Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: REDUTA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Alergia kontaktowa u chorych hospitalizowanych w Klinice Dermatologii i Wenerologii w ostatnim pięcioleciu.
Tytuł angielski: Contact hypersensivity in patients of the Department of Dermatology and Venereology during the last five years.
Autorzy: Reduta Teresa, Laudańska Halina, Chodynicka Bożena
Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (3) s.193-197, tab., bibliogr. 14 poz., sum.
Sygnatura GBL: 301,248

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • pediatria
 • immunologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Badania przeprowadzono u 480 (227 K i 203 M) chorych hospitalizowanych w Klinice Dermatologii i Wenerologii w Białymstoku z powodu alergii kontaktowej, którym w trakcie pobytu wykonano testy naskórkowe. Dodatni wynik uzyskano u 308 (63,9 proc.) testowanych; alergię jednoważną stwierdzono u 50,3 proc., wieloważną - u 49,7 proc. osób z wynikiem dodatnim. Najczęściej stwierdzano uczulenie na chlorek kobaltu (20,7 proc. testowanych), siarczan niklawy (17,6 proc.), parafenylenodwuaminę (9,9 proc.), dwuchromian potasu (8,7 proc.), neomycynę (8,5).

  Streszczenie angielskie: The group of 480 (227 F, 203 M) patients of the Departament of Dermatology and Venerology in Białystok with contact allergy were examined by patch tests. Positive results were observed in 308 (63,9 proc.) patients. Hypersensivity to one allergen was noted in 50,3 proc. of patients and polivalent allergy - in 49,7 proc. of persons. The most frequent allergens were: cobalt chloride (20,7 p.c.), nickel sulfate (17,6 p.c.), paraphenylenediamine (9,9 p.c.), potassium dichromate (8,7 p.c.) and neomycin (8,5 p.c. of tested patients).


  2/2

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu naturalnej gumy na stan bariery wodnej skóry.
  Tytuł angielski: Effect of the natural rubber on the skin barrier function.
  Autorzy: Reduta Teresa, Laudańska Halina, Chodynicka Bożena
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (3) s.201-204, il., tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu okluzji z rękawicy lateksowej na stan bariery wodnej skóry. Badania przeprowadzono u 20 ochotników (16 K i 4 M), którzy nakładali rękawicę lateksową na 4 godziny przez 5 kolejnych dni. Ocenę stanu bariery wodnej przeprowadzono za pomocą metody ciągłego pomiaru wielkości przeznaskórnej utraty wody (TEWL). Stwierdzono istotny wzrost średnich wartości wpółczynnika TEWL pod wpływem okluzji z gumy naturalnej we wszystkich dniach badania w porównaniu z pomiarami kontrolnymi wykonywanymi na drugiej ręce (p 0,01).

  Streszczenie angielskie: The aim of study was to evaluate the effects of the occlusion with natural rubber glove on skin barrier function. Studies were conducted in 20 voluntries (16 F, 4 M) who were willing to wear glove for 4 hours for 5 days. Skin barrier function was determined by using method of the continous TEWL measurement. The result showed that the repeated occlusion of the latex glove caused the significant increase in TEWL measurement every day (p 0,01).

  stosując format: