Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RADWAN
Liczba odnalezionych rekordów: 4Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/4

Tytuł oryginału: Urinary leukotriene levels are increased during exacerebation of atopic eczema/dermatitis syndrome. Relation to clinical status.
Autorzy: Adamek-Guzik T., Guzik T. J., Czerniawska-Mysik G., Korpanty G., Mastalerz L., Radwan J., Szczeklik A.
Źródło: Allergy 2002: 57 (8) s.732-736, il., tab., bibliogr. 24 poz.
Sygnatura GBL: 302,302

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • dermatologia i wenerologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca opublikowana za granicą
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Background: Leukotrienes are potent mediators of allergic inflammation and their role in the pathogenesis of allergic disorders, particularly asthma, is well established. Their importance in the pathogenesis of atopic eczema/dermatitis syndrome (AEDS) is still unclear. We aimed to compare urinary cysteinyl leukotriene (Cys-LT) levels during exacerbation and remission of AEDS in relation to clinical status, IgE levels, and eosinophil counts. Methods: Urinary Cys-LTs were measured by direct enzyme immunoassay in 17 adult patients with AEDS and in 17 healthy controls in whom atopy had been excluded. Cys-LTs were compared during exacerbation and remission of AEDS in relation to the clinical status measured by SCORAD. Total IgE levels were measured by enzyme-linked immunoassay (ELISA). Results: Mean clinical score during the exacerbation was 64.3 ń 3.1 and during remission 22.4 ń 4 (P 0.01). Cys-LTs were significantly higher during the exacerbation of AEDS than in the control group (230.9 ń 20.8 vs 123.2 ń 9.9 pg/mg creatinine; P 0.005). During the remission, the difference between AEDS patients and the control group was not significant (96.3 ń 8.7 vs 123.2 ń 9.9 pg/mg creatinine; P = 0.8). During AEDS exacerbation Cys-LTs levels were significantly correlated with the clinical status (rs = 0.73, P 0.01) and with eosinophil counts (r = 0.86; P 0.01) but not with the duration of the disease, age of patients, or IgE levels. Conclusions: Our results point to enhanced biosynthesis of Cys-LTs during the AEDS exacerbations. Inflammatory cells, e.g. eosinophilis are the most...


  2/4

  Tytuł oryginału: Cheyne-Stokes respiration during sleep: a possible effect of body position.
  Autorzy: Oksenberg Arie, Arons Elena, Snir David, Radwan Henryk, Soroker Nachum
  Źródło: Med. Sci. Monitor 2002: 8 (7) s.CS61-CS65, il., tab., bibliogr. 21 poz.
  Sygnatura GBL: 313,278

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pulmonologia
 • neurologia

  Typ dokumentu:
 • tytuł obcojęzyczny
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie angielskie: Background: Cheyne-Stokes Respiration (CSR) is a common finding in Chronic Heart Failure and Stroke patients. The body position effect during sleep on obstructive breathing abnormalities is well known. However, the effect of body position during sleep on breathing abnormalities of central type like CSR has not been well documented. Material/Methods: Six sleep studies (two complete Polysomnographic (PSG) evaluations and four Pulse Oximetry recordings (PO)), were carried out in a 57-year-old female patient with a recent Cerebro Vascular Accident (CVA who had both Obstructive Sleep Apnea (OSA) and CSR. Results: The first PSG was carried out tow months post-stroke an drevealed a severe, continuous CSR pattern during Non Rapid Eye Movements (NREM) sleep (mainly with central apneas), and Obstructive Sleep Apnea (OSA) during Rapid Eye Movements (REM) sleep, independent of body positon: Supine Respiratory Disturbance Index (SRDI) = 85.2 and Lateral RDI (LRDI) = 95.4. A second PSG was performed three months later after an overall clinical improvement and showed a complete disappearance of CSR during NREM sleep and OSA during REM sleep in her lateral posture (LRDI = 0), while the RDI in the supine posture was only slightly improved (SRDI = 73.2). The CSR pattern was less severe and was characterized mainly by central hypopneas. Two PO recordings between the PSG studies showed similar improvement trends. Two additional PO recordings, two and three weeks after the last PSG (the first one with the patient lying supine and the second one with the patient lying on her side through-out the night),...


  3/4

  Tytuł oryginału: Intracytoplasmic sperm injection in patients with idiopathic retrograde ejaculation.
  Autorzy: Radwan M[ichał], Banaszczyk R., Pawlicki J., Kozarzewski M., Radwan J.
  Źródło: Pol. J. Gynaecol. Investig. 2002: 4 (4) s.199-203, tab., bibliogr. 20 poz.
  Sygnatura GBL: 313,538

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • ginekologia i położnictwo
 • urologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna
 • tytuł obcojęzyczny

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: Aim: The aim of the study was to estimate the effectiveness of the ICSI therapy of idiopathic retrograde ejeculation (RE) - induced infertility. Material and methods: In three couples in which the men suffered from idiopathic RE with 4.9 and 12 years of infertility, three ICSI cycles were performed with spermatozoa retrieved from the post ejaculatory urine. Results: The fertilization rate averaged higher than 60 p.c. Two clinical pregnancies were achieved. Conclusion: In case of idiopathic RE infertility, the causes cannot be established, ad thus it is difficult to find an effective therapy, the only reasonable solution for men with low sperm semen quality is to employ the ICSI procedure.


  4/4

  Tytuł oryginału: Czteroletnia ocena stosowania biomateriałów w chirurgicznym leczeniu zapaleń przyzębia.
  Tytuł angielski: Clinical evaluation of bone grafts in periodontal surgery - four years outcome assessment.
  Autorzy: Ziętek Marek, Markowska Joanna, Konopka Tomasz, Radwan-Oczko Małgorzata, Kozłowski Zbigniew
  Źródło: Dent. Med. Probl. 2002: 39 (1) s.109-115, tab., bibliogr. 30 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,665

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • stomatologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • dorośli = 65 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wprowadzenie. Pionowe ubytki kości wyrostka zębodołowego wciąż pozostają ważnym problemem terapeutycznym we współczesnej periodontologii. W ich leczeniu są stoswane zabiegi chirurgiczne w połączeniu z implantacją biomateriałów. Cel pracy. Przeprowadzono kliniczną i radiologiczną ocenę efektywności leczenia chirurgiczneo zapaleń przyzębia cztery lata po zastosowaniu różnych biomateriałów (Bio-Oss, Biogran, HA-Biocer). Materiał i metody. W ocenie uwzględniono stan higieny jamy ustenj, wpływ leczenia na stan zapalny przyzębia, głębokość kieszonek dziąsłowych oraz odbudowę kości wyrostka zębodołowego. Ocena kliniczna i radiologiczna została przeprowadzona przed zabiegiem chirurgicznym oraz rok, dwa, trzy, cztery lata po zabiegu. Ocena kliniczna obejmowała badanie głębokości kieszonek dziąsłowych, oznaczenie procentowego wskaźnika higieny na powierzchniach stycznych zębów API, oznaczenie zmodyfikowanego wskaźnika krwawienia SBI proc. Ocena radiologiczna polegała na obliczeniu wskaźnika Engelberga, Marthalera i Rateitschaka. Wyniki. W czteroletnim okresie obserwacji stwierdzono pogorszenie poziomu higieny jamy ustnej, zwiększeniem liczby miejsc krwawiącyh oraz zmniejszenie wartości wskaźnika radiologicznego Engelberga, Marthalera i Rateitschaka. Wnioski. Aby utrzymać trwałość efektów leczniczych z zastosowaniem wszczepów, niezbędnie jest przeprowadzanie stałej kontroli stanu przyzębia, ciągły nadzór nad poziomem higieny jamy ustnej oraz motywacja pacjentów.

  Streszczenie angielskie: Bakground. Intra-bony defects remain a significant tehrapeutic problem in periodontal therapy. Periodontal surgery with various bone grafts is being used. Objectives. Clinical and radiographic measurements of four-years stability following periodontal surgery with grafting procedures with Bio-Oss, Biogran and HA-Biocer were assessed. Material and methods. Pre- and post-surgical therapy clinical and raiographic measurements were performed. Following parameters were made: probing pocket depth, approximal plaque index (API), sulcus bleeding index (SBI), radiographic Engelberger, Marthaler and Rateitschak index. Results. Over a four years study period clinical and radiographic parameters decerease was observed. Conclusions. Appropriate oral hygiene and regular supportive care program is a requisite for a successful and stable outcome of periodontal therapy.

  stosując format: