Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RAPA
Liczba odnalezionych rekordów: 7Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/7

Tytuł oryginału: Midfacial fractures in children.
Autorzy: Kos M., Łuczak K., Godziński J., Rapala M., Klempous J.
Źródło: Eur. J. Pediatr. Surg. 2002: 12 (4) s.218-225, il., tab., bibliogr. 20 poz., r‚s., res., Zsfg
Sygnatura GBL: 312,942

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to present a modern classification and discuss the treatment of midfacial fractures in children. From the beginning of 1 January 1998 to 31 October 2000, 147 children were treated for different craniofacial fractures. Among them 28 patients (19 p.c.) had extensive midfacial fractures complicated by impaired vision and/or CNS dysfunction and were treated surgically. The fractures were divided into: zygomaticoorbital (1 pt) and zygomatico-orbito-maxillary (5 pts), isolated orbital wall fractures (14 pts) and naso-orbital dislocations (2 pts), upper facial portion dislocations (2 pts) and fronto-naso-orbital (2 pts) or cranio-orbital fractures (2 pts). Clinical examination revealed mainly dysfunction of facial morphology and aesthetics (enophthalmos, telecanthus), CSF leakage, impairment of vision and restricted eyeball movements. Ophthalmological, neurological and radiological (Waters view, CT, NMR) examinations were performed in all cases. The treatment consisted of bone repositioning, reconstruction with autologus bone grafts and three-dimensional stabilisation using titanium plates. Twenty-three pts were operated on before and 5 pts after 7th day after trauma. The restoration of normal facial morphology was achieved in 26 patients. In 2 cases it was imposisible because of the destruction of soft tissue and an extremely extensive bony trauma. Better reposition of bony fragments, prompt healing and better final results were achieved in patients operated before day 7 after trauma. Achieving good results in midfacial fractures requires prompt...


  2/7

  Tytuł oryginału: Perspetives of clinical application of bone morphogenetic proteins in children.
  Autorzy: Kos M., Łuczak K., Matusiewicz M., Krzystek-Korpacka M., Rapala M.
  Źródło: Eur. J. Pediatr. Surg. 2002: 12 (4) s.272-277, il., bibliogr. 20 poz., r‚s., res., Zsfg
  Sygnatura GBL: 312,942

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • bydło
 • szczury

  Streszczenie angielskie: The purpose of the study was to modify the method of Bone Morphogenetic Protein (BMP) extraction from bovine bones, estimate the osteoinductive potential of the extracted protein fractions in relation to the degree of protein purity and to test collagen formed in porous discs as a carrier. It was required before BMP application in reconstructive surgery in children. Material and method: BMP preparation from bovine bones was conducted according to a modification of Luyten's method. Three fractions of different degree of purity - demineralised bone matrix "M", extract "E", and fraction after hydroxyapatite column "HP" - were tested for their osteoinductive potential. They were implanted on a collagen carrier into the right rat femoral muscle pouch. Controls were implanted in the same way in the left muscle pouch. The discs were removed after 3 and 6 weeks and tested for alkaline phosphatase activity, a marker of new bone formation. Results: Out of the 10 animals used for testing the osteoinductive potential of matrix fraction, 7 results were positive and 3 negative. In the case of the extract fraction, the analysis was conducted for 3 weeks on 9 rats and 6 weeks on 13 rats. Six and 11 positive results were obtained, respectively. In the HP group 5 animals were observed for 3 weeks (3 positive, 2 negative) and 10 animals for 6 weeks (7 positive, 3 negative). In the case of the extract, the differences in alkaline phosphatase activity after 6 weeks were statistically significant (p ó 0.05) compared to controls. In the other groups, a positive tendency was observed...


  3/7

  Tytuł oryginału: Struktura i właściwości białek Rab.
  Tytuł angielski: The structure and properties of the Rab proteins.
  Autorzy: Rapak Andrzej
  Źródło: Post. Hig. 2002: 56 (6) s.733-740, il., tab., bibliogr. s. 739-740, sum.
  Sygnatura GBL: 301,727

  Streszczenie angielskie: The Rab proteins are small GTP-binding proteins and form the largets group within the Ras superfamily. Around 60 mammalian Rab proteins are known. Each Rab is localised to a specific subcellular compartment. Rabs are involved in vesicular traffic of proteins between all compartments of the cell during the exocytic and endocytic pathways. Rabs also interact with cytoskeletal elements and influence the movement of intracellualr membrane vesicles and tubules. The Rab proteins are posttranslationally modified at their. C-termini by addition of the 20-carbon isoprenoid, geranylgeranyl, mediated by Rab GGTase and this modification is crucial for their function. Mutations in genes encoding proteins essential for the prenylation reaction, Rab Escort Protein and Rab gerangylgeranyl transferase, lead to genetic diseases called Choroideremia and Hermansky-Pudlak syndrome.


  4/7

  Tytuł oryginału: Rozwój kory mózgu u zarodków i płodów ludzkich od 7 do 14 tygodnia : praca doktorska
  Autorzy: Rapalska Katarzyna, Woźniak Witold (promot.).; Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej w Poznaniu
  Źródło: 2002, 47 k., 101 k. tabl. : tab., bibliogr. 115 poz., streszcz., maszyn. - Karty tabl. luzem
  Sygnatura GBL: 45/19911

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna
 • praca doktorska

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód


  5/7

  Tytuł oryginału: Differentiation of the cortical plate in early human foetuses.
  Autorzy: Rapalska Katarzyna, Woźniak Witold
  Źródło: Folia Morphol. 2002: 61 (4) s.233-236, il., tab., bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 301,720

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • badanie porównawcze
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płód
 • in vitro

  Streszczenie angielskie: The aim of the study is to describe the differentiation of the cortical plate in human foetuses aged 9 - 11 weeks. Histological sections showed that in this early period of development the cortical plate is differentiated into two zones. The external zone is composed of vertical columns of cells, which are perpendicular to the cortical surface. The internal zone is wider and consists of irregularly arranged clusters of cells.


  6/7

  Tytuł oryginału: Uszkodzenia chrząstki stawowej kolana w artroskopowej analizie krwiaka
  Autorzy: Trzaska Tadeusz, Krajewski Maciej, Rapalski Konrad, Ciesielski Tomasz
  Źródło: W: Pamiętnik 60. Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Chirurgów Polskich. T. 1 - Warszawa, 2002 s.142-146, il., bibliogr. 6 poz., sum. - 60 Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Chirurgów Polskich Warszawa 12-15.09. 2001
  Sygnatura GBL: 735,679

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska


  7/7

  Tytuł oryginału: Wpływ hormonalnej terapii zastępczej na jakość życia seksualnego kobiet po menopauzie.
  Tytuł angielski: Influence of hormonal replacement therapy on the sexual life quality in women after menopause.
  Autorzy: Rapa Dariusz, Paszkowski Tomasz
  Źródło: Nowa Med. 2002: 9 wyd. spec. październik: Hormonalna terapia zastępcza s.7-11, bibliogr. 56 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,229

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The paper reviews available literature on the impact of hormonal replacement therapy on postmenopausal sexuality. In a wide context of somatic and psychosomatic phenomena observed in postmenopausal women, results are discussed considering the improvement of sexual life quality following hormonal substitution.

  stosując format: