora from throat swabs was observed, beta-haemolytic Streptococcus group A being isolated in 24 p.c. of patients. The isolation of S. Agalactiae and S. Equisimilis in cultures shows the need to consider the extending of bacteriological diagnostics by the identification of beta-haemolytic Streptococcus in these groups of patients.


  3/3

  Tytuł oryginału: Idiopatyczna plamica małopłytkowa (ITP) w przebiegu różyczki. Opis przypadku.
  Tytuł angielski: Idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) in the course of rubella. Case report.
  Autorzy: Fota-Markowska Hanna, Bielec Dariusz, Rolla-Szczepańska Romana, Patorska-Mach Elżbieta, Przybyła Anna
  Źródło: Med. Og. 2002: 8 (4) s.335-339, tab., bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 311,974

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • hematologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Zachorowania na różyczkę u dorosłych są rzadkie, obejmują jedynie 2 proc. wszystkich przypadków, ale mają cięższy przebieg kliniczny i wyższe ryzyko wystąpienia powikłań. W pracy przedstawiamy obraz plamicy małopłytkowej, będącej powikłaniem różyczki u 40-letniej kobiety.

  Streszczenie angielskie: Rubella is rare in adults, it covers only 2 p.c. of all cases of disease; however, when it does occur it takes a more severe clinical course and is associated with a higher complications risk: arthritis, arthralgia, encephalitis. The symptoms of thrombocytopenic purpura occur more frequently in children, 1 per 3000 of the total number of cases. In the course of rubella, the period between the occurrence of rash and the first symptoms of purpura is usually less than one week. The cause of the secondary thrombocytopenia is the induction of antibodies directed against the structural antigens of thrombocytes. The present study presents the image of thrombocytic purpura as a complication of rubella in a 40-year old woman.

  stosując format: