Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ROKICKI
Liczba odnalezionych rekordów: 20Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/20

Tytuł oryginału: Przydatność badania echokardiograficznego płodu w ciąży powikłanej występowaniem anomalii pozasercowych - badania wieloośrodkowe.
Tytuł angielski: Usefullness of fetal echocardiography in pregnancy complicated with extracardiac malformations - multicenter studies.
Autorzy: Włoch Agata, Włoch Stanisław, Grettka Krzysztof, Łagan Jerzy, Kudła Marek, Sikora Jerzy, Olejek Anita, Kamiński Kazimierz, Rokicki Władysław, Respondek-Liberska Maria
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.466-475, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/20

  Tytuł oryginału: Sprawozdanie z francuskich VII Spotkań Towarzystwa Biometrii Człowieka (VIIeme Colleque de la Societe de Biometrie Humaine) - na temat: dojrzewanie i antropologia - aspekty morfologiczne, biomechaniczne, medyczne i paleontologiczne.
  Autorzy: Rokicki Władysław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (1) s.68 - 7 Spotkania Towarzystwa Biometrii Człowieka pt. Dojrzewanie i antropologia - aspekty morfologiczne, biomechaniczne, medyczne i paleontologiczne Roscoff 07.-09.12. 2000
  Sygnatura GBL: 310,563

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • sprawozdanie

  Temat korporatywny:
 • Towarzystwo Biometrii Człowieka


  3/20

  Tytuł oryginału: Aspekty genetyczne zespołu Marfana.
  Tytuł angielski: Genetical aspects of Marfan syndrome.
  Autorzy: Rokicka Anna, Rokicki Władysław, Lisik Małgorzata
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (1/2) s.107-111, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W pracy przypomniano typowe dla zespołu Marfana zmiany w układach kostnym i krążenia oraz w oku. Zwrócono uwagę na nieprawidłowości kolagenu i omówiono dziedziczne choroby. Zwrócono uwagę na zlokalizowany w chromosomie 15 gen FBN1 i jego wpływ na wytwarzanie fibryliny 1. Scharakteryzowano zlokalizowany w chromosomie 5 gen FBN2 warunkujący syntezę fibryliny 2 oraz przedstawiono informacje dotyczące powyższych genów (opisano ponad 140 mutacji).

  Streszczenie angielskie: Pathological changes of skeleton, circulatory system and eye - typical for Marfan syndrome - were described in the article. Collagen abnormalities were discussed as well as contemporary knowledge concerning the inheritance of the syndrome. special attention was paid to the gene FBN1 localized on chromosome 15 and its influence on fibrilline 1 synthesis. Another gene responsible for abnormality of fibrilline 2 is FBN2 localized on chromosome 5. The mutations (over 140) of above mentioned genes were shortly described.


  4/20

  Tytuł oryginału: Zastosowanie wybranych ekstraktów owocowych w nowych formach kosmetycznych o działaniu antyoksydacyjnym.
  Tytuł angielski: Selected fruit extracts in new cosmetic forms with antioxidative function.
  Autorzy: Glinka Ryszard, Rokicki Przemysław, Cieśliński Marek, Klimczak Alicja
  Źródło: Biul. Kosmetol. 2002 (1) s.36-42, bibliogr. 14 poz., sum. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,432

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono wybrane ekstratky owocowe w formach kosmetycznych o działaniu przeciwutleniającym. Opracowano nowe formy kosmetyczne: kremy, toniki, hydrożele zawierające ekstrakty z Fuctus Myrtilli, Fructus Rosae, Fructus Sambuci i Folium Rubi fructicosi.

  Streszczenie angielskie: The paper presents selected fruit extracts with antioxidative function present in various cosmetic forms. New cosmetic forms were created: creams, tonics, hydrogels containing extracts form Fructus Myrtilli, Fructus Rosae, Fructus Sambuci and Folium Rubi fructicosi.


  5/20

  Tytuł oryginału: Stłuczenie płuca jako problem diagnostyczno-leczniczy.
  Tytuł angielski: Diagnostic and therapeutic problems of lung contusion.
  Autorzy: Rokicki Wojciech, Rokicki Marek
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (9) s.837-843, bibliogr. 53 poz.
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia
 • pulmonologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/20

  Tytuł oryginału: Zespół Noonan współistniejący z samoistnym nadciśnieniem tętniczym u 8-letniego chłopca.
  Tytuł angielski: Noonan syndrome coexisting with essential arterial hypertension in 8 year old boy.
  Autorzy: Rokicki Władysław, Rokicka Anna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (7/8) s.488-493, il., bibliogr. 8 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: W pracy przypomniano podstawowe wiadomości dotyczące zespołu Noonan oraz przedstawiono 8-letniego chłopca, u ktorego zespół Noonan współistnieje z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym. Chłopiec jest skutecznie leczony atenololem. Takie współistnienie u dziecka zespołu Noonan z samoistnym nadciśnieniem tętniczym zostało, być może, opisane po raz pierwszy.

  Streszczenie angielskie: In the paper some basic data concerning Noonan syndrome were remined. Then the case of 8 year old boy suffering from above mentioned syndrome coexisting with essential arterial hypertwension was described. Such coexistence has been probably reported for the first time. Arterial hypertension in the described case was successfully treated with atenolol.


  7/20

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze samoistne u dzieci
  Autorzy: Rokicki Władysław, Skierska Agnieszka
  Źródło: W: Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii : materiały XXI Ogólnopolskiej Konferencji Kardiologicznej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego - Włocławek, 2002 s.67-74, tab. - 21 Ogólnopolska Konferencja Kardiologiczna Włocławskiego Towarzystwa Naukowego Włocławek 15-16.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,339

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  8/20

  Tytuł oryginału: Zespół wydłużonego QT
  Autorzy: Rokicki Władysław
  Źródło: W: Postępy diagnostyki i terapii w kardiologii : materiały XXI Ogólnopolskiej Konferencji Kardiologicznej Włocławskiego Towarzystwa Naukowego : aneks - Włocławek, 2002 s.211-223, il., tab. - 21 Ogólnopolska Konferencja Kardiologiczna Włocławskiego Towarzystwa Naukowego Włocławek 15-16.06. 2001
  Sygnatura GBL: 735,339

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  9/20

  Tytuł oryginału: Holterowska ocena zaburzeń rytmu serca u wcześniaków w pierwszej dobie życia.
  Tytuł angielski: The analysis of the cardiac arrhythmias in premature infants throughout the first day of life.
  Autorzy: Kohut Joanna, Durmała Jacek, Rokicki Władysław, Gołba Ewa, Goc Barbara, Petelenz Jolanta
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (9/10) s.535-541, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem pracy było zbadanie metodą Holtera występwania zaburzeń rytmu serca, w pierwszej dobie życia, u wcześniaków w zadowalającym stanie klinicznym. Oceniano także wpływ czynników charakteryzujących matkę (liczba uprzednich porodów, sposobów porodu, stosowanie leków podtrzymujacych ciążę) oraz wcześniaka (płeć, wiek płodowy, masa urodzeniowa, stan po urodzeniu) na rytm serca. Badaniem objęto 62 wcześniaków. Nagrania holterowskie przeprowadzano za pomocą systemu cyfrowego Silicon Beat 2000 firmy Medea (v 3,2)(PL), analizując zapis w czasie rzeczywistym w dwu kanałach. Zaburzenia rytmu serca stwierdzono u 38 badanych. Miały one łagodny i przejściowy charakter. Głównie były to skurcze dodatkowe pochodzenia nadkomorowego. Analizując wpływ czynników ze strony matki i dziecka stwierdzono, że u wcześniaków urodzonych siłami natury, a także u dzieci z niską oceną stanu ogólnego w skali Apgar, zaburzenia rytmu serca pod postacią skurczów dodatkowych nadkomorowych były znamiennie częstsze. U wcześniaków młodszych ( 30 Hbd) oraz z niższą masą urodzeniową ( 2000 g) obserwowano znamiennie częstsze występowanie tachykardii zatokowej.


  10/20

  Tytuł oryginału: Tępy uraz serca.
  Tytuł angielski: Blunt cardiac trauma. P. 1: Epidemiology and diagnosis.
  Autorzy: Rokicki Wojciech, Rokicki Marek, Rokicki jr Wojciech, Rokicka Jadwiga
  Źródło: Post. Nauk Med. 2002: 15 (4) s.180-183, bibliogr. 45 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,828

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy przedstawiają współczesne poglądy na temat epidemiologii i diagnostyki tępego urazu serca w pierwszych godzinach po przyjęciu do szpitala.

  Streszczenie angielskie: This article is a review of recent advances in epidemiology and diagnostic of patients with seriously blunt cardiac trauma in the first time after injury.


  11/20

  Tytuł oryginału: Tępy uraz serca.
  Tytuł angielski: Blunt cardiac trauma. P. 2: Morphologic changes and current therapy.
  Autorzy: Rokicki Marek, Rokicki Wojciech, Rokicka Jadwiga, Rokicki jr Wojciech
  Źródło: Post. Nauk Med. 2002: 15 (4) s.184-187, bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 312,828

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W opracowaniu opartym na piśmiennictwie ostatnich lat przedstawiono współczesne poglądy na powstawanie zmian morfologicznych w sercu pod wpływem urazu tępego, oraz na sposoby ich leczenia.

  Streszczenie angielskie: The paper describes modern opinion on morphotic changes and management of patients with blunt cardiac trauma.


  12/20

  Tytuł oryginału: Wczesna diagnostyka i leczenie wrodzonych chorób metabolicznych ze szczególnym uwzględnieniem hiperamonemii.
  Autorzy: Rokicki Dariusz
  Źródło: Klin. Pediatr. 2002: 10 (5) nr spec. zjazdowy s.591-597, tab., bibliogr. 8 poz. - 6 Szkoła Pediatrii Warszawa-Miedzeszyn 27-29.09. 2002
  Sygnatura GBL: 313,066

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  13/20

  Tytuł oryginału: Wybrane ekstrakty owocowe w nowych formach kosmetycznych.
  Tytuł angielski: Selected fruit extracts in new cosmetic forms.
  Autorzy: Glinka Ryszard, Rokicki Przemysław, Cieśliński Marek, Klimczak Alicja
  Źródło: Biul. Kosmetol. 2002 (4) s.269-277, bibliogr. 9 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,432

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wiele surowców roślinnych a zwłaszcza owoców jest bogata w składniki biologicznie czynne tj. flawonoidy, witaminy, czy L-hydroksykwasy. Substancje te odpowiedzialne są za eliminację wolnych rodników z organizmu. Ekstrakcja jest bardzo prostą i popularną metodą pozyskiwania aktywnych związków roślinnych. Wyciągi owocowe mają duże zastosowanie w przemyśle, medycynie jak i w życiu codziennym człowieka. Ekstrakty są jednym z najważniejszych surowców służących do wyrobu kosmetyków. Niniejsza praca jest poświęcona opracowaniu nowych form kosmetycznych o działaniu antyoksydacyjnym, wybielajacym i oczyszczającym skórę. Jako substancje biologicznie czynne do produkcji kosmetyków użyto związki zawarte w ekstraktach owocowych z brzoskwini pospolitej (Prunus persical L.), winorośli właściwej (Vitis vinifera L.), awokado właściwego (Persea americana Mill.) oraz aktinidii chińskiej (Actinidia chinensis Planch). Przeprowadzono badania aplikacyjne.


  14/20

  Tytuł oryginału: Wydolność fizyczna dzieci po operacji ubytku przegrody miedzykomorowej serca.
  Tytuł angielski: Physical fitness of children after operation of ventricular septal defect of the heart.
  Autorzy: Durmała Jacek, Rokicki Władysław, Kohut Joanna, Pilis Wiesław
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (12) s.984-986, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniano wydolność wysiłkową 26 dzieci w wieku 8 - 12 lat, w okresie 4 - 7 lat po zabiegu chirurgicznej korekcji ubytku przegrody międzykomorwej (VSD). Wyniki porównano z uzyskanymi w 23 osobowej grupie kontrolnej zdrowych rówieśników. U dzieci tych, w trakcie progresywnego testu wysiłkowego na bieżni ruchomej, rejestrowano w sposób ciągły metodą bezpośrednią, wartości wymiany gazowej (minutowy pobór tlenu, minutowe wydalanie dwutlenku węgla, minutową wentylację). W analizie wydolności oparto się na następujących wartościach: całkowitym czasie trwania wysiłku, maksymalnej częstości rytmu serca, maksymalnej mocy, maksymalnym tętnie tlenowym, współczynniku restytucji tętna, maksymalnym minutowym pobieraniu tlenu oraz wentylacyjnym progu beztlenowym (VAT) wyznaczanym indywidualnie za pomocą metody V-slope. Porównując obie grupy zaobserwowano istotne statystycznie różnice wartości VAT. Świadczy to o niższej wdolności fizycznej grupy dzieci po kardiochirurgicznym zamknieciu VSD.

  Streszczenie angielskie: Physical fitness of 26 children aged 8 - 12 years, being 4 - 7 years after cardiosurgical correction of ventricular septal defect of the heart (VSD) was studied. The resutls were compared with the ones obtained in 23 healthy children of the same range of age. There were continuously registered in these children the gas exchange values with direct method using progressive exercise test. There were studied minute oxygen uptake, minute carbon dioxide production as well as minute ventilation. In the analysis of physical fitness the following parameters were used: total time of effort, maximal heart rate, maximal power, maximal oxygen pulse, restitution pulse ratio, maximal minute oxygen consumption and ventilatory anaerobic threshold (VAT) determinated individually by V-slope method. Comparing both groups of children the statisically significant differences of the VAT values were observed. This evidences the lower physical fitness of children after cardiosurgical correction of VSD.


  15/20

  Tytuł oryginału: Psychologiczna charakterystyka dzieci z dystrofią mięśniową typu Duchenne'a.
  Tytuł angielski: Psychological characteristics of children suffering from Duchenne muscular dystrophy.
  Autorzy: Dubiel Justyna, Rokicki Władysław, Skierska Agnieszka
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (10) s.811-814, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przebadano 39 chorych z dystrofią mięśniową typu Duchenne'a pod kątem coeny ich funkcjonowania intelektualnego oraz społeczno-emocjonalnego, a także scharakteryzowano ich sytuację szkolną, dostęp do rehabilitacji i jakość postaw wychowawczych w ich rodzinach. Nie stwierdzono istotnych różnic ilorazów inteligencji między dziećmi badanymi a populacją osób zdrowych.

  Streszczenie angielskie: The authors examined intelectual and socio-emotional functioning of 39 subjects suffering from Duchenne muscular dystrophy. Their school situation, access to rehabilitaion and a quality of familial upbringing attitude were characterized, as well. No significant differences concerning I.Q. between sick children and healthy population were found.


  16/20

  Tytuł oryginału: Preliminary cardiological examinations in deaf children.
  Tytuł polski: Wstępne badania kardiologiczne dzieci głuchych.
  Autorzy: Rokicki Władysław, Markiewicz-Łoskot Grażyna, Michalewska Aleksandra, Włudarczyk Witold, Mizia Magdalena
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.737-739, tab., bibliogr. 4 poz., streszcz.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Istnieją pewnej dowody, że dzieci głuche sa w stosunku do całej populacji bardziej zagrożone niebezpiecznymi zaburzeniami rytmu. Przykłądem takiej arytmii jest zespół Jevell-Lange-Nielsen (jedna z chorób należących do "rodziny" zespołu wydłużonego QT). Dzieci te są obciążone wrodzoną głuchotą, a w zapisie EKG stwierdza sie wydłużenie odstępu QT. Celem pracy było wstępne badanie kardiologiczne 162 głuchych dziec, w tym 76 dziewczynek i 86 chłopców, w wieku 3-15 lat (średnio 10,5 ń 2,8), podopiecznych Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących. Dane wykorzystane w naszej pracy zaczerpnieto z dokumentacji szkolnej i ankiety rozesłanej do rodziców. pod uwagę wzięto też wyniki badania fizykalnego, ze specjalnym uwzględnieniem układu krążenia, wynik dwukrotnego pomaru ciśneinie krwi i rutynowego zapisu elektrokardiograficznego. W badanej grupie 90 dzieci (55,5 proc.) obarczonych było głuchotą wrodzoną. Wśród tych dzieci u 24 stiwerdzono także w zapisie EKG tachykardię, a u 4 - bradykardię. Blok przedsionkowo-komorowy Iř wykazano u 3 dzieci, u 44 badanych niepełny blok prawej gałązki pęczka Hisa (RBBB), u 1 dziecka blok prawej gałązki był pełny. SKorygowany odstęp QT (QTc) przekraczał graniczną wartość 0,44 sekundy u 12 dzieci obarczonych wrodzoną głuchotą. W całej grupie dzieci głuchych z różnych powodów stwierdzono wydłużenie odstępu QTc u 16 choyrhc. Na podstawie dokumentacji lekarskiej, badania fizykalnego i standardowego zapisu EKG z 12 ...

  Streszczenie angielskie: There is some evidence that deaf children are more threatened than the general population by dangerous heart arrhythmias. An example is Jervell-Lange-Nielsen syndrome (one of the forms of long QT syndrome) which is characterised primarily by congenital deafness and prolongation of the QT interval. The aim of this study was to perform preliminary cardiological examinations on 162 deaf children (76 girls and 86 boys, 3-15 years old, mean age 10.5 ń 2.8 years) who attend the Regional School Centre for Deaf Children in Katowice. The data in our analysis was obtained from case histories (school records and speical questionnaires sent to parents), physical examinations with special regard to the cardiovascular system, double blood pressure measurement and 12 lead surface electrocardiogram. In the studied group, 90 children (55.5 p.c.) were congenitally deaf. Within this group, 24 children manifested tachycardia while 4 children manifested - bradycardia. AV block of I degree was found in 3 children. Incomplete right bundle branch block (RBBB) was observed in 44 children while a complete RBBB was noticed in 1 child. QTc interval ws prolonged (. 0.44s) in 12 children suffering from congental form of deafness and in 16 children suffering from all causes of deafness. On the basis of case history, physical examination, and standard 12-lead electrocardiogram, we established the occurrence of risk factors according to the new diagnostic crieteria of Schwartz et al. with relative ...


  17/20

  Tytuł oryginału: Rozpoznawanie patologii strukturalnych serca w okresie prenatalnym - problemy diagnostyczne.
  Tytuł angielski: Diagnostic problems in recognizing structural pathology of the heart during the prenatal period.
  Autorzy: Włoch Agata, Rokicki Władysław, Krzystolik-Ładzińska Joanna, Włoch Stanisław, Sikora Jerzy, Bilewicz-Wyrozumska Teresa
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.740-743, il., tab., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie polskie: Celem pracy byo przeanalizowanie wyników badań echokardiograficznych 28 płodów z patologią strukturalną serca kierowanych na badanie echokardiograficzne w okresie od stycznia 1996 do maja 2001. Zdiagnozowane w ośrodku referencyjnym anomalie strukturalne serca płodu stanowiły 2,1 proc. wszystkich badanych płodów (28/1319 przypadków). Wśród 28 patologii strukturalnych zdiagnozowano u 23 płodów wady serca, u 4 kardiomiopatie i u 1 guzy wewnątrzsercowe. W 5 przypadkach wadom serca płodu towarzyszyły zaburzenia rytmu, a w 2 przypadkach niewydolność krążenia (CHF). U 11 płodów z wadami serca stwierdzono dodatkowo anomalie pozasercowe. Osiem noworodków wymagało szybkiej interwencji zabiegowej po porodzie. Śmeirtelnosć w badanej grupie wynosiła 64 proc.

  Streszczenie angielskie: The aim of our study was to analyse the results of echocardiographic examinations of 28 fetuses with structural heart abnormalities referred for echocardiographic examination from January 1996 to May 2001 along with their follow-up. Feetal heart anomalies were diagnosed in 2.1 p.c. of all of the examined fetuses (28/1319). Among 28 cases of structural anomalies, there were 23 cases of heart defects, 4 cases of cardiomyopathy, and one case of intracardiac tumors. In 5 cases, heart defects were accompaneid by arrhythmias while in 2 cases, heart defects were accompanied by congestive heart failure. Extracardiac malformations coexisted with heart defects in 11 fetuses. Eight newborns were operated shortly after birth. THe mortality rate in the examined group was 64 p.c.


  18/20

  Tytuł oryginału: Arterial hypertension in children treated at the Katowice Department of Pediatric Cardiology between 1993-2000.
  Tytuł polski: Nadciśnienie tętnicze u dzieci leczonych w latach 1993-2000 w katowickiej Klinice Kardiologii Dziecięcej.
  Autorzy: Rokicki Władysław, Skierska Agnieszka, Bilewicz-Wyrozumska Teresa
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (9) s.759-761, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • noworodki
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.

  Streszczenie polskie: W piśmiennictwie można znaleźć częstą opinię, że 1-3 proc. populacji dziecięcej ma nadciśnienie tętnicze. Wartość ta zależy od przyjętego kryterium rozpoznania i badanej populacji (wiek, płeć, rasa, itp.). Celem naszej pracy było przedstwienie licznej grupy 271 pacjentów leczonych z powodu nadciśnienia w naszym ośrodku w latach 1993-2000. Były to dzieci od wieku noworodkowego aż do 18 lat (średnia wieku = 13,75 ń 4,5 lat). W okresie badań można badań można było zauważyć prawie czterokrotny wzrost rocznej liczby chorych z nadciśneiniem wśród wszystkich pacjentów klinki. Na podstawie naszego materiału można stwierdzić jak bardzo występowanie nadciśneinia zależy od wieku dzieci. Aż 3/4 naszych pacjentów stanowiły nastolatki w wieku równym lub przekraczajacym 14 lat. W grupie nastolatków zawarte też były wszystkie przypadki nadciśnienia samoistnego. Prawie 70 proc. badanych dizeci to chłopcy. U połowy opisywanych chorych istniały zmiany typowe dla nadciśnienia na dnie oka. Można sądzić, że 24-godzinny automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego (tzw. Holeter ciśneiniowy) ma dużą wartość u dzici. Liczba pomiarów przekraczających normę w czasie Holtera ciśneiniowego korelowałą z obecnością zmian naczyniowych na dnie oka. Autorzy konkudują, że nadciśnieniu należy poświęcić więcej uwagi w populacji pediatrycznej. Np. w naszej poprzedniej pracy, ogłoszonej w 2000 roku wykazano, że u 2,3 proc. szkolnych dzieci z nadciśnieniem choroby ta nie była wcześniej podejrzewana.

  Streszczenie angielskie: In the literature, one can find a common opinion that 1-3 p.c. of the children population suffers from arterial hypertension. This rate depends on the diagnostic criterion and the studied population (age, sex, race etc). The aim of this work was to present a rather alrge group (271 patients) treated for hypertension in our centre between 1993-2000. The ranged children from newborns to 18 year olds (mean = 13.75 ń 4.5 years). In the study period, there is approximately a four fold annual increase in the number of hypertensive patients among all patients of the pediatric cardiology units. On the basis of our material, the rate of arterial hypertension depends on the age of the pediatric patients with as many as 3/4 of the children being teenagers ň 14 years old. In the teenager group, all cases of essential hypertension were observed. Almost 70 p.c. of the studied children were boys. In about half the studied group, hypertensive changes on the eye fundus were found. One can suspect that automatic 24-hour measurement of arterial hypertension (so called "tension Holter") is of great value in chidlren. A number of individual measurements exeeding the norm during "tension Holter" correlated with eye fundus vessel changes. In conclusion more attention should be paid to arterial hypertension in children. For example, in our previous paper published in 2000 it was stated that among 2.3 p.c. of "healthy" school children who suffered from arterial hypertension, non of these children were suspected of suffering from arterial hypertension.


  19/20

  Tytuł oryginału: Nadciśnienie tętnicze w praktyce pediatrycznej.
  Autorzy: Rokicki Władysław
  Źródło: Lekarz 2002 (2) s.27-28, 30, tab., bibliogr. 19 poz.
  Sygnatura GBL: 313,343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  20/20

  Tytuł oryginału: Pregnancy, delivery and puerperium in a 25 year old woman with surgically corrected congenital transposition of great arteries under the Rashkind and Mustard procedure. Caser report.
  Autorzy: Ziętek Jerzy, Rokicki Władysław, Sikora Jerzy, Włoch Agata, Chromy Grzegorz, Bakon Igor
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (3) s.58-62, tab., bibliogr. 27 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: The paper presents a very rare case of pregnancy in a 25 year old woman who in her childhood underwent Transposition of Great Arteries surgery (TGA) under the Mustard procedure, preceded by balloon septostomy (opening in the interatiral septum for better mixing of arterial and venous blood, to prevent the effect of closing of Botall's duct and to allow the survival of such patients) under the Rashkind procedure. It is a rare case of such pregnancy being brought successfully to term and of delivering a healthy neonate by a women with this type of circulatory disorder. The correct interdisciplinary cooperation between cardiologists and obstetricians allowed the pregnancy to be brought to the 38th week, maintaining optimum hemodynamic conditions in the pregnant patient. A pregnancy marked with such high risk requires scrupulous monitoring of the mother's circulatory system and of the condition of the foetus.

  stosując format: