Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: REROŃ
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Siarczan magnezu i inne leki w terapii zagrażającego porodu przedwczesnego.
Autorzy: Reroń Alfred, Wąs Kazimierz, Huras Hubert
Źródło: Klin. Perinatol. Ginekol. 2002: 36 s.386-391, bibliogr. 41 poz.
Sygnatura GBL: 313,663

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • płeć żeńska
 • ciąża


  2/7

  Tytuł oryginału: Deklaracja porodu XXI wieku.
  Autorzy: Klimek R[udolf], Basta A., Bręborowicz G[rzegorz]. H., Chazan B., Czajkowski K., Dębski R., Dubcak J., Fedor-Freybergh P., Hajek Z., Kamiński K., Klimek M., Krzysiek J., Lauterbach R., Lukacin S., Malarewicz A., Maly Z., Marianowski L[ongin], Oleszczuk J., Pisarski T., Reroń A., Roztocil A., Sajdak S., Skręt A., Śtencl J., Szymański W., Wilczyński J., Unzeitig V., Zdebski Z.
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (1) s.3-13, il., tab., bibliogr. 48 poz.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • ciąża


  3/7

  Tytuł oryginału: Wokół argumentu potencjalności w dyskusji o początku życia.
  Tytuł angielski: On question concerning the beginning of human life.
  Autorzy: Reroń Tadeusz
  Źródło: Adv. Clin. Exp. Med. 2002: 11 (1) suppl. 1 s.39-48, sum. - Konferencja naukowa pt. Człowiek, medycyna, kultura fizyczna Wrocław 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 313,451

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód

  Streszczenie polskie: Jednym z kluczowch zagadnień bioetyki jest określenie statusu dziecka nienarodzonego. Poszukiwanie odpowiedzi na pytanie czy embrion ludzki jest osobą, czy też jedynie skupiskiem komórek, które dopiero z czasem dadzą początek istnieniu ludzkiemu, będzie implikowało sposób zachowania wobec człowieka jako osoby, nie tylko ze strony personelu medycznego, ale również całych społeczeństw. Spór o status nienarodzonego zdaje się coraz bardziej nasilać wraz z rozwojem biotechnologii. Często w imię postępu odmawia się dziecku poczętemu statusu osoby ludzkiej, aby w ten sposób usprawiedliwić różne działania niejednokrotnie skierowane przeciwko życiu tych najmniejszych i najbardziej niewinnych istot ludzkich. Pytanie o ontyczny status dziecka poczętego, jest pytaniem o to, w którym momencie poczęte dziecko staje się człowiekiem, pełnoprawną osobą. Rozstrzygnięcie tego problemu jest niezwykle ważne, ponieważ stanowi podstawę kwalifikacji moralnej działań dotyczących owej nienarodzonej jeszcze istoty ludzkiej. Sposobem odpowiedzi na postawione pytania będzie próba weryfikacji jednego z najbardziej znanych współcześnie kryteriów, które w opinii ich zwolenników mają decydować o człowieczeństwie nasciturusa, jakim jest zasada potencjalności. Zasada potencjalności mówi, że zygota to nic innego jak dorosły czowiek, ale in potentia, w związku z czym jest czynem o tyle moralnie złym, że jest unicestwieniem człowieka. Uznając ludzki zarodek za potencjalnego na razie człowieka, w praktyce ...

  Streszczenie angielskie: Medical interference in case of an adult take into account his dignity and rights that he is entitled to. However, in case of human zygote, embryo or fetus, these principles are not univocal any more. Their ambivalence often results in understanding the status of human being in its very beginning. Does the human embryo in its earliest phase of life make its life in a full sense? In connection with this the embryo is entitled to personal dignity and should be assured of full protection. Answering the question if the unborn, from the very beginning of its development, is a person, would solve many controversies which have appeared in the field of present biomedicine. The defining of the ontological status of the embryou could permit to formulate the specific "card of human embryo's rights" which could enable to show respect to every human being regardless of the period of life. Church has always proclaimed particular value and immunity ("sanctity") of human life. From the very beginning till now Church have been teaching that no-one has the right to seek human life which is God's gift. Human life is inviolable. In the connection with that human life is sacred, one should respect it from the very beginning and try to learn all the contemporary criteria of humanity. At the moment one can run across many criteria of humanity. At the moment one can run across many criteria of humanity. Some of them declare for humanity from the very beginning, others point out the later ...


  4/7

  Tytuł oryginału: Infekcje pochwy i szyjki macicy jako przyczyna porodu przedwczesnego.
  Tytuł angielski: Relationship between vaginal and cervical infections and preterm delivery.
  Autorzy: Reroń Alfred, Bobrzyńska Monika
  Źródło: Kolposkopia 2002: 2 (2) s.25-28, bibliogr. 31 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,653

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża

  Streszczenie polskie: Porody przedwczesne pozostają nadal jednym z najważniejszych problemów współczesnego położnictwa. W naszym kraju stanowią one 7,2 - 8,4 proc. wszystkich porodów, będąc główną przyczyną umieralności okołoporodowej noworodków. Poród przedwczesny jest następstwem wielu nieprawidłowości ciąży, wśród których infekcje układu moczowego oraz pochwy i szyjki macicy odgrywają bardzo istotną rolę. W pracy szczególnie podkreślono znaczenie czynnika infekcyjnego w etiopatogenezie porodu przedwczesnego. Omówiono kryteria diagnostyczne, patomechanizm oraz profilaktykę porodu przedwczesnego.


  5/7

  Tytuł oryginału: Przedwczesne pęknięcie błon płodowych w ciąży niedonoszonej.
  Tytuł angielski: Preterm rupture of the membranes in incomplete pregnancy.
  Autorzy: Reroń Alfred, Huras Hubert
  Źródło: Ginekol. Prakt. 2002: 10 (6) s.33-36, tab., bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • ciąża
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy autorzy przedstawiają retrospektywną ocenę ciężarnych hospitalizowanych z powodu przedwczesnego pęknięcia błon płodowych w ciąży niedonoszonej w latach 1996-2000. Przedwczesne pęknięcie błon płodowych w ciąży niedonoszonej prowadzi do częstego wykonywania cięć cesarskich oraz zwiększenia odsetka wcześniactwa u noworodków. Zastosowanie antybiotyków i leków tokolitycznych u ciężarnych leczonych z powodu przedwczesnego pęknięcia błon płodowych w ciąży niedonoszonej pozwoliło na przedłużenie czasu trwania ciąży o 6 dni.

  Streszczenie angielskie: In the article the authors present retrospective analysis of patients treated for preterm rupture of the membranes in incomplete pregnancy from 1996 to 2000. Premature rupture of the membranes in incomplete pregnancy leades to more than expected cesarian section cases and prematurity. Antibiotics therapy and tocolitic therapy in patients treated for premature rupture of the membranes in incomplete pregnancy allowed to prolong pregnancy for six days.


  6/7

  Tytuł oryginału: Wpływ antybiotykoterapii na tokolizę w zaawansowanej ciąży zagrożonej : praca doktorska
  Autorzy: Bobrzyńska Monika, Reroń Alfred (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Katedra Ginekologii i Położnictwa, Szpital UniwersyteckiKlinika Ginekologii i Położnictwa Septycznego w Krakowie
  Źródło: 2002, 78 k. : il., tab., bibliogr. 118 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20626

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć żeńska
 • ciąża


  7/7

  Tytuł oryginału: Optymalizacja wskazań do laparoskopowego usuwania mięśniaków macicy : praca doktorska
  Autorzy: Trojnar-Podleśny Magdalena, Reroń Alfred (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Klinika Ginekologii i Położnictwa Septycznego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
  Źródło: 2002, 102 k. : il., tab., bibliogr. 137 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20628

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć żeńska

  stosując format: