Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RASZEJA-KOTELBA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Kwas hialuronowy i skóra.
Tytuł angielski: Effects of hyaluronic acid on skin.
Autorzy: Raszeja-Kotelba Barbara, Neumann Ewa, Bowszyc Jerzy
Źródło: Biul. Kosmetol. 2002 (1) s.21-25, bibliogr. 16 poz., sum. - Tekst równol. w jęz. ang.
Sygnatura GBL: 313,432

Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Kwas hialuronowy jest glikozaminoglikanem i wchodzi w skład wielu tkanek i płynów ustrojowych, ale najwięcej bo 50 proc. jego ilości znajduje się w skórze. Bierze on udział w wielu procesach takich jak morfogeneza, unaczynienie, naprawa i utrzymanie integralności procesów w macierzy zewnątrzkomórkowej. Jednak obecnie nie ma oczywistego dowodu, że kwas hialuronowy jest odpowiedzią na pytania związane z procesem starzenia, odwodnienia skóry i innych defektów tkanki łącznej.

  Streszczenie angielskie: Hyaluronic acid is a glycosaminoglycan occurring in many tissues and body fluids, but most, i.e. 50 p.c. of its amount is in skin. Hyaluronic acid takes part in many processes, such as: morphogenesis, vascularization, repair and maintenance of integrity of processes in extracellular matrix. However, at present there is no obvious evidence that hyaluronic acid could dispel doubts related to aging, skin dehydration and other defects of the connective tissue.


  2/6

  Tytuł oryginału: Choroba Webera-Christiana powiązana z patologią trzustki i wątroby - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Weber-Christian disease associated with pancreas and hepar pathology - case report.
  Autorzy: Raszeja-Kotelba Barbara
  Źródło: Prz. Dermatol. 2002: 89 (5) s.395-398, il., bibliogr. 18 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,248

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Zapalenie tkanki podskórnej jest schorzeniem polietiologicznym. W niektórych przypadkach przyczyną choroby mogą być schorzenia przewodu pokarmowego. W pracy przedstawiono przypadek 31-letniego mężczyzny z chorobą Webera-Christiana, u którego stwierdzono przewlekłe zapalenie trzustki, przewlekłe zapalenie wątroby i hepatosplenomegalię. Przebieg schorzenia był wyjątkowo ciężki, z wysoką gorączką utrzymującą się przez wiele tygodni, zapaleniem płuc i opłucnej, bólami stawów i mięśni. Brak było dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, a poziom enzymów trzustkowych w surowicy krwi był prawidłowy. Rozpoznanie ustalono na podstawie obrazu klinicznego i badań histopatologicznych guzów podskórnych wątroby.


  3/6

  Tytuł oryginału: Rak płuc u pacjenta z pęcherzycą liściastą. Opis przypadku i przegląd literatury.
  Tytuł angielski: Lung cancer in a patient with pemphigus foliaceus. A case report and review of the literature.
  Autorzy: Dańczak-Pazdrowska Aleksandra, Dmochowski Marian, Bowszyc-Dmochowska Monika, Raszeja-Kotelba Barbara, Pietrzykowska-Fryca Izabela
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (4) s.252-256, il., bibliogr. 36 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia
 • onkologia
 • farmacja
 • toksykologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Przedstawiono 60-letniego pacjenta z pęcherzycą liściastą, u którego po 8 latach leczenia kortykosteroidami oraz lekami immunosupresyjnymi stwierdzono nowotworowy rozrost w płucach. Związek pomiędzy pojawieniem się raka płuc, a chorobą podstawową i jej leczeniem jest niejednoznaczny, niemniej środki immunosupresyjne dają wiele działań ubocznych, w tym zwiększone ryzyko wystąpienia nowotworu złośliwego.

  Streszczenie angielskie: A 60-year-old male suffering from pemphigus foliaceus, in whom a lung malignancy was diagnosed after 8 years of corticosteroid and immunosuppressive therapy, is described. A relationship between lung cancer and primary disease remains unclear. Nevertheless, immunosuppressants do have many adverse effects including an increased risk of malignancy.


  4/6

  Tytuł oryginału: Problemy dermatologiczne okresu starzenia się.
  Tytuł angielski: Dermatological problems of the aging.
  Autorzy: Raszeja-Kotelba Barbara, Bohdanowicz Dorota
  Źródło: Post. Dermatol. Alergol. 2002: 19 (3) s.161-165, il., tab., bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,632

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Praca poglądowa dotycząca chronologicznego i posłonecznego starzenia skóry. Przedstawia kliniczne i histologiczne cechy tych procesów.

  Streszczenie angielskie: This paper is a review concerning the clinical and histological features of chronolgocial and photo skin aging.


  5/6

  Tytuł oryginału: Szampony w higienie, pielęgnacji i leczeniu włosów.
  Tytuł angielski: Shampoos in hygiene, care and treatment of the hair.
  Autorzy: Raszeja-Kotelba Barbara, Przyszczypkowska-Żurawska Maria
  Źródło: Dermatol. Estet. 2002: 4 (1) s.38-39, 41-42, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,496

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Streszczenie polskie: Praca przeglądowa dotycząca własności i zastosowania szamponów do higieny, pielęgnacji i leczenia włosów.

  Streszczenie angielskie: This paper is a review concerning the properties and applications of the shampoos in hygiene, care and treatment of the hair.


  6/6

  Tytuł oryginału: Zastosowanie aromaterapii w kosmetyce i dermatologii.
  Tytuł angielski: The application of aromatherapy in cosmetology.
  Autorzy: Raszeja-Kotelba Barbara, Bowszyc Jerzy, Zawirska Agnieszka
  Źródło: Dermatol. Estet. 2002: 4 (4) s.216, 218-220, bibliogr. 20 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,496

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono zalety aromaterapii oraz możliwości jej zastosowania w praktyce medycznej, a także kosmetycznej pielęgnacji skóry. Olejki eteryczne, jako substancje biologicznie czynne, wykazują szereg cennych właściwości w oddziaływaniu na skórę,

  Streszczenie angielskie: The article presents the advantages of aromatherapy and the possibilities of its application in medicine and cosmetic skin care. The essential oils as a biologically active substances show many properties beneficial for human skin.

  stosując format: