Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RATAJCZAK
Liczba odnalezionych rekordów: 12Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/12

Tytuł oryginału: Współpraca pomiędzy lekarzami rodzinnymi a Zakładem Medycyny Rodzinnej w zakresie badań naukowych.
Tytuł angielski: Cooperation between family doctors and Family Medicine Department in scientific researches.
Autorzy: Ratajczak-Pakalska Ewa
Źródło: Pol. Med. Rodz. 2002: 4 (2) : II Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej "Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku" s.105-108, bibliogr. 11 poz., sum. - 2 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej pt. Wyzwania i możliwości medycyny rodzinnej w Polsce u progu XXI wieku Łódź 09-11.05. 2002
Sygnatura GBL: 313,549

Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Istnieje pilna potrzeba włączenia badań naukowych w codzienną pracę lekarzy rodzinnych. Badania te powinny być prowadzone w połączeniu ze środowiskiem akademickim. Dotyczyć powinny zwykłych, często spotykanych chorób z punktu widzenia pacjenta, jego rodziny, dostępu do opieki zdrowotnej, z uwzględnieniem czynników psychosocjalnych i działań profilaktycznych.

  Streszczenie angielskie: There is a urgent need to incorporate scientific research into every-day activities of family physicians. These research should be development in agreement with academic staff. The area to be covered by this research are common, frequently faced diseases in the context of patient, his family, access to medical services and psychosocial aspects and prophylactic activities.


  2/12

  Tytuł oryginału: Platelet-derived microparticles stimulate proliferation, survival, adhesion, and chemotaxis of hematopoietic cells.
  Autorzy: Baj-Krzyworzeka Monika, Majka Marcin, Pratico Domenico, Ratajczak Janina, Vilaire Gaston, Kijowski Jacek, Reca Ryan, Janowska-Wieczorek Anna, Ratajczak Mariusz Z.
  Źródło: Exp. Hematol. 2002: 30 (5) s.450-459, il., tab., bibliogr. 39 poz.
  Sygnatura GBL: 305,749

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: objective. peripheral blood plateled-derived microparticles (PMPs) circulate in blood and may interact directly with target cells affecting their various biological functions. methods. To investigate the effect of human PMPs on hematopoiesis, we first phenotyped them for expression of various surface molecules and subsequently studied various biological responses of normal stem/progenitor (CD34+) and more differentiated precursor cells as well as several leukemic cell lines to PMPs. Results. We found that, in addition to platelet-endothelium attachment receptors (CD41, CD61 and CD62), PMPs express G-protein-coupled seven transmembrane-span receptors such as CXCR4 and PAR-1; cytokine receptors including TNF-RI, TNF-RII, and CD95; and ligands such as CD40L and PF-4. Moreover, we found that several of these receptors could be transferred by PMPs to the membranes of normal as well as malignant cells and observed that PMPs: 1) chemoattract these cells, 2) increase their adhesion, proliferation, and survival, and 3) activate in these cells various intracellular signaling cascades including MAPK p42/44, PI-3K-AKT, and STAT proteins. The biological effects of PMPs were only partly reduced by heat inactivation or trypsin digest, indicating that, in addition to the protein components of PMPs, lipid components are also responsible for their biological activity. conclusion. We conclude that PMPs modulate biological functions of hematopoietic cells and postulate that they play an important but as yet not fully understood role in intracellular cross-talk in hematopoiesis...


  3/12

  Tytuł oryginału: Thrombopoietin, but not cytokines binding to gp130 protein-coupled receptors, activates MAPKp42/44, AKT, and STAT proteins in normal human CD34+ cells, megakaryocytes, and platelets.
  Autorzy: Majka Marcin, Ratajczak Janina, Villaire Gaston, Kubiczek Krystyna, Marquez Leah A., Janowska-Wieczorek Anna, Ratajczak Mariusz Z.
  Źródło: Exp. Hematol. 2002: 30 (7) s.751-760, il., tab., bibliogr. 51 poz.
  Sygnatura GBL: 305,749

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Objective: The development of megakaryocytes is regulated by thrombopoietin (TPO), which binds to the c-mpl receptor, and by several other cytokines such as interleukin (IL)-6, IL-11, leukemia inhibitory factor (LIF), cilliary neurotropic factor (CNTF), and oncostatin (OSM), which bind to gp130 protein-coupled receptors. We attempted to identify signal transduction pathways activated by these factors in normal human megakaryocytes. Materials and methods: To better understand the role of these factors in normal human megakaryopoiesis we studied their effect on 1) purified human bone marrow-derived CD34+ cells, 2) human ŕIIbá3+ cells (shown by immunophenotypical and morphological criteria to be megakaryoblasts), which had been expanded ex vivo from CD34+ cells in chemically defined artificial serum, and 3) gel-filtered human peripheral blood platelets. Further, in an attempt to correlate the influence of these factors on cell proliferation and survival activation of signal transduction pathways, we evaluated their effect on the phosphorylation of MAPK p42/44 and activation of PI-3K-AKT and JAK-STAT proteins in these various cell types. Results: Using serum-free liquid cultures, we found that only TPO and IL-6 protected CD34+ cells and megakaryocytes from undergoing apoptosis (decrease in annexin-V binding, PARP cleavage, and activation of caspase-3). Moreover, only TPO when used alone and IL-6 only when used in combination with TPO, stimulated the growth of human colony-forming unitmegakarocytes (CFU-Meg) in semisolid serum-free medium...


  4/12

  Tytuł oryginału: Aberrant left subclavian artery.
  Autorzy: Jakubowicz Marian, Ratajczak Wojciech, Nowik Marek
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (1) s.53-56, il., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: This paper describes a rare case in which the left subclavian artery originates from a common stem arising from the aortic arch and splits into a brachiocephalic trunk and a left subclavian artery. The course of other large vessels of the aortic arch in this case are typical.


  5/12

  Tytuł oryginału: Wpływ heparyny drobnocząsteczkowej (enoksaparyny) na przebieg zaburzeń wymiany gazowej w płucach u chorych po skleroterpaii żylaków przełyku - prospektywna, kontrolowana próba kliniczna.
  Tytuł angielski: Effects of low-molecular weight heparin (enoxaparin) on pulmonary gas exchange disturbances in patients after sclerotherapy of esophageal varices - a prospective controlled clinical trial.
  Autorzy: Rusiniak Krzysztof, Szczepanik Andrzej B., Ratajczak Jerzy, Zienkieiwcz Konrad, Meissner Alfred Jerzy, Pawlikowski Jan, Zych-Mordzińska Joanna
  Opracowanie edytorskie: Krawczyk Marek (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (11) s.1017-1028, tab., bibliogr. 32 poz. - Tekst równol. w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu enoksaparyny podanej w dawce profilaktycznej na zmiany gazometryczne, morfologiczne krwi i radiologiczne płuc spostrzegane po skleroterapii żylaków przełyku. Materiał i metodyka. Badania przeprowadzono u 30 chorych z marskościa wątroby, którym na dwie godziny przed zabiegiem skleroterapii wstrzykiwano podskórnie enoksaparynę (Clexane) w dawce 20 mg. Przed wstrzyknięciem 5 proc. etanolaminy (EO) oraz w 1, 5, 15, 30 i 120 min. po wstrzyknięciu EO wykonwyano badania gazometryczne: pAO2, pVO2, pACO2, pVCO2, pHA, pHV, SatAO2, SatVO2. Ponadto przed zabiegiem w 90 min. i 24 godziny po wstrzyknięciu EO oznaczano wskaźniki hematologiczne: Ht, Hb, Rbc, Wbc, Pl. Badania radiologiczne płuc wykonywano przed i w 48 h po wstrzyknieciu EO. Grupę kontrolną stanowiło 30 chorych z marskością wątroby, u których wykonano zabiegi skleroterapii bez uprzedniego wstrzyknięcia heparyny drobnocząsteczkowej. Wyniki. Wstrzykiwanie EO u chorych bez profilaktyki powodowało długotrwałe statystycznie znamienne obniżenie ciśnienia tlenu (do 90 min.) oraz wzrost ciśnienia CO2 (do 120 min.) tak we krwi tętniczej, jak i żylnej. Zaobserwowano również wzrost pH i obniżenie saturacji. U badanych z profilaktyką enoksaparyną zmiany gazometryczne były niewielkie i zaobserwowano tylko znamienny wzrost dwutlenku węgla i pH 15 min. po skleroterapii. U chorych bez profilaktyki liczba płytek spadła o 32,5 proc. bez istotnych zmian w innych wskaźnikach krwi obwodowej. U badanych stwierdzono obniżenie Ht o 3 proc., Hb również o 3 proc. i liczby płytek o 13,5 proc....


  6/12

  Tytuł oryginału: Zmiany patomorfologiczne w płucach psów po wstrzyknięciu pięcioprocentowego roztworu etanolaminy.
  Tytuł angielski: Pathomorphological changes in the lungs of dogs following the injection of a 5 p.c. solution of ethanolamine.
  Autorzy: Ratajczak Jerzy, Meissner Alfred J., Walski Michał, Szczepanik Andrzej B.
  Opracowanie edytorskie: Krawczyk Marek (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (11) s.1029-1038, il., bibliogr. 28 poz. - Tekst równol. w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • toksykologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • psy

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena patomorfologiczna zmian w płucach po dożylnym wstrzyknięciu 5 proc. etanolaminy. Materiał i metodyka. Doświadczenia przeprowadzono na 15 psach rasy mieszanej, które nie różniły się istotnie między sobą pod względem wieku, masy ciała i płci. Psy podzielono losowo metodą kopert na dwie grupy. Grupę pierwszą, kontrolną, stanowiło 7 psów, którym wstrzykiwano jednorazowo do żyły głównej górnej 1 ml/kg m.c. 0,9 proc. roztwór chlorku sodu. Grupę drugą, etanolaminową, stanowiło 8 psów, którym wstrzykiwano jednorazowo 5 proc. olejowy roztwór etanolaminy w dawce 1 ml/kg m.c. do żyły głownej górnej. Wycinki tkanki płucnej pobierano przed wstrzyknięciem oraz 2 i 24 h po wstrzyknięciu etanolaminy lub 0,9 proc. NaCl. Wyniki. W wycinkach płuc psów grupy kontrolnej, pobranych przed i po wstrzyknięciu 0,9 proc. roztworu chlorku sodu, obserwowano prawidłowo zbudowane przegrody oddechowe. W wycinkach tkanki płucnej psów grupy etanolaminowej, pobranych w 2 i 24 h po wstrzyknięciu 5 proc. etanolaminy, obserwowano w świetle naczyń liczne monocyty, agregaty krwinek czerwonych i krwinek płytkowych. W świetle pęcherzyków płucnych widoczne były uszkodzone tubule mielinowe surfaktanta oraz złuszczone komórki nabłonkowe typu II. Wniosek. Z przeprowadzonych doświadczeń wynika, że wstrzyknięcie etanolaminy do układu żylnego wywołuje w obrazie patomorfologicznym płuc psów zmiany o typie zespołu ostrej niewydolności oddechowej dorosłych (ARDS).


  7/12

  Tytuł oryginału: Skleroterapia we wtórnej profilaktyce krwawień z żylaków przełyku - dziesięcioletnia ocena prospektywna.
  Tytuł angielski: Sclerotherapy in secondary prophylaxis of esophageal varices bleeding - ten-year prospective evaluation.
  Autorzy: Szczepanik Andrzej B., Misiak Andrzej, Ratajczak Jerzy, Szczepanik Katarzyna M., Meissner Alfred J.
  Opracowanie edytorskie: Krawczyk Marek (koment.).
  Źródło: Pol. Prz. Chir. 2002: 74 (11) s.1039-1048, tab., bibliogr. 30 poz. - Tekst równol. w jęz. ang
  Sygnatura GBL: 313,570

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była prospektywna ocena skuteczności powtarzanych zabiegów skleroterapii w eradykacji żylaków przełyku i w zapobieganiu nawrotom krwawień u chorych po przebytym krwotoku. Materiał i metodyka. Metodę powtarzanych zabiegów skleroterapii przy użyciu 5 proc. etanolaminy, jako środka obliterującego wstrzykiwanego dożylakowo, zastosowano u 191 chorych z marskością wątroby (41 w grupie A wg Childa-Pugha, 68 - w grupie B i 82 w grupie C) po przebytym krwotoku z żylaków przełyku. Ustalono reżym postępowania polegający na wykonywaniu zabiegów według ściśle określonego schematu w zależności od czynników ryzyka wczesnego nawrotu krwawienia. Wyniki. Całkowitą eradykację żylaków przełyku uzyskano u 172 chorych (90,5 proc.), średnio po upływie 12 tygodni od chwili rozpoczęcia leczenia. Średnia liczba zabiegów do zlikwidowania żylaków wynosiła 5,8. Nawrót krwotoku z żylaków przełyku w czasie rocznej obserwacji stwierdzono u 15,2 proc. chorych, z czego większość nawrotów wystapiła przed zakończeniem leczenia eradykacyjnego. Ciężkie powikłania stwierdzono u 11,5 proc. chorych, a zgony związane z powikłaniami u 0,5 proc. chorych. przed uzyskaniem eradykacji zmarło 17 (8,9 proc.) chorych. Przeżycia jednoroczne wynosiły 84,8 proc., dwuletnie - 75,4 proc. Wnioski. Powtarzana skleroterpaia jest cenną metodą wtórnej profilaktyki krwotoku z żylaków przełyku, dzięki której u 90 proc. chorych możliwe jest zlikwidowanie żylaków i znaczne zmniejszenie częstości nawrotowych krwawień. Ze względu na kluczowa rolę, jaką odgrywa doświadczenie zespołu endoskopowego dla wyników leczenia, powinno ono być prowadzone w wyspecjalizowanych ośrodkach dysponujących możliwością alternatywnych metod postępowania.


  8/12

  Tytuł oryginału: Interakcje mikrofragmentów błonowych pochodzenia płytkowego z komórkami układu hemato/limfopoetycznego : praca doktorska
  Autorzy: Baj-Krzyworzeka Monika, Ratajczak Mariusz Z. (promot.).; Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski, Katedra Immunologii Klinicznej i Patologii, Zakład Immunologii Klinicznej w Krakowie
  Źródło: 2002, [1], 102 k. : il., tab., bibliogr. 138 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20291

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • in vitro


  9/12

  Tytuł oryginału: Ocena wpływu czynników mikologicznych i klinicznych na przebieg i wyniki leczenia zakażenia grzybiczego u chorych z nawrotową grzybicą dermatofitową paznokci : praca doktorska
  Autorzy: Ratajczak Violetta, Maleszka Romuald (promot.).; Pomorska Akademia Medyczna Katedra i Klinika Chorób Skórnych i Wenerycznych w Szczecinie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Szpital, Oddział Dermatologiczny w Poznaniu
  Źródło: 2002, [2], 64 k. : il., tab., bibliogr. 125 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/19838

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • mikrobiologia
 • farmacja

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  10/12

  Tytuł oryginału: Teoretyczne badania kinetyki i mechanizm niektórych reakcji przebiegających z udziałem wolnych rodników ważnych w chemii atmosfery : praca doktorska
  Autorzy: Brudnik Katarzyna, Ratajczak Emil (promot.).; Akademia Medyczna Katedra i Zakład Chemii Fizycznej we Wrocławiu
  Źródło: 2002, 148 k. : il., bibliogr. 143 poz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/20088

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ochrona środowiska

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • in vitro


  11/12

  Tytuł oryginału: Zaburzenia mowy i słuchu u dzieci po jednoetapowej operacji rozszczepu podniebienia.
  Tytuł angielski: Distemper speeches and of hearing at children after single-stage operation cleft of palate.
  Autorzy: Ratajczak Jan, Różak-Komorowska Alicja, Jurkiewicz Dariusz, Rapiejko Piotr
  Źródło: Lek. Wojsk. 2002: 78 (4) s.232-234, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,313

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • otorynolaryngologia
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.

  Streszczenie polskie: W latach 1990 - 1998 analizą objęto 31 dzieci (w wieku 4 - 10 lat) z zaburzeniami mowy i słuchu, z jednostronnym rozszczepem podniebienia pierwotnego i wtórnego, operowanych metodą jednoetapową, a następnie rehabilitowanych. U 14 chorych stwierdzono prawidłową artykulację, u 3 dzieci obserwowano artykulację cofniętą, a u 14 różnego rodzaju seplenienia. Badając nosowanie, u 26 dzieci nie stwierdzono jego obecności, u 1 było średnie, a u 4 chorych małe. Nosowania dużego u żadnego chorego nie obserwowano. W wykonanych badaniach słuchu za pomocą audiometrii tonalnej słuch prawidłowy stwierdzono u 13 dzieci, mały niedosłuch do 30 dB wystąpił u 11, a średni do 60 dB u 7 chorych. Nie obserwowano niedosłuchu powyżej 60 dB. W badaniach tympanometrycznych zarejestrowano tympanogramy typu A u 22 chorych, a typu B u 9 chorych. Jednoetapowa operacja rozszczepu podniebienia stwarza dobre warunki anatomiczne do dalszej rehabilitacji i rozwoju dziecka.

  Streszczenie angielskie: In years 1990-1998 with analysis one embraced 31 of children with disturbances of speech and of hearing, with one-sided cleft of palate primary and secondary, operated with single-stage method and then rehabilitated, in age from 4 to 10 years. At 14 ill one ascertained correct articulation, at 3 children one observed articulation retreating and 14 different kinds of lisping. Investigating nasality at 26 children one did not ascertain his presences, at 1 was average and at 4 ill little. Nasality large at no ill one did not observe. In executed investigations of hearing by means pure tone audiometers correct hearing one ascertained at 13 children, little hearing impairment to 30 dB stepped out at 11, and average to 60 dB at 7 ill. One did not observe hearing impairment above 60 dB. In tympanometry investigations one registered tympanograms of type A at 22 ill and have type B at 9 ill. Single-stage operation of cleft of palate creatos good conditions anatomical to further rehabilitation and of development of child.


  12/12

  Tytuł oryginału: Badania przesiewowe noworodków w kierunku wrodzonej niedoczynności a monitorowanie niedoboru jodu w środowisku w Polsce południowo-wschodniej w latach 1985 - 2000.
  Tytuł angielski: Neonatal screening of congenital thyroid deficiency and monitoring of iodine deficiency in south-east Poland (1985 - 2000).
  Autorzy: Tylek-Lemańska Dorota, Rybakowa Maria, Kumorowicz-Kopiec Małgorzata, Ratajczak Ryszard, Dziatkowiak Hanna, Starzyk Jerzy
  Źródło: Endokrynol. Pediatr. 2002: 1 (1) s.37-46, il., tab., bibliogr. 45 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,652

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • endokrynologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • noworodki
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wstęp. Hormony tarczycy są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka. W strefach niewielkiej endemii zaburzeń z niedoboru jodu zaobserwowano niższy ogólny poziom inteligencji całej populacji. W Polsce Południowo-Wschodniej masowe badania przesiewowe noworodków w kierunku wykrycia hipotyreozy rozpoczęto w roku 1985. Materiał i metody. Obszar objęty badaniem to trzy województwa, a populacja badana to 70000 rocznie (do roku 1998 - 50000). W latach 1985 - 2000 przebadano 634179 noworodków. Poziom TSH w kropli krwi na bibule oznaczano kolejno trzema metodami: RIA, FIA i LIA. Wyniki. W latach 1985 - 1990 wykryto 0,5 proc. noworodków z wartością TSH powyżej 20 mIU/L, u których obserwowano hipertyrotropinemię w częstości 1 : 365, hipertyrotropinemię z wolem 1 : 563, a przejśćiową hipotyreozę 1 : 4289. Potwierdzono to badaniami epidemiologicznymi wola u dzieci szkolnych. W roku 1981 zaprzestano profilaktyki jodowej. Od momentu jej wznowienia (1992) obserwowany jest spadek IDD u noworodków. Od roku 1992 do 2000 obserwowano 0,14 proc. IDD (do roku 1991 0,5 proc.). Częstość hypertyrotropinemii uległa obniżeniu do 1 : 7934, a częstość przejściowej niedoczynności tarczycy do 1 : 40010. Od roku 1998 nie obserwowano u noworodków hipertyrotropinemii występującej z wolem. Wnioski: 1. Analiza poziomów TSH u noworodków w badaniu przesiewowym może być wykorzystana do monitorowania niedoboru jodu w środowisku i prawidłowej jego suplementacji. 2. W latach 1985 - 2000 ...

  Streszczenie angielskie: Introduction. Thyroid hormones are very important for the child's mental and physical developmnent. Mild or moderate iodine deficiency lowers teh IQ level of a population living in an iodine deficient area. In southeastsern Poland screening for congenital hypothyroidism detection was established in 1985 and this region is an iodine deficient area. Material and methods. During 1985 - 2000, 634179 newborns were tested. TSH levels in blood spots on filter paper wre estimated using consecutively three methods: RIA, FIA and LIA. Results. In the first five years the incidence of permanent hypothyroidism was 1 : 4000, but IDD was 1 : 272. Thanks to that it was recognized that iodine prophylaxis had been interrupted in 1981 and reintroduced in 1992 and from that time the incidence of ISS in neonates has been evidently lower. During 1992 - 1998, we obseravaed 0.14 p.c. of IDD while until 1991 it had been 0.5 p.c. The incidence of hyper TSH changed from 1 : 590 in 1991 to 1 : 2551 in 1997. During 1998 - 2000, the respective value was 1 : 5420. The incidence of transient hypothyroidism also dropped from 1 : 3920 to 1 : 48474. Conclusions: 1. Based on screening studies carried out since 1985 the analysis of TSH levels may be regarded as a tool for iodine deficiency monitoring and proper iodine supplementation. 2. Between 185 - 2000, a drop in the incidence of IDD in newborns is clearly seen. 3. Investigations carried out in particular years show that even low-grade iodine ...

  stosując format: