Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: ROGACZEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 1



Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Ostre zatrucia w Polsce w latach 1997 - 1999. Analiza danych zgromadzonych w Krajowym Centrum Informacji Toksykologicznej.
Tytuł angielski: Acute poisonings in Poland during the period 1997 - 1999. An analysis of files from the National Poison Information Centre.
Autorzy: Kotwica Małgorzata, Rogaczewska Anna
Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 (4/5) : IX Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego s.318-324, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum. - 9 Ogólnopolski Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego z Sympozjum Sekcji Geriatrycznej i Sympozjum Sekcji Toksykologii Klinicznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Gdańsk 31.05-01.06. 2002
Sygnatura GBL: 310,563

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W niniejszej pracy analizie poddano dane uzyskane z polskich regonalnych ośrodków toksykologicznych (Gdańsk, Kraków, Łódź, Lublin, Poznań, Rzeszów, Tarnów, Sosnowiec, Warszawa, Wrocław) dotyczące pacjentów hospitalizowanych w latach 1997 - 1999 w tych ośrodkach oraz pacjentów konsultowanych przez lekarzy w/w ośrodków toksykologicznych, a leczonych w innych szpitalach. Analiza wykazała, że najczęstszą przyczyną zatruć były zatrucia lekami (ponad 45 proc. wszystkich zatruć). Następne (w kolejności wymienionej poniżej) były zatrucia: alkoholami (prawie 17,6 proc.), gazami (w tym głównie tlenkiem węgla - ok. 5,3 proc.), pestycydami (prawie 4,5 proc.), substancjami narkotycznymi lub odurzającymi (ok. 4,2 proc.) oraz rozpuszczalnikami organicznymi (ponad 4 proc. ogółu zatruć). Prawie 36 proc. zaruć stanowiły zatrucia samobójcze, zatrucia przypadkowe - ponad 25 proc., nadużycie lub nadużycie w przebiegu uzależnienia - ponad 23 proc., zatrucia w wyniku awarii chemicznych lub pożaru - 0,8 proc., natomiast zawodowe tylko 0,9 proc. ogółu zatruć. W latach 1997 - 1999 r. najwięcej przypadków śmiertelnych odnotowano po spożyciu: leków (102 zgony), glikolu etylenowego (39 zgonów), metanolu lub etanolu (49 zgonów - w tym 16 zgonów po spożyciu metanolu), pestycydów (15 zgonów).

  Streszczenie angielskie: This work anayses the 1997 - 1999 data received from Polish poison units at Gdańsk, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Tarnów, Sosnowiec, Warszawa, Wrocław on patients hospitalised there and patients treated at other hospitals but consulted by specialists of those centres. The analysis shows that drugs constied the most frequent cause of the poisonings (over 45 p.c. all poisonings). Poisonings with: alcohols accounted for 17.6 p.c., gases (primarily by carbon monoxide) for 5.3 p.c., pesticides for 4.5 p.c., substances of abuse for 4.1 p.c., and with organic solvents for 4.0 p.c. total poisonings. Suicidal poisonings constituted about 36 p.c. total poisonings, accidental over 25 p.c., poisonings resulting for streetdrugs and alcohol abuse over 23 p.c., chemical emergency or fire 1 p.c., while occupational poisonings consituted only 0.9 p.c. total poisonings. In 1997 - 1999, the highest numbers of deaths were recorded after intake of: drugs (102), ethylene glycol (39, alcohols (49, including 16 after intake of methanol and 33 after intake of ethanol), pesticides (15 deaths).

  stosując format: