Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RAMADAN
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Human herpes virus-8 implicated in pathogenesis of multiple myeloma.
Tytuł polski: Wirus opryszczki-8 u człowieka jako czynnik patogenetyczny w szpiczaku mnogim.
Autorzy: Awedan Abdulnaser, Ramadan Ahlam
Źródło: Acta Haematol. Pol. 2002: 33 (1) s.67-73, tab., bibliogr. 41 poz., sum.
Sygnatura GBL: 305,450

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • onkologia
 • genetyka
 • mikrobiologia
 • hematologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Ludzki wirus opryszczki 8 (HHV-8) jest wirusem opryszczki typu gamma. Został po raz pierwszy zidentyfikowany w tkankach mięsaka Koposi'ego u pacjentów z zespołem AIDS. Uważa się, że wirus ten może przyczynić się do rozwoju mięsaka kaposi'ego (KS), body cavity based lymphoma (BCBL) i choroby wieloogniskowej Castelmana. Fragmenty genomu HHV-8 zostały ostatnio znalezione w hodowlach komórek zrębu szpiku chorych na szpiczaka mnogiego, wykorzystano do tego metodę PCR i hybrydyzacji in situ. Wirus wykrywany jest rownież we krwi wzbogaconej w komórki dendrytyczne pacjentów chorych na szpiczaka mnogiego. HHV-8 nie stwierdza się we krwi obwodowej rodzin pacjentów i u ich partnerów seksualnych. Dodatkowo genom HHV-8 zawiera kod dla wirusowej IL-6, która jak jej ludzki odpowiednik umożliwia wzrost i zapobiega apoptozie w ludzkich i murine hodowlach komórek szpiczakowych, sugeruje to udział HHV-8 w patogenezie szpiczaka mnogiego. Rola HHV-8 w patogenezie szpiczaka mnogiego wymaga dalszych badań, ponieważ niektórzy badacze nie zajmowali się HHV-8 w komórkach szpiku i we krwi obwodowej chorych na szpiczaka mnogiego. Także nie powiodły się badania serologiczne HHV-8 u chorych na szpiczaka mnogiego i ich partnerów seksualnych. Pomimo, że niektóre badania wskazują na możliwość udziału HHV-8 w patogenezie szpiczaka mnogiego, nadal należy prowadzić badania, które wyjaśnią dokładnie te mechanizmy. Wyjaśnienie tych mechanizmów może prowadzić do znaczących zmian w terapii tego ...

  Streszczenie angielskie: Human herpers virus-8 (HHV-8) is a gamma-herpers virus that was first identified in the Kaposi's sarcoma tissue of acquired immune deficiency syndrome patients. It has been implicated in the pathogenesis of Kaposi's sarcoma (KS), body cavity based lymphoma (BCBL) and multicentric Castelman's disease. HHV-8 genomic sequences were recently detected by polymerase chain reaction (PCR) and in situ hybridization in bone marrow stromal cells grown from multiple myeloma patients. The virus is also detectable in the peripheral blood enriched with dendritioc cells of most multiple myeloma patients. HHV-8 is not detected in the peripheral blood of family members and sexual partners of myeloma patients. In addition, HHV-8 encodes a viral homologue of IL-6, which like its human counterpart is capable of stimulating growth and preventing apoptosis of murine and human nyeloma cell lines, suggesting a role for HHV-8 in the pathogenesis of myeloma. However, the association between multiple myeloma and HHV-8 still remains controversial issue, bacause some investigators have been unable to find HHV-8 virus in bone marrow and peripheral blood of multiple myeloma patients. Moreover, serological assays have failed to detect HHV-8 expression in-patients with multiple myeloma and in sexual partners. Although some studies suggest a potential role of HHV-8 in pathogenesis of multiple myeloma, further work is required to establish this connection clearly. The establishment of such link could ...


  2/2

  Tytuł oryginału: Wartość klasycznego badania rtg w rozpoznaniu różnego typu złogów w obrębie jamy brzusznej : praca doktorska
  Autorzy: Ramadan M. Abuhajar, Walecki Jerzy (promot.).; Akademia Medyczna Zakład Radiologii w Białymstoku
  Źródło: 2002, [1], 106 k. : il., tab., bibliogr. 119 poz., streszcz., maszyn.
  Sygnatura GBL: 45/21343

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • gastroenterologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca doktorska
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  stosując format: