Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RAKOCZY
Liczba odnalezionych rekordów: 1Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/1

Tytuł oryginału: Podstawowe techniki prezentacji trójwymiarowej stosowane w diagnostyce obrazowej.
Tytuł angielski: Basic three-dimensional rendering techniques used in diagnostic imaging.
Autorzy: Szopiński Kazimierz, Rakoczy Andrzej, Słapa Rafał Z.
Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.5-10, il., bibliogr. 57 poz., sum.
Sygnatura GBL: 313,318

Hasła klasyfikacyjne GBL:
  • radiologia

    Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przegląd technik trójwymiarowej prezentacji obrazów sotsowanych w tomografii komputerowej, rezonansie magnetycznym, medycynie nuklearnej i ultrasonografii. Omówiono sposoby zbierania danych, tworzenie prezentacji trójwymiarowych, obecne zastosowania i perspektywy rozwoju.

    Streszczenie angielskie: The paper presents an overview of basic three-dimensional techniques used in computed tomography, magnetic resonance imaging, nuclear medicine, and ultrasound. Data aquisition and processing methods, current applications, and development trends are discussed.

    stosując format: