Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RECEK
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Pressure and flow changes in the veins of the lower limb during activation of the calf muscle venous pump.
Tytuł polski: Zmiany ciśnienia i przepływu w żyłach kończyn dolnych w czasie aktywacji pompy mięśniowej goleni.
Autorzy: Recek Cestmir
Opracowanie edytorskie: Rybak Zbigniew (koment.).
Źródło: Prz. Flebol. 2002: 10 (4) s.83-90, il., bibliogr. 37 poz., streszcz.
Sygnatura GBL: 313,489

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zmiany ciśnienie w obrębie żył podudzi powstające podczas aktywności pompy mięśniowej łydki są siłą napędową krążenia żylnego kończyn dolnych. W bezruchu i w pozycji stojącej ciśnienie żylne odpowiada wartościom ciśnienia hydrostatycznego i jest identyczne zarówno w żyłach powierzchniowych, jak i w głębokich. W tej sytuacji nie obserwuje się refluksu żylnego. Powtarzalne skurcze mięśni łydki u zdrowej osoby powodują znaczące obniżenie ciśnienia zarówno w żylnym układzie powierzchniowym jak i głębokim podudzi, nie obserwuje się jednak tego zjawiska w żyle podkolanowej, jak i w udowej. Dlatego też powstaje gradient ciśnienia podczas ruchu między żyłami głębokimi uda i podudzia. Zjawisko to powoduje refluks żylny w przypadku żylaków pierwotnych, jak również może wywoływać następstwa prowadzące do nawrotu refluksu i nawrotu żylaków. Podczas skurczu mięśni goleni wyższe ciśnienie w żyle piszczelowej tylnej (PTV) wtłacza krew do żyły podkolanowej, jednak pewna ilość krwi ucieka drogą żył przeszywających do żyły odpiszczelowej (LSV), gdzie ciśnienie jest niższe w porównaniu z ciśnieniem panującym w PTV. Dalszy przepływ jest zgodny z prądem pnia żyły odpiszczelowej w kierunku żyły udowej. Podczas rozkurczu mięśni różnica ciśnień odwraca się: ciśnienie w obrębie PTV jest teraz niższe niż w LSV. W tej fazie krew jest zasysana z LSV do PTV. W ten sposób ma miejsce dwukierunkowy, wahadłowy przepływ zarówno u zdrowych osób jak i w przypadkach żylaków pierwotnych. Zmiany ciśnienia ...

  Streszczenie angielskie: Pressure changes in the veis of the lower leg occuring during activation of the calf muscle venous pump are the driving force of venous circulation in the lower extremity. In a motionless stating position venous pressure is determined by the hydrostatic pressure and is identical in superficial and deep veins. No reflux occurs in this situation. Repeated calf muscle concentrations in healthy subjects provoke a distinct pressure decrease both in deep and superficial veins of the lower leg, whereas no decrease occurs in the popliteal and femoral veins. In this way, ambulatory pressure gradient arises between deep veins of the thigh and the lower leg; it evoked venous reflux in primary varicose veins and may trigger the process leading to reflux recurrence and varicose vein recurrence. During calf muscle contraction the higher pressure in the posterior tibial vein (PTV) expels blood into the popliteal vein, but a part of the blood escapes via calf perforators into the long saphenous vein (LSV) where the pressure is lower in comparison with the PTV, and flows away within the stem of LSV into the femoral vein. During muscle relaxation the pressure difference turns round: the pressure in the PTV is now lower than in the LSV; in this phase blood is sucked from the LSV into the PTV. Thus, a bidirectional swinging flow takes place within calf performating veins both in healthy subjects and in primary varicose veins. Pressure changes which are produced in calf deep veins are ...

  stosując format: