Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RAJEWSKI
Liczba odnalezionych rekordów: 9Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/9

Tytuł oryginału: Genetyka molekularna zaburzeń psychicznych
Autorzy: Borkowska Alina, Czarny-Ratajczak Malwina, Czerski Piotr, Danielewska-Woźniak Anna, Dmitrzak Monika, Hauser Joanna, Hornowska Elżbieta, Kapelski Paweł, Leszczyńska-Rodziewicz Anna, Rajewski Andrzej, Rybakowski Filip, Rybakowski Janusz, Samochowiec Jerzy, Słopień Agnieszka, Zakrzewska Marzena
Opracowanie edytorskie: Rybakowski Janusz (red.), Hauser Joanna (red.).
Źródło: - Kraków, Komitet Redakcyjno-Wydaw. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego 2002, 111 s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
Seria: Biblioteka Psychiatrii Polskiej
Sygnatura GBL: 737,223

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/9

  Tytuł oryginału: Zaburzenia neuropsychiczne uwarunkowane reakcją autoimmunologiczną na zakażenie paciorkowcowe zapoczątkowane w dzieciństwie (PANDAS).
  Tytuł angielski: PANDAS: Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infection.
  Autorzy: Rybakowski Filip, Komorowska Renata, Rajewski Andrzej
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (1) s.31-35, bibliogr. 14 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • immunologia
 • mikrobiologia

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie polskie: W ostatnich latach na podstawie obserwacji klinicznej wyodrębiono grupę zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych i tików o etiologii związanej z zakażeniem paciorkowcowym. Do wystąpienia różnorodnych objawów psychopatologicznych dochodzi w nich na skutek oddziaływania autoprzeciwciał z neuronami jąder podstawy mózgu. W pracy przedstawiono nowe dane dotyczące etiopatogenezy, objawów klinicznych i leczenia powyższych zaburzeń.

  Streszczenie angielskie: In recent years a number of obsessive-compulsive disorders and tics following streptococcal infection have been distinguished on the grounds of clinical observations. In these cases various psychopathological symptoms develop following interaction of autoantibodies with neurons of basal ganglia in the brain. The article presents new data concerning etiopathogenesis, clinical symptoms, and treatment of these disorders.


  3/9

  Tytuł oryginału: Depresja ciężka z objawami psychotycznymi w przebiegu steroidoterapii stosowanej w leczeniu zespołu nerczycowego - opis przypadku.
  Tytuł angielski: Severe depression with psychotic symptoms in the course of steroid treatment of nephrotic syndrome - case report.
  Autorzy: Słopień Agnieszka, Łojko Dorota, Rajewski Andrzej
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 supl. 1: Konferencja "Kazuistyka w psychiatrii III" s.51-54, bibliogr. 14 poz., sum. - Konferencja pt. Kazuistyka w psychiatrii III Szczyrk 07-09.09. 2001
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • pediatria
 • toksykologia
 • nefrologia

  Typ dokumentu:
 • praca związana ze zjazdem
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W efekcie podawania egzogennych hormonów glikokortykosteroidowych wystąpić mogą różne zaburzenia psychiczne. Opisano przypadek wystąpienia depresji ciężkiej z objawami psychotycznymi u siedemnastoletniej pacjentki, która z powodu pierwszego w życiu rzuty zespołu nerczycowego leczona była prednizonem. Ze wzgledu na znaczne nasilenie objawów oraz niemożność odstawienia kortykosteroidów (ryzyko przełomu nadnerczowego), rozpoczęto leczenie przeciwdepresyjne - zastosowano mitrazapinę.


  4/9

  Tytuł oryginału: Borna Disease Virus - reactive antibodies in Polish psychiatric patients.
  Autorzy: Rybakowski Filip, Sawada Takashi, Yamaguchi Kazunari, Rajewski Andrzej, Rybakowski Janusz
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (9) s.CR642-CR646, tab., bibliogr. 23 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • mikrobiologia
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: It has been proposed that the Borna Disease Virus (BDV) plays a role in the etiopathogenesis of psychiatric disorders. We assessed BDV seropositivity in Polish psychiatric patients and healthy controls, and the relationship between seropositivity and selected diagnostic and clinical variables. Material/Methods: Serum samples from 946 psychiatric patients with different diagnoses (ICD-10) and 407 psychiatrically healthy controls were assayed. The ECLIA method was used, which enables the assessment of two anti-BDV antibodies: anti-p24 and anti p-40. Data were also collected on diagnosis, age, age at onset, and place of residence. Results: Only anti-p24 antibodies were found. The seropositivity rates were: 2.4 p.c. and 1.0 p.c., respectively, in patients and controls (p = 0.1). A significant difference between patients and controls was observed in mental retardation and affective-anxiety spectrum disorders. Seropositivity did not show any association with demographic variables, but it was elevated in patients with recent onset of disease vs. remote onset of disease (10.2 p.c. vs. 1.6 p.c.; p = 0.0003). Conclusions: Significantly higher anti-BDV seropositivity was found in Polish psychiatric patients with affective-anxiety spectrum disorders and mental retardation than in controls. The association between recent onset disorders and higher anti-BDV response, in the light of recent reports on circulating immune complexes of BDV antigens and antibodies, warrants furhter studies on the longitudinal course of humoral response to BDV.


  5/9

  Tytuł oryginału: Interaction of monoamine transporter genes and personality dimensions.
  Autorzy: Rybakowski Filip, Samochowiec Jerzy, Zakrzewska Marzena, Czerski Piotr, Stępień Genowefa, Pełka-Wysiecka Justyna, Hauser Joanna, Horodnicki Jan, Rajewski Andrzej, Rybakowski Janusz K.
  Źródło: Arch. Psychiatr. Psychother. 2002: 4 (2) s.17-24, tab., bibliogr. 26 poz.
  Sygnatura GBL: 313,554

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • genetyka
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: There is evidence for an association between allelic wariants of the monoamine transporter genes and the temperamental personality traits. Recent findings show that also an interaction of the different genes may contribute to the personality factors. Character dimensions of personality, which theoretically depend mainly on the ontogenetic development, were suggested to be under the genetic influence as well. We studied the association between personality dimensions measured with Temperament and Character Inventory (TCI) and polymorphism of the dopamine (DAT), norepinephrine (NET) and serotonin (5-HTT) transporter genes. The sample studied consisted of 128 healthy volunteers: 76 females and 52 males, mean age 23.8 ń 1.7 years, derived from two cities in the western part of Poland. We found statistically significant association between character dimension of Self-Directedness (SD) and NET polymorphism. There was a statistically significant effect of the interaction of NET and DAT polymorphisms on the dimension of Self-Transcedence (ST). The temperamental dimension of Reward Dependence (RD) was associated with interaction of 5-HTT and DAT polymorphisms. Character dimensions of personality, Self-Directedness and Self-Transcendence were associated with genetic differences. Interaction effect of the transporter polymorphisms was demonstrated in the Self-Transcendence and Reward Dependence dimensions. These findings warrant further study on the interplay of the different genes contributing to the complex traits.


  6/9

  Tytuł oryginału: Ocena aberracji regionu q11-q13 chromosomu 15 oraz polimorfizmu genu kodującego podjednostkę GABRB3 receptora GABA A u osób z rozpoznaniem autyzmu dziecięcego i atypowego.
  Tytuł angielski: Evaluation of q11-q13 locus of chromosome 15 aberrations and polymorphisms in the ç-aminobutyric acid receptor subunit B3 gene (GABRB3) in autistic patients.
  Autorzy: Słopień Agnieszka, Rajewski Andrzej, Budny Bartłomiej, Czerski Piotr
  Źródło: Psychiatr. Pol. 2002: 36 (5) s.779-791, il., tab., bibliogr. 36 poz., sum., rez., Zsfg, r‚s.
  Sygnatura GBL: 305,130

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The aim of the study was the evaluation of chromosomal aberrations, especially locus q11-q13 of chromosome 15 and polymorphism in the g-aminobutyric acid receptor subunit B3 gene (GABRB3) and genetic aetiology of autistic disorder. We studied 20 probands (aged 4-27 years old) and their patients and siblings (73 persons). Following cytogenetic methods were used: conventional GTG-banding analysis, study of fra(X), fluorescence in situ hybridisation, with two specific probes: SNRPN and UBE3A/D15S10. Dinucletide (CA)n repeat polymorphism at the GABRB3 gene was analysed using PCR-STR method. Chromosomal analysis revealed paracentomere inversion - 46,XX, inv(9)(p11q13) didn't reveal abnormalities in 15q11-q13 region. ETDT analysis didn't reveal connection between autistic disorder and studied marker. Lack of anomalies in 15q11-q13 region may be related to small number of probands, heterogenity of studied group and small number of studied locus and markers. So conclusions should be related only to this studied group, and not to autistic patients.


  7/9

  Tytuł oryginału: Rozkład i dynamika zmian temperatury w wybranych punktach ciała w kriostymulacji ogólnoustrojowej.
  Tytuł angielski: Distribution and dynamics of temperature change at some selected body areas in complex cryostimulation process.
  Autorzy: Rajewski Maciej, Łazowski Jan
  Źródło: Człow. Ruch 2002 (1) s.21-30, il., tab., bibliogr. 21 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,540

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: During the cryostimulation of the whole body the temperature was measured in 12 points using contact method. The temperature of the centre of a body sustained, and it lowered towards the body peripheries. Lower body parts got cooled more intensely than upper body parts, which seems related to air stratification in a cryochamber. The lowering of temperature by 20řC causes the lowering of body temperature by 2 - 6řC. No dependencies between the temperature of a body and anthropometric features were observed. Stating individual differences in the degree of cooling, various cooling of different body parts and the differences in tolerance to cold encourages further research on the effectiveness of various conditions of cooling.


  8/9

  Tytuł oryginału: Detection of anti-Borna Disease Virus antibodies in patients hospitalized in psychiatric hospitals situated in the mid-western region of Poland.
  Autorzy: Rybakowski Filip, Yamaguchi Kazunari, Krzymiński Stefan, Zmyślony Franciszek, Biernat Jerzy, Kociałkowski Marek, Tandeck Andrzej, Trafarska Barbara, Zalejski Marian, Sawada Takashi, Naraki Tohru, Czerski Piotr, Rajewski Andrzej, Rybakowski Janusz K.
  Źródło: Arch. Psychiatr. Psychother. 2002: 4 (3) s.47-54, tab., bibliogr. 38 poz.
  Sygnatura GBL: 313,554

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • mikrobiologia

  Typ dokumentu:
 • praca epidemiologiczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The seroprevalence of anti-Borna Disease Virus antibodies in the population of patients hospitalised in psychiatric hospitals of mid-western Poland was assessed with the ACLIA methos.


  9/9

  Tytuł oryginału: Wybrane czynniki kliniczne a rozwój zaburzeń autystycznych.
  Tytuł angielski: The role of several clinical factors in the development of autistic disorders.
  Autorzy: Słopień Agnieszka, Rajewski Andrzej
  Źródło: Psychiatr. Psychol. Klin. 2002: 2 (4) s.252-265, bibliogr. 33 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 313,609

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • psychiatria i psychologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 2-5 r.ż.
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Celem pracy była ocena wybranych czynników klinicznych mogących wpływać na rozwój zaburzeń autystycznych. Grupę badaną stanowiło 20 pacjentów (17 z diagnozą autyzmu dziecięcego i 3 - autyzmu atypowego) oraz ich rodzice i rodzeństwo, łącznie 83 osoby. Wiek chorych wynosił 4-27 lat, wśród nich było 16 chłopców i 4 dziewczynki. Wykreślając rodowody, analizowano schorzenia występujące u wszystkich członków badanych rodzin. Wszystkie osoby biorące udział w badaniu pochodziły z populacji polskiej. Diagnozę postawiono w oparciu o kryteria DSM-IV oraz ICD-10, na podstawie wywiadu uzyskanego od rodziców. Przeprowadzono badanie pediatryczne, psychiatryczne, neurologiczne i obserwację zachowania dziecka w różnym otoczeniu. Osoby autystyczne były też konsultowane w Poradni Genetycznej przy Katedrze i Zakładzie Genetyki Medycznej AM w Poznaniu. Stwierdzono zależność statystyczną pomiędzy wczesnym początkiem (przed 1. r.ż.) pojawienia się pierwszych objawów, opóźnionym rozwojem ruchowym a większym nasileniem zaburzeń mowy. Wykazano również, że nasilenie agresji u chorych było tym większe, im młodszy był wiek obojga rodziców w chwili urodzenia dziecka. W badanej grupie nie znaleziono zależności statystycznej między nieprawidłowymi czynnikami ciążowymi, okołoporodowymi, niepowodzeniami rozrodu a stopniem rozwoju mowy pacjentów, nasileniem agresji i autoagresji.

  Streszczenie angielskie: The aim the study was evaluation of the influence of several clinical factors on the development of autistic disorders. The study involved a group of 20 patients (17 with childhood autism and 3 with atypical autism) and their parents and siblings-altogether 83 persons. All subjects were of Polish nationality. The studied group consisted of 16 boys and 4 girl, aged 4-27. We analysed diseases in allmembers of the studied families, using genealogy. The diagnosis was based on the DSM-IV and ICD-10 criteria with the use of parental anamnesis. We performed pediatric, psychiatric and neurological examinations, observing the children in various situations. Autistic patients were also consulted at the Genetic Outpatient Clinic in the Department of Medical Genetics, University of Medical Sciences in Poznań. A statistical correlation was found be tween the early onset of symptoms (before the age of 1) and delayed motor development and severe speech impairment. It was further revealed that aggression was increased with the younger parental age at childbirth. No statistical correlation was found between abnormal pre- and perinatal factors, procreation failures, speech development, aggression and self-aggression.

  stosując format: