Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RAK
Liczba odnalezionych rekordów: 22Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/22

Tytuł oryginału: Fizyczne reakcje narządu ruchu na negatywne stymulowanie ze sfery psychiczno-duchowej - c.d.
Autorzy: Rakowski Andrzej
Źródło: Ter. Manual. 2002 (3) s.5-15, il., bibliogr. 16 poz.
Sygnatura GBL: 313,757

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/22

  Tytuł oryginału: Potencjał holistycznego modelu terapii manualnej we wspomaganiu leczenia chorób organicznych oraz terapii chorób pseudoorganicznych.
  Autorzy: Rakowski Andrzej
  Źródło: Ter. Manual. 2002 (3) s.19-23, bibliogr. 6 poz., sum. - 7 Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Manualnej Lubiatów k. Sławy 10-13.10. 2002
  Sygnatura GBL: 313,757

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: Zaburzenia czynności narządu ruchu oraz ich następstwa w postaci zaburzeń czynności narządów wewnętrznych, mogą prowokować objawy chorobowe podobne bądź identyczne z tymi, jakie bywają skutkiem chorób organicznych. Badania laboratoryjne i inne badania obiektywne (np. obrazowe) stosowane w medycynie, nastawione są głównie na poszukiwanie i diagnozowanie przyczyn organicznych lub/oraz strukturalnych choroby. Są mało przydatne w zakresie różnicowania i diagnozowania zaburzeń czynnościowych. Ten swoisty niedostatek może być w dużym stopniu uzupełniony zasobami teoretycznymi i praktycznymi terapii manualnej, szczególnie w modelu holistycznym.

  Streszczenie angielskie: The disfunctions of movement system and its consequences in disfunctions of internal organs may provoke similar or real symptoms as appear in organic disease. Laboratory and objective investigations used in medicine are looking for diagnosis of the cause of organic disease. They are less useful in differentiation and diagnosis of disfunctions of movement system. This lack of differentiation may be supplement by theoretical and practical resorts of manual therapy in the holistic model.


  3/22

  Tytuł oryginału: Wspomnienie o dr n. med. Krystynie Kosińskiej [1951-2001].
  Autorzy: Rakowski Andrzej
  Źródło: Ter. Manual. 2002 (2) s.5, il.
  Sygnatura GBL: 313,757

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku
 • historia XXI wieku

  Temat osobowy:
 • Kosińska
 • Krystyna 1951-2001


  4/22

  Tytuł oryginału: Fizyczne reakcje narządu ruchu na negatywne stymulowanie ze sfery psychiczno-duchowej.
  Autorzy: Rakowski Andrzej
  Źródło: Ter. Manual. 2002 (2) s.6-23, il., tab., bibliogr. 14 poz.
  Sygnatura GBL: 313,757

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  5/22

  Tytuł oryginału: Podstawowe techniki prezentacji trójwymiarowej stosowane w diagnostyce obrazowej.
  Tytuł angielski: Basic three-dimensional rendering techniques used in diagnostic imaging.
  Autorzy: Szopiński Kazimierz, Rakoczy Andrzej, Słapa Rafał Z.
  Źródło: Pol. Merkuriusz Lek. 2002: 12 (67) s.5-10, il., bibliogr. 57 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,318

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • radiologia

  Streszczenie polskie: W pracy przedstawiono przegląd technik trójwymiarowej prezentacji obrazów sotsowanych w tomografii komputerowej, rezonansie magnetycznym, medycynie nuklearnej i ultrasonografii. Omówiono sposoby zbierania danych, tworzenie prezentacji trójwymiarowych, obecne zastosowania i perspektywy rozwoju.

  Streszczenie angielskie: The paper presents an overview of basic three-dimensional techniques used in computed tomography, magnetic resonance imaging, nuclear medicine, and ultrasound. Data aquisition and processing methods, current applications, and development trends are discussed.


  6/22

  Tytuł oryginału: Igłoterapia punktów spustowych jako jedna z technik odruchowego oddziaływania w dysfunkcjach narządu ruchu.
  Autorzy: Rakowski Andrzej
  Źródło: Med. Man. 2002: 6 (1/2) s.15-31, il., bibliogr. 17 poz.
  Sygnatura GBL: 313,375

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  7/22

  Tytuł oryginału: Wspomnienie o dr n. med. Krystynie Kosińskiej [1951-2001].
  Autorzy: Rakowski Andrzej
  Źródło: Med. Man. 2002: 6 (1/2) s.55, il.
  Sygnatura GBL: 313,375

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • traumatologia i ortopedia

  Typ dokumentu:
 • praca biograficzna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska
 • historia nowożytna
 • historia XX wieku

  Temat osobowy:
 • Kosińska
 • Krystyna 1951-2001


  8/22

  Tytuł oryginału: Electromechanical mapping for assessment of myocardial segmental contractility and viability in ischaemic cardiomyopathy. Comparison with dobutamiene stress echocardiography.
  Tytuł polski: Mapowanie elektromechaniczne w ocenie kurczliwości segmentarnej oraz żywotności w kardiomiopatii niedokrwiennej. Porównanie z echokardiograficzną próbą dobutaminową.
  Autorzy: Rzeszutko Łukasz, Dudek Dariusz, Legutko Jacek, Wizimirski Marcin, Rakowski Tomasz, Heba Grzegorz, Kmita Andrzej, Dubiel Jacek S.
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) s.479-487, il., tab., bibliogr. 17 poz. - 23 Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego Sztokholm 2001 - Tekst równol. w jęz. pol.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • badanie porównawcze
 • praca związana ze zjazdem

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Background. The electromechanical mapping system is a new tool for the assessment of myocardial viability. To date, no comparison between this method and standard stress dobutamine echocardiography has been made. Aim. To compare electromechanical mapping and stress dobutamine echocardiography in the assessment of myocardial segmental contractility and viability in patients with decreased left ventricualr (LV) systolic function. Methods. The study group consisted of 18 patients (15 males, mean age 58 ń 9 years) with ischaemic cardiomyopathy and LV ejection fraction 45 p.c. The patients underwent stress dobutamine echocardiography for assessment of contractility reserve using the 16-segment LV model. Next, electromechanical mapping (NOGA system) was performed to measure unipolar voltage potentials (Uv) and linear local shortening (LLS). The LLS values obtained using electromechanical mapping and echocardiography in the corresponding segments were compared. The Uv values were analysed in three groups of segments identified by dobutamine echocardiography: group A - normal segments, group B - segments with impaired contractility, but with preserved contractility reserve, and group C - segments with impaired contractility and no contractility reserve. Results. The hihest LLS values were measured in the normokinetic segments (10.4 ń 5 p.c.), intermediate - in the hypokinetic and akinetic segments (7.3 ń 6 and 4.3 ń 5 p.c., respectively), and the lowest - in the dyskinetic segments (0.2 ń 5 p.c.), although no significant difference between dyskinetic and akinetic segments was detected....


  9/22

  Tytuł oryginału: Leczenie trombolityczne zawału serca na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii - problem mało znany.
  Tytuł angielski: Thrombolytic therapy in patients with acute myocardial infarction treated in the Anaesthesiology and Critical Care Unit - three case reports.
  Autorzy: Rak Marcin, Sobkowicz Bożena, Niedziółka Andrzej, Wrabec Krzysztof
  Źródło: Kardiol. Pol. 2002: 56 (5) s.541-543, bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,397

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia
 • anestezjologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Three patients with acute myocardial infarction complicated by cardiac arrest and resuscitation procedures who were treated with thrombolytic therapy in the Anaesthesiology and Critical Care Unit, are described. No bleeding complications were observed. The safety and efficacy of the use of thrombolysis in such patients are discussed.


  10/22

  Tytuł oryginału: Epidemiologia otitis media secretoria u dzieci na podstawie badań Kliniki Otolaryngologicznej we Wrocławiu w latach 1996-1999.
  Tytuł angielski: Epidemiology of otitis media secretoria in children in the material of Otolaryngological Department at Medical University in Wrocław in 1996-1999.
  Autorzy: Pośpiech Lucyna, Rak Jerzy, Jaworska Marzena, Klempous Joanna
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 (5/6) s.296-300, tab., bibliogr. 11 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • otorynolaryngologia
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • niemowlęta
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wpływu czynników epidemiologicznych na występowanie wysiękowego zapalenia ucha środkowego (otitis media secretoria - OMS) u dzieci. Badano dwie grupy: 191 dzieci leczonych operacyjnie z tego powodu w Klinice ORL we Wrocławiu oraz 95-osobową grupę kontrolną. Analizę przeprowadzono na podstawie szczegółowego wywiadu oraz badania laryngologicznego. Ocenie poddano kilkanaście czynników: wiek, płeć, czynniki przed- i okołoporodowe, karmienie mlekiem matki, uczęszczanie do żłobka i przedszkola, bierne palenie, czynniki socjalne i środowiskowe, częstość występowania zapaleń górnych dróg oddechowych i zapaleń ucha środkowego przed rozpoznaniem OMS. Badania potwierdziły, że takie czynniki, jak: częste nieżyty górnych dróg oddechowych, zapalenia ucha nawracające ostre, przebywanie dzieci w dużych skupiskach (żłobki, przedszkola) czy bierne palenie tytoniu, zwiększają ryzyko zachorowania dzieci na OMS.

  Streszczenie angielskie: The aim of the work was an evaluation of epidemiological factors in otitis media with effusion (OME) in children. Mateiral consisted of 191 children treated surgically in Worclaw ENT Clinic. The control group consisted of 95 healthy children. The evaluation was based on detailed history of the patients and physical ORL examination. The factors taken into considerations were: age, sex, birth factors, breast feeding, attending to kindergarten, passive smoking, social and environmental factors, incidents of upper respiratory airways and middle ear infections, staying with other children (kindergarten) and passive smoking increase the risk of OME incidence.


  11/22

  Tytuł oryginału: Nicardipine diminished equinatoxin II-induced decrease of coronary flow in isolated rat and pig hearts.
  Autorzy: Bunc Matjaz, Rozman Janez, Vidmar Alenka, Rakovec Peter, Drevensek Gorazd, Budihna Metka V., Suput Dusan
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (2) s.355-357, bibliogr. 5 poz. - Międzynarodowa konferencja pt. Nauki przyrodnicze Gozd Martuljek 22-26.09. 2001 - Cz. 1 mater. konferencyjnych zamieszczono w nr 1/2002
  Sygnatura GBL: 306,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • szczury
 • Świnie
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Equination II (EqT II) is a basic, cardiotoxic polypeptide. The vasoconstrictory effect of the toxin on isolated porcine coronary arteries was diminished by nicardipine, an L-type calcium channel antagonist. A comparison was made of the effects of EqT II alone and EqT II in the presence of nicardipine on the coronary flow in porcine and rat hearts isolated according to Langendorff's method. In both models EqT II decreased coronary flow in a dose-dependent manner and there were no statistically significant differences between the two models (p 0.05). However, 1ćM nicardipine diminished the effects of EqT II on coronary flow in isolated porcine hearts more than in isolated rat hearts (p 0.05). The results suggest that the activation of L-type calcium channels is one of the mechanisms involved in the lowering of coronary flow induced by EqT II.


  12/22

  Tytuł oryginału: Echocardiographic evaluation of regional left atrial function after rapid atrial pacing.
  Autorzy: Kozelj Mirta, Zupan Igor, Butinar Janos, Seliskar Alenka, Rakovec Peter
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (2) s.371-373, tab., bibliogr. 6 poz. - Międzynarodowa konferencja pt. Nauki przyrodnicze Gozd Martuljek 22-26.09. 2001 - Cz. 1 mater. konferencyjnych zamieszczono w nr 1/2002
  Sygnatura GBL: 306,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • psy

  Streszczenie angielskie: Rapid regular atrial pacing (RAP) produces changes in atrial function similar to those caused by atrial fibrillation in animal models. Left atrial appendage (LAA) function represents regional atrial function. The aim of our study was to investigate the influence of RAP on left atrial regional function and to evaluate the reversibility of changes after terminationtermination of pacing in a canine model. Eight dogs were subjected to RAP (400 bpm) for 16 days. Transesophageal echocardiography was performed at baseline, immediately after RAP and 4 weeks after the terminationtermination of RAP. The LAA peak late emptying velocity (LAA-E) and filling wave (LAA-f) were measured. LAA-E velocities were significantly reduced and filling wave velocities (LAA-f) were significantly less negative after RAP compared with the baselline values. Four weeks after terminationtermination of pacing, the LAA-E and LAA-f velocities were normal. RAP results in impaired regional atrial systolic and diastolic function. The changes were completely reversible 4 weeks after terminationtermination of pacing. These results suggest that the LAA is mechanically stunned after RAP.


  13/22

  Tytuł oryginału: Impaired sinus node function and global atrial conduction time after high rate atrial pacing in dogs.
  Autorzy: Zupan Igor, Kozelj Mirta, Butinar Janos, Rakovec Peter
  Źródło: Cell. Mol. Biol. Lett. 2002: 7 (2) s.383-384, tab., bibliogr. 4 poz. - Międzynarodowa konferencja pt. Nauki przyrodnicze Gozd Martuljek 22-26.09. 2001 - Cz. 1 mater. konferencyjnych zamieszczono w nr 1/2002
  Sygnatura GBL: 306,513

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • zwierzęta
 • psy

  Streszczenie angielskie: In animal and human studies, it has been shown that atrial fibrillation shortens the atrial refractory period and impairs its rate adaptation. The objective of this study was to evaluate the effects of high-rate pacing on sinus node function and intra-atrial conduction. Eight dogs were subjected to rapid atrial pacing (AP) at 400 bpm for 16 days. Sinus node recovery time (SNRT) and P-wave duration were measured at baseline, immediately after AP and four weeks after the termination of AP. SNRT immediately after AP was significantly prolonged at all pacing rates compared to the baseline values. P-wave duration was significantly longer after AP relative to the baseline values. All the variables were completely reversible four after the termination of pacing. Rapid AP induces sinus node dysfunction and prolongs the intra-atrial conduction time. IT is possible that the electrical remodelling extends to the sinus node as well.


  14/22

  Tytuł oryginału: Badania kliniczne i genetyczne w młodzieńczej postaci choroby Huntingtona.
  Tytuł angielski: Clinical and genetic study of juvenile form of Huntington's disease.
  Autorzy: Zdzienicka Elżbieta, Rakowicz Maria, Mierzewska Hanna, Hoffman-Zacharska Dorota, Jakubowska Teresa, Poniatowska Renata, Sułek Anna, Waliniowska Elżbieta, Zalewska Urszula, Kulczycki Jerzy, Zaremba Jacek
  Źródło: Neurol. Neurochir. Pol. 2002: 36 (2) s.245-258, il., tab., bibliogr. 25 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 302,274

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • neurologia
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Choroba Huntingtona jest jedną ze zwyrodnieniowych, autosomowych dominujących chorób ośrodkowego układu nerwowego, spowodowaną niestabilnością i zwielokrotnieniem sekwencji CAG w genie IT15. Choroba ta dotyczy obu płci i może pojawić się w każdym okresie życia, ale najczęściej występuje w wieku średnim i doprowadza do śmierci po 15-20 latach jej trwania. Postacie młodzieńcze (wiek zachorowania poniżej 20 r.ż.) stanowią mniej niż 10 proc. wszystkich zachorowań. W pracy niniejszej przedstawiony jest obraz kliniczny i wyniki badań genetycznych, 16 pacjentów dotkniętych młodzieńczą postacią choroby Huntingtona w wieku 9 do 36 lat pochodzących z 14 rodzin. Wiek zachorowania wynosił od 5 do 20 lat, a czas trwania choroby od 2 do 16 lat. U 14 osob gen chorobowy przekazany został przez ojca, a u pozostałych 2 przez matkę. Obserwowano zjawisko antycypacji, tzn. wcześniejszy wiek zachorowania i większą liczbę powtórzeń CAG w kolejnych pokoleniach. Liczba powtorzeń sekwencji CAG w badanej grupie pacjentów wynosiła od 50 do 92, średnio 67. Choroba na ogół rozpoczynała się zaburzeniami emocjonalnymi i poznawczymi, trudnościami w nauce, nadpobudliwością. Średni iloraz inteligencji w skali Wechslera wynosił 59.6, zaś w Mini Mental State Examination 22.8 punktów. W badaniu neurologficznym w połowie przypadków dominowały objawy sztywności pozapiramidowej z bradykinezją, a w pozostałych przypadkach o dłuższym przebiegu, ruchy pląsawicze. U 3 pacjentów obserwowano napady padaczkowe; ...

  Streszczenie angielskie: Huntington's disease (HD) is an autosomal dominant neurodegenerative disorder caused by high instability and extension of CAG sequences within the coding region of IT15 gene. It affects both sexes and age at onset of the disease may be different but usually occurs in midlife. The term Juvenile Huntington's disease is generally applied to 10 proc. of the cases with onset before 20. We present clinical features and results of DNA analysis in 16 patients from 14 families aged 9 to 36. The age of onset was between 5 to 20 years; duration of the disease was from 2 to 16 years. In 10 cases the mutated gene was transmitted by the affected father; only in two cases by the mother. In all cases anticipation manifested by earlier onset of the disease in subsequent generations and expansion of CAG repeats was documented. The number of CAG repeats was between 50 and 92 (mean 67.3). Progressive mental deterioration, declining school performance. Hyperactivity and emotional disturbances were the first symptoms of juvenile HD. Neuropsychological assessment showed mean IQ in Wechsler test 59.6 and Mini-Mental State Examination scores 22.8. Rigidity and bradykinesia were predominant features in the cases with juvenile onset, the remaining ones developed choreatic movements. Three persons had epileptic seizures; two (both females) revealed behaviour and psychiatric disturbances. Amplitudes of somatosensory evoked potentials, visual evoked potentials and brainstem auditory evoked ...


  15/22

  Tytuł oryginału: Badanie koronarograficzne.
  Autorzy: Putkiewicz Krzysztof, Rak Arkadiusz, Tomik Zbigniew
  Źródło: Med. Dypl. 2002: 11 (9) s.228, 231, il.
  Sygnatura GBL: 312,978

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia
 • radiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska


  16/22

  Tytuł oryginału: Leczenie trombolityczne pacjentów ze świeżym zawałem serca powikłanym nagłym zatrzymaniem krążenia ze skuteczną resuscytacją - ocena korzyści i ryzyka.
  Tytuł angielski: Thrombolytic therapy after successful cardiopulmonary resuscitation in acute myocardial infarction: risk-benefit analysis.
  Autorzy: Rak Marcin, Sobkowicz Bożena, Niedziółka Andrzej, Wrabec Krzysztof
  Źródło: Anestezjol. Intens. Ter. 2002: 34wyd.spec.C s.8C-12C, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,376

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • kardiologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy było określenie czynników wpływających na podejmowanie decyzji o terapii trombolitycznej (TT) pacjentów ze świeżym zawałem serca (AMI) powikłanym nagłym zatrzymaniem krążenia (CA) oraz ocena korzyści i ryzyka TT u chorych hospitalizowanych w odziale anestezjologii i intensywnej terapii. Retrospektywna analiza objęła 133 chorych: 26 leczonych streptokinazą [grupa SK (+)] oraz 107, u których nie stosowano TT [grupa SK (-)]. Oceniano wpływ: wieku, płci, lokalizacji zawału, stopnia niewydolności krążenia wg Kimballa i Killipa, przebiegu akcji ratowniczej (czas od CA do podjęcia CPR i czas trwania CPR), postaci elektrokardiograficznej CA i miejsca, gdzie doszło do CA, na decyzję o zastosowaniu TT oraz przeżywalność w OAiIT chorych w obu grupach. Analizowano również występowanie i przebieg powikłań krwotocznych leczenia w obu grupach. Do TT kwalifikowano istotnie częściej osoby do 50 roku życia (p 0,005), rzadziej zaś powyżej 70 roku życia (NS). Rzadziej kwalifikowano również kobiety (NS). TT podejmowano częściej u osób z IV klasy Kimballa - Killpa, u pacjentów, u których ściśle określomo czas od CA do podjęcia CPR (p 0,005), jak i u których czas CPR nie przekraczał 15 minut (p 0,025), a także u chorych po CA w postaci migotania komór (VF)(p 0,05). Przeżycie w grupie SK (+) było wyższe niż w grupie SK (-) (61,5 proc. vs 40,2 proc., p 0,05). Poprawę przeżycia w grupie SK (+) stwierdzono u chorych do 66 roku życia, nie przeżył zaś żaden pacjent z tej grupy po 70 roku życia. Obserwowano również istotną poprawę przeżycia u chorych w IV klasie Kimballa - Killpa...

  Streszczenie angielskie: In this retrospective study we analysed decision-making process, risk and benefits of thrombolytic therapy (TT) in the acute myocardial infarction patients after successful cardiopulmonary resuscitation (CPR). Patients were allocated to two groups: 26 who received streptokinase (SK [+]) and 107 who did not (SK [-]). We have analyzed effects of: relationship between age, sex, infarction site, Kimball-Killip cardiac failure scale, time from cardiac arrest (CA) to beginning of CPR, duration of CPR, ECG recording during CA and place of CA in the decision-making process concerning TT, survival rate and frequency of haemorrhagic complications. TT was started more frequently in patients younger than 50 (p 0.005), Kimball-Killip class IV, precisely defined time from cardiac arrest (CA) to beginning of CPR (p 0.005), when CPR lasted nor longer than 15 min (p 0.025) and in ventricular fibrillation CA (p 0.05). Survival rate in the SK [+] group was higher (61.5 vs. 40.2 p.c., p 0.05). All patients older than 70 died. Survival rate was higher in the Kimball-Killip class IV patients (p 0.005), ventricular fibrillation-related CA (p 0.05) and out-hospital CA (p 0.05). We found a higher incidence of haemorrhagic complications in the SK [+] group (19.2 vs. 0.9, p 0.0005). We conclude that TT was beneficial in younger patients and can be used even during cardiogenic shock; risk-benefit ratio regarding haemorrhagic complications favoured TT.


  17/22

  Tytuł oryginału: Wpływ czynników karcinogennych na powstanie choroby nowotworowej płuc.
  Tytuł angielski: The impact of carcinogenic factors on the development of lung tumour disease.
  Autorzy: Mraz Maciej, Rakowski Dobromir, Mraz Małgorzata
  Źródło: Fizjoterapia 2002: 10 (2) s.13-16, bibliogr. 7 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,222

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • onkologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Dominującym wskazaniem do leczenia torakochirurgicznego w Polsce są nowotwory. Chorzy leczeni z powodu tych wskazań, w roku 1995, stanowili niemal 50 proc. ogółu pacjentów w Klinikach i Oddziałach Torakochirurgicznych. Statystyki mówiące o przyczynach umieralności w Polsce podają nowotwór złośliwy płuc jako przyczynę 15-20 tysięcy zgonów rocznie; z tego większość przypadków to mężczyźni. Za główny czynnik karcinogenny uważa się dym tytoniowy. To, czy dana osoba zachoruje na raka płuc, zależy od tego, w jakim wieku zaczęła palić, jak długo pali papierosy, ile papierosów dzienie wypala oraz jak głęboko się zaciąga. Oprócz palenia człowiek narażony jest na działanie wielu innych szkodliwych substancji i czynników występujących w miejscu pracy oraz zamieszkania, które w sposób bezpośredni lub pośredni zwiększają ryzyko wystąpienia nowotworu. Celem pracy jest sprawdzenie częstości występowania czynników karcinogennych u chorych hospitalizowanych z rozpoznanym nowotworem płuc, będących w okresie przed- i pooperacyjnym. Badania przeprowadzono na grupie 51 pacjentów hospitalizowanych w Dolnośląskim Centrum Gruźlicy i Chorób Płuc we Wrocławiu. W celu zebrania danych posłużono się ankietą zawierającą 20 pytań podzielonych na cztery grupy. Pytania te dotyczyły m.in. miejsca zamieszkania, rodzaju wykonywanej pracy, stylu życia oraz obciążeń genetycznych. Na podstawie udzielonych odpowiedzi stwierdzono, że znacząca większość ankietowanych osób była narażona na działanie wielu ...

  Streszczenie angielskie: Neoplasm state the most frequent indication for thoracic surgery in Poland. In 1995 about 50 p.c. of patients of thoracosurgical clinics and departments had such an indication. According to the statistics malignant neoplasm of lungs causes 15 000 - 20 000 deaths annually and most of the cases are men. Tobacco fumes are seen as the main carcinogenic factor. Whether a particular person falls ill with lungs tumour, depends upon the age at which they began to smoke, how long they have been smoking, how many cigarettes they smoke daily and how deeply they inhale the tobacco fumes. Apart from smoking, people are exposed to the influence of various harmful substances and factors present at the place of work or home, which directly or indirectly increase the risk of tumour occurrence. The objective of this research is to check the frequency of carcinogenic factors occurrence in in-patients with a diagnosed malignant lung cancer, in pre- and postoperative period. The research was carried out on a group of 51 in-patients of Lower Silesian Center of Lung Diseases and Tuberculosis in Wrocław. A survey consisting of 20 questions, divided into 4 groups was used to gather the needed data. These questions mainly concerned domicile, occupation, lifestyle and genetic load. Basing on the given answers, it was stated that the majority of the surveyed patients was exposed to the impact of numerous carcinogenic factors in their workplace as well as at home, which indicates a synergistic ...


  18/22

  Tytuł oryginału: Realizacja zasady równego dostępu do świadczeń w praktyce.
  Autorzy: Werczyńska Agata, Waleriańczyk Jolanta, Polewska Grażyna, Pruszyńska Wiesława, Rakowiecka Anna, Woźniak Janina
  Źródło: Antidotum 2002: 11 (10) s.51-59, bibliogr. 3 poz.
  Sygnatura GBL: 306,358

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • ekonomika


  19/22

  Tytuł oryginału: Formowanie dwuwiązkową metodą IBAD biozgodnych powłok na bazie węgla i krzemu.
  Tytuł angielski: Creation of the biocomatible carbon and silicon based coating layers by using of the dual beam IBAD method.
  Autorzy: Rajchel Bogusław, Wantuch Edward, Jaworska Lucyna, Burakowski Tadeusz, Proniewicz Leonard, Rakowski Wiesław, Otfinowski Janusz, Czajkowska Barbara, Lekki Janusz, Mitura Marzena, Adamski Adam, Regiec Paweł, Szklarski Anatol
  Źródło: Prz. Lek. 2002: 59 supl. 4: II Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej s.91-94, il., bibliogr. 5 poz., sum. - 2 Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej Kraków 25-26.04. 2002
  Sygnatura GBL: 310,563

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • in vitro

  Streszczenie polskie: Powłoki formowane na bazie pierwiastków C, Si, Ti charakteryzują się wysoką twardością, elastycznością oraz dobrą adhezją do podłoża. Parametry mechaniczne, w szczególności adhezja, powłok formowanych metodami jonowymi są korzystniejsze niż powłok formowanych klasycznymi metodami CVD. Z tych względów powłoki te mogą być atrakcyjne dla różnego rodzaju zastosowań medycznych, w szczególności w endoprotetyce oraz jako powłoki narzędzi chirurgicznych. Celem niniejszej pracy było zbadanie struktury oraz własności fizycznych, mechanicznych oraz biozgodności formowanych metodami jonowymi powłok typu DLC, SiC, TiC, Ti - C. Badane powłoki charakteryzują się dobrą biozgodnością.

  Streszczenie angielskie: Hardness, elasticcity and adhesion to substrate of thin coating layers based on C, Si, Ti can be attractive for many medicine purposes. Especially, the hardness, elasticity and adhesion of thin coating layers created by ionic techniques (implantation, IBSD, IBAD) can be better than layers formed by classical CVD techniques. By this reason can be used for protection of metallic enoprosthesis and also as hard coating of surgery tools. In presented work the structure, biocompatibility, set of physical and mechanical parameters of coatin layers (DLC, SiC, TiC, Ti--C) created by ionic techniques were studied. The biocompatibility of investigated coatings materials is good.


  20/22

  Tytuł oryginału: Mikrostruktura i właściwości mikromechaniczne biomateriałów tytanowych.
  Tytuł angielski: Microstructure and micromechanical properties of titanium biomaterials.
  Autorzy: Moskalewicz T., Rakowski W., Czyrska-Filemonowicz A.
  Źródło: Inż. Biomater. 2002: 5 (23/25) s.33-37, il., bibliogr. 11 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,500

  Typ dokumentu:
 • praca doświadczalna

  Streszczenie polskie: W pracy przeprowadzono szczegółową charakterystykę mikrostruktury warstw azotowanych wytworzonych w warunkach wyładowania jarzeniowego na stopach typu Ti-1AI-1Mn i Ti-6AI-7Nb. Badania cienkich folii wykonywanych z przekrojów poprzecznych próbek przy użyciu transmisyjnego mikroskopu elektronowego ujawniły nanokrystaliczną strukturę zewnętrznej wastwy azotowanej. Wykorzystując metodę dyfrakcji elektronów wykonano analizę faz występujących w warunkach azotowanych. Pomiary właściwości mikromechanicznych (mikrotwardość, moduł Younga) warstw azotowanych wykazały występowanie wyraźnej korelacji pomiedzy mikrostrukturą warstw, a ich właściwościami mikromechanicznymi. Na podstawie przeprowadzonych prób "scratch-test" stwierdzono, że warstwy azotowane mają dobrą przyczepność do badanych stopów tytanu.

  Streszczenie angielskie: The aim of the present work detailed characterisation of the microstructure of nitrided layers produced under glow discharge conditions on two titanium-alloys: Ti-AI-1Mn and Ti-6AI-7Nb. Transmission electron microscopy investigations of cross-sectional thin foils, showed that the extrernal nitrided sublayer exhibits nanocrystalline structure. Phase identifiucation within the layers, was carried out by electron diffraction. The measurements of micromechanical properties (microhardness, Young modulus) of nitrided layers showed the correlation between the microstructure of surface layers and theirs micromechanical properties. the results of "scratch-tests" experiment showed that nitrided layers exhibits a good adhesion to the surface of titanium alloys investigated.


  21/22

  Tytuł oryginału: Organizacja ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Zmiany w zakresie wzajemnych relacji lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistów w świetle zapisów projektu ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia oraz programu Narodowa Ochrona Zdrowia.
  Autorzy: Rakowski Mariusz
  Źródło: Przew. Menedż. Zdr. 2002 (5) s.49-52, bibliogr. 13 poz.
  Sygnatura GBL: 313,534

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • organizacja ochrony zdrowia
 • prawo


  22/22

  Tytuł oryginału: Motywacja do zaprzestania palenia wśród pacjentów uzależnionych od nikotyny.
  Tytuł angielski: Motivation for giving up smoking among patients addicted to nicotine.
  Autorzy: Rak Urszula, Czarny-Działak Urszula, Cyrkowicz Marek, Szymocha Monika
  Źródło: Wiad. Lek. 2002: 55 supl. 1 cz. 1: Konferencja Naukowa "Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego" s.418-421, il., tab., bibliogr. 11 poz., sum. - Konferencja naukowa pt. Śląskie Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Zabrze - Szczyrk 2002
  Sygnatura GBL: 301,774

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca epidemiologiczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W pracy omówiono wyniki badań nad stopniem uzależnienia od nikotyny oraz motywacji do zaprzestania palenia wśród pacjentów oddziałów pulmonologicznych. Wykorzystano metodę ankietową, posługując się testem Fagerstroma oraz testem Schneider. Wysoki stopień uzależnienia od nikotyny stwierdzono u 15 proc. badanych, taki sam u mężczyzn jak i u kobiet. 73 proc. badanych wskazywało wysoką motywację do zerwania z nałogiem, uzasadniając to troską o własne zdrowie (87 proc.). Ponad 1/3 badanych nie wie, gdzie szukać pomocy w przypadku wystąpienia problemów związanych z rzucaniem palenia.

  Streszczenie angielskie: The study presents examinations of the level of addiction to nicotine as well as motivation for giving up smoking among the patients of Pulmonological Wards. The questionnaire was used with Fagerstrom and Schneider tests. High level of addiction to nicotine was observed in 15 p.c. patients - both men and women. Among those patients 73 p.c. shows high motivation for giving up smoking. The main reason for that is care about patients' own health (87 p.c.). Over 1/3 of subjects does not know where to seek help in case of problems related to giving up smoking.

  stosując format: