Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RAJEWSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Hormonalna terapia zastępcza w leczeniu chorób psychicznych u kobiet.
Autorzy: Rajewska Jolanta
Źródło: Ordynator Lek. 2002: 2 (7) s.26-29, bibliogr. 29 poz.
Sygnatura GBL: 313,633

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • farmacja

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: W niniejszym opracowaniu omówiono znaczenie hormonalnej terapii zastępczej (HTZ) w leczeniu chorób psychicznych u kobiet w okresie około- i pomenopauzalnym oraz u kobiet w tak zwanej "sztucznej" menopauzie. Szczególną uwagę zwrócono na takie schorzenia, jak depresja, schizofrenia, zaburzenia pamięci i funkcji poznawczych, a ponadto - zaburzenia nastroju i snu. Zwrócono uwagę na efektywność HTZ stosowanej w monoterapii, jak również w terapii skojarzonej chorób psychicznych. Podkreślono, iż skuteczność i bezpieczeństwo stosowania hormonalnej terapii zastępczej wymagają jej indywidualizacji oraz, że wybór właściwej metody substytucji hormonalnej oraz odpowiedniego momentu jej włączenia uwarunkowane są współpracą ginekologa, psychiatry i psychologa.


  2/2

  Tytuł oryginału: Opinie na temat badań genetycznych w psychiatrii.
  Tytuł angielski: Views on genetic research in psychiatry.
  Autorzy: Hauser Joanna, Hornowska Elżbieta, Leszczyńska-Rodziewicz Anna, Kosmowska Magdalena, Rajewska Aleksandra, Zakrzewska Marzena
  Źródło: Post. Psychiatr. Neurol. 2002: 11 (4) s.329-337, tab., bibliogr. 17 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 305,527

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • psychiatria i psychologia
 • genetyka

  Typ dokumentu:
 • praca przeglądowa

  Streszczenie polskie: W związku z dynamicznym rozwojem genetyki molekularnej przypuszcza się, że w niedalekiej przyszłości znane będą geny związane z etiologią wielu zaburzeń psychicznych. Możliwe będzie zatem przeprowadzenie predykcyjnych badań genetycznych. Celem podjętych badań była analiza opinii respondentów na temat problemów związanych z możliwością przeprowadzenia predykcyjnych badań genetycznych w psychiatrii. W badaniu uczestniczyły 394 osoby (63 psychiatrów, 79 pacjentów, 195 studentów i 57 nauczycieli). Narzędziem badawczym był kwestionariusz "Problemy etyczne związane z badaniami genetycznymi", zawierający pytania na temat genetyki i psychiatrii. Pacjenci istotnie statystycznie częściej niż psychiatrzy byli pozytywnie nastawieni do genetycznych badań predykcyjnych w formie badań obowiązkowych, badań nieletnich oraz badań prenatalnych.

  Streszczenie angielskie: Due to the dynamic development of molecular genetics it can be expected that genes involved in the etiology of many mental disorders will be known in the near future. Therefore, it will be possible to carry out predictive genetic tests. The purpose of the study was to analyse respondents' opinions on problems related to the possiblity of predictive genetic testing application in psychiatry. Participants in this study (N=394) were 63 psychiatrists, 79 patients, 195 students and 57 teachers. Items of the questionnaire: "Ethical problems related to genetic examinations" used in the study were concerned with genetics and psychiatry. Patients, as compared to psychiatrists, significantly more often displayed a positive attitude towards genetic predictive testing in the form of obligatory examinations, examination of minors, and prental tests.

  stosując format: