Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ROGOWSKA-KALISZ
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Wrodzony zespół nerczycowy.
Tytuł angielski: Congenital nephrotic syndrome.
Autorzy: Bilińska Wiesława, Rogowska-Kalisz Anna, Puczko-Nogal Barbara, Nowicki Michał
Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (2) s.89-98, tab., bibliogr. 18 poz., sum.
Sygnatura GBL: 306,519

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Określenie wrodzonego zespołu nerczycowego (WZN) dotyczy tych przypadków, w których objawy nerczycowe (masywny białkomocz, hipoalbuminemia i obrzęki) stwierdza się już przy urodzeniu. W szerszym znaczeniu pojęcie to obejmuje również dzieci, u których zespół nerczycowy stwierdzono przed 3. miesiącem życia, zakładając, że białkomocz występował wcześniej niż pierwsze uchwytne kliniczne objawy choroby. Najczęstszą, a zarazem najcięższą postacią wrodzonego zespołu nerczycowego jest wrodzony zespół nerczycowy typu fińskiego (FZN), który uznany jest za prototyp WZN. Z tego powodu, na jego przykładzie omówiono przebieg kliniczny, diagnostykę i zasady wielokierunkowego leczenia. Zwrócono też uwagę na diagnostykę różnicową tego zespołu z innymi postaciami wrodzonych zespołów nerczycowych. Przedstawiono również opis dobrze udokumentowanego przypadku zespołu Denysa-Drasha - rzadkiej postaci wrodzonego zespołu nerczycowego.


  2/2

  Tytuł oryginału: Shunt nephritis.
  Tytuł angielski: Shunt nephritis.
  Autorzy: Bilińska Wiesława, Rogowska-Kalisz Anna, Finke Daria, Nowicki Michał
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (78) s.500-502, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Terminem "shunt nephritis" określa się kłębuszkowe zapalenie nerek związane z odkładaniem kompleksów immunologicznych, będące powikłaniem przewlekłego zakażenia zastawki komorowo-przedsionkowej i rzadziej komorowo-otrzewnowej założonej w celu leczenia wodogłowia. Rokowanie w tej postaci choroby nerek jest dobre, jeżeli zakażenie zostanie szybko rozpoznane i leczone. Z uwagi na mnogość objawów klinicznych i podstępny przebieg zakażeń zastawki rozpoznanie jest jednak często stawiane zbyt poźno. W pracy przedstawiono przypadek 13-letniej dziewczynki z kłębuszkowym zapaleniem nerek o ciężkim przebiegu, u której właściwe rozpoznanie było opóźnione. Niewłaściwa interpretacja wyników badań i objawów choroby stała się powodem rozpoznania tocznia trzewnego i z tego powodu chora otrzymywała leczenie immunosupresyjne.

  Streszczenie angielskie: The term "shunt nephritis" stands for an immune-complex- mediated glomerulonephritis which develops as a complication of chronically infected ventriculoatrial or rarely ventriculoperitoneal ahunt inserted for the treatment of hydrocephalus. The renal outcome of shunt nephritis is good if early diagnosis and treatment is provided. Due to a wide clinical spectrum of this disorder, as well as indolent courses of shunt infections, the diagnosis is often delayed. We present the case of 13-year-old girl with a severe course of shunt nephritis in whom the diagnosis was both overlooked and delayed. Misinterpretationof her symptoms led to erroneous diagnosis of lupus nephritis and introduction of immunosupressive therapy.

  stosując format: