Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RAWICZ
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Terapia bólów szyjnego odcinka kręgosłupa : poradnik ilustrowany : zastosowanie metody dr. Feldenkraisa
Autorzy: Mars-Pujszo Janina
Opracowanie edytorskie: Rawicz-Mańkowski Grzegorz (tł. i przedm.), Straszak Agnieszka (tł.), Revel Michel (przedm.).
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 248, [2] s. : il., bibliogr. s. 249, 24 cm. - Tyt. oryg. : Traitement des cervicalgies.
Sygnatura GBL: 735,277

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/6

  Tytuł oryginału: Intensywna terapia dzieci
  Autorzy: Brett-Chruściel Joanna, Cedro Andrzej, Celińska-Cedro Danuta, Dyga-Konarska Magdalena, Dzierżanowska Danuta, Grysak Barbara, Jankowska Irena, Kubicka Krystyna, Lech Elżbieta, Lipińska Małgorzata, Manowska Małgorzata, Migdał Marek, Pawińska Alicja, Pędich Marek, Piontek Elżbieta, Piotrowski Andrzej, Pronicka Elżbieta, Rawicz Marcin, Roszkowski Marcin, Ryżko Józef, Skoczylas-Stoba Barbara, Szal-Karkowska Barbara, Szreter Tadeusz, Szymkiewicz Czesław, Zielińska Marzena
  Opracowanie edytorskie: Szreter Tadeusz (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 447, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,564

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • anestezjologia


  3/6

  Tytuł oryginału: Zarys anestezjologii i intensywnej terapii
  Autorzy: Mayzner-Zawadzka Ewa, Kański Andrzej, Zawadzki Andrzej, Adamczyk Maciej, Arendt Irena, Balicka Marta, Błaszczyk Beata, Jureczko Lidia, Golachowski Mariusz, Korta Teresa, Kosson Dariusz, Łazowski Tomasz, Miklaszewska-Sokolewicz Małgorzata, Pietrzak Adam M., Rawicz Marcin, Wilkopolan Elżbieta, Ziółkowski Janusz
  Opracowanie edytorskie: Mayzner-Zawadzka Ewa (red.), Rawicz Marcin (red.).
  Źródło: - Warszawa, Dział Wydaw. AM 2002, [6], 318 s. : il., tab., powiel., 21 cm.
  Sygnatura GBL: 735,707

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia


  4/6

  Tytuł oryginału: Metadon w leczeniu zespołu abstynencji w oddziale intensywnej terapii pediatrycznej.
  Tytuł angielski: Methadone for withdrawal syndrome in paediatric intensive care.
  Autorzy: Retka Włodzimierz, Pawłowska-Wójcik Małgorzata, Rawicz Marcin
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34 (4) s.263-264, tab., bibliogr. 10 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • toksykologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Metadon zastosowano u 9 dzieci w wieku od 1 miesiąca do 8 lat, leczonych w oddziale intensywnej terapii, u których wystąpiły objawy zespołu odstawienia leków sedacyjnych pod postacią drżeń, drgawek, zaburzenia orientacji, zachowania, przeczulicy skóry, oraz zaburzeń ze strony układu pokarmowego. U wszystkich dzieci osiągnięto ustąpienie wszystkich objawów patologicznych po 1 - 8 dniach (mediana 3 dni) stosowania metadonu. Nie obserwowano ubocznych objawów stosowania leku. Autorzy uważają, że metadon, polecany przez Amerykańską Akademię Pediatrii, jest lekiem bezpiecznym i skutecznym w leczeniu zaburzeń homeostazy występujących po odstawieniu sedacji u dzieci leczonych w oddziale intensywnej terapii.


  5/6

  Tytuł oryginału: Zbiór pytań testowych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii
  Autorzy: Durek Grażyna, Jałowiecki Przemysław, Karpel Ewa, Ponichter Mirosław, Rawicz Marcin, Złotorowicz Małgorzata
  Opracowanie edytorskie: Gaszyński Wojciech (przedm.), Mayzner-Zawadzka Ewa (przedm.), Dyaczyńska-Herman Anna (red.).; Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego , Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  Wydanie: - Wyd. 3 popr. i rozsz
  Źródło: - Warszawa, CMKP ; PTAIT 2002, 419 s., 24 cm.
  Sygnatura GBL: 735,723

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • anestezjologia


  6/6

  Tytuł oryginału: Recombinant human activated protein C for severe sepsis in a neonate.
  Autorzy: Rawicz Marcin, Sitkowska Bożena, Rudzińska Iwona, Kornacka Katarzyna M., Bocheński Przemysław
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (11) s.CS90-CS94, il., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki

  Streszczenie angielskie: Background: Neonatal sepsis is frequently associated with pathological activation of the coagulation system, leading to multiple organ dysfunciton. Activated protein C has been shown to prevent thrombin generation durign this process and improve microcirculation. Case report: We present the case of a full term septic neonate admitted for tertiary intensive care with multiple organ failrue, including ARDS with severe pulmonary hypertension, renal failure, and disseminated intravascular coagulation. After initial resuscitation with volume expansion, catecholamines, pentoxifylline and nitric oxide, a diagnosis of severe systemic enterococcal sepsis was made and vancomycin-meropenem therapy was started. Because available standard treatment, including platelet transfusion, did not improve the coagulation status, it was decided to give recombinant human activated protein C (drotrecogin alpha Xigris, Elli Lilly, USA - rhAPC) in 24 mcg kg-1úh-1 continuous four-day infusion. Six hours after the start of infusion all coagulation parameters returned to normal. No side effects were observed. Renal function was restored after 36-hr hemofiltration. Treatment success was due to several factors, including resuscitiation form cardiogenic shock, effective antibiotic therapy, hemofiltration, and combined rhAPC-pentoxifylline therapy. Conclusions: The postiive outcome of this case indicates that rhAPC can be safely used in infants. A largescale study of the effectiveness of drotrecogin alpha in pediatric population is indicated.

  stosując format: