Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RAMS
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Przypadek halucynozy muzycznej.
Tytuł angielski: Case of musical hallucinosis.
Autorzy: Gadecki Waldemar, Ramsz-Walecka Irena, Tomczyszyn Elżbieta
Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (3) s.449-455, bibliogr. 3 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
Sygnatura GBL: 305,130

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: The theme of the article is a 68-year old patients whose case was diagnosed as organic brain disease complicated by musical hallucinosis. The patient was admitted to a mental hospital, several times, as suffering from psychic disturbances of the auditory hallucinosis type whose dominant symptom are musical hallucinations. The most significant in the disease pathogenesis of the described case turned out to be recognition of severe brain injury.


  2/2

  Tytuł oryginału: Biopsja otwarta w diagnostyce subklinicznego raka sutka.
  Tytuł angielski: Stereotactic surgical biopsy in diagnosis of subclinical breast cancer.
  Autorzy: Stefanowicz Marek, Stefanowicz Elżbieta, Gugała Karol, Rams Leszek, Waśniewski Tomasz
  Źródło: Kolposkopia 2002: 2 (4) s.67-70, il., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,653

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wiedza ginekologa, będącego często lekarzem pierwszego kontaktu, dotycząca subklinicznych postaci raka sutka, może mieć decydujące znaczenie dla wczesnego rozpoznania, co stwarza szansę całkowitego wyleczenia. Od maja 1997 do grudnia 2000 roku w Oddziale Ginekologii Operacyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie wykonano 65 otwartych biopsji chirurgicznych sutka po mammmograficznej stereotaktycznej lokalizacji podejrzanych zmian. Wykryto 14 raków; 7 w grupie z mikrozwapnieniami (microcalcificatio), 6 w grupie z zaburzeniami architektury o obrazie struktury promienistej (radial scar), 1 u pacjentki z asymetrycznym zagęszczeniem tkanki gruczołowej. Wykryto również 2 przypadki atypowej hyperplazji przewodowej atypica ductale). U pozostałych pacjentek stwierdzono zmiany takie jak: papillomatosis intraductale, ductectasiae, adenosis sclerosans, papillomatosis sclerosans, fibroadenoma.

  Streszczenie angielskie: Gynaecologists are often physicians, which have a contact with breast diseases first. From that reason their knowledge about subclinical form of breast cancer has primary meaning for early diagnosis. It creates a chance for complete recovery. We retrospectively studied 65 patients, who were treated surgical breast biopsy after mammographic stereotactic localisation of suspicious, non-palpable lesions, in our Hospital from May 1997 to December 2000. We detected 14 breast cancers: 7 in group of patients with microcalcifications, 6 in group with radial sclerosing lesions, 1 in group with assymetric concentration glandular tissue. We also detected 2 patients with hyperplasia atypica ductale. Among the rest of patients we found following lesions: papillomatosis intraductale, ductectasiae, adenosis sclerosans, papillomatosis sclerosans, fibroadenoma.

  stosując format: