Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RAWA
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Zapotrzebowanie na przeszczepianie wątroby w województwie mazowieckim.
Tytuł angielski: The need for liver transplantation in Mazovia province of Poland.
Autorzy: Rawa Tomasz, Habior Andrzej, Butruk Eugeniusz
Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (1) s.45-49, il., tab., bibliogr. 13 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,180

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • transplantologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie: Przeszczepianie wątroby jest coraz częściej stosowanym leczeniem wielu chorób wątroby. Zapotrzebowanie na tę procedurę było badane w nielicznych krajach na świecie. W Polsce zapotrzebowanie na przeszczepianie wątroby nie jest znane. Cel pracy: Zbadanie zapotrzebowania na przeszczepianie wątroby wśród dorosłych mieszkańców województwa mazowieckiego. Materiał i metody: Badaniami objęto całe województwo mazowieckie o populacji 5,07 mln co stanowi 13,1 proc. ludności Polski. Analizowano dokumentację chorych leczonych w latach 1996 - 1997 z powodu przewlekłych chorób wątroby w 27 klinikach i 91 oddziałach chorób wewnętrznych oraz w 2 klinikach i 11 oddziałach chorób zakaźnych wszystkich szpitali województwa. Wyniki: Spośród 2104 chorych hospitalizowanych w latach 1996 - 1997 u 1271 osób (60,4 proc.) stwierdzono wskazania do przeszczepu wątroby. U chorych tych najczęściej rozpoznawano marskość wątroby, a głównym czynnikiem etiologicznym choroby był alkohol. U 279 chorych nie było przeciwwskazań do przeszczepu i ta grupa kształtowała minimalne zapotrzebowanie na tę procedurę w województwie mazowieckim. Wynosi ono 27,5 zabiegów na 1 mln mieszkańców na rok. Rzeczywiste zapotrzebowanie na przeszczepienie wątroby oceniono na 32,4 zabiegi na 1 mln na rok. Wnioski: Zapotrzebowanie na przeszczepienie wątroby w województwie mazowieckim jest podobne dla stwierdzonego w Hiszpanii i we Włoszech. Odnosząc ten wskaźnik do populacji całego kraju, należy przyjąć, że w ...

  Streszczenie angielskie: Background: Transplantation of the liver is now widely used as an effective therapy for many liver diseases. The requirement for this procedure has been analyzed in a few studies so far. In Poland the need for transplantatori is also unknown. Aim: To estimate the need for liver transplantation among adult residents of Mazovia province of Poland. Material and methods: The study was conducted in 27 clinics and 91 departments of internal medicine and 2 clinics and 11 departments of infectious diseases in all hospitals of Mazovia province. The population of this province is 5.07 million, i.e. 13.1 p.c. of population of Poland. The medical recorods of all patients with liver disease hospitalized in the years 1996 and 1997 were analyzed. Results: Among 2104 patients with liver disease admitted to hospitals of Mazovia province in 1996 and 1997 there were 1271 patients with indications for liver transplantation. Liver cirrhosis was most often diagnosed in these patients and alcohol was the main etiologic factor of liver injury. In 279 patients no contraindications for liver transplantation were found. Thus, minimal annual requirement for this procedure was 27.5 per 1 million population. Real requirement was esstimated as high as 32.4 per million per year. Conclusions: The need for liver transplantation in Mazovia province of Poland is similar to those estimated in Spain and in Italy. Our results can be assumed as representative for the total Polish population and we conclude ...

  stosując format: