Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RATAJSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 3Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/3

Tytuł oryginału: Rozwój osobniczy naczyń wieńcowych oraz niektóre zagadnienia jego regulacji.
Tytuł angielski: Embryonic development of coronary vessels and some mechanisms of its regulation.
Autorzy: Ratajska Anna
Źródło: Post. Biol. Komórki 2002: 29 (3) s.503-525, il., bibliogr. 96 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,722

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono współczesne poglądy na temat podstawowych etapów rozwoju naczyń wieńcowych u zwierzat doświadczalnych. Materiału tkankowego dla tworzących się naczyń wieńcowych dostarcza przejściowa struktura - narząd przednasierdziowy, który formuje się w postaci skupień komórkowych na powierzchni przegrody poprzecznej (u ssaków) lub zatoki żylnej (u ptaków). Narząd ten jest bezpośrednim prekursorem nasierdzia. Pierwsze zawiązki naczyń w postaci rozproszonych wysp krwiotwórczych, a następnie pączków naczyniowych powstają in situ pod nasierdziem w miejscu zatoki żylnej oraz bruzd: wieńcowej, międzykomórkowej i w zagłębieniu utworzonym między formującą się aortą i pniem płucnym pnia tętniczego. Zawiazki te następnie kanalizują oraz w nieznany sposób zlewają się w ciągły system naczyniowy. Proksymalne odcinki tętnic wieńcowych powstają z zawiązków naczyniowych, zlokalizowanych wokół pnia tętniczego, które dają wypustki do zatok aorty i tworzą połączenie z jej światłem, formując drożny kanał naczyniowy. Jedocześnie dochodzi do utworzenia drożnego połączenia naczyń żylnych z prawym przedsionkiem oraz zatoką wieńcową. Rozpoczęcie przepływu krwi w skanalizowanym systemie wieńcowym jest m.in. sygnałem do rozpoczęcia różnicowania się prekursorów komórek mięśni gładkich błony środkowej naczyń. Różnicowanie to w wyniku nabywania przez te komórki określonych antygenów fenotypu kurczliwego trwa do końca życia płodowego. Czynniki wzrostu biorące udział w angiogenezie ...

  Streszczenie angielskie: This paper presents current views on fundamental stages coronary vessel development in experimental animals. This tissue for developing vessels comes from the preopicardial organ which is a transietly occurring structure and forms on the surface of the septum transversum (in mammals) or on sinus venous (in birds). Preopicardium is a forerunner of the epicardium. The first vessel primordia are formed de novo subepicardially as isolated blood islands and subsequently vesels buds inthe areas of sinus venosus, the coronary and the interventricular sulcuses, and the aorticopulmonary groove. Then the vessels primordia lumenize and finally coalesce in an unknown way into a continous vessel system. Proximal parts of the coronary arteries originate from the peritruncal plexus of capillaries which penetrate into the aortic sinuses and form patent connections with the aortic lumen. Concomitantly patent connections are formed between the venules and the right atrium and the coronary sinus. After the blood flow through the patent coronary system have been established mesenchymal cells of the primitive tunica media started to differentiate in smooth muscle cells by acquisition of contractile phenotype antigens. This process of differentiation lasts till the end of the prenatal life. The expression of growth factors like VEGF and angiopoietins (-1, -2) is seen in embryonic hearts in areas of vessel formation. Endothelial cells of the coronary vessels derive from angioblasts of the ...


  2/3

  Tytuł oryginału: Heteroplasmy analysis in the Polish patients with 11778A mutation responsible for Leber hereditary optic neuropathy.
  Autorzy: Mroczek-Tońska Katarzyna, Ratajska Dorota, Guillot Cecile, Sąsiadek Maria, Ambroziak Anna, Lubos Leszek, Bartnik Ewa
  Źródło: Acta Bioch. Pol. 2002: 49 (1) s.257-262, il., tab., bibliogr. 12 poz.
  Sygnatura GBL: 303,116

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • neurologia
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: We have analysed the heteroplasmy level in 11 individuals from 3 families harbouring the mitochondrial 11778A mutation responsible for Leber hereditary optic neuropathy using last cycle hot PCR. The mutation level exceeded 90 p.c. both in affected and in unaffected individuals. We also checked whether any of the families belonged to the J haplogroup of mitochondrial DNA and obtained a negative results.


  3/3

  Tytuł oryginału: Diagnostyka genetyczna Dziedzicznej Neuropatii Wzrokowej Lebera - badania własne.
  Tytuł angielski: Genetic diagnosis of Leber's Hereditary Optic Neuropathy - a clinical study.
  Autorzy: Szaflik Jerzy, Ambroziak Anna M., Bartnik Ewa, Korwin-Rujna Magdalena, Mroczek-Tońska Katarzyna, Ratajska Dorota
  Źródło: Okulistyka 2002: 5 (4) s.15-21, il., bibliogr. 16 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,465

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • okulistyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Aim of the study: The paper describes the basis of the genetic analysis of the most common mitocondrial mutations in patients with LHON in Poland. Material and methods: The molecular analysis of mitochondrial DNA was conducted in 17 probands and in 5 families with a male descendant with diagnosed or suspected LHON (24 individuals). The four most common mutations responsible for this defect were investigated. Results: The mutations were found in 6 out of 17 probands. Conclusions: Genetic investigations in patients with clinical signs of LHON definitely allow to confirm the diagnosis and evaluate the prognosis. They are essential for genetic counseling.

  stosując format: