Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RELIGA
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Wpływ ciepłej kardioplegii z krwią i kardioplegii krystaloidowej na funkcję mechaniczną i metaboliczną uszkodzonego niedokrwieniem mięśnia sercowego szczura : praca doktorska
Autorzy: Przybylski Roman, Religa Zbigniew (promot.).; Human Biology Research Center, Hadassah University Hospital in Jerozolima, Izrael i Joseph Lunenfeld Cardiac Surgery Research Center, Hadassah University Hospital in Jerozolima, Instytut Kardiologiczny [w Warszawie]
Źródło: [2002], [2], 85 k. : il., tab., bibliogr. 167 poz., streszcz., sum., maszyn.
Sygnatura GBL: 45/20379

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury


  2/12

  Tytuł oryginału: Pediatria polska. T. 1 - 2
  Autorzy: Baszczyński Jan, Bocian Ewa, Bożek Józef, Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Chmielewska-Szewczyk Danuta, Dębiec Barbara, Drzewoski Józef, Ginalska-Malinowska Maria, Górnicki Bolesław, Hałuszka Janusz, Jankowska Jadwiga, Jeske Jerzy, Judkiewicz Luba, Karpiński Eugeniusz, Kawalec Wanda, Koehler Brygida, Kostrzewska Ewa, Krawczyński Marian, Kurnatowska Alicja, Laskowska-Klita Teresa, Lorenc Józefa, Łodziński Kazimierz, Łozińska Danuta, Marciński Andrzej, Mazurczak Tadeusz, Metera Małgorzata, Filipiak-Miastkowska Irmina, Moll Jadwiga, Nawarycz Tadeusz, Pawlak Zofia, Piotrowski Andrzej, Popczyńska-Markowa Maria, Prokopczyk Jadwiga, Pronicka Ewa, Radomska Izabella, Romer Tomasz E., Rondio Zdzisław, Rudkowski Zbigniew, Rudziński Andrzej, Rybakowa Maria, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara, Ryżko Józef, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Socha Jerzy, Sońta-Jakimczyk Danuta, Stańczyk Jerzy, Symonides-Ławecka Alicja, Sysa Andrzej, Szarras-Czapnik Maria, Szotowa Wanda, Szreter Tadeusz, Szydłowski Lesław, Szymańska Katarzyna, Szymkiewicz Czesław, Teisseyre Mikołaj, Trzcińska-Dąbrowska Zofia, Tylki-Szymańska Anna, Wochna-Sobańska Magdalena, Woynarowska Barbara, Wyszyńska Teresa, Zarzycki Janusz, Zdańska-Brincken Maria, Bogusławska-Jaworska Janina, Celińska-Cedro Danuta, Chrościcki Antoni, Czochańska Jagna, Grenda Ryszard, Gryczyńska Danuta, Hanicka Magdalena, Januszewicz Paweł, Kaliciński Piotr, Kaczmarski Maciej, Kołecki Paweł, Komender Jadwiga, Korniszewski Lech, Książyk Janusz, Kubicka Krystyna, Kurzawa Ryszard, Majewska-Zalewska Hanna, Michałowicz Roman, Moll Jacek, Olszewska Zofia, Omulecki Anastazy, Pellar Jan, Radwańska Urszula, Religa Zbigniew, Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Wachowiak Jacek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Zalewski Tadeusz, Żebrak Jan
  Opracowanie edytorskie: Górnicki Bolesław (red.), Dębiec Barbara (red.), Baszczyński Jan (red.).
  Wydanie: - Wyd. 2
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (XVII, [3], 730 s., [2] k. tabl. : il., tab. ; XXI, [3], 772 s. : il., tab.), 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,326

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  3/12

  Tytuł oryginału: Wyniki leczenia choroby niedokrwiennej serca zabiegami przezskórnej koronaroplastyki chorych z współistniejącą cukrzycą.
  Tytuł angielski: Percutaneous transluminal coronary angioplasty in coronary artery disease in patients with type 2 diabetes mellitus.
  Autorzy: Peruga Jan Z., Religa Wojciech, Krzemińska-Pakuła Maria, Drzewoski Józef
  Źródło: Pol. Prz. Kardiol. 2002: 4 (2) s.115-120, il., tab., bibliogr. 23 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,529

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Cel pracy: Badania epidemiologiczne u chorych z chorobą niedokrwienną serca (CHNS) wykazują, że cukrzyca (DM) przyspiesza jej rozwój, pogarsza przebieg kliniczny i rokowanie w porównaniu z pozostałą częścią populacji. Celem pracy jest analiza zabiegów koronaroplastyki (PTCA) u chorych z CHNS i towarzyszącą DM w porównaniu z pacjentami bez DM. Materiał i metodyka: W okresie trzech lat (1998 - 2000) w Klinice Kardiologii IMW AM w Łodzi przeprowadzono łącznie 1570 zabiegów PTCA. W grupie tej 1303 chorych (83 proc., grupa 1) miało prawidłowy metabolizm węglowodanów, a u 267 chorych (17 proc., grupa 2) rozpoznano DM typu II. Obydwie grupy nie różniły się wiekiem, jedynie w grupie 1 było więcej mężczyzn 81 proc. vs. 73 proc. (p 0.05), zaś w grupie 2 chorzy częściej zgłaszali przebyty zawał mięśnia sercowego 43 proc. vs. 32 proc. (p 0.05). Wyniki: U chorych z DM w badaniu koronarograficznym częściej stwierdzano chorobę wielonaczyniową 38 proc. vs. 13 proc. (p 0,05), a wymiar referencyjny zwężonego naczynia poddawanego zabiegowi koronaroplastyki był znamiennie mniejszy 3,12 ń 0,4 vs. 3,4 ń 0,5 ( p 05), podczas zabiegów koronaroplastyk częściej w tej grupie implantowano stent 40 proc. vs. 34 proc. (p 0,05). Częstość powikłań w okresie szpitalnym była podobna w obydwu grupach. W okresie obserwacji poszpitalnej (średnio 1 rok) całkowita śmiertelność wynosiła 4,07 proc. i była znamiennie większa w grupie 2 - 5,24 proc. vs. 3,83 proc. (p 0,0050. Wnioski: Rokowanie po ...

  Streszczenie angielskie: Epidemiological studies have clearly proven that diabetes mellitus accelerates atherosclerosis, leading to more severe course of ischemic heart disease when compared to non-diabetic subjects. The aim of the study was the analysis of PTCA in CAD patients with or without diabetes. In a three-year period, between 1998 and 2000, 1570 PTCA procedures were performed in the Cardiology Department, Internal Medicine Institute, Medical University of Łódź. The patients were divided into two groups: group 1 - PTCA patients with normal glucose metabolism (n = 1303) and group 2 PTCA (267 patients, 17 p.c.) who had type II diabetes mellitus. Both group were similar in terms of age, but not of gender distribution. Men was great in non diabetic group 81 p.c. vs. 73 p.c. (p 0.05), The history of previous myocardial infarction more often in patients with diabetes 43 p.c. sv. 32 p.c. (p 0.05). Diabetic patients were more often found to have multivessel disease 38 p.c. vs. 13 p.c. (p 0.05) and the reference diameter of stenotic vessel was significantly smaller in patients with diabetes 3.12 ń 0.4 vs. 3.4 ń 0.5 (p 0.05) Stent implantation was also more often in diabetic subjects (40 p.c. vs. 34 p.c. (p 0.05). Early complications rates and mortality were similar in both groups. Mean follow-up time (exceeding 1 year) was comparable in both groups. Total mortality in whole group was 4.07 p.c., but was significantly greater in diabetic group 5.24 p.c. vs. 3.83 p.c., p 0.005. ...


  4/12

  Tytuł oryginału: Atrial resynchronization in patients after heart transplantation.
  Autorzy: Kutarski Andrzej, Zakliczyński Michał, Oleszczak Krzysztof, Kuśnierz Jacek, Lech Bogdan, Wojarski Jacek, Kalarus Zbigniew, Przybylski Roman, Widomska-Czekajska Teresa, Religa Zbigniew, Zembala Marian
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (2) s.11-17, il., tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • transplantologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Lower-Shumway technique (atrioatrial anastomosis) is the most frequently used technique for orthotopic heart transplantation and such a patient has two right atria and two sinus nodes. Sinus node dysfunction (SND) is a frequent finding in pts. after OHT; taking advantage of the frequency of innervated sinus node of recipient's atrial remnant as a natural biosensor for triggered pacing of donor atrium is an interesting option for these pts. The aims of our study: 1. the analysis of possibility of utility of recipient atrial sinus node as natural biosensor for triggered donor atrium permanent pacing in transplanted patients with SND. 2. the evaluation of pacing and sensing conditions of the recipient's atrium in the some pts. 3. long-term observation of effectiveness A2A2T(/D) pacing mode. Methods. 10 out of 37 pts. received A2A2T (8 pts.) and A2A2T/D (2 pts) pacing systems. In pts. with NSR of recipients atrium, we evaluated acceleration of its frequency during slight exercise and atropine. Results. In recipient's atrium among 37 pts we recognized NSR only in 15/37 pts.; in the remaining 22 pts. we found: sinus bradycardia - in 3, atrial flutter - in 3, low voltage AF - in 12 and no electrical activity - in 4 pts. Positive response to isometric exercise and atropine was observed in 12/15 pts. and 8 of them received A2A2T or A2A2T/D pacing system. We found much better sensing and pacing conditions in donor (A wave 2,1 mV, p. threshold 0,8 V) than in recipient atrium (1,1 mV and 1,4 V respectively)...


  5/12

  Tytuł oryginału: Atrial pacing of transplanted heart.
  Autorzy: Kutarski Andrzej, Zakliczyński Michał, Oleszczak Krzysztof, Wojarski Jacek, Foremny Jerzy, Kuśnierz Jacek, Jaworska Maria, Puszczewicz Dariusz, Łakomski Bogdan, Kalarus Zbigniew, Religa Zbigniew, Widomska-Czekajska Teresa, Zembala Marian
  Źródło: Ann. Transplant. 2002: 7 (2) s.18-27, il., tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,259

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Orthotopic heart transplantation (OHT) is most effective method for treatment of irreversible heart failure. Pateitns after OHT considered for permanent pacing consist still present a challenge for the implanting physician due to distorted atrial geometry and specific electrophysiological conditions of atrium. The aim of our study was to analyse the effectiveness of permanent atrial pacing in these patients. Patients and method. We implanted atrial lead in 37 SND pts., 2 months - 7 years after OHT, (3 pts with coexisting AV block received ventricular lead). Only straight BP screw in leads and manually formed stylets were used; we found satisfactor pacing/sensing conditions in 25 pts in RA appendage or anterior/lateral wall, in 10 pts - in CS ostium region and in 2 - in proximal part of CS. Results. Allimplantations were successful and no patient received WI pacing system. One dislodged lead required revision (1/37, 3 p.c.) but this was not related to endomyocardial biopsy. In 2 pts, due to nacceptable low RA potential and/or high PTh values atrial lead was implanted to CS for sensing/pacing of left atrium. The average acute value of A wave were 2,4 mV and chronic 2,2 mV; values of pacing threshold were 0,9 V and 1,6 V respectively. Only in 13/37 pts native A waves were recorded but with amplitude 0,6 mV. Wenckebach point was 120/min only in 2 pts., in borders 130-160 bpm in 15 pts. and exceeded 170 bpm. in remained 20 pts. Retrograde VA conduction was intact in 33/37 pts, but in 4 pts exceeded 260/min...


  6/12

  Tytuł oryginału: Smooth-muscle progenitor cells of bone marrow origin contribute to the development of neointimal thickenings in rat aortic allografts and injured rat carotid arteries.
  Autorzy: Religa Piotr, Bojakowski Krzysztof, Maksymowicz Michał, Bojakowska Maria, Sirsjo Allan, Gaciong Zbigniew, Olszewski Waldemar, Hedin Ulf, Thyberg Johan
  Źródło: Transplantation 2002: 74 (9) s.1310-1315, il., tab., bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 304,909

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: This study indicates that circulating progenitors of bone marrow orgin give to cells with smooth muscle-like properties during formation of neointimal thickenings in the arterial wall after allotransplantation and after balloon injury. A segment of abdominal aorta was transplanted from female F344 to male LEW rats, and the grafts were analyzed for male cells by using the SRY gene a marker. Immunostaining demonstrated that CD45-positive leukocytes made up 35-45 p.c. of the neointimal cells during the 8-week period eamined. Concurrently, up to 70 p.c. of the neointimal cells were of host origin, as shown by real-time polymerase chain reaction for the SRY gene (Y chromosome). This suggests that te neointima contained host cells also of noniflammatory character. Accordingly, many cells positive for smooth-muscle ŕ-actin were detected in this layer. To explore the possible bone marrow origin of allograft cells, female LEW rats were irradiated and substituted with bone marrow from male LEW rats. Subsequently, the animals received an aortic transplant from female F344 rats or were exposed to a balloon injury of the carotid artery. Immunostaining and real-time polymerase chain reaction confirmed the above findings, but the fractions of leukocytes and SRY-positive cells were lower in the carotids than in the allografts. Combined primed in situ labelin and immunostaining verified that not only inflammatory but also smooth muscle-like cells of male origin appeared in the vessel wall in both situations. These observations suggest that the smooth-muscle cells that participate in the development of neointimal lesions during vascular disease may, in part, originate from circulating progenitors.


  7/12

  Tytuł oryginału: Kardiologia polska : osiągnięcia, aktualne problemy i propozycje rozwiązań systemowych
  Autorzy: Religa Zbigniew
  Źródło: W: Kardiologia i onkologia w Polsce na początku XXI wieku : stan, wyzwania i perspektywy. T. 9 - Warszawa, 2002 s.27-40, il., tab. - 1 Kongres Demograficzny w Polsce, Konferencja Naukowa Warszawa 09.10. 2002
  Sygnatura GBL: 735,736

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • organizacja ochrony zdrowia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  8/12

  Tytuł oryginału: Kardiologia i onkologia w Polsce na początku XXI wieku : stan, wyzwania i perspektywy. T. 9
  Opracowanie edytorskie: Nowacki Marek (red.), Religa Zbigniew (red.), Zatoński Witold (red.).
  Rządowa Rada Ludnościowa Rządowe Centrum Studiów Strategicznych
  Źródło: - Warszawa, RRL 2002, 125, [1] s. : il., tab., 24 cm. - 1 Kongres Demograficzny w Polsce - konferencja naukowa Warszawa 09.10. 2002
  Sygnatura GBL: 735,736

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • streszczenie


  9/12

  Tytuł oryginału: Ocena czynników warunkujących wystąpienie migotania przedsionków u pacjentów po chirurgicznej rewaskularyzacji naczyń wieńcowych : praca doktorska
  Autorzy: Pastuszek Małgorzata, Religa Zbigniew (promot.).; Instytut Kardiologii II Klinika Kardiochirurgii w Warszawie
  Źródło: 2002, 78 k. : il., tab., bibliogr. 92 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20161

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  10/12

  Tytuł oryginału: Jednoczasowa angioplastyka niezabezpieczonych ujść aortalnych obu tętnic wieńcowych w krążeniu pozaustrojowym.
  Tytuł angielski: Angioplasty of unprotected two coronary artery ostia using cardiopulmonary bypass as a single emergency procedure - case report.
  Autorzy: Leszczyński Lech, Rewicki Marek, Dąbrowski Rafał, Żelazny Piotr, Sosnowski Cezary, Religa Grzegorz, Sterliński Maciej, Partyka Teresa, Purzycki Zbigniew
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 57 (12) s.560-563, il., tab., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Mortality in patients with a significant left main and right coronary artery ostia stenosis is high, reaching 50 p.c. during a five-year follow-up period. To date, this type of lesion has been rarely treated with percutaneous coronary interventions (PCI). We present a case of a 50-year-old man who had coronary artery bypass surgery because of left main stenosis in the past and was currently admitted to the hospital because of unstable angina. Coronary angiography showed tight left main and right coronary ostia stenosis and total occlusion of the left anterior descending artery. Vein grafts were occluded. The PCI procedure combined with the cardiopulmonary bypass ws performed. The lesions were dilated and stents were successfully implanted. The patient tolerated the procedure well. He was discharged five days after PCI and the course of a 12-month follow-up was uneventul.


  11/12

  Tytuł oryginału: Stan aktualny i perspektywy stosowania robotów w kardiochirurgii.
  Tytuł angielski: Current state and perspectives of robot usage in cardiac surgery.
  Autorzy: Nawrat Zbigniew, Religa Zbigniew
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.76-78, il., bibliogr. 9 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Streszczenie polskie: Przedstawiona praca prezentuje przegląd robotów kardiochirurgicznych i polski projekt robota kardiochirurgicznego, który prowadzony jest przez Fundacje Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu przy współpracy z ośrodkami naukowymi m. in. z Łodzi i Warszawy. Roboty w kardiochirurgii są naturalnym następstwem rozwoju techniki tak jak implantowalne pompy krwi, symulacyjne metody optymalnego wyboru sposobu operacji, medyczne programy ekspertowe oraz rozwój chirurgii małoinwazyjnej.

  Streszczenie angielskie: Paper presents cardio-surgical robot review and polish projectof cardiac surgery robots, realised by the team of the Foundation of Cardiac Surgery Development, Zabrze in co-operation with research centres in Lodz and Warsaw. Cardiac surgey robots application can be understood as a natural stage after development of techniques like implantable blood pumps, surgery procedure simulations, medical expert system or small invasive surgery.


  12/12

  Tytuł oryginału: Kardiochirurgia.
  Autorzy: Religa Zbigniew, Religa Grzegorz
  Źródło: Prz. Piśmien. Chir. 2002: 10 s.121-129, bibliogr. 44 poz.
  Sygnatura GBL: 727,545;737,200

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • chirurgia
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: