Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: REMBIELAK
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: IMRT in clinical practice - introduction of new QA procedures.
Tytuł polski: Nowe procedury kontroli jakości w radioterapii z modulacją intensywnej wiązki.
Autorzy: Rembielak Agata, Ślosarek Krzysztof, Grządziel Aleksandra, Maciejewski Bogusław
Źródło: Nowotwory 2002: 52 (1) s.41-44, il., bibliogr. 11 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 313,490

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Streszczenie polskie: Celem leczenia w radioterapii jest dostarczanie możliwie wysokiej dawki promieniowania w obszar guza z jednoczesną maksymalną ochroną tkanek zdrowych. Nowa technika w radioterapii - modulacja intensywności wiązki (IMRT) - pozwala na utrzymanie niskiego ryzyka powikłań ze strony narządów krytycznych przy eskalacji dawki w obszarze guza. IMRT łączy w sobie dwie koncepcje konformalnej radioterapii: odwrotne planowanie leczenia i komputerową optymalizację oraz komputerowo sterowaną modulację intensywności wiązki podcza napromieniania. Ze względu na bardzo dużą precyzję, jaką narzuca na użytkownika IMRT, konieczne jest opracowanie i wdrożenie w praktyce klinicznej szczegółowych procedur kontroli jakości radioterapii (QA). W Centrum Onkologii - Instytucie w Gliwicach IMRT została po raz pierwszy zastosowana w październiku 2000 roku. Planowanie IMRT jest przeprowadzane za pomocą systemu CadPlan-Helios, natomiast leczenie za pomocą dwóch akceleratorów Clinac 2300 i dwóch Clinac 600; wszystkie wyposażone w opcję dynamicznego kolimatora wielolistkowego (dMLC). Celem pracy jest przedstawienie kolejnych etapów planowania i leczenia w oparciu o modulację intensywności wiązki ze szczególnym uwzględnieniem nowych procedur kontroli jakości w IMRT, związanych z weryfikacją prowadzonego napromieniania.

  Streszczenie angielskie: The goal of radiotherapy is to deliver the dose precisely to the target volume leaving the healthy tissues spared. With a new modality of three-dimensional conformal radiotherapy (3D-CRT) - intensity modulated radiation therapy (IMRT) - maintaining low level treatemnt toxicity within the critical organs and increasing total tumor dose becomes more likely. IMRT combines two concepts of 3D-CRT delivery: inverse treatment planning with computer optimization and computer controilled intensity modulation of the beam during the treatment. Due to high conformality of IMRT plans it is very important to develop proper quality assurance (QA) protocols for treatment planning and to implement them clinical practice. In the Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology at Gliwice, Poland an IMRT planning system CadPlan-Helios (Varian) has been in use since October 2000. Treatment is delivery by four accelerators: two Clinac 2300 and two Clinac 600, all equipped with dynamic multileaf collimator option (dMLC). The aim of this paper is to present our experiences with the IMRT technique implementation in clinical practice with particular regard to new quality assurance procedures.


  2/3

  Tytuł oryginału: Modulacja intensywności wiązki w leczeniu raka prostaty.
  Tytuł angielski: Intensity modulated radiation therapy (IMRT) in prostate cancer.
  Autorzy: Rembielak Agata, Ślosarek Krzysztof
  Źródło: Nowotwory 2002: 52 (2) s.150-153, tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,490

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • radiologia
 • urologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Radioterapia to uznana metoda radykalnego leczenia raka prostaty w postaci ograniczonej. W napromienianiu, w oparaciu o techniki konwenconalne, stosowane są dawki całkowite rzędu 70 Gy. Wartość tę wielu utorów wymienia jako górną granicę bezpieczeństwa w leczeniu raka prostaty, ze względu na akceptowalne ryzyko powikłań popromiennych ze strony tkanek zdrowych, znajdujących się w obszarze napromienianym. W szeregu przeprowadzonych badań klinicznych wykazano konieczność podania wyższej, niż w terapii konwencjonalnej, dawki całkowitej dla poprawy miejscowego wyleczenia. Postęp techniczny w radioterapii i zastosowanie technik konformalnych pozwoliły na zwiększenie dawek promieniowania, podawanych w obszarze guza z jednoczsnym zaoszczędzeniem otaczających tkanek zdrowych. Wprowadzenie modulacji intensywności wiązki (Intensity Modulated Radiation Therapy - IMRT) umożliwiło dalszą eksalację dawki promieniowania w obszarze tarczowym, zachowując ryzyko powikłań w tkankach zdrowych bądź zmniejszenie dawki promieniowania w narządach krytycznych, przy jednoczesnym zachowaniu dawki w obszarze tarczowym. W niniejszym artykule dokonano przeglądu piśmiennictwa z zakresu zastosowania techniki IMRT w komputerowym planowaniu leczenia w raku prostaty. Przedstawiono także wyniki badań klinicznych, wykorzystujących technikę IMRT w terapii raka prostaty.

  Streszczenie angielskie: Radiotherapy is an established standard in radical treatment of localized prostate cancer. During conventional radiotherapy total doses of 70 Gy are applied as the safe upper limit due to an acceptable risk of normal tissue complicaitons within the treated volume. Several clinical studies revealed that doses higher than prescribed in conventional radiotherapy may be desirable to improve local control in prostate cancer. Technical developments in radiotherapy, together with the implementation of conformal techniques, have allowed dose escalation within tumor volume while sparing surrounding normal tissues. With the introduction of itnensity modulated radiation therapy (IMRT) it is expected to escalate the dose to the targe yet further, while maintaining the risk of normal tissue complications or to reduce the dose within critical structures without comprising the dose to the target. The paper presents the spectrum of biliography regarding the use of IMRT in computer treatemnt planning of prostate cases. The results of clinical trials and studies concerning IMRTO in the management of prostate cancer are presented.


  3/3

  Tytuł oryginału: Przypadek leczenia operacyjnego raka sromu u 101-letniej pacjentki - opis przypadku klinicznego.
  Tytuł angielski: Surgical treatment of vulvar cancer in a 101-year old patient - case report.
  Autorzy: Olejek Anita, Kozak-Darmas Iwona, Ziółkowski Adam, Rembielak-Stawecka Beata
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (11) : Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu s.908-912, il., bibliogr. 10 poz., sum. - Konferencja pt. Ginekologia onkologiczna na progu trzeciego tysiąclecia - nowe kierunki w diagnostyce i leczeniu Książ k. Wałbrzycha 20-22.06. 2002
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • ginekologia i położnictwo

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • dorośli = 65 r.ż.

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przypadek płaskonabłonkowego raka brodawkowatego u 101-letniej pacjentki leczony operacyjnie.

  Streszczenie angielskie: Objectives: Vulva cancer makes up 2,5 - 5 p.c. of all malignant neoplasms developing within the female genital organs. The average age of patietns with vulvar cancer cancer is 60 years, and most cases occur between 70-80. The great majority of cases (95 p.c.) belong to squamous cell carcinoma with endophytic or exophytic growth, for example carcinoma varrucosum. It is malignant neoplasm showing a signfiicant histologic maturity, which however, does not cause metastases. Study design: This is a case reprot concerning a 101 year old patient with vulvar cancer treated surgically. Conclusions: In cases of vulvar cancer, surgical treatment is still the method of choice. The surgical removal of the tmor together with the surrouding tissues proved to be sufficient.

  stosując format: