Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ROGOZA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Evaluation of the antisperm antibodies in infertile couples afflicted with a cervical factor.
Autorzy: Rogoza Andrzej, Łukaszuk Krzysztof, Mielcarek Piotr
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (2) s.87-92, il., bibliogr. 11 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dokonano oceny metod stosowanych w wykrywaniu przeciwciał przeciwplemnikowych w diagnostyce niepłodności immunologicznej. Materiał stanowiło 38 par leczonych w II Klinice Położnictwa i Ginekologii AMG z powodu podejrzenia niepłodności immunologicznej. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono małą przydatność diagnostyczną lateksowego testu aglutynacji. Jako podstawową metodę wykrywania przeciwciał przeciwplemnikowych proponujemy metodę Western blottingu.

  Streszczenie angielskie: Objectives: The purpose of this study was to evaluate methods used for antisperm antibodies detection in infertility. Methods: The studied cohort comprised 38 infertile couples with a distinct cervical factor. Presence of antisperm antibodies and their levels in circulation were evaluated in sera samples of both partners and also in the cervical mucus and semen with the Latex Agglutination test. Western Blotting was applied as an additional method in antibody detection. We also assessed: the number of sexual partners, potentially allergizing sexual behaviour and other potentially sensitising factors. Results: The positive antisperm antibodies were detected merely twice and only in one case there was evidence of insemination-impeding antisperm humoral response. The Western Blotting method enabled us to obtain a reaction to a range of sperm proteins which reaction to a range of sperm protein which reacted with antibodies both in serum and in seminal plasma. Conclucions: Determination of infertility on immunological grounds on the basis of a single determinant on sperm presents little diagnostic value. In our view, the combination of patient's clinical status with immune-system response to a spectrum of sperm antigens provides means of infertility evaluation. We propose Western Blotting as an useful technique for detection of antisperm antibodies.


  2/2

  Tytuł oryginału: Wyniki operacyjnego leczenia zespołu rowka nerwu łokciowego.
  Tytuł angielski: The results of surgical treatment of cubital tunnel syndrome.
  Autorzy: Markowicz Agnieszka, Jabłońska Joanna, Nyka Wiesława, Rogoza Paweł, Biernacka Agnieszka
  Źródło: Chir. Narz. Ruchu 2002: 67 (5) s.509-514, tab., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,360

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wyników operacyjnego leczenia zespołu rowka nerwu łokciowego oraz próba oceny skuteczności zastosowanych metod operacyjnych. Materiał stanowiło 51 pacjentów leczonych w latach 1990-2000 w AM w Gdańsku z powodu objawów zespołu rowka nerwu łokciowego. Do badania zakwalifikowano 43 pacjentów, a zgłosiło się 31. Wiek pacjentów zawierał się w przedziale: 16-82 lata (średnia 50,5 roku). Okres obserwacji wynosił od 6 miesięcy do 7 lat (średnia 2,7 roku). Wykonano następujące typy zabiegów: uwolnienie nerwu - 7, przednia podskórna transpozycja - 21, transpozycja śródmięśniowa - 4. Autorzy uważają, że zabiegi operacyjne w zrnł znoszą głównie dolegliwości bólowe, pozostają drętwienia, parestezje i osłabienie kończyny. Po przedniej podskórnej transpozycji nerwu łokciowego występuje tkliwość i przeczulica okolicy nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej. Najczulszym parametrem neuropatii nerwu łokciowego na poziomie rowka okazuje się być w badaniu przewodnictwa nerwowego obniżenie amplitudy wywołanej odpowiedzi motorycznej. W badanym materiale nie można jednoznacznie określić przydatności poszczególnych metod leczenia zespołu rowka nerwu łokciowego.

  stosując format: