Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RASMUS
Liczba odnalezionych rekordów: 5Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/5

Tytuł oryginału: Psychiczne i somatyczne następstwa maltretowania dzieci - opis dwóch przypadków.
Tytuł angielski: Psychological and physical consequences of child abuse - two case reports.
Autorzy: Trendak Wiesława, Kocur Józef, Rasmus Adam
Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 supl. 1: Konferencja "Kazuistyka w psychiatrii III" s.61-64, bibliogr. 5 poz., sum. - Konferencja pt. Kazuistyka w psychiatrii III Szczyrk 07-09.09. 2001
Sygnatura GBL: 305,527

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono psychiczne i somatyczne następstwa maltretowania małych dzieci na podstawie opisu dwóch przypadków.


  2/5

  Tytuł oryginału: Wzorzec przyjmowania wezwań, ich segregacji i instrukcji pierwszej pomocy jako standard pracy dyspozytora.
  Tytuł angielski: Pattern of emergency calls, triage and prearrival instructions as the standard of emergency medical dispatcher's work.
  Autorzy: Rasmus Adam, Śliwkiewicz Konrad, Morawski Janusz
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (3) s.151-157, il., bibliogr. 19 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Streszczenie polskie: Autorzy omawiają strukturę wywiadu przeprowadzonego przez dyspozytora i rozwiązania w dziedzinie segregacji wezwań, instrukcji pierwszej pomocy i szkolenia dyspozytorów przyjęte w innych krajach. Prezentują na tej podstawie propozycje standardu pracy dyspozytora. Szczególną uwagę zwracają w kierunku telefonicznej instrukcji resuscytacji jako sposobu na wzmocnienie "łańcucha przeżycia" w Polsce.


  3/5

  Tytuł oryginału: Diagnostyka na szpitalnym oddziale ratunkowym.
  Tytuł angielski: Diagnostic procedures at the emergency department.
  Autorzy: Foryś Robert, Rasmus Adam, Machała Waldemar
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (3) s.159-165, bibliogr. 22 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Autorzy starali się przedstawić badania diagnostyczne, zarówno laboratoryjne, jak i obrazowe, które wykorzystuje się w wybranych sytuacjach spotykanych na szpitalnym oddziale ratunkowym.


  4/5

  Tytuł oryginału: Wykorzystanie wzorca z Utstein do zbierania danych dotyczących pozaszpitalnych zatrzymań krążenia.
  Tytuł angielski: The use of the Utstein style for collecting data in out-of-hospital cardiac arrest.
  Autorzy: Śliwkiewicz Konrad, Rasmus Adam, Gaszyński Wojciech
  Źródło: Med. Intens. Rat. 2002: 5 (4) s.209-215, il., tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,477

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Przeżycie ofiar pozaszpitalnych zatrzymań krążenia zależy w dużej mierze od podjęcia resuscytacji przez świadka zdarzenia i organizacji systemu ratownictwa medycznego, a także od przyczyny zatrzymania krążenia. Różnorodność indywidualnych danych związanych ze społecznością i z systemem ratowniczym stanowiła przeszkodę w prowadzeniu badań i porównywaniu ich wyników. W 1990 r. na konferencji w Utstein eksperci z American Heart Association, European Resuscitation Council, Heart and stroke Foundation of Canada oraz Australian Resuscitation Council opracowali wzorzec jednolitego zbierania danych z pozaszpitalnych zatrzymań krążenia nazwany wzorcem z Utstein, który wszedł do powszechnego użycia w latach następnych. Praca prezentuje zasady zbierania danych według tego wzorca oraz przykłady jego zastosowania. Autorzy przedstawiają także projekt dokumentu (karty resuscytacji) zgodny z wzorcem z Utstein.


  5/5

  Tytuł oryginału: Udział świadków zdarzenia w czynnościach resuscytacyjnych.
  Tytuł angielski: Participation of bystanders in resuscitating activities.
  Autorzy: Rasmus Adam, Machała Waldemar, Samborska-Sablik Anna
  Źródło: Zdr. Publ. 2002: 112 (4) s.475-479, tab., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,109

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była odpowiedź na pytanie, jak często w Łodzi świadkowie zdarzenia podejmowali czynności resuscytacyjne (CPR) i jaki miało to wpływ na przeżycie ofiar zatrzymania krążenia (ZK). Dokonano retrospektywnej analizy kart informacyjnych karetek Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łodzi za okres 1 I 1996 - 31 XII 1998. Analizą objęto jedynie karty informacyjne chorych poddanych zabiegom reanimacyjnym. Przyczyny ZK stwierdzone przez lekarzy pogotowia ratunkowego podzielono na trzy grupy: krążeniowe, oddechowe i inne. Przedszpitalną resuscytację uznawano za sukces, gdy udało się przywrócić samoistną czynność serca na miejscu zdarzenia i przewieźć chorego do szpitala. Materiał poddano analizie statystycznej. Liczba mieskzańców Łodzi objęta opieką pogotowia ratunkowego w tym czasie wysnosiła około 833.000 przy gęstości zaludnienia 2.800 osób / 1 kmý. Okazało się, że najwięcej przypadków ZK zdarzyło się w grupie wiekowej 19-65 lat. Zdecydowanie przeważali mężczyźni. Świadkowie zdarzenia podjęli CPR w 230 przypadkach (19,1 proc.), sztuczne oddychanie zastosowano jedynie u 15 chorych (1,25 proc.), w 948 pryzpadkach (78,74 proc.) jedynie powiadomiono o zdarzeniu. Nie zaobserwowano zależności pomiędzy przyczyną ZK a zakresem niesionej pomocy. W przypadku podjęcia CPR przez świadków zdarzenia, 20,24 proc. chorych przeżyło i zostało przewiezionych do szpitala.

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was to ansewer the question how often, in the city of Łódź, people witnessing an incident undertook resuscitating activities and how this influenced the survival of victims of circulatory arrest (CA). A retrospective analysis of medical records of ambulances from the Province Emergency Service in Łódź, from 1 January 1996 to 31 December 1998, was made. The analysis coered the records of patients who had undergone resuscitation procedures. CA causes stated by emergency service physicians were divided into three groups: circulatory, respiratory, and other. Pre-hospital resuscitation was considered successfulwhen, on the incident spot, spontaneous heart function was restored and a patient was transported to hospital. The material was analysed statistically. At the time, the numberof Łódź inhabitants, covered with emergency services, was 833.000: population density - 2.800 people/1 kmý. The analysis showed that most CA cases had occurred in the age group of 19-65 years; the positive majority of victims were men. Bystanders began resuscitation in 230 cases (19.1 p.c.), artificial respiration was performed only in 15 patients (1.25 pc.), in 948 cases (78.74 p.c.) bystanders only informed about an incident. No correlation between the CA cause and the scope of provided help was observed. In the case of bystanders udnertaking resuscitation, 20.24 p.c. of patients survived and were transported to hospital.

  stosując format: