Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RESPONDEK-LIBERSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 15Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/15

Tytuł oryginału: Znaczenie rozpoznania pojedynczej komory w prenatalnym badaniu echokardiograficznym.
Tytuł angielski: The role od single ventricle diagnosis in prenatal echocardiography.
Autorzy: Janiak Katarzyna, Respondek-Liberska Maria, Wilczyński Jan, Sysa Andrzej, Moll Jadwiga, Moll Jacek
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.120-124, il., bibliogr. 8 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • chirurgia
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki


  2/15

  Tytuł oryginału: Analiza wpływu farmakoterapii ciężarnej na występowanie niedomykalności zastawki trójdzielnej płodu, ze szczególnym uwzględnieniem terapii tokolitycznej w porodzie przedwczesnym.
  Tytuł angielski: The prevalence of fetal isolated tricuspid valve regurgitation in normal heart anatomy during maternal pharmacological treatment.
  Autorzy: Krasoń Aneta, Kaczmarek Piotr, Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.187-194, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  3/15

  Tytuł oryginału: Przydatność badania echokardiograficznego płodu w ciąży powikłanej występowaniem anomalii pozasercowych - badania wieloośrodkowe.
  Tytuł angielski: Usefullness of fetal echocardiography in pregnancy complicated with extracardiac malformations - multicenter studies.
  Autorzy: Włoch Agata, Włoch Stanisław, Grettka Krzysztof, Łagan Jerzy, Kudła Marek, Sikora Jerzy, Olejek Anita, Kamiński Kazimierz, Rokicki Władysław, Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.466-475, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,663

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  4/15

  Tytuł oryginału: Znaczenie obrazowej diagnostyki prenatalnej (USG/ECHO).
  Autorzy: Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (3) s.29-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44-46, il., tab.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża


  5/15

  Tytuł oryginału: Przydatność badania echokardiograficznego płodu w diagnostyce Zespołu Downa na podstawie danych z Zakładu Diagnostyki Wad Wrodzonych Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi w latach 1994-1999.
  Tytuł angielski: Usefulness of fetal echocardiography in the prenatal diagnosis of Down Syndrome based on material from Department for Diagnosis of Congenital Malforamaton's of the Instytute "Polish Mother's Memorial Hospital" in Lodz between 1994-1999. P. 1.
  Autorzy: Krasoń Aneta, Kaczmarek Piotr, Janiak Katarzyna, Piotrowicz Małgorzata, Nowicki Grzegorz, Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (3) s.177-182, il., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W okresie od 1994-1999 w ZDWW i "CZMP" przeprowadzono badania USG+ECHO u 40 płodów z Zespołem Downa (T21). W naszej serii przypadków większość noworodków z T21 pochodziła z ciąż niskiego ryzyka. Anomalie kardiologiczne stanowiły 75 proc. patologii stwierdzanej u płodów z T21. Najczęściej diagnozowaną prenatalnie wadą strukturalną mogącą sugerować T21 była wada serca (72 proc.) pod postacią wspólnego kanału przedsionkowo-komorowego (w 13 na 18 przypadków). Badanie echokardiograficzne płodu wydaje się być przydatne do wyłonienia z grupy ciężarnych niskiego ryzyka potencjalnych kandydatek do badań cytogenetycznych w kierunku T21.

  Streszczenie angielskie: Between 1994-1999 at the Department for Diagnosis of Congenital Malformations at the PPMH Institute there were ultrasound and echocardiography examinations performed in 40 fetuses with Down Syndrome. In our study most of the case come from low risk groups of pregnant women. Congenital heart defects (AV-canal in 13/18 cases) were the most common anomalies diagnosed prenatally in fetuses with Down Syndrome. In fetuses with DS, funcional cardiac anomalies with normal heart anatomy were recorded: disproportion and hypertrophy in 4/12 cases, tricuspid valve regurgitation, bright spot and pericardial effusion in 3/12 cases. The aim of our study was a retrospective analysis of fetuses with DS, which were diagnosed at the Department for Diagnosis of Congenital at the Institute of "PMMH" in 1994-1999 years.


  6/15

  Tytuł oryginału: Przydatność badania sonograficznego płodu w diagnostyce Zespołu Downa na podstawie danych z Zakładu Diagnostyki Wad Wrodzonych Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi w latach 1994-1999.
  Tytuł angielski: Usefulness of fetal sonography in the prenatal diagnosis of Down Syndrome based on material from Department for Diagnosis of Congenital Malforamaton's of the Instytute "Polish Mother's Memorial Hospital" in Lodz between 1994-1999. P. 2.
  Autorzy: Krasoń Aneta, Kaczmarek Piotr, Janiak Katarzyna, Piotrowicz Małgorzta, Nowicki Grzegorz, Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (3) s.183-187, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: W okresie od 1994-1999 w ZDWW i "CZMP" przeprowadzono badania USG+ECHO u 40 płodów z Zespołem Downa (T21). W naszej serii przypadków większość noworodków z T21 pochodziła z ciąż niskiego ryzyka. Anomalie pozasercowe stanowiły 25 proc. patologii stwierdzanej u płodów z T21. Najczęściej diagnozowaną prenatalnie wadą strukturalną pozasercową u płodów z T21 była wada przewodu pokarmowego pod postacią niedrożności dwunastnicy w 13/40 = 32,5 proc. przypadków.

  Streszczenie angielskie: In the years 1994-1999 at the Department for Diagnosis of Congenital Malformations at the PPMH Institute, there were ultrasound and echocardiography examinations pewrformed in 40 fetuses with Down Syndrome. In our study most of the cases from low risk groups of pregnant women. Extracardiac malformations were diagnosed prenatally in 25 p.c. fetuses with Down Syndrome. The most common anomaly from extracardiac malformations was duodenal atresia (13/40 cases - 32,5 p.c.).


  7/15

  Tytuł oryginału: Przydatność badania echokardiograficznego i poszerzonej sonografii w diagnostyce prenatalnej zespołu Edwardsa w materiale Zakładu Diagnostyki Wad Wrodzonych ICZMP (analiza 30 przypadków).
  Tytuł angielski: The role of fetal echocardiography and detailed sonography in the prenatal diagnosis of the Edward's syndrome - analysis of the thirty cases diagnosed at the Department of the Diagnosis for Fetal Malformations at the Institute "Polish Mother's Memorial Hospital".
  Autorzy: Kaczmarek Piotr, Krasoń Aneta, Janiak Katarzyna, Nowicki Grzegorz, Czichos Ewa, Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (7) s.600-605, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Trisomia 18 (zespół Edwardsa - T18) jest obok trisomii 21 i 13 najczęściej aberracją chromosomową spotykaną u płodów/noworodków. W latach 1994-2000 w Instytucie CZMP u 30 płodów zdiagnozowano T18. Wszystkie płody/noworodki z T18 prezentowały anomalie budowy. Najczęstszymi były: zahamowanie wzrostu wewnątrzmacicznego (96 proc.) i wady serca (92 proc.). Analiza danych podkreśla duże znaczenie "genetycznego sonogramu" i echokardiografii płodowej w diagnostyce T18.

  Streszczenie angielskie: Objective: Trisomy 18 (Edward's syndrome) is one the most common chromosomal aberration in fetuse/neonates. The aim of our was to assess the usefulness of the fetal echocardiography and genetic sonography in prenatal diagnosis trisomy 18 (retrospective analysis). Material and method: Between 1994-2000 at the Institute "Polish Mother's Memorial Hospital" 30 cases of trisomy diagnosed. Result: Every fetus/neonate with congenital anomalies. The most common were: intrauterine growth retardation (96 p.c.) and congenital heart defects (92 p.c.). Conclusions: Retrospective analysis indicates the great role of "genetic sonography" and fetal echocardiopgraphy in prenatal diagnosis of trisomy 18.


  8/15

  Tytuł oryginału: Przydatność badania echokardiograficznego płodu w diagnostyce zespołu Patau (analiza 11 przypadków).
  Tytuł angielski: The role of fetal echocardiography in the diagnosis of aneuploidy based upon prenatally diagnosed Patau Syndrome fetuses (case analysis).
  Autorzy: Janiak Katarzyna, Kaczmarek Piotr, Krasoń Aneta, Nowicki Grzegorz, Piotrowicz Małgorzata, Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (7) s.606-612, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Od 1944 roku do końca 1999 w Zakładzie Diagnostyki Wad Wrodzonych Instytutu "Centrum Zdrowia Matki Polki" zarejestrowano 11 przypadków płodów z potwierdzoną badaniami cytologicznymi trisomią 13 pary (zespół Patau). Celem pracy było wykazanie przydatności diagnostyki sonograficznej i echokardiograficznej w II trymestrze ciąży w oparciu o analizę retrospektywną przypadków z zespołem Patau. W większości pochodziły one z ciąż ryzyka. Zespół Patau w badanej serii manifestował się wadami w zakresie różnych układów i narządów, w tym najczęściej wadami serca (7/11), ośrodkowego układu nerwowego (6/11) i układu moczowego (6/11). Stosunkowo często w przebiegu trisomii 13 występowało wewnątrzmaciczne opóźnienie wzrostu (4/11).

  Streszczenie angielskie: Objective: Assessment of usefulness of the fetal echocardiography and genetic sonography in prenatal diagnosis trisomy 13 (retrospective analysis). Material and method: Between 1991-1999 at the Department for Diagnosis of Congenital Malformation at the Institute of PPMH in 11 fetuses with Patau Syndrome ultrasound and echocardiography examination were performed. In our study the most of cases come from low risk of pregnant women. Results: Fetal heart defect was the most common anomaly diagnosed prenatally in fetuses with Patau Syndrome (7/11), the second one were central nervous system anomalies (6/11) and genitoyrinary system anomalies (6/11).


  9/15

  Tytuł oryginału: Znaczenie badania echokardiograficznego w przebiegu farmakoterapii płodu lub ciężarnej.
  Tytuł angielski: The role of fetal echocardiography during maternal pharmacological treatment.
  Autorzy: Krasoń Aneta, Janiak Katarzyna, Kaczmarek Piotr, Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (7) s.645-651, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • ginekologia i położnictwo
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Niedomykalność zastawki trójdzielnej (TR) stosunkowo często jest objawem echokardiograficznym nie związanym z anomalią strukturalną serca płodu. Celem naszej pracy było przeanalizowanie występowania TR u płodu przy stwierdzanej prwidłowej anatomii serca płodu i po wykluczeniu wad pozasercowych w grupie płodów matek przyjmujących leki głównie tokolityczne w zagrażającym porodzie przedwczesnym. Analizie retrospektywnej poddano 43/100 (43 proc.) przypadków stwierdzanej u płodu TR. W badanej grupie ciężarnych najczęstszą przyczyną wystąpienia TR przy prawidłowej anatomii serca płodu było stosowanie betamimetyków z powodu zgrażającego produ przedwczesnego. TR spowodowana przyjmowaniem przez matkę leków może być jednym objawem hemodynamicznym u płodu, stosunkowo dobrze tolerowanym bez wpływu na sposób zakończenia ciąży i na stan kliniczny noworodków wg aktualnego stanu naszej wiedzy.

  Streszczenie angielskie: Objective: fetal tricuspid valve regurgitation (TR) has been described in the literature in association with congenital heart defects, congestive heart failure, fetal cardiac arrythmias and ductal occlusion. TR is very often present during echocardiographic examinations without structural anomalies of fetal heart and without extracardiac malformations (ECM). Material and methods: The aim of the study was an analysis of fetal TR in cases without ECM and with normal heart anatomy (NHA) in 43/100 (43 p.c.) fetuses with maternal treatment. Results: In the study group the most common finding ogf TR with NHA was exposure to betamimetic. Fetal echocardiography was helpful in these cases to confirm the safety and fetal well-being during maternal pharmacological treatment due to premature labour.


  10/15

  Tytuł oryginału: Korelacja morfologiczno-echokardiograficzna wad wrodzonych układu krążenia u płodów i noworodków.
  Tytuł angielski: Morphologic-echocardiographic correlation of congenital heart defects in fetuses and neonates.
  Autorzy: Czichos Ewa, Respondek-Liberska Maria, Kulig Andrzej
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 13 (73) s.21-24, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Oceniono zgodność rozpoznań echokardiograficznych i autopsyjnych na podstawie wyników badań 94 płodów i noworodków z różnymi postaciami wad serca i naczyń, w grupach izolowanych wad układu krążenia i wad mnogich, w tym aberracji chromosomalnych. Wykazano zgodność prenatalnej diagnostyki echokardiograficznej z oceną autopsyjną u 95,7 proc. ocenianych płodów. Część wad, należąca do złożonych anomalii, nie została rozpoznana echokardiograficznie. Prenatalne rozpoznania całkowicie fałszywie ujemne dotyczyły 4,3 proc. płodów. Po wykluczeniu z analizy izolowanych VSD w przedstawionym materiale nie było rozpoznań ECHO fałszywie dodatnich. Największa zgodność w obu ocenach występowała w grupie izolowanych wad układu krążenia i aberracji chromosomalnych, zaś największe różnice w grupie wad mnogich, a dotyczyły one oceny opuszki serca lub dużych naczyń.

  Streszczenie angielskie: The compatibility of fetal echocardiographic examination and post mortem diagnoses was analysed in 94 patients with isolated and multiple anomalies, including chromosomal abnormalities. There was a high compatibility between prenatal diagnoses and autopsy findings in 95.7 p.c. cases. There was 4.3 p.c. of false negatives diagnoses. After exclusion of isolated small VSD's there was no false positives diagnoses. The best compatibility in prenatal and autopsy examinations was presented in a group of isolated CHD and chromosomal anomalies and the biggest differences have been noticed in a group of multiple anomalies in the assessment of the conus of the heart and great arteries.


  11/15

  Tytuł oryginału: Diagnostyka obrazowa wad wrodzonych płuc: torbiele i zmiany torbielopodobne.
  Tytuł angielski: Diagnostic imaging of congenital lung malformations: cysts and cystlike lesions.
  Autorzy: Biegański Tadeusz, Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Pediatr. Pol. 2002: 77 (8) s.689-700, il., bibliogr. 40 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,294

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • radiologia
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przedstawiono patogenezę, objawy kliniczne i diagnostykę obrazową torbieli i torbielopodobnych wad płuc: wrodzonej torbielowatości gruczolakowatej, wrodzonego rozdęcia płatowego, torbieli jelita pierwotnego oraz atrezji oskrzelowej. Zwrócono uwagę na cechy diagnostyczne obrazów w okresie prenatalnym i u pacjentów w wieku dziecięcym.

  Streszczenie angielskie: The pathogenesis, clinical symptoms and diagnostic imaging of cystic and cystlike lung lesions, i.e. cystic adenomatoid malformation, congenital lobar overinflation, foregut cysts in the thoerax and bronchial atresia are presented. Attention is paid to the diagnostic appearances of malformations in the prenatal period and in pediatric patients.


  12/15

  Tytuł oryginału: Analiza wpływu farmakoterapii ciężarnej na występowanie niedomykalności zastawki trójdzielnej u płodu, ze szczególnym uwzględnieniem terapii tokolitycznej w porodzie przedwczenym : praca doktorska
  Autorzy: Krasoń Aneta, Respondek-Liberska Maria (promot.).; Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki [Zakład Diagnostyki i Profilaktyki Wad Wrodzonych w Łodzi]
  Źródło: 2002, [2], 149 k. : il., tab., bibliogr. 117 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19672

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  13/15

  Tytuł oryginału: List do Redakcji. [O szkoleniu specjalistów ultrasonografii].
  Autorzy: Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (10) s.91-93, tab.
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • list i notatka


  14/15

  Tytuł oryginału: Postępy echokardiografii płodowej. Wykład w ramach I Krajowej Konferencji Echokardiograficznej - 27-29 kwietnia 2001, Zakopane, Kasprowy Wierch.
  Tytuł angielski: Advances in fetal echocardiography. The lecture on the 1st National Conference of Echocardiography.
  Autorzy: Respondek-Liberska Maria
  Źródło: Ultrasonografia 2002 (10) s.26-35, il., tab., bibliogr. 9 poz., sum. - 1 Krajowa Konferencja Echokardiograficzna Zakopane 27-29.04. 2001
  Sygnatura GBL: 313,525

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód

  Streszczenie polskie: Wady wrodzone serca należą do najczęstszych wad występujących u człowieka: (8:1000 w populacji noworodkowej, 24:1000 w populacji płodów). Większość wad wrodzonych serca powstaje w okresie trwania embriogenezy (między 22 a 53 dniem od zapłodnienia). Większość z nich przebiega w sposób "niemy" w czasie trwania ciąży, zazwyczaj u młodych, zdrowych kobiet, bez obciążonego wywiadu rodzinnego czy położniczego, czyli z ciąż z tzw. niskiego ryzyka położniczego. Prenatalna diagnostyka położniczo-kardiologiczna pozwala na wczesne wykrycie wad wrodzonych, weryfikację rozpoznania w ośrodku referencyjnym, zaplanowanie miejsca i czasu porodu, aby zapewnić noworodkowi jak najlepsze warunki w pierwszych godzinach i dniach życia oraz bezpieczny i najtańszy transport in utero. Wady wrodzone serca w większości przypadków mogą być skutecznie leczone przez kardiochirurgów po urodzeniu. W artykule podano listę wad serca możliwych do zdiagnozowania przed porodem z podziałem na 3 typy patologii (wady nie dające objawów po urodzeniu, wady wymagające wczesnej interwencji zabiegowej, wady letalne). Optymalnie ocena serca płodu oraz narządów wewnętrznych płodu powinna być przeprowadzona w połowie ciąży (ok. 20 tygodnia). Współcześnie większość wad genetycznych (trisomie 21, 18 i 13) rozpoznaje się na podstawie badania sonograficznego (USG + ECHO płodu), a następnie potwierdza się w badaniu cytogenetycznym. W 95 proc. przypadków zastosowanie pełnego kompletu badań prenatalnych pozwala na potwierdzenie prawidłowego przebiegu ciąży i można się spodziewać porodu fizjologicznego oraz urodzenia...

  Streszczenie angielskie: Congenital heart diseases belong to the most common defects in newborns. Often they may present little clinical signs and symptoms, especially in the early phase. In most cases congenital heart diseases may be successfully treated by surgery after birth. Fetal echocardiography is the excellent method of their early detection. In the lecture basic problems concerning fetal echocardiography are described.


  15/15

  Tytuł oryginału: Diagnostic aspects of fetal/neonatal cystic adenomatoid lung malformation at the reference centre.
  Autorzy: Kasprzak Elżbieta, Respondek-Liberska Maria, Kaniewska Danuta, Biegański Tadeusz, Czichos Ewa, Gadzinowski Janusz
  Źródło: Arch. Perinat. Med. 2002: 8 (4) s.31-34, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 306,526

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • noworodki
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie angielskie: Congenital cystic adenomatoid malformation (CCAM) of lungs is a relatively rare developmental anomaly, at present could be diagnosed prenatally. This study presents our own experience in CCAM diagnosis during fetal and neonatal life, using ultrasonography, echocardiography, X-ray and computed tomography.

  stosując format: