Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ROGALSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Postępy w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu nowotworów u nosicielek mutacji BRCA1.
Tytuł angielski: The latest advances in prophylaxis, diagnosis and tumour treatment in carriers of BRCA1 mutations.
Autorzy: Górski Bohdan, Jakubowska Anna, Huzarski Tomasz, Gronwald Jacek, Byrski Tomasz, Stawicka Małgorzata, Huzarska Jowita, Menkiszak Janusz, Kowalska Elżbieta, Tołoczko-Grabarek Aleksandra, Zajączek Stanisław, Rzepka-Górska Izabela, Górecka-Szyld Barbara, Wilk Grażyna, Foszczyńska Maria, Uciński Michał, Dębniak Taduesz, Kładny Józef, Mędrek Krzysztof, Masojć Bartosz, Mierzejewski Michał, Siemińska Maria, Raczyński Andrzej, Blachowski Marek, Tarhoni Mariusz, Niepsuj Stanisław, Góźdź Stanisław, Bębenek Marek, Fiszer-Maliszewska Łucja, Płużańska Anna, Haus Olga, Janiszewska Hanna, Mielcarek Sylwester, Rawluk Justyna, Kupryjańczyk Jolanta, Kowalczyk Jerzy R., Miturski Roman, Midro Alina, Zaremba Lech, Posmyk Michał, Szczylik Cezary, Godlewski Dariusz, Urbański Krzysztof, Dębniak Bogusław, Rozmiarek Andrzej, Koc Jan, Szwiec Marek, Czudowska Dorota, Kilar Ewa, Grabowska Ewa, Lener Marcin, Faliński Rafał, Rogalska Stanisława M., Kurzawski Grzegorz, Suchy Janina, Cybulski Cezary, Mackiewicz Andrzej, Grzybowska Ewa, Lubiński Jan
Źródło: Nowotwory 2002: 52 supl. 3: Księga pamiątkowa ku czci Pana Profesora dr hab. Kazimierza Duxa (1915-2001) s.123-127, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,490

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Na podstawie danych literaturowych, wyników rejestru Uniwersytetu w Toronto oraz doświadczeń własnych przedstawiono najnowsze osiągnięcia w wykrywaniu nosicielek mutacji BRCA1 oraz w metodach stosowania u nich profilaktyki, wczesnej diagnostyki oraz leczenia dziedziczncyh raków sutka i jajnika/jajowodu.

  Streszczenie angielskie: On teh basis of literature, results of registratory of Toronto and our own data, the latest advances in detection of BRCA1 mutation carriers and in methods of rophylactics, early diagnosis and treatment of hereditary breast and ovarian cancers have been summerized.


  2/5

  Tytuł oryginału: Zawartość wapnia oraz fosforu w dietach młodzieży z warszawskich szkół podstawowych.
  Tytuł angielski: Calcium and phosphorus in daily intake by primary schools girls and boys from Warsaw.
  Autorzy: Chwojnowska Zofia, Charzewska Jadwiga, Chabros Elżbieta, Wajszczyk Bożena, Rogalska-Niedźwiedź Małgorzata, Jarosz Barbara
  Źródło: Rocz. Państ. Zakł. Hig. 2002: 53 (2) s.157-165, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,906

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy jest analiza zawartości wapnia oraz fosforu w dietach młodzieży w początkowym okresie dojrzewania (11 i 12 lat) na przestrzeni ostatnich 10 lat. Oceniono również spożycie mleka i jego przetworów w badanym okresie przez młodzież szkolną. Ogółem w latach 1989-1999, przebadano 767 dziewcząt oraz 817 chłopców. Sposób żywienia oceniono metodą wywiadu o spożyciu z ostatnich 24-godzin poprzedzających badanie, zachowując równomierną reprezentację dni tygodnia. Blisko połowa badanej młodzieży spożywała w dietach mniej niż 600 mg wapnia na dzień. Obserwowano niski stosunek wapnia do fosforu, a u aż od 2 do 11 proc. młodzieży wynosił poniżej 0,25.

  Streszczenie angielskie: The purpose of this study was an assessment average daily intake of calcium and phosphorus by prepubertal adolescents (aged 11 and 12) during monitoring their diets in last 10 years. In 1989-1999 years, it was investigated 767 randomly selected girls and 817 boys, aged 11 and 12 in Warsaw. Information on dietary intake was obtained by 24-hour recall method, always spring, having representation of weekdays and weekends. Among environmental factors, nutrition, and particularly calcium intake is assumed to influence whether the genetically determined maximal peak bone mass is reached. However, near half of examined prepubertal adolescents have intake less than 600 mg calcium per day. It was also observed low calcium to phosphorus ratio in diets and stated Ca:P 0,25 among 10 p.c. diet in different groups of girls and boys. Consequently, due to consider the activity educational efforts directed to prepubertal adolescent with reference to means realization of calcium RDA in daily diet through increase milk and dairy products consumption.


  3/5

  Tytuł oryginału: Ocena jakościowa sposobu żywienia studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 1999/2000.
  Tytuł angielski: Qualitative assessment of food intake of Warsaw University of Technology Faculty of Chemistry students in 1999/2000.
  Autorzy: Olędzka Regina, Moczydłowska Izabela, Rogalska-Niedźwiedź Małgorzata, Stawarska Agnieszka
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (4) s.309-314, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy dokonano oceny jakościowej sposobu odżywiania studentów (60 kobiet i 40 mężczyzn) Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 1999/2000. Zastosowano metodę wywiadu o spożyciu z ostatnich 24 godz. poprzedzających badanie. Uzyskane wyniki pokazały, iż żywienie studentów odbiegało od zasad racjonalnego żywienia. Wykazano różnice w sposobie żywienia kobiet i mężczyzn.

  Streszczenie angielskie: The dietary assessment of Warsaw University of Technology Faculty of Chemistry students has been based on 24-hour recall method. The interviewed group comprised 100 students (60 women and 40 men). Data were collected from each students once from December 1999 to March 2000. The results show that the student dietary intakes differ from the recommmended optimum diet. The qualitative estimation showed differences in dietary intakes between the male and female students.


  4/5

  Tytuł oryginału: Ocena ilościowa sposobu żywienia studentów Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 1999/2000.
  Tytuł angielski: Assessment of food intake of Warsaw University of Technology Faculty of Chemistry students in 1999/2000.
  Autorzy: Olędzka Regina, Moczydłowska Izabela, Rogalska-Niedźwiedź Małgorzata, Bobrowska Barbara
  Źródło: Bromatol. Chem. Toksykol. 2002: 35 (4) s.315-322, il., tab., bibliogr. 12 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,377

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: Dokonano oceny ilościowej sposobu żywienia studentów (60 kobiet i 40 mężczyzn) Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej w roku akademickim 1999/2000. Zastosowano metodę wywiadu o spożyciu z ostatnich 24 godz. poprzedzajacych badanie. Uzyskane wyniki pokazały, że żywienie studentów nie było zgodne z zaleceniami racjonalnego zywienia. Wykazano różnice w sposobie żywienia kobiet i mężczyzn.

  Streszczenie angielskie: Dietary habits of 100 students (60 women and 40 men, aged 19-26) of the Warsaw University of Technology, Faculty of Chemistry were analysed. The study was based on the 24-h food intake recall. The results show that the dietary habits of the students were not consistent with the recommended optimum. The average daily dietary rations of the female students didnt't provide sufficient energy and were characterised by the deficit of such nutritional components as: fibre, cholesterol, iron, calcium and B-group vitamins. The diet of the male students was deficient in calcium and vitamin B2.


  5/5

  Tytuł oryginału: Pakiet DIETA 2.0 w badaniach epidemiologicznych sposobu żywienia i w poradnictwie dietetycznym.
  Autorzy: Rogalska-Niedźwiedź M., Rybaczuk M., Charzewska J., Szponar L.
  Źródło: Kwart. Biul. Pol. Tow. Diet. 2002 (3/4) s.29-31
  Sygnatura GBL: 306,497

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: