Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RENK
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Relacje pomiędzy wybranymi pierwiastkami kostniwa zębów w przebiegu zapalenia przyzębia dorosłych.
Tytuł angielski: The relationship between selected trace elements in the dental cementum in adult periodontitis.
Autorzy: Skucha-Nowak Małgorzata, Hetmańczyk Marek, Ilewicz Leszek, Szala Janusz, Świdziński Witold, Renk Sławomir
Źródło: Czas. Stomatol. 2002: 55 (2) s.103-109, il., tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 310,924

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • in vitro

  Streszczenie polskie: W pracy oceniano relacje pomiędzy pierwiastkami: Ca, Mg, Na, P w cemencie korzeniowym u osób zdrowych i u pacjentów z zapaleniem przyzębia dorosłych. Stwierdzono zależności pomiędzy parami pierwiastków Ca i P, Ca i Na, Ca i Mg oraz ujemny współczynnik regresji: wzrost zawartości Na, P i Mg powoduje spadek zawartości Ca w kostniwie. Stwierdzone zależności były bardziej nasilone w kostniwie pacjentów z zapaleniem przyzębia dorosłych.

  Streszczenie angielskie: The study evaluated the relationship between the trace elements Ca, Mg, Na and P in the dental cementum in healthy subjects and in patients with adult periodontitis. A dependency was found between the pairs of elements Ca and P, Ca and Na, Ca and Mg, as well as a negative coefficient regression: an increase in the level of Na, P and Mg causes a decrease in level of Ca in the cementum. The dependencies observed were stronger in the cementum of patients with adult periodontitis.


  2/4

  Tytuł oryginału: Chemomechaniczne opracowywanie ubytków - prezentacja systemu Carisolv.
  Tytuł angielski: Chemo-mechanical treatment of carries lesions - a demonstration of the Carisolv system.
  Autorzy: Renk Sławomir, Ilewicz Leszek, Kupka Tomasz, Skucha-Nowak Małgorzata, Tanasiewicz Marta
  Źródło: Nowa Stomatol. 2002: 7 (2) s.58-62, il., bibliogr. 13 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,407

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Streszczenie angielskie: In the work the researchers present the characteristics of Carisolv - the system designed to the chemo-mechanical removal of carries tissue. The composition, mechanism of functioning and the structure of the complementary tools are described as well as the methodology of clinical conduct. The focus was directed on the theroetical basis of the chemo-mechanical removal of carries and the development of these methods in the course of the recent years. Additionally, a new mechanical device Carisolv Power Drive constituting a development of the current system is demonstrated.


  3/4

  Tytuł oryginału: Chemomechaniczne usuwanie tkanek próchnicowych w badaniach in vitro : praca doktorska
  Autorzy: Renk Sławomir, Ilewicz Leszek (promot.).; Śląska Akademia Medyczna Wydział Lekarski, Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Chorób Przyzębia w Zabrzu
  Źródło: 2002, [3], 72 k., [24] k. tabl. : bibliogr. 275 poz., streszcz., sum., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19613

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro


  4/4

  Tytuł oryginału: Medycyna morska i tropikalna na Pomorzu.
  Autorzy: Renke Wiesław
  Źródło: Ann. Acad. Med. Gedan. 2002: 32 s.377-382, bibliogr. 11 poz. - Konferencja naukowa pt. Dorobek nauki i perspektywy jej rozwoju w województwie pomorskim Gdańsk 09-10.06. 2000
  Sygnatura GBL: 702,634

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  stosując format: