Wynik wyszukiwania w bazie Polska Bibliografia Lekarska GBL

Zapytanie: RADOMYSKA
Liczba odnalezionych rekordów: 2Przejście do opcji zmiany formatu | Wyświetlenie wyników w wersji do druku

1/2

Tytuł oryginału: Status witaminy E u dzieci z hipercholesterolemią.
Tytuł angielski: Vitamin E status in hypercholesterolemic children.
Autorzy: Chełchowska Magdalena, Laskowska-Klita Teresa, Radomyska Barbara
Źródło: Med. Wieku Rozw. 2002: 6 (2) s.125-133, il., tab., bibliogr. 18 poz., sum.
Sygnatura GBL: 306,519

Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria

  Typ dokumentu:
 • praca kliniczna

  Wskaźnik treści:
 • ludzie
 • dzieci 6-12 r.ż.
 • dzieci 13-18 r.ż.
 • płeć męska
 • płeć żeńska

  Streszczenie polskie: Wiadomo, że istotną rolę w patogenezie miażdżycy odgrywa proces utleniania frakcji LDL-chol (frakcja lipoprotein o małej gęstości) poprzez wolne rodniki tlenowe. Rozpuszczalna w tłuszczach witamina E przerywając łańcuchową reakcję powstawania nadtlenków lipidowych hamuje rozwój zmian miażdżycowych. Celem przedstawionej pracy była ocena statusu witaminy E we krwi dzieci z hipercholesterolemią w odniesieniu do zmian w profilu lipidowym. Poziom witaminy E oznaczono przy użyciu wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC). Wykazano, że w grupie dzieci z hipercholesterolemią, pomimo znacząco wyższego poziomu tokoferolu w osoczu (27,9 ń 8,3 ćmol/l vs 21,01 ń 3,6 ćmol/l, p 0,001), stężenie witaminy E w erytrocytach było istotnie statystycznie niższe niż w grupie kontrolnej (2,55 ń 0,19 mol/l vs 3,15 ń 0,35 ćmol/l, p 0,005). W grupie pacjentów stosunek zawartości witaminy E do cholesterolu całkowitego (T-chol) oraz stosunek zawartości tokoferolu do lipidów całkowitych (triacyloglicerole + T-chol) był istotnie statystycznie niższy niż u zdrowych. U dzieci z nieprawidłowym profilem lipidowym wykazano pozytywną korelację stężenia witaminy E z poziomem T-chol (r = 0,428; p 0,02), LDL-chol (r = 0,42; p 0,02) oraz ze stężeniem lipidów całkowitych (r = 0,446; p 0,02). Uzyskane wyniki wskazują, że w celu określenia właściwego statusu witaminy E u dzieci z hipercholesterolemią należy oznaczać jej stężenie w erytrocytach oraz jej stosunek do frakcji lipidowych w osoczu.


  2/2

  Tytuł oryginału: Wybrane choroby metaboliczne u dzieci
  Autorzy: Bożkowa Krystyna, Cabalska Barbara, Hozyasz Kamil K., Nowacka Maria, Ołtarzewski Mariusz, Radomyska Barbara, Sendecka Elżbieta, Zorska Krystyna, Żekanowski Cezay, Żółkowska Joanna
  Opracowanie edytorskie: Cabalska Barbara (red.).
  Źródło: - Warszawa, Wydaw. Lekarskie PZWL 2002, 331, [1] s. : il., tab., bibliogr. [przy rozdz.], 24 cm.
  Sygnatura GBL: 736,516

  Hasła klasyfikacyjne GBL:
 • pediatria
 • genetyka

  Wskaźnik treści:
 • ludzie

  stosując format: