Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RADWAŃSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 6Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/6

Tytuł oryginału: Pediatria polska. T. 1 - 2
Autorzy: Baszczyński Jan, Bocian Ewa, Bożek Józef, Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Chmielewska-Szewczyk Danuta, Dębiec Barbara, Drzewoski Józef, Ginalska-Malinowska Maria, Górnicki Bolesław, Hałuszka Janusz, Jankowska Jadwiga, Jeske Jerzy, Judkiewicz Luba, Karpiński Eugeniusz, Kawalec Wanda, Koehler Brygida, Kostrzewska Ewa, Krawczyński Marian, Kurnatowska Alicja, Laskowska-Klita Teresa, Lorenc Józefa, Łodziński Kazimierz, Łozińska Danuta, Marciński Andrzej, Mazurczak Tadeusz, Metera Małgorzata, Filipiak-Miastkowska Irmina, Moll Jadwiga, Nawarycz Tadeusz, Pawlak Zofia, Piotrowski Andrzej, Popczyńska-Markowa Maria, Prokopczyk Jadwiga, Pronicka Ewa, Radomska Izabella, Romer Tomasz E., Rondio Zdzisław, Rudkowski Zbigniew, Rudziński Andrzej, Rybakowa Maria, Rymkiewicz-Kluczyńska Barbara, Ryżko Józef, Siwińska-Gołębiowska Henryka, Socha Jerzy, Sońta-Jakimczyk Danuta, Stańczyk Jerzy, Symonides-Ławecka Alicja, Sysa Andrzej, Szarras-Czapnik Maria, Szotowa Wanda, Szreter Tadeusz, Szydłowski Lesław, Szymańska Katarzyna, Szymkiewicz Czesław, Teisseyre Mikołaj, Trzcińska-Dąbrowska Zofia, Tylki-Szymańska Anna, Wochna-Sobańska Magdalena, Woynarowska Barbara, Wyszyńska Teresa, Zarzycki Janusz, Zdańska-Brincken Maria, Bogusławska-Jaworska Janina, Celińska-Cedro Danuta, Chrościcki Antoni, Czochańska Jagna, Grenda Ryszard, Gryczyńska Danuta, Hanicka Magdalena, Januszewicz Paweł, Kaliciński Piotr, Kaczmarski Maciej, Kołecki Paweł, Komender Jadwiga, Korniszewski Lech, Książyk Janusz, Kubicka Krystyna, Kurzawa Ryszard, Majewska-Zalewska Hanna, Michałowicz Roman, Moll Jacek, Olszewska Zofia, Omulecki Anastazy, Pellar Jan, Radwańska Urszula, Religa Zbigniew, Rostropowicz-Denisiewicz Katarzyna, Wachowiak Jacek, Wąsowska-Królikowska Krystyna, Zalewski Tadeusz, Żebrak Jan
Opracowanie edytorskie: Górnicki Bolesław (red.), Dębiec Barbara (red.), Baszczyński Jan (red.).
Wydanie: - Wyd. 2
Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 2 t. (XVII, [3], 730 s., [2] k. tabl. : il., tab. ; XXI, [3], 772 s. : il., tab.), 24 cm.
Sygnatura GBL: 735,326

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Wskaźnik treści:
 • ludzie


  2/6

  Tytuł oryginału: Ocena dostępności biologicznej furosemidu z preparatu Furosemidum tabl. 40 mg w porównaniu z odpowiednikiem leku badanego.
  Tytuł angielski: Bioavailability of furosemide from Furosemidum tablets 40 mg.
  Autorzy: Kaliszan Roman, Rynkiewicz Andrzej, Deptulski Tadeusz, Siluk Danuta, Haber Piotr, Markuszewski Michał, Bączek Tomasz, Dąbrowska Aleksandra, Nasal Antoni, Damasiewicz Barbara, Radwańska Aleksandra, Frąckowiak Teresa
  Źródło: Ter. Leki 2002: 52 (2) s.37-39, il., tab., bibliogr. 5 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,514

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna
 • praca doświadczalna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • dorośli 45-64 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie angielskie: The bioequivalence of Furosemidum tabl. 40 mg (POLPHARMA S.A.) in comparison with reference tablets 40 mg was investigated in a randomized, two-way crossover study following single dose oral administsration in nineteen healthy volunteers. Sserum concentrations of furosemide were analzed by HPLC with spectrofluorimetric detection. No statistically significant differences between pharmacokinetic parameters of studied formulations were found. It is has been postulated that both the preparations are bioequivalent.


  3/6

  Tytuł oryginału: Egzaminacyjne pytania testowe z farmakodynamiki dla studentów farmacji
  Autorzy: Damasiewicz Barbara, Kaliszan Roman, Nasal Antoni, Radwańska Aleksandra
  Opracowanie edytorskie: Damasiewicz Barbara (red.), Kaliszan Roman (red.).; Akademia Medyczna w Gdańsku
  Źródło: - Gdańsk, AM 2002, 440s. : il.
  Sygnatura GBL: 735,965

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • farmacja


  4/6

  Tytuł oryginału: Rola HRT i SERM w świetle aktualnych badań klinicznych.
  Tytuł angielski: The role of HRT and SERMs in respect to current clinical data.
  Autorzy: Radwańska Ewa
  Źródło: Terapia 2002: 10 (6) s.13-14, bibliogr. 38 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,048

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • endokrynologia
 • ginekologia i położnictwo

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  Streszczenie angielskie: Hormonal replacement therapy decreases symptoms of menopause and prevents or delays complications of reduced estrogen levels. However there are many controversies and doubts about its safety. The author briefly presents the advantages of low-dose estorgens in hormonal replacement therapy and SERMs in the treatment of post-menopausal women.


  5/6

  Tytuł oryginału: Sprawność oddechowa w miopatiach uwarunkowanych genetycznie.
  Tytuł angielski: Respiratory performance in genetically determined myopathies.
  Autorzy: Radwańska Anna, Wiszomirska Ida, Ilnicka Lidia
  Źródło: Post. Rehabil. 2002: 16 (3) s.59-77, il., tab., bibliogr. 17 poz. - Tekst równol. w jęz. ang.
  Sygnatura GBL: 306,312

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • pulmonologia

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • dorośli 19-44 r.ż.
 • płeć męska

  Streszczenie polskie: Praca dotyczy badań sprawności oddechowej dzieci dotkniętych chorobami nerwowo-mięśniowymi. Badaniami objęto grupę 37 dzieci w okresie diagnostycznym z miopatiami uwarunkowanymi genetycznie i 57 osób w okresie postdiagnostycznym z dystrofią Duchenne'a. Przeprowadzono badanie spirometryczne, wskaźnik przepływ-objętość w pozycji siedzącej i leżącej oraz ocenę budowy klatki piersiowej i występowanie skoliozy. Stwierdzono już w pierwszym okresie choroby istotne zaburzenie oddechowe z przewagą zaburzeń typu restrykcyjnego, co można uznać za wskazanie do stosowania fizjoterapii oddechowej zaraz po uzyskaniu właściwego rozpoznania. Chłopców z okresu postdiagnostycznego podzielono na grupy wiekowe w celu uchwycenia zakresu zmian wentylacyjnych. Wyniki mierzonych parametrów oddechowych zmniejszą się znacznie po utracie funkcji lokomocji pacjentów i potem w dalszych latach życia. Osoby po 14. roku życia są na granicy znacznych problemów oddechowych, natomiast pacjenci po 16. roku życia wykazują ciężkie zaburzenia wentylacyjne.

  Streszczenie angielskie: Respiratory performance was studied in 37 boys with congenital myopathies in the diagnostic period, and in 57 ones with Duchenne's dystrophy in the post-diagnostic period. The patients were subjected to spirometric examinations, the flow-volume index was determined in sitting and standing positions, the chest type was determined and scoliosis was recorded. Significant respiratory dysfunctions were found even in the first stage of the disease, with restrictive changes dominating. This was considered an indication for applying respiratory physiotherapy right after the diagnosis. Boys in the post-diagnostic period were classified into 3 age groups for a detailed analysis of ventilatory changes. It was found that the respiratory indices were reduced following the loss oflocomotor functions and deteriorate further with age. Boys aged 14-16 years bordered on serious respiratory problems, while those aged over 16 years exhibited profound ventilatory insufficiency.


  6/6

  Tytuł oryginału: Białe znamię gąbczaste błony śluzowej jamy ustnej i przełyku u 6-letniej dziewczynki.
  Tytuł angielski: White sponge nevus in the oral mucosa and in the esophagus of a 6-years-old girl.
  Autorzy: Iwańczak Franciszek, Barancewicz-Łosek Maria, Radwańska-Mizia Edyta, Wąsik Feliks, Kuryszko Jan, Baran Eugeniusz
  Źródło: Gastroenterol. Pol. 2002: 9 (4) s.335-338, il., bibliogr. 15 poz., sum.
  Sygnatura GBL: 313,180

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka
 • gastroenterologia

  Typ dokumentu:
 • praca kazuistyczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Opisano 6-letnią dziewczynkę, u której rozpoznano białe znamię gąbczaste błony śluzowej jamy ustnej i przełyku. Choroba występuje rzadko, dziedziczy się autosomalnie dominująco z wysoką penetracją. U dziewczynki objawy choroby wystąpiły w pierwszych miesiącach życia w postaci białych, niebolesnych nalotów na śluzówce policzków i języka. Wykonane w 6 r.ż. badanie gastroskopowe wykazało podobne zmiany w przełyku. Badanie hisopatologiczne wycinka z błony śluzowej wykazało pogrubienie nabłonka, niepełne rogowacenie z parakeratozą, dyskeratozą, stanem gąbczastym i komórkami balonowatymi. Obraz w mikroskopie elektronowym wykazał znacznego stopnia zaburzenie keratynizacji nabłonka, rozluźnienie i dezintegrację połączeń między komórkami warstwy kolczystej. W leczeniu stosowano doustnie zawiesinę tetracykliny, leki przciwgrzybiczne, sukralfat, nie uzyskując ustąpienia zmian chorobowych.

  Streszczenie angielskie: A six-year-old girl diagnosed with white spong nevous of oral cavity and esophagus mucosa is described. The disease is a rare autosomal dominant disorder with high penetration. In the girl the symptoms of the disease occurred in the first months of life in the form of white, non-painful plaques on the mucosa of the buccal and tongue. An examination performed in the sixth year of life showed similar changes in the esophagus. Histopathological examination of buccal mucosa showed thickened epithelium, incomplete keratosis with parakeratosis, dyskeratosis, spongous state and prickle-cells. The picture obtained with electrone microscope revealed extensively disturbed keratinisation, loosening of the junctions of cells in the prickle-cells layer. In the treatment oral tetracyclines, anti-fungal drugs and sucralfat were applied, which did not cause improvement.

  stosując format: