Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RAKOWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 11Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/11

Tytuł oryginału: Fizyczne reakcje narządu ruchu na negatywne stymulowanie ze sfery psychiczno-duchowej - c.d.
Autorzy: Rakowski Andrzej
Źródło: Ter. Manual. 2002 (3) s.5-15, il., bibliogr. 16 poz.
Sygnatura GBL: 313,757

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/11

  Tytuł oryginału: Potencjał holistycznego modelu terapii manualnej we wspomaganiu leczenia chorób organicznych oraz terapii chorób pseudoorganicznych.
  Autorzy: Rakowski Andrzej
  Źródło: Ter. Manual. 2002 (3) s.19-23, bibliogr. 6 poz., sum. - 7 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej Lubiatów k. Sławy 10-13.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,757

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zaburzenia czynności narządu ruchu oraz ich następstwa w postaci zaburzeń czynności narządów wewnętrznych, mogą prowokować objawy chorobowe podobne bądź identyczne z tymi, jakie bywają skutkiem chorób organicznych. Badania laboratoryjne i inne badania obiektywne (np. obrazowe) stosowane w medycynie, nastawione są głównie na poszukiwanie i diagnozowanie przyczyn organicznych lub/oraz strukturalnych choroby. Są mało przydatne w zakresie różnicowania i diagnozowania zaburzeń czynnościowych. Ten swoisty niedostatek może być w dużym stopniu uzupełniony zasobami teoretycznymi i praktycznymi terapii manualnej, szczególnie w modelu holistycznym.

  Streszczenie angielskie: The disfunctions of movement system and its consequences in disfunctions of internal organs may provoke similar or real symptoms as appear in organic disease. Laboratory and objective investigations used in medicine are looking for diagnosis of the cause of organic disease. They are less useful in differentiation and diagnosis of disfunctions of movement system. This lack of differentiation may be supplement by theoretical and practical resorts of manual therapy in the holistic model.


  3/11

  Tytuł oryginału: Wspomnienie o dr n. med. Krystynie Kosińskiej [1951-2001].
  Autorzy: Rakowski Andrzej
  Źródło: Ter. Manual. 2002 (2) s.5, il.
  Sygnatura GBL: 313,757

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat osobowy:
 • Kosińska
 • Krystyna 1951-2001


  4/11

  Tytuł oryginału: Fizyczne reakcje narządu ruchu na negatywne stymulowanie ze sfery psychiczno-duchowej.
  Autorzy: Rakowski Andrzej
  Źródło: Ter. Manual. 2002 (2) s.6-23, il., tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,757

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/11

  Tytuł oryginału: Igłoterapia punktów spustowych jako jedna z technik odruchowego oddziaływania w dysfunkcjach narządu ruchu.
  Autorzy: Rakowski Andrzej
  Źródło: Med. Man. 2002: 6 (1/2) s.15-31, il., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,375

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  6/11

  Tytuł oryginału: Wspomnienie o dr n. med. Krystynie Kosińskiej [1951-2001].
  Autorzy: Rakowski Andrzej
  Źródło: Med. Man. 2002: 6 (1/2) s.55, il.
  Sygnatura GBL: 313,375

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Kosińska
 • Krystyna 1951-2001


  7/11

  Tytuł oryginału: Electromechanical mapping for assessment of myocardial segmental contractility and viability in ischaemic cardiomyopathy. Comparison with dobutamiene stress echocardiography.
  Tytuł polski: Mapowanie elektromechaniczne w ocenie kurczliwości segmentarnej oraz żywotności w kardiomiopatii niedokrwiennej. Porównanie z echokardiograficzną próbą dobutaminową.
  Autorzy: Rzeszutko Łukasz, Dudek Dariusz, Legutko Jacek, Wizimirski Marcin, Rakowski Tomasz, Heba Grzegorz, Kmita Andrzej, Dubiel Jacek S.
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) s.479-487, il., tab., bibliogr. 17 poz. - 23 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Sztokholm 2001 - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background. The electromechanical mapping system is a new tool for the assessment of myocardial viability. To date, no comparison between this method and standard stress dobutamine echocardiography has been made. Aim. To compare electromechanical mapping and stress dobutamine echocardiography in the assessment of myocardial segmental contractility and viability in patients with decreased left ventricualr (LV) systolic function. Methods. The study group consisted of 18 patients (15 males, mean age 58 ń 9 years) with ischaemic cardiomyopathy and LV ejection fraction 45 p.c. The patients underwent stress dobutamine echocardiography for assessment of contractility reserve using the 16-segment LV model. Next, electromechanical mapping (NOGA system) was performed to measure unipolar voltage potentials (Uv) and linear local shortening (LLS). The LLS values obtained using electromechanical mapping and echocardiography in the corresponding segments were compared. The Uv values were analysed in three groups of segments identified by dobutamine echocardiography: group A - normal segments, group B - segments with impaired contractility, but with preserved contractility reserve, and group C - segments with impaired contractility and no contractility reserve. Results. The hihest LLS values were measured in the normokinetic segments (10.4 ń 5 p.c.), intermediate - in the hypokinetic and akinetic segments (7.3 ń 6 and 4.3 ń 5 p.c., respectively), and the lowest - in the dyskinetic segments (0.2 ń 5 p.c.), although no significant difference between dyskinetic and akinetic segments was detected....


  8/11

  Tytuł oryginału: Wpływ czynników karcinogennych na powstanie choroby nowotworowej płuc.
  Tytuł angielski: The impact of carcinogenic factors on the development of lung tumour disease.
  Autorzy: Mraz Maciej, Rakowski Dobromir, Mraz Małgorzata
  Źródło: Fizjoterapia 2002: 10 (2) s.13-16, bibliogr. 7 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,222

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dominującym wskazaniem do leczenia torakochirurgicznego w Polsce są nowotwory. Chorzy leczeni z powodu tych wskazań, w roku 1995, stanowili niemal 50 proc. ogółu pacjentów w Klinikach i Oddziałach Torakochirurgicznych. Statystyki mówiące o przyczynach umieralności w Polsce podają nowotwór złośliwy płuc jako przyczynę 15-20 tysięcy zgonów rocznie; z tego większość przypadków to mężczyźni. Za główny czynnik karcinogenny uważa się dym tytoniowy. To, czy dana osoba zachoruje na raka płuc, zależy od tego, w jakim wieku zaczęła palić, jak długo pali papierosy, ile papierosów dzienie wypala oraz jak głęboko się zaciąga. Oprócz palenia człowiek narażony jest na działanie wielu innych szkodliwych substancji i czynników występujących w miejscu pracy oraz zamieszkania, które w sposób bezpośredni lub pośredni zwiększają ryzyko wystąpienia nowotworu. Celem pracy jest sprawdzenie częstości występowania czynników karcinogennych u chorych hospitalizowanych z rozpoznanym nowotworem płuc, będących w okresie przed- i pooperacyjnym. Badania przeprowadzono na grupie 51 pacjentów hospitalizowanych w Dolnośląskim Centrum Gruźlicy i Chorób Płuc we Wrocławiu. W celu zebrania danych posłużono się ankietą zawierającą 20 pytań podzielonych na cztery grupy. Pytania te dotyczyły m.in. miejsca zamieszkania, rodzaju wykonywanej pracy, stylu życia oraz obciążeń genetycznych. Na podstawie udzielonych odpowiedzi stwierdzono, że znacząca większość ankietowanych osób była narażona na działanie wielu ...

  Streszczenie angielskie: Neoplasm state the most frequent indication for thoracic surgery in Poland. In 1995 about 50 p.c. of patients of thoracosurgical clinics and departments had such an indication. According to the statistics malignant neoplasm of lungs causes 15 000 - 20 000 deaths annually and most of the cases are men. Tobacco fumes are seen as the main carcinogenic factor. Whether a particular person falls ill with lungs tumour, depends upon the age at which they began to smoke, how long they have been smoking, how many cigarettes they smoke daily and how deeply they inhale the tobacco fumes. Apart from smoking, people are exposed to the influence of various harmful substances and factors present at the place of work or home, which directly or indirectly increase the risk of tumour occurrence. The objective of this research is to check the frequency of carcinogenic factors occurrence in in-patients with a diagnosed malignant lung cancer, in pre- and postoperative period. The research was carried out on a group of 51 in-patients of Lower Silesian Center of Lung Diseases and Tuberculosis in Wrocław. A survey consisting of 20 questions, divided into 4 groups was used to gather the needed data. These questions mainly concerned domicile, occupation, lifestyle and genetic load. Basing on the given answers, it was stated that the majority of the surveyed patients was exposed to the impact of numerous carcinogenic factors in their workplace as well as at home, which indicates a synergistic ...


  9/11

  Tytuł oryginału: Formowanie dwuwiązkową metodą IBAD biozgodnych powłok na bazie węgla i krzemu.
  Tytuł angielski: Creation of the biocomatible carbon and silicon based coating layers by using of the dual beam IBAD method.
  Autorzy: Rajchel Bogusław, Wantuch Edward, Jaworska Lucyna, Burakowski Tadeusz, Proniewicz Leonard, Rakowski Wiesław, Otfinowski Janusz, Czajkowska Barbara, Lekki Janusz, Mitura Marzena, Adamski Adam, Regiec Paweł, Szklarski Anatol
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.91-94, il., bibliogr. 5 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Powłoki formowane na bazie pierwiastków C, Si, Ti charakteryzują się wysoką twardością, elastycznością oraz dobrą adhezją do podłoża. Parametry mechaniczne, w szczególności adhezja, powłok formowanych metodami jonowymi są korzystniejsze niż powłok formowanych klasycznymi metodami CVD. Z tych względów powłoki te mogą być atrakcyjne dla różnego rodzaju zastosowań medycznych, w szczególności w endoprotetyce oraz jako powłoki narzędzi chirurgicznych. Celem niniejszej pracy było zbadanie struktury oraz własności fizycznych, mechanicznych oraz biozgodności formowanych metodami jonowymi powłok typu DLC, SiC, TiC, Ti - C. Badane powłoki charakteryzują się dobrą biozgodnością.

  Streszczenie angielskie: Hardness, elasticcity and adhesion to substrate of thin coating layers based on C, Si, Ti can be attractive for many medicine purposes. Especially, the hardness, elasticity and adhesion of thin coating layers created by ionic techniques (implantation, IBSD, IBAD) can be better than layers formed by classical CVD techniques. By this reason can be used for protection of metallic enoprosthesis and also as hard coating of surgery tools. In presented work the structure, biocompatibility, set of physical and mechanical parameters of coatin layers (DLC, SiC, TiC, Ti--C) created by ionic techniques were studied. The biocompatibility of investigated coatings materials is good.


  10/11

  Tytuł oryginału: Mikrostruktura i właściwości mikromechaniczne biomateriałów tytanowych.
  Tytuł angielski: Microstructure and micromechanical properties of titanium biomaterials.
  Autorzy: Moskalewicz T., Rakowski W., Czyrska-Filemonowicz A.
  Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (23/25) s.33-37, il., bibliogr. 11 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,500

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: W pracy przeprowadzono szczegółową charakterystykę mikrostruktury warstw azotowanych wytworzonych w warunkach wyładowania jarzeniowego na stopach typu Ti-1AI-1Mn i Ti-6AI-7Nb. Badania cienkich folii wykonywanych z przekrojów poprzecznych próbek przy użyciu transmisyjnego mikroskopu elektronowego ujawniły nanokrystaliczną strukturę zewnętrznej wastwy azotowanej. Wykorzystując metodę dyfrakcji elektronów wykonano analizę faz występujących w warunkach azotowanych. Pomiary właściwości mikromechanicznych (mikrotwardość, moduł Younga) warstw azotowanych wykazały występowanie wyraźnej korelacji pomiedzy mikrostrukturą warstw, a ich właściwościami mikromechanicznymi. Na podstawie przeprowadzonych prób "scratch-test" stwierdzono, że warstwy azotowane mają dobrą przyczepność do badanych stopów tytanu.

  Streszczenie angielskie: The aim of the present work detailed characterisation of the microstructure of nitrided layers produced under glow discharge conditions on two titanium-alloys: Ti-AI-1Mn and Ti-6AI-7Nb. Transmission electron microscopy investigations of cross-sectional thin foils, showed that the extrernal nitrided sublayer exhibits nanocrystalline structure. Phase identifiucation within the layers, was carried out by electron diffraction. The measurements of micromechanical properties (microhardness, Young modulus) of nitrided layers showed the correlation between the microstructure of surface layers and theirs micromechanical properties. the results of "scratch-tests" experiment showed that nitrided layers exhibits a good adhesion to the surface of titanium alloys investigated.


  11/11

  Tytuł oryginału: Organizacja ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Zmiany w zakresie wzajemnych relacji lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistów w świetle zapisów projektu ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia oraz programu Narodowa Ochrona Zdrowia.
  Autorzy: Rakowski Mariusz
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (5) s.49-52, bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo

  stosując format: