Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: REINFUS
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Czynniki prognostyczne w pierwotnym inwazyjnym raku pochwy.
Tytuł angielski: Prognostic factors in the primary invasive vaginal carcinoma.
Autorzy: Kojs Zbigniew, Urbański Krzysztof, Fabisiak Wiesław, Reinfuss Marian
Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (3) s.163-166, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,184

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W latach 1965-1988 w Oddziale Krakowskim Centrum Onkologii leczono pierwszorazowo napromienianiem 125 kobiet chorych na pierwotnego inwazyjnego raka pochwy. 5 lat bez objawów nowotworu przeżyło 53 tzn, 42,4 proc. pacjentek. W oparciu o analizę wielocechową metodą regresji Coxa wykazano, że niezależnymi czynnikami prognostycznymi w badanej grupie chorych były: wiek pacjentek, stopień zróżnicowania raka oraz zaawansowanie procesu nowotworowego wg FIGO.

  Streszczenie angielskie: In the period 1965-1988, 125 women with primary invasive vaginal carcinoma were treated with radiotherapy. 53 (42,4 p.c.) survived 5-year without evidence of disease. In the Cox multivariate analysis three variables were independently related to survival: age of the patients, grade of differentiation of tumor and the clinical stage of illness.


  2/7

  Tytuł oryginału: Przypadek mnogich nowotworów złośliwych.
  Tytuł angielski: A case of multiple malignancies.
  Autorzy: Kojs Zbigniew, Klimek Małgorzata, Mituś Jerzy, Reinfuss Marian
  Źródło: Ginekol. Pol. 2002: 73 (6) s.543-545, bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,184

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • pulmonologia
 • onkologia
 • otorynolaryngologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono chorą u której wystąpiły cztery nowotwory złośliwe: synchronicznie rak sromu i rak krtani oraz metachronicznie rak sutka i rak płuca.

  Streszczenie angielskie: A case of fourfold cancer: of the vulva and larynx diagnosed synchronously and the breast and lung diagnosed metachronously is presented.


  3/7

  Tytuł oryginału: Polish consensus: procedure in case of estrogen deficiency in women after breast cancer therapy.
  Autorzy: Milewicz A., Szymański W., Rużyłło W., Zgliczyński S[tefan], Reinfus M., Zieliński J., Dębski R., Demissie M., Tworowska U.
  Źródło: Gynecol. Endocrinol. 2002: 16 (5) s.385-389, bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 313,072

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • toksykologia
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Women surviving breast cancer in the postmenopausal period suffer from hormonal alternations with adverse effect on mental status and functioning of a number of organs and systems. Two thirds of these women had menopause before the diagnosis of breast cancer. In the remaining one-third ovarian failure is natural or induced by chemotherapy. Doctors cautiously approach the use of estrogen therapy in this group of patients. Their fears are not unsupported bearing in mind known epidemiological data exist linking breast cancer with the use of hormonal therapy. The purpose of this review is to evaluate current data on hormonal use and breast cancer risk.


  4/7

  Tytuł oryginału: Carcinoembryonic antigen, squamous cell carcinoma antigen, CYFRA 2I-I, and neuron-specific enolase in squamous cell lung cancer patients.
  Autorzy: Kulpa Jan, Wójcik Ewa, Reinfuss Marian, Kołodziejski Leszek
  Źródło: Clin. Chem. 2002: 48 (11) s.1931-1937, il., tab., bibliogr. 28 poz.
  Sygnatura GBL: 304,722

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background: Carcinoembryonic antigen (CEA), squamous cell carcinoma antigen (SCC-Ag), and CYFRA 21-1 are the most useful markers for non-small cell lung cancer (NSCLC), but neuron-specific enolase (NSE) is a tumor marker of choice for SCLC. The determination of NSE in NSCLC could allow selection of patients with neuroendocrine features. NSCLC patients whose tumors have neuroendocrine properties may be more responsive to chemotherapy; however, these tumors have been reported to be more aggressive. Tumor markers are not suitable for diagnosis; their principal applications are in monitoring of therapy and prognosis. Methods: Tumor markers were measured in 200 untreated patients with squamous cell lung cancer (SQC) and a reference group (n = 220; 124 healthy persons and 96 patients with nonmalignant lung disease). CEA and SCC-Ag were measured by microparticle enzyme immunoassays on Abbott AxSYM and IMx analyzers. CYFRA 21-1 and NSE were measured by electrochemiluminescence immunoassays on the Roche Elecsys 2010. Results: CEA, SCC-Ag, CYFRA 21-1, and NSE were increased above the cutoffs in 26 p.c., 32 p.c., 67 p.c. and 28 p.c. of tested patients, respectively. The area under the ROC curve for CYFRA 21-1 was higher than those for CEA, SCC-Ag, and NSE (SQC vs controls). CYFRA 21-1 and CEA were significantly higher in advanced SQC than in early stages of disease (P 0.0001 and P 0.0004, respectively). In multivariate analysis of survival, CYFRA 21-1 was an independent but nonspecific prognostic factor in the operable group of SQC patients, whereas NSE was an independent...


  5/7

  Tytuł oryginału: Onkologia w Polsce w opinii Polskich Towarzystw Onkologicznych
  Autorzy: Reinfuss Marian
  Źródło: W: Kardiologia i onkologia w Polsce na początku XXI wieku : stan, wyzwania i perspektywy. T. 9 - Warszawa, 2002 s.66-69 - 1 Kongres Demograficzny w Polsce - konferencja naukowa Warszawa 09.10. 2002
  Sygnatura GBL: 735,736

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca przeglądowa

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Temat korporatywny:
 • Rada Polskich Towarzystw Onkologicznych


  6/7

  Tytuł oryginału: Postępowanie w przypadku niedoboru estrogenów u kobiet po leczeniu raka piersi.
  Opracowanie edytorskie: Milewicz Andrzej (Oprac.), Szymański Wiesław (oprac.), Rużyłło Witold (oprac.), Zgliczyński Stefan (oprac.), Reinfus Andrzej (oprac.), Zieliński Jan (oprac.).
  Źródło: Gab. Pryw. 2002 (4) s.25-30, bibliogr. 30 poz.
  Sygnatura GBL: 306,371

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Wskaźnik treści:
 • płeć żeńska


  7/7

  Tytuł oryginału: Zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w zakresie chorób płuc
  Autorzy: Roszkowski-Śliż Kazimierz, Krzakowski Maciej, Kuś Jan, Olszewski Włodzimierz, Orłowski Tadeusz, Reinfuss Marian, Torbicki Adam, Zieliński Jan
  Źródło: - Warszawa, Standardy Medyczne 2002, 96 s. : il., tab., 20 cm.
  Sygnatura GBL: 736,406

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • immunologia
 • pulmonologia
 • onkologia
 • choroby zakaźne

  Typ dokumentu:
 • standard

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: